fbpx

Od 15 października zmieniają się przepisy regulujące kwestię ważności w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Od tego dnia konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.

Podstawa prawna dostępna [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Komisja Europejska poinformowała 24 marca o zatwierdzeniu włoskiego pakietu pomocowego dla sektora kolejowego. 270 mln euro wesprze przewoźników towarowych i pasażerskich, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii SARS-CoV-2.

Kwota przeznaczona przez rząd Włoch na wsparcie firm prywatnych i państwowych ma pokryć część kosztów związanych z opłatami za dostęp do torów kolejowych w okresie od marca do grudnia 2020 r. Pomoc udzielona przez państwo pozwoli przewoźnikom zachować udziały w rynku. Zdaniem KE istnieje zagrożenie ich utraty na poczet transportu samochodowego.

„Również w kontekście wybuchu (pandemii – przyp. red.) koronawirusa ważne jest utrzymanie konkurencyjności kolejowych przewoźników towarowych i komercyjnych operatorów pasażerskich w stosunku do innych rodzajów transportu, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Zatwierdzone dzisiaj środki umożliwiają władzom włoskim dalsze wspieranie tego sektora w obecnej trudnej sytuacji. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu zapewnienia, że krajowe środki wsparcia można wprowadzić tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE” – powiedziała wicekomisarz wykonawcza KE Margrethe Vestager.

Uzasadniając swoją decyzję Komisja Europejska stwierdziła, że wsparcie przewoźników kolejowych jest istotne m.in. przez wzgląd na ekologię. KE wzięła pod uwagę fakt, iż ten rodzaj transportu nie ma tak negatywnego wpływu na środowisko, jak przewozy samochodowe. Jednocześnie nie przyczynia się on do powstawania zatorów na drogach.

Środki przeznaczone przez rząd Włoch uznano za proporcjonalne i konieczne do wdrożenia unijnego planu stopniowego przenoszenia transportu na kolej. Jednocześnie Komisja zaznacza, że kwota 270 mln euro nie wpłynie negatywnie na zasadę konkurencyjności.

Jest to kolejny pakiet pomocowy przyznany przez włoski rząd na wsparcie krajowego sektora kolejowego w czasie pandemii COVID-19. Poprzednio KE zatwierdziła kwotę 511 mln euro, którą władze tego państwa przeznaczyły na pokrycie strat poniesionych przez prywatnych przewoźników pasażerskich. Więcej na ten temat pisaliśmy [tutaj].

hp

Spółki z Grupy PKP oraz Fundacja Grupy PKP od początku trwania epidemii COVID-19 pomagały w walce z nią oraz jej skutkami społecznymi i ekonomicznymi. Kolejnym działaniem jest włączenie infolinii PKP Intercity do obsługi obywateli kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Dzięki współpracy spółek z Grupy PKP z administracją rządową infolinia PKP Intercity została przyłączona do krajowego systemu infolinii GIS. Współpracę z Pionem Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów koordynowali członkowie zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i PKP Intercity S.A.

„Przez wsparcie infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego swoimi konsultantami spółka PKP wzmacnia jeden z najważniejszych frontów walki z pandemią koronawirusa. Dzięki konsultantom PKP pacjenci mogą łatwiej uzyskać rzetelne i kompetentne informacje. Rozmowa, możliwość uzyskania porady jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia swojego i innych są tu bezcenne. Zwłaszcza jeśli można się o nie zwrócić bez konieczności wychodzenia z domu.  Ta inicjatywa nie po raz pierwszy już pokazuje, że na polską kolej, Polska i Polacy mogą zawsze liczyć. Od pierwszych dni pandemii spółki Skarbu Państwa, w tym największe, do których należy PKP, podejmują tak wiele działań na rzecz dobra wspólnego” – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Grupę PKP tworzą spółki, którym nieobce są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i przede wszystkimi solidarności społecznej. W tym trudnym czasie, jakim jest pandemia COVID-19, wszystkie racjonalne działania mające na celu walkę z nią i jej skutkami są bardzo pożądane. Najistotniejszym wsparciem były środki pieniężne przekazane na rzecz placówek medycznych i ośrodków diagnostycznych, ale cieszę się, że kolej, wykorzystując swoje zasoby, może zaoferować także inne formy wsparcia” – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną od listopada konsultanci infolinii PKP Intercity wspierają obsługę telefoniczną obywateli kontaktujących się z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Na początku do współpracy z GIS zaangażowanych zostało 9 osób, a od grudnia zespół ten został powiększony o kolejne 4 osoby. Oddelegowani do współpracy z GIS konsultanci infolinii pracują od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, udzielając odpowiedzi i porad na pytania związane w głównie z kwarantanną, testami na COVID-19, diagnostyką, świadczeniami zdrowotnymi, zasiłkami czy aplikacjami wspierającymi walkę z koronawirusem. Poza specjalnym przeszkoleniem oraz materiałami przygotowanymi przez GIS konsultanci otrzymali również wparcie i pomoc liderską.

„PKP Intercity po raz drugi włącza się w takiej formie w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Podczas wiosennej fali epidemii 12 konsultantów infolinii zostało oddelegowanych do wsparcia Telefonicznej Informacji Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie 13 konsultantów wspiera obsługę telefoniczną Polaków kontaktujących się z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie szybka reakcja i chęć pomocy ze strony PKP Intercity i naszego partnera. Konsultanci przeszli odpowiednie szkolenia i nabyli niezbędną wiedzę, by nieść w ten sposób pomoc obywatelom naszego kraju” – zwraca uwagę Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity S.A.

Od początku trwania pandemii spółki z Grupy PKP i Fundacja Grupy PKP, podobnie jak inne kluczowe przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, podjęły szereg działań ukierunkowanych na walkę z jej skutkami. Milionowe darowizny zostały przekazane placówkom szeroko rozumianej służby zdrowia – szpitalom, laboratoriom, ośrodkom badawczym oraz organizacjom pomocowym. Pomoc spółek kolejowych skierowana była także to personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i ratowników.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity przygotowały „Poradnik pasażera” zawierający wskazówki, których stosowanie pozwala na zminimalizowanie w czasie podróży pociągiem zagrożeń wynikających z trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zgodny z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rozporządzeniem Rady Ministrów poradnik porusza najistotniejsze kwestie mające wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów transportu zbiorowego. Przewoźnik zaleca korzystanie z rozwiązań zdalnych przy zakupie biletów czy zgłaszaniu reklamacji. Przypomina też o zachowaniu bezpiecznego odstępu polegającym m.in. na zajmowaniu co drugiego miejsca siedzącego. Istotne jest również zachowanie wzmożonej higieny – częste dezynfekowanie rąk i przestrzeganie obowiązku zakrywania ust oraz nosa.

Sytuacja pandemii, która trwa na całym świecie od marca bieżącego roku, w znaczącym stopniu wpłynęła na notowania transportu zbiorowego, w tym kolejowych przewozów pasażerskich. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje, że w polskich pociągach w 2020 roku odnotujemy około 100 mln pasażerów mniej. [czytaj więcej] Na możliwościach poprawy takiego stanu rzeczy skupia się m.in. [badanie] ankietowe „Ruch pasażerski w czasie pandemii koronawirusa” przeprowadzane przez Klaster Luxtorpeda 2.0.

Pełna treść „Poradnika pasażera” dostępna jest [tutaj].

Według nowych obostrzeń obowiązujących od 17 października 2020, podróż transportem publicznym jest ograniczona do 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc.

Aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa można sprawdzić na rządowym [portalu] Serwis Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe zasady dotyczące dbania o higienę [publikuje] Główny Inspektorat Sanitarny.

Południowokoreańska firma MediaZen opracowuje automat biletowy aktywowany i sterowany głosem. Urządzenie ma być środkiem ułatwiającym walkę z trwającą od marca 2020 r. na całym świecie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak donosi brytyjski portal kolejowy „Railway Gazette”, Centrum badawcze MediaZen opracowało technologię do rozpoznawania i syntezy mowy mogącą funkcjonować w głośnym otoczeniu dzięki rozróżnianiu akustyki i modeli językowych.

Bezkontaktowy biletomat będzie przetwarzał języki angielski i koreański, a jego pilotażowe egzemplarze pojawią się w listopadzie na dwóch południowokoreańskich stacjach lotniskowych obsługujących dużą liczbę międzynarodowych pasażerów.

Założona w 2000 roku firma MediaZen specjalizuje się w rozwiązaniach technologii głosowej wdrażanych w branży motoryzacyjnej i urządzeniach cyfrowych. Do jej sztandarowych projektów należy innowacyjny silnik SDS (Speech Dialog System) ułatwiający komunikację z systemami informacyjno-rozrywkowymi m.in. w samochodach.

Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że sierpień był „najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa”; polskie pociągi przewiozły 20,1 mln podróżnych i 18,8 mln ton towarów.

Statystyki wskazują, że zarówno przewozy towarowe, jak i pasażerskie odnotowały w sierpniu najniższe od marca spadki w zestawieniu rok do roku – o 3% mniej przewiezionych towarów i o 28,8% mniej podróżnych.

Po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, przewóz pasażerów wyniósł ponad 20 mln osób. Jak wskazał prezes UTK dr inż. Ignacy Góra, wynika to z zaufania, jakim klienci obdarzyli polską kolej w okresie wakacyjnym – na co wskazywał ich widoczny powrót w tych miesiącach.

By zagwarantować odpowiednią ofertę, przewoźnicy wznowili dużą cześć połączeń. Wyniki z miesiąca na miesiąc są bardziej optymistyczne, jednak nie możemy zapominać, że epidemia cały czas wywiera negatywny wpływ na przewozy pasażerskie” – zwrócił uwagę szef UTK.

Jeszcze lepsze wyniki odnotowały przewozy towarowe. Urząd Transportu Kolejowego wskazał, że „w sierpniu masa przewiezionych towarów wyniosła 18,8 mln ton, praca przewozowa 4,5 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 6,6 mln pociągokilometrów. Wartości te są odpowiednio niższe o 3%, 2,2% oraz 1,7% w porównaniu do sierpnia 2019 r.”, co jest najniższymi spadkami podstawowych parametrów od początku bieżącego roku.  

Warto zauważyć, że pomimo spadków wskaźników gospodarczych jak PKB czy przychodów sektora usług konsumenckich w przypadku kolei bardzo wysokie wartości osiągnęły przewozy intermodalne. Nie zmienia to potrzeby podejmowania przez przewoźników działań, których celem jest minimalizacja strat związanych z COVID-19” – wskazał dr inż. Ignacy Góra.

Międzynarodowa agencja projektowa Tangerine opracowała plan wagonu metra, w którym zastosowano szereg rozwiązań mających zminimalizować zagrożenie zarażenia wirusem. Koncept przedstawia wnętrze dostosowane do obostrzeń wprowadzonych podczas pandemii SARS-CoV-2.

Restrykcje, na jakie zdecydowały się poszczególne państwa w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronowirusa, odczuły w znacznym stopniu podmioty świadczące usługi w zakresie przewozów pasażerskich. Ograniczenie liczby podróżnych w środkach transportu publicznego wpłynęło na spadek przychodów ze sprzedaży biletów. Jednocześnie przepisy nakazujące wdrożenie rozwiązań zmniejszających groźbę zarażenia wymusiły zastosowanie szeregu zmian w pojazdach.

W odpowiedzi na problemy, z jakimi spotkali się operatorzy komunikacji miejskiej na całym świecie, Tangerine opracowała projekt wagonu metra, który w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w łatwy sposób można dostosować do nowej sytuacji. Rozwiązania nie wymuszają ograniczania liczby pasażerów w normalnych warunkach.

Propozycja agencji obejmuje m.in. zainstalowanie w składach przesuwnych ekranów, które umożliwiają podzielenie wnętrza wagonu na mniejsze strefy. Ponadto fotele posiadają duży zakres regulacji, który pozwala ustawiać je pod różnym kątem. Funkcja ta nie tylko ogranicza ryzyko zarażenia, ale jednocześnie zwiększa poczucie prywatności podróżnych.

Projekt Tangerine zakłada też zastosowanie systemów stałej wymiany powietrza oraz bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Oświetlenie drzwi zaprojektowano w taki sposób, aby sygnalizowało pasażerom możliwość bezpiecznego wsiadania i opuszczania pojazdu, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

Propozycja wagonu metra opracowana przez agencję zakłada nie tylko zminimalizowanie zagrożeń, ale także przewóz większej ilości osób w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi.

Koncept ten nie jest pierwszym projektem Tangerine powiązanym z transportem publicznym. Wcześniej firma – posiadająca swoje studia w Londynie, Seulu i Porto Alegre (Brazylia) – zaprojektowała dla Heathrow Expres wnętrza wagonów pierwszej klasy dostosowane do potrzeb pasażerów podróżujących służbowo. Agencja współpracuje też m.in. z firmami operującymi w branżach: motoryzacyjnej,  sprzętu elektronicznego czy pasażerskich linii lotniczych.

PKP Polskie Linie Kolejowe ponownie pobierają od przewoźników towarowych opłatę rezerwacyjną za niewykorzystaną zdolność przepustową – poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Zmiany – do końca obowiązywania obecnego rozkładu jazdy – nie dotyczą przewoźników pasażerskich.

Zniesiona w marcu, na początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 opłata miała na celu głównie poprawienie sytuacji finansowej przewoźników pasażerskich. PKP PLK zdecydowały się na jej przywrócenie dla transportu towarowego ze względu na „ zwiększającą się liczbą przypadków niewykorzystania przez przewoźników towarowych zdolności przepustowej”.

„Niewykorzystanie przydzielonych tras powoduje sztuczne blokowanie zdolności przepustowej, przez co inni aplikanci nie mogą zrealizować przewozów zgodnie ze swoimi potrzebami. Z informacji zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, że w okresie od maja do lipca niewykorzystanych zostało 16705 tras pociągów, na które nie zostały złożone wnioski o rezygnację” – podał UTK.

Jak wskazano, w okresie maj-lipiec, analogicznie względem 2019 roku, niewykorzystanie tras – łącznie z przypadkami złożenia rezygnacji – wzrosło o 250%.

Mimo trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kolej w Chińskiej Republice Ludowej cieszy się dobrymi statystykami. Jak informuje China Daily, w lipcu i sierpniu obsłużono 456 mln pasażerów.

Branża kolejowa na całym świecie dotkliwie odczuła skutki SARS-CoV-2. Zgodnie z tym, co podawał Urząd Transportu Kolejowego, w Polsce od marca, czyli początku pandemii, kolej przewoziła nawet do 80% mniej pasażerów w porównaniu z rokiem 2019. Z miesiąca na miesiąc sytuacja się jednak poprawia - w lipcu wynik ten spadł do 32%.

Ze swojej sytuacji mogą cieszą się Chińczycy.  Mimo tego, że ich państwo jako pierwsze dotknął koronawirus, od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. China Railway obsłużyła 456 mln pasażerów (w tym samym okresie rok wcześniej odbyło się 735 mln przejazdów kolejowych) - podaje portal China Daily. Rekordowego dnia liczba osób podróżujących koleją wyniosła 9,68 mln. To najwyższy wynik od 12 lutego.  

China State Railway Group Company prowadzi działalność gospodarczą jako China Railway. Przedsiębiorstwo w Chińskiej Republice Ludowej świadczy usługi transportu kolejowego. Obsługuje przewozy pasażerskie i towarowe za pośrednictwem 21 spółek zależnych.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram