fbpx

Jakie prawa ma pasażer kolei, jak wygląda polska i europejska praktyka sądowa oraz jaka jest rola Rzecznika Praw Pasażera Kolei? Jak w praktyce rozpatrywane są reklamacje pasażerskie? To tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas seminarium „Prawa pasażerów w transporcie kolejowym” zorganizowanego przez UTK w ramach Europejskiego Roku Kolei. Warsztaty były przeznaczone dla pracowników spółek kolejowych oraz rzeczników praw konsumenta. Udział w wydarzeniu prowadzonym w formie online wzięło ponad 120 osób.

To podróżny jest słabszą stroną umowy przewozu, nie ma wpływu na jej kluczowe warunki. Ponadto jest on klientem profesjonalnego przedsiębiorcy, jakim jest przewoźnik kolejowy, m.in. dlatego prawa pasażerów w transporcie kolejowym podlegają ochronie.

"Prezes UTK zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z systemem kolejowym: nadzorem nad bezpieczeństwem kolei, interoperacyjnością czy regulacją rynku kolejowego. Nie można jednak zapominać, że kolej tworzą ludzie. Z jednej strony są to pracownicy zatrudnieni w systemie kolejowym, a z drugiej – pasażerowie" – powiedział mec. Marcin Trela, Wiceprezes UTK, otwierając spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele przewoźników oraz rzecznicy konsumentów.

"Od lat największym zainteresowaniem osób odwiedzających stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego cieszą się teksty poradnikowe, w których radzimy, co zrobić w przypadku opóźnienia i odwołania pociągu. To pokazuje, że polscy pasażerowie są świadomymi konsumentami, którzy chcą znać swoje prawa" – dodał Marcin Trela.

Zagadnienia prawne związane z obsługą pasażerów, ich skarg i reklamacji omówili praktycy zajmujący się tą dziedziną od wielu lat: dr Iwona Miedzińska – Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej UTK, Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich oraz Kamil Świętoń – Naczelnik Wydziału Rozwoju Oferty Pasażerskiej. O rozwiązywaniu sporów na linii pasażer – przewoźnik opowiadała Joanna Marcinkowska – Rzecznik Praw Pasażera Kolei, a o metodach skutecznej komunikacji z pasażerami Natalia Krapacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich.

Prelegenci mówili o regulacjach dotyczących ochrony interesów użytkowników kolei oraz dobrych praktykach, które w prosty sposób można wdrożyć w procesach obsługi podróżnych. Prawa pasażerów obejmują m.in. otrzymywanie kompleksowych informacji dotyczących połączenia –  zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie – a także możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku opóźnienia pociągu czy otrzymania pomocy, gdy sprawność ruchowa podróżnego jest ograniczona.

Podczas seminarium przedstawione zostały przykładowe problemy, z którymi pasażerowie zgłaszają się do Urzędu Transportu Kolejowego i Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Omówione zostały procedury i przykłady rozpatrywania reklamacji, sposoby rozwiązywania sporów między użytkownikami kolei a przewoźnikami kolejowymi, a także dobre praktyki w komunikacji z pasażerami.

Nagrania z seminarium można obejrzeć na kanale YouTube Urzędu Transportu Kolejowego [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

We wtorek 27 lipca w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 odbędzie się seminarium pt. „Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem”, którego organizatorami są Województwo Łódzkie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Podczas bezpłatnego wydarzenia zaproszeni eksperci odpowiedzą m.in. na pytania dotyczące potencjału kolejnictwa w regionie.

Kolej to najbardziej niezawodny, zrównoważony i niskoemisyjny środek transportu. To również nowe obszary innowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych i start-up’ów. Skala i zakres działalności kolejnictwa daje spore szanse na wzmocnienie zalet prorynkowych i prośrodowiskowych tego sektora, szczególnie w połączeniu z rozwojem dostępności komunikacyjnej w regionie.

Seminarium organizowane przez Województwo Łódzkie we współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną to próba podjęcia dyskusji o potencjale kolejnictwa w regionie w zakresie transformacji energetycznej, redukcji szkodliwych emisji, zastosowań dla metodologii LCA (technika umożliwiająca ocenę wpływu produktu lub usługi na środowisko) czy też identyfikacji nowych kierunków rozwojowych dla transportu szynowego w związku z rozwojem Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W trakcie prezentacji i dyskusji panelowej zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.:

- społecznej dostępności i scenariuszy rozwoju regionu łódzkiego w erze Zielonego Ładu;

- roli kolei w aktywizacji społecznej obszarów peryferyjnych (dostępność do edukacji, usług publicznych, regionalnego rynku pracy);

- kolejowych innowacji, inwestycji, wykorzystania środków UE jako narzędzi wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionów (eksport, mobilność pracowników, zmniejszenie śladu węglowego działalności ekonomicznej);

- infrastruktury kolejowej wspierającej proces transformacji energetycznej (realizowanie projektów przystankowych oraz Rowerowe Łódzkie; integracja biletowa);

- zintegrowanego i dynamicznego planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pro-środowiskowych, biorących pod uwagę także potrzeby pasażerów;

- przełomowych technologii przyszłości w dziedzinie kolei.

Więcej informacji dotyczących m.in. harmonogramu wydarzenia, dostępnych jest [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/Serwis Kolejowy

Kampania „Bezpieczny przejazd” zaprasza na wydarzenie #Czatzekspertem live, które odbędzie się 24 marca 2021 roku o godzinie 14.00. Poprzednie spotkanie dotyczyło bezpiecznych wyjazdów wakacyjnych. Tym razem będą to warsztaty dla instruktorów OSK i kierowców.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., poprowadzi na fanpage’u PLK specjalne seminarium, w których udział może wziąć każdy!

Ekspert poruszy m. in. takie tematy, jak:

- kategorie przejazdów kolejowo-drogowych,

- kto i kiedy ma pierwszeństwo na przejeździe,

- kto odpowiada za właściwe ustawienie znaków drogowych na przejeździe,

- co zrobić, gdy zostaniemy uwięzieni między zamkniętymi rogatkami,

- do czego służy #ŻółtaNaklejkaPLK.

Wirtualne spotkanie to nie tylko wykład, ale także dyskusja i wymiana poglądów. „Bezpieczny Przejazd” zachęca wszystkich uczestników do zadawania pytań w komentarzach pod transmisją. Ekspert udzieli odpowiedzi na koniec warsztatów. Wydarzenie można śledzić na [Facebooku].

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram