fbpx

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała dziś umowę na prace przygotowawcze dla nowej linii kolejowej na odcinku: Łętownia-Rzeszów. Dzięki niej mieszkańcy Podkarpacia dotrą z Rzeszowa do Warszawy prawie dwa razy szybciej niż obecnie. Poprawi się również dojazd m.in. do Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Radomia.

Łętownia – Rzeszów to pierwsza inwestycja spółki CPK w województwie podkarpackim. Umowa o wartości 9,7 mln zł netto została podpisana 25 czerwca podczas konferencji prasowej na stacji PKP Rzeszów Główny.

Ponad 40-kilometrowy odcinek nowej linii Łętownia – Rzeszów to kolejowy łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli w kierunku stolicy Podkarpacia. Składają się na niego planowane linie kolejowe: nr 58 od stacji Łętownia do Rzeszowa i nr 632 do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Trasa powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6, która połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo z Sanokiem.

„CPK to nie tylko lotnisko, to przede wszystkim rozwój kolei w całej Polsce. W tym kontekście pamiętamy o każdej części naszego kraju, bo chcemy zapewnić dobrą dostępność transportową dla każdego obywatela. Jesteśmy przekonani, że m.in. od tego, jak będzie się dojeżdżać z Rzeszowa do Warszawy, CPK czy Trójmiasta zależy rozwój gospodarczy Polski” – powiedział wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

„Dzisiaj na dojazd pociągu z Rzeszowa do Warszawy potrzeba minimum 4 godziny, ponieważ jadą one okrężną trasą przez Kraków. Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że skrócimy ten czas prawie dwukrotnie, budując bezpośrednie połączenie z Warszawą. W dalszych planach mamy stworzenie tzw. magistrali wschodniej, która połączy Rzeszów z Lublinem i Białymstokiem” – wskazał Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

„Dzisiaj na dojazd pociągu z Rzeszowa do Warszawy potrzeba minimum 4 godziny, ponieważ jadą one okrężną trasą przez Kraków. Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że skrócimy ten czas prawie dwukrotnie, budując bezpośrednie połączenie z Warszawą. W dalszych planach mamy stworzenie tzw. magistrali wschodniej, która połączy Rzeszów z Lublinem i Białymstokiem” – zaznaczył Radosław Kantak.

Źródło: Cpk.pl

Dzisiejszy kontrakt na prace przygotowawcze, a konkretnie na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), został zawarty z konsorcjum firm: BBF, Ingerop Polska i SAFEGE. To efekt kolejnego z rozstrzygniętych przetargów na STEŚ dla łącznie 743 km nowych linii kolejowych z prawie 1800 km wchodzących w skład Programu CPK.

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważne przy trasowaniu tej linii kolejowej będzie wsłuchanie się w głos mieszkańców i uwzględnienie wszystkich lokalnych uwarunkowań. Dlatego w ramach umowy planujemy wyjątkowo szerokie konsultacje społeczne, które zapewnią stosowną wymianę informacji. Jest to już kolejne opracowanie tego typu, które będziemy realizować. Doświadczenie personelu naszego konsorcjum to gwarancja jakości” – mówił Maciej Adamczak, prezes spółki BBF, przedstawiciel wykonawcy.

W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne. Celem jest opracowanie dla odcinka Łętownia-Rzeszów specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu. Na przygotowanie STEŚ wykonawca będzie miał 13 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać łącznie 18 miesięcy, ponieważ w skład zamówienia wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Źródło: Cpk.pl

Na linii nr 58 Łętownia – Rzeszów pociągi będą rozpędzać się do prędkości do 250 km/h, a na linii nr 632 do Lotniska Rzeszów – Jasionka do 120 km/h. Inwestycje kolejowe CPK w Podkarpackiem zapewnią docelowe skrócenie przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do 2 godz. 15 min , ze Stalowej Woli do 1 godz. 45 min i z Tarnobrzegu do 1 godz. 55 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min, a z Przemyśla w 3 godz. 15 min.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łętownię z Rzeszowem zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r.

Docelowo w ramach Programu CPK na Podkarpaciu zostanie zbudowanych 155 km nowych linii kolejowych, a kolejne 173 km zostaną zmodernizowane.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

W Rzeszowie powstanie zaplecze techniczne dla pociągów. To kolejny etap realizacji olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Umowa została podpisana 27 kwietnia na Dworcu Głównym. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa infrastruktury, województwa podkarpackiego oraz władze miasta.

Inwestycja, jaką jest kolej aglomeracyjna, jest realizowana przez urząd marszałkowski we współpracy z 16 podkarpackimi samorządami, w tym z miastem Rzeszów. O jej znaczeniu dla stolicy Podkarpacia i aglomeracji rzeszowskiej mówiono podczas podpisania umowy na budowę hali technicznej, która będzie częścią PKA.

Jesteśmy w trakcie małej rewolucji, jeżeli chodzi o transport w mieście i wokół Rzeszowa. To zadanie - budowa kolei aglomeracyjnej - wymusza integrację i współpracę samorządów. Chcę zapewnić, że Rzeszów włączy się do tej rewolucji i będzie jej aktywnym uczestnikiem” – mówił prezydent Rzeszowa Marek Bajdak.

We wtorkowej uroczystości uczestniczyli m.in. Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W ogromne inwestycje kolejowe w kraju wpisuje się także Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która może w dużej mierze odpowiedzieć na wyzwania związane z klimatem i ekologią, przejmując kierowców, którzy przesiądą się do niej z samochodów” – podkreślił Andrzej Bittel.

Kolej aglomeracyjna to projekt, który przyniesie zmianę jakości życia dla mieszkańców Rzeszowa. Przystanki, które powstaną w mieście w ramach PKA, będą oblegane przez mieszkańców miasta. Trzeba zastanowić się, czy samorząd Rzeszowa nie jest w stanie zapewnić tanich biletów dla osób, które będą chciały korzystać z tej komunikacji” – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Budynek hali ma mieć 140 metrów długości i będzie wyposażony w niezbędne stanowiska do utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Obiekty będą zlokalizowane w obrębie stacji Rzeszów Staroniwa.

To ważny dzień, ważny moment dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaplecze dla obsługi i remontów naszych pociągów jest ważną inwestycją, która zmienia jakościowo podejście do tej kwestii. Pozwoli także obniżyć koszty tej obsługi” – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów oraz przedsiębiorstwo AGAT S.A. Wartość inwestycji to ponad 136 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi około 50 procent.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna została częściowo uruchomiona w styczniu 2021 roku. Do końca marca pociągi kursujące na trzech liniach: Rzeszów-Dębica-Rzeszów, Rzeszów-Przeworsk-Rzeszów oraz Rzeszów-Strzyżów-Rzeszów, przewiozły w sumie ponad 70 tys. pasażerów.

Budowa hali to jedna z kilku inwestycji w ramach PKA. Na realizację całego przedsięwzięcia województwo podkarpackie zawarło dwie umowy, w ramach których m.in. kupionych zostało 10 pojazdów szynowych i budowana będzie linia kolejowa do Jasionki. Cała inwestycja to zadanie na kwotę 740 mln złotych.

Oddzielny projekt, który wpisze się w funkcjonowanie PKA, realizuje miasto Rzeszów. Chodzi o Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne. Umowa na to zadanie została podpisana w lutym 2021 r. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość inwestycji to 74 mln złotych.

Realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycja - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne - składa się z trzech elementów.

Pierwszy z nich to przebudowa placu Dworcowego przy ul. Grottgera oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego. Na placu przed dworcem kolejowym powstanie parking. W części podziemnej (-1) będzie parking dla samochodów osobowych na 110 miejsc postojowych, w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego. Na poziomie „zero”, w sąsiedztwie instalacji elektrycznego ładowania autobusów, wybudowane zostaną przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, ustawione zostaną także stojaki dla rowerów i ławki. Wykonane zostaną też nasadzenia roślinności. Skwer z kapliczką św. Katarzyny będzie odtworzony i dostosowany do nowopowstałej zabudowy. Na pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego ustawione zostaną nowoczesne pięciomodułowe wiaty.

Drugi element inwestycji to zaprojektowanie i przebudowanie układu komunikacyjnego w rejonie dworca. Na to zadanie złożą się m.in.  rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, przebudowa chodników i oświetlenia.

Trzeci z elementów to przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny. W jego ramach zaplanowano m.in. przebudowę wnętrza budynku dworca, zmianę aranżacji wewnętrznej budynku, wymianę, budowę, remont lub przebudowę wszystkich instalacji. Wybudowany zostanie także hol przejściowy na poziomie -1, który będzie łączył infrastrukturę kolejową (perony, tunel podziemny), przyszły parking podziemny oraz budynek dworca kolejowego.

Za realizację dwóch pierwszych elementów Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego odpowiada miasto Rzeszów, za trzeci - PKP S.A.

Wartość inwestycji to prawie 74 mln zł. Większość tej kwoty to dofinansowanie, które miastu udało się zdobyć z Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Rzeszowa/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na projekt, dostawę i instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na stacji Rzeszów Główny i przystanku Rzeszów Zachodni. Pełne wykorzystanie nowych systemów planowane jest w 2022 r.

Nowoczesny system informacji – wyświetlacze, infokioski oraz nagłośnienie, zapewni podróżnym bieżący przekaz o odjazdach i przyjazdach pociągów. Łatwiejsze będzie planowanie i organizacji codziennych i okazjonalnych podroży. Prezentacja danych na ekranach, to dodatkowa forma przekazu, ważna dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Wyświetlacze będą na peronach. Również w przejściu na perony przewidziano ekrany oraz tzw. tablice tunelowe, infokioski i zegary.

Montaż monitoringu na stacji Rzeszów Główny i na przystanku Rzeszów Zachodni zapewni możliwość szybkich reakcje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

„Chcemy, by korzystanie z kolei było jak najbardziej komfortowe. Konsekwentnie rozszerzamy zakres informacji dla podróżnych. Również w Rzeszowie Głównym i Zachodnim będą wyświetlacze i nowe nagłośnienie. Sądzę, że takie rozwiązania zachęcą do podróży koleją jeszcze więcej osób” – wskazuje Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Polskie Linie Kolejowe zwiększają dla podróżnych zakres bieżącej informacji o kursowaniu pociągów. Coraz więcej stacji i przystanków wyposażanych jest w wyświetlacze oraz nagłośnienie. Takie rozwiązania zastosowano m.in. na linii obwodowej w Warszawie, w Lublińcu, Szczecinie oraz w Lesznie.

Kolej dostępniejsza na głównej stacji i na dodatkowym przystanku Rzeszów Zachodni

Dla podróżnych stacja Rzeszów Główny zapewnia dobry dostęp do pociągów. Są windy i schody ruchome w przebudowanym przejściu na perony. Zamontowano wiaty peronowe i jasne ledowe oświetlenie. Orientację ułatwia ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących jest system ścieżek naprowadzających oraz opisy alfabetem Braille’a.

W stolicy Podkarpacia dostępność do kolei zwiększył nowy przystanek Rzeszów Zachodni z windą, pochylnią i systemem ścieżek naprowadzających.

Inwestycje PLK w Rzeszowie, realizowane są z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

W okolicach stacji kolejowej w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie) około godziny 5:30 doszło dziś do zderzenia pociągu PKP Intercity z lokomotywą. Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec przekazał, że na skutek wypadku 5 osób, w tym dwóch maszynistów, odniosło obrażenia – podają PAP i portal Polsatnews.pl.

Zdarzenie miało miejsce na trasie Stalowa Wola – Przeworsk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na torze, po którym jechał skład PKP Intercity „Górski” relacji Rzeszów – Szczecin, znalazła się lokomotywa. Polsat News podaje, że maszyna zjechała z równoległego toru bez zezwolenia. Maszynista pociągu IC nie miał szans na wyhamowanie pojazdu i uderzył w tył lokomotywy.

W momencie zderzenia składem osobowym podróżowało około 20 osób. W wypadku nikt nie zginął – poinformował PAP. Trzej pasażerowie oraz dwaj maszyniści odnieśli lekkie obrażenia. Wszystkim poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy, a jedna osoba trafiła do szpitala.

„Informację o kolizji strażacy otrzymali tuż po godzinie 6. W wyniku uderzenia doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem lokomotywy spalinowej. Strażacy zabezpieczyli zbiornik i usunęli rozlany olej napędowy” – wyjaśnił bryg. Marcin Betleja z KW PSP w Rzeszowie.

Z informacji przekazanych PAP przez rzecznika PKP PLK wynika, że na miejscu pracuje specjalna komisja, która zajmie się wyjaśnieniem przyczyn wypadku. Pociągi mają wznowić ruch na trasie tak szybko jak będzie to możliwe. Przewoźnik zapewnił pasażerom komunikację zastępczą.

pg

8 lutego 2021 r. PKP SA podpisały umowę na kompleksową modernizację dworca Rzeszów Główny. Inwestycja będzie realizowana w trybie projektuj i buduj.


Przebudowa pomieszczeń wewnątrz obiektu wpłynie na poprawę komfortu obsługi podróżnych, w tym również osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zlikwidowane zostaną dotychczasowe bariery architektoniczne. Pojawią się także nowe udogodnienia – m.in. ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe dworca, pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy obniżone okienka kasowe. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą również toalety.

Dworzec Rzeszów Główny przejdzie gruntowną przebudowę. To jedna z rządowych inwestycji w województwie podkarpackim. Cały region bardzo zyskuje dzięki takim inicjatywom” - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Modernizacja dworca Rzeszów Główny to jeden z elementów szerszego projektu, zakładającego utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Dzięki wcześniejszemu porozumieniu PKP SA, PKP Polskich Linii Kolejowych SA i samorządu przy rzeszowskim Dworcu Głównym powstanie węzeł przesiadkowy integrujący kolej z komunikacją miejską i transportem indywidualnym. To duża i pozytywna zmiana dla miasta i jego mieszkańców” – stwierdził Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Modernizacja dworca Rzeszów Główny to kolejne przedsięwzięcie PKP SA realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Będzie to już trzeci obiekt w województwie podkarpackim, po dworcach Radymno i Czarna Tarnowska, na którym prowadzone będą prace budowlane” – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP SA ds. inwestycji. – „Rozpoczęcie robót na dworcu w Rzeszowie pokazuje również jak zaawansowany jest program inwestycyjny PKP S.A. Na etapie procesu budowlanego znajduje się obecnie 44% dworców objętych programem” – dodał I. Maślany.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. W ramach prac renowacji poddana zostanie elewacja budynku, a stolarki okienna i drzwiowa wymienione zostaną na nowe. Inwestycja PKP SA. zakłada również budowę placu na poziomie -1. Będzie on pełnił funkcję łącznika między dworcem, parkingiem podziemnym i peronami. Bezpośrednią komunikację z parkingiem i placem zapewnią też pomieszczenia na poziomie -1, które zostaną gruntownie przebudowane.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa zapewni montaż nowoczesnych systemów: monitoringu, kontroli napadu czy BMS (inteligentnego zarządzania budynkiem). Na dworcu pojawią się także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system informacji głosowej.

Koszt modernizacji dworca wyniesie 22,7 mln zł. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 2023 r.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Na linii Ocice – Rzeszów wywieszono już ok. 70 km nowej sieci trakcyjnej. Zakończył się ważny etap elektryfikacji trasy, która zapewni sprawniejsze podróże dalekobieżne i regionalne. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 67 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.

Na linii Ocice – Rzeszów rozwieszono sieć trakcyjną. Wcześniej przygotowano konstrukcje, m.in. 1300 stalowych słupów. Teraz prace obejmują przygotowanie sieci do załączenia napięcia. By zapewnić rozkładowe kursowanie pociągów, roboty prowadzone są głównie nocą. Montowane jest także zabezpieczenie przeciwporażeniowe na wiaduktach drogowych oraz także tablice informacyjne wymagane na zelektryfikowanej linii. Zasilanie trasy w energię elektryczną zapewnią tzw. podstacje trakcyjne. W ubiegłym roku zbudowano trzy z pięciu podstacji w Chmielowie, Nowej Dębie i Cmolasie. Budowane są pozostałe obiekty w Widełce i w Rzeszowie.

Elektryfikacja zwiększy ofertę kolei na Podkarpaciu

Elektryfikacja jednotorowa trasy Ocice – Rzeszów zapewni dogodniejsze połączenia między Rzeszowem a Warszawą przez Sandomierz, Skarżysko-Kamienną i Radom oraz przez Tarnobrzeg, Stalową Wolę i Lublin. Krótsze podróże będą m.in. dzięki wyeliminowaniu zmian lokomotyw spalinowych na elektryczne. Przewoźnicy będą mogli korzystać z nowoczesnych bardziej ekologicznych pojazdów elektrycznych. Będzie lepsza oferta podróży Podmiejską Koleją Aglomeracyjną.

Elektryfikacja podkarpackiej linii to zadanie „Prace na linii nr 71 Ocice – Rzeszów”. Zakończenie planowane jest w połowie 2021 r. Od nowego rozkładu jazdy 2021/2022, po uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń, podróżni pojadą pociągami elektrycznymi.

W 2019 r. na linii Ocice – Rzeszów PLK wybudowały mijankę w Majdanie Królewskim. Zwiększyła się przepustowość trasy. Na przystanku przygotowano też nowy peron. Wcześniej na linii dla wszystkich podróżnych zapewniono dostępność do pociągów. W 2016 r. wybudowano nowy przystanek w Chmielowie i wydłużono peron w Głogowie Małopolskim.

Od grudnia trakcją elektryczna kursują pociągi na zelektryfikowanej linii Lublin – Stalowa Wola. W 2019 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do eksploatacji zelektryfikowany odcinek Węgliniec – Zgorzelec na międzynarodowej linii E 30. Elektryfikacja linii zwiększ możliwości sprawnych podróży i przewozu ładunków na sieci kolejowej. Nowe możliwości kolej wpisują się w rozwój ekologicznego transportu (Europejski Zielony Ład).

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Dojazd pociągiem z Rzeszowa na lotnisko w Jasionce, dodatkowe i dostępniejsze przystanki - to najważniejsze efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 300 mln zł netto. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej zapewni sprawniejsze podróże wokół stolicy Podkarpacia oraz wygodne połączenie z komunikacją lotniczą.

Kolej na Podkarpaciu będzie sprawniejsza i lepiej połączona z innymi środkami komunikacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach szerszego projektu ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Dzięki inwestycji, zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów na trasach w aglomeracji rzeszowskiej ze stolicy województwa do Dębicy, Przeworska, Kolbuszowej, Strzyżowa n/Wisłokiem oraz do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka.

Krajowy Program Kolejowy znacząco wspiera rozwój kolei w aglomeracjach. Przykładem jest Podmiejska Kolej Aglomeracyjna w Rzeszowie, która otworzy atrakcyjne możliwości podróży. Nowe przystanki i dodatkowe połączenia pozwalają ograniczać wykluczenie komunikacyjne, co istotnie poprawia warunki życia mieszkańców. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i bardziej punktualną”– powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„To ogromny skok cywilizacyjny dla naszego regionu. Niezmiernie cieszę się, że Podmiejska Kolej Aglomeracyjna nabiera kształtów, i już wkrótce pozwoli znacznej części mieszkańców istotnie obniżyć czas dojazdu do stolicy województwa. Ta wielka inwestycja wpłynie także na podniesienie rangi portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, jako istotnego hubu komunikacyjnego w tej części kraju – wskazała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

„Dzisiejszy dzień to kolejny ważny krok w realizacji tego wielkiego projektu. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna to zupełnie nowa forma podróżowania, jakiej w naszym województwie jeszcze nie było. Nasze wspólne przedsięwzięcie zupełnie zmieni sposób myślenia o przemieszczaniu się, podróżowaniu do pracy i nie tylko. Dla wielu mieszkańców, Rzeszów będzie jeszcze bliższy, a droga do stolicy województwa szybsza i bardziej komfortowa”– zaznaczył Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Szybką koleją na lotnisko

Podróżni zyskają możliwość szybkiego dojazdu pociągiem do Portu Lotniczego. Przejazd z Rzeszowa Głównego do nowej stacji Port Lotniczy zajmie około 14 minut. To o ponad połowę krócej niż ponad półgodzinna podróż autobusem czy samochodem. Szybki dojazd zapewni budowa 5 km linii z Rzeszowa do lotniska. Zaplanowana w ramach projektu stacja Port Lotniczy spełni oczekiwania pasażerów. Również na trasie dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek Park Technologiczny. Kolej będzie atrakcyjnym środkiem komunikacji dla osób pracujących w tej okolicy. W ramach zadania wybudowane będą także 4 przejazdy kolejowo-drogowe, wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia.

„Kolej z Rzeszowa do lotniska, podróże w atrakcyjnym czasie, dodatkowy dostęp do pociągów, to zakładane efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związane z budową Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Podpisanie tej umowy pokazuje, że mimo pandemii nie przerywamy realizacji Krajowego Programu Kolejowego i zakończymy ważne społecznie projekty – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

15 dodatkowych przystanków i krótkie podróże

Oprócz dwóch przystanków, które powstaną na nowej linii do lotniska, będą także dodatkowe przystanki na trasach wylotowych z Rzeszowa.

Na linii ze stolicy województwa do Kolbuszowej dodatkowy dostęp do kolei zapewni Rzeszów Północny, Głogów Małopolski Osiedle Niwa, Kolbuszowa Górna. Mieszkańcy zyskają dogodny dostęp do kolei na przystanku Zaczernie oraz na stacji Kolbuszowa, gdyż zaplanowano tam dodatkowe perony, a przebudowa stacji zapewni możliwość większej liczby połączeń.

Nowe przystanki w Rzeszowie

Na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają nowe przystanki. W mieście będą dwa Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego. Na trasie jeszcze cztery nowe, Boguchwała, Lutoryż, Żarnowa i Glinik Charzewski. Perony będą dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wyposażone w tablice informacyjne i system oznakowania dotykowego. Zainstalowane zostaną stojaki rowerowe. Planowana jest także przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych.

Również na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. W Sędziszowie Małopolskim zaplanowany jest dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski Wschodni.

W ramach projektu przewidziano budowę 4 mijanek, które zwiększą możliwości podróży na dwóch trasach z Rzeszowa do Kolbuszowej i do Strzyżowa. Nowe odcinki torów umożliwią krzyżowanie się pociągów na jednotorowych liniach, co zapewni lepszą przepustowość i sprawniejszy ruch. Efektem będzie rozkład jazdy pociągów lepiej dostosowany do potrzeb pasażerów.

Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowana jest w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” za 299 593 zł netto Współfinansowanie to to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi 209,6 mln zł. Czas realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram