fbpx

Z inteligentnych systemów transportowych (ITS), które pozwalają usprawnić i zarządzać komunikacją, korzysta już większość zachodnioeuropejskich metropolii. Duże doświadczenie we wdrażaniu systemów ITS mają m.in. Amsterdam, Paryż czy Londyn. Technologie coraz częściej zarządzają i usprawniają komunikację również w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Białystok, Rzeszów, czy Kraków. Teraz dołączają do nich także Tychy.

Z czego składa się tyski ITS?

"Tyski ITS to jeden z największych projektów zrealizowanych w naszym mieście i jeden z najbardziej rozwiniętych systemów sterowania ruchem w Polsce. ITS daje nam całą gamę narzędzi i możliwości do przeprowadzania różnego rodzaju analiz, pomiarów oraz symulacji ruchu. Wszystko po to, by na tyskich drogach było bezpieczniej, a ruch odbywał się płynniej" – powiedział Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

Sercem całego systemu jest nowoczesne i jedno z największych w Polsce (blisko 400 m2) Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Gromadzone są tam bieżące informacje o ruchu drogowym – to także główny ośrodek monitorowania ruchu przez blisko 600 kamer monitoringu, wraz z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W przypadku wypadku system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na 72 tablicach w wybranych punktach miasta. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać utrudnienia drogowe związane z robotami drogowymi, imprezami masowymi czy też powstałe zatory drogowe.

Na tym nie koniec. W ramach systemu zbudowano lub zmodernizowano ponad 40 skrzyżowań w mieście, m.in. w ciągu ulic Mikołowskiej, Katowickiej, Bielskiej, Niepodległości, Sikorskiego i Oświęcimskiej wraz z instalacją pełnego systemu sterowania i monitorowania ruchu.

Istotnym elementem systemu jest priorytet na skrzyżowaniach dla ponad 170 autobusów i trolejbusów, a także 15 pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto, na tyskich ulicach zainstalowano blisko 20 stacji monitorujących pogodę oraz pomiar zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także 20 tablic informujące o dostępności miejsc parkingowych wraz z 6 stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki wykorzystaniu danych z 6 odcinków pomiaru prędkości i 5 stacji dynamicznego ważenia ciężarówek w ruchu poprawi się bezpieczeństwo poruszania się po tyskich drogach.

Wszystkie funkcjonalności nowego systemu ITS wraz z informacjami o warunkach ruchu i planerem podróży zostały zawarte w dedykowanym portalu informacyjnym dla mieszkańców.

"System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Docelowo, gdy system ITS zostanie skalibrowany i uzyska swoją pełną funkcjonalność, z pewnością wszyscy zauważymy i odczujemy poprawę ruchu na drogach" – zapewniał Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Pojazdy skomunikowane z infrastrukturą na tyskich drogach

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2019-2022 przez firmę Yunex. Jego całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań wyniósł około 121 mln zł, z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

System ITS w Tychach został stworzony w oparciu o najnowocześniejsze istniejące rozwiązania, a także technologie przyszłości, w tym m.in. współpracę infrastruktury drogowej z pojazdami autonomicznymi.

"Tychy to pierwsze w Polsce miasto otrzymujące kluczowe rozwiązanie, aby w przyszłości obsługiwane mogły być również pojazdy autonomiczne. Możliwości te wynikają z funkcjonalności specjalnych nadajników w technologii V2X przekazujących w czasie rzeczywistym informacje o warunkach panujących na drogach bezpośrednio do pojazdów. Wdrażanie tych systemów, Yunex Traffic realizuje w kilkunastu lokalizacjach w USA, a także w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, czy Singapurze. Dzięki projektowi ITS Tychy rozwiązania pojawiają się również w Polsce" – dodał Dariusz Obcowski, Prezes Zarządu Yunex Sp. z o.o.

Poza Tychami firma Yunex Sp. z o.o. realizuje projekty z obszaru ITS w największych polskich miastach - Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, na drogach ekspresowych i tunelach w całej Polsce oraz zarządza powstałą infrastrukturą techniczną. 

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Automatyzacja oparta na chmurze, big data, cyfrowe modelowanie, rzeczywistość rozszerzona - to tylko wybrane kilka trendów, które będą rozwijać cyfrowe technologie w infrastrukturze kolejowej przyszłości. Siemens Mobility zorganizował specjalny pokaz, prezentując swoje najnowsze rozwiązania w tym obszarze w zdigitalizowanym pojeździe.

Źródło: siemens.pl/mobility

Cyfryzacja jest kluczem do zwiększenia dostępności, automatyzacji, łączności i zrównoważonego rozwoju infrastruktury kolejowej. 

"Opracowujemy produkty i rozwiązania cyfrowe niezbędne do zapewnienia maksymalnej niezawodności w transporcie pasażerskim i towarowym, niemal stuprocentowej dostępności pojazdów szynowych i ich infrastruktury oraz optymalnych kosztów utrzymania i napraw, przy znacznej poprawie komfortu podróży dla pasażerów. Nasze najnowsze rozwiązania pokazujemy w specjalnym pojeździe infrastruktury kolejowej dedykowanym dla klientów i kontrahentów z całej Polski" – powiedział Hubert Meronk, CEO Siemens Mobility Sp. z o.o. 

Według Siemens Mobility kluczowe trendy z obszaru rozwoju infrastruktury kolejowej w przyszłości to m.in.:

Podczas specjalnego pokazu zaprezentowano także wybrane praktyczne wdrożenia nowoczesnych technologii infrastruktury kolejowej Siemens Mobility w Europie w tym m.in.:

Automatyczna jazda w ruchu aglomeracyjnym – od października 2021 r. Siemens Mobility realizuje projekt Digital SBahn – autonomiczny ruch pociągów na 23-kilometrowym odcinku linii S21 w Hamburgu. Wcześniej projekty z zakresu ATO wdrożono także w Thameslink w Londynie oraz na trasie wzdłuż Jeziora Genewskiego między Lozanną a Villeneuve w Szwajcarii. Na podstawie dostępnych danych o infrastrukturze, torach i rozkładach jazdy system pokładowy oblicza optymalny w danym momencie profil podróży i steruje systemami trakcji i hamowania pojazdu podczas jazdy pociągu automatycznego. Maszynista jest na bieżąco informowany o wszystkich procedurach za pomocą wyświetlacza. W rezultacie zmniejsza się zużycie energii, a płynność ruchu i przepustowość ulegają znacznej poprawie, co z kolei znacznie poprawia czasy przejazdu. 

Źródło: siemens.pl/mobility

Cyfrowa nastawnica - Spółka Deutsche Bahn uruchomiła pierwszą cyfrową nastawnicę w ramach projektu Annaberg-Buchholz w Saksonii. Wdrożenie komponentów systemu sygnalizacyjnego Trackguard Sinet opracowanego przez spółkę Siemens oznaczał kolejny kamień milowy na drodze do pełnej cyfryzacji kolei dalekobieżnych.

Krajowa sieć kolejowa zarządzana z jednego miejsca - Współpracując z Bane NOR, Siemens Mobility przekształca całą norweską sieć kolejową w system w pełni cyfrowy, oparty na protokole IP i standardach Eulynx/Neupro, realizując koncepcję IoT (Internet of Things). Pasażerowie skorzystają na poprawie punktualności, zwiększeniu przepustowości i częstotliwości kursowania pociągów. Ogólnokrajowy system jest kontrolowany przez system ETCS, zarządzany z jednego miejsca dla całego kraju. Wszystkie linie zostaną oddane do eksploatacji do 2034 roku.

Cyfrowy bliźniak – w ramach prac modernizacyjnych w infrastrukturze kolejowej Siemens Mobility skanuje tory za pomocą dronów, lidarów i radarów, by rejestrować całe środowisko kolejowe z milimetrową dokładnością. Firma wykorzystuje także aplikacje rzeczywistości rozszerzonej (AR) do montażu elementów infrastruktury ETCS.

Cyberbezpieczeństwo - W Achau firmy ÖBB-Infrastruktur AG i Siemens Mobility uruchomiły pierwszą niezależną od oprogramowania sprzętowego nastawnicę Simis na platformie DS3 (Distributed Smart Safe System). Jest to pierwsze wdrożenie cyfrowej nastawnicy SL3. Platforma DS3 to zupełnie nowa, oparta na oprogramowaniu platforma bezpieczeństwa, która stanowi podstawę dla bezpiecznych aplikacji kolejowych w chmurze.

Siemens Mobilty realizuje w Polsce kilkanaście projektów z obszaru infrastruktury kolejowej m.in. dostarczając urządzenia pokładowej, oraz przytorowej sygnalizacji dla polskich producentów i operatorów kolejowych. Od 2021 r. firma wspólnie z Kombud wdraża także system ETCS na linii 226 między Pruszczem Gdańskim, a Gdańsk Port Północny.

Źródło: siemens.pl/mobility

Siemens Mobility to niezależnie kierowana spółka w grupie Siemens AG. Od ponad 160 lat, Siemens Mobility jest liderem oferującym rozwiązania w branży transportowej i nieustannie unowocześnia swoje portfolio w głównej mierze oparte na taborze kolejowym, automatyce kolejowej, elektryfikacji, kompleksowych systemach pod klucz, inteligentnych systemach kierowania ruchem i usługami powiązanymi. Siemens Mobility pomaga operatorom mobilnym na całym świecie wprowadzać inteligentną infrastrukturę, która przynosi korzyści przez cały cykl pracy, zwiększając zadowolenie pasażerów i usprawniając dostępność urządzeń. W roku rozliczeniowym 2021, który zakończył się 30 września, Siemens Mobility zaksięgował przychód 9,2 miliarda euro i zatrudniał około 39,500 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na www.siemens.pl/mobility

Źródło tekstu: siemens.pl/mobility/Serwis Kolejowy

Firmy Siemens Mobility wraz z Orascom Construction i The Arab Contractors podpisały umowę z egipskim Narodowym Urzędem ds. Tuneli (NAT), organem rządowym podlegającym egipskiemu Ministerstwu Transportu, na stworzenie szóstego co do wielkości systemu kolei dużych prędkości na świecie. Udział Siemens Mobility w łącznym kontrakcie wynosi 8,1 mld euro. 

Źródło: mobility.siemens.com

Sieć szybkiej kolei o długości 2000 km połączy 60 miast w całym kraju, a pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 230 km/h. Oznacza to, że około 90% Egipcjan będzie miało dostęp do tego nowoczesnego, bezpiecznego i zintegrowanego systemu kolejowego. Dzięki przejściu na transport kolejowy, w pełni zelektryfikowana sieć zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 70 procent w porównaniu z obecnym transportem samochodowym lub autobusowym, co dodatkowo wesprze wysiłki Egiptu w przekształcaniu swojej mobilności w bardziej zrównoważoną. Wraz z partnerami w zakresie robót budowlanych, firmami Orascom Construction i The Arab Contractors, Siemens Mobility zapewni kompleksowe usługi pod klucz w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia i konserwacji całego systemu przez 15 lat. 

"Nowa zelektryfikowana sieć kolejowa stanowi konsolidację owocnej współpracy w dziedzinie infrastruktury i będzie cennym uzupełnieniem egipskiego systemu transportowego, wyznaczając początek nowej ery dla systemu kolejowego w Egipcie, Afryce i na Bliskim Wschodzie" - powiedział Jego Ekscelencja, prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi. 

Źródło: mobility.siemens.com

"Możliwość zapewnienia Egiptowi nowoczesnego, bezpiecznego i niedrogiego systemu transportowego, który zmieni codzienne życie milionów Egipcjan, stworzy tysiące miejsc pracy i zmniejszy emisję CO2 w transporcie, jest dla nas zaszczytem. Projekt ten nie tylko przyczyni się do wzrostu gospodarczego, ale także umożliwi Egiptowi dokonanie skoku naprzód w dziedzinie transportu kolejowego. Dzięki naszym najnowszym technologiom w zakresie taboru kolejowego, sygnalizacji i usług serwisowych, Egipt będzie dysponował szóstą co do wielkości i najnowocześniejszą siecią kolei dużych prędkości na świecie" - powiedział Roland Busch.

"Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z Ministerstwem Transportu, aby na nowo wyobrazić sobie przyszłość transportu w Egipcie. Rozległa sieć szybkiej kolei o długości 2000 km połączy 60 miast i umożliwi około 500 milionów przejazdów rocznie. Połączy ona kraj jak nigdy dotąd, przyczyni się do walki z zanieczyszczeniem środowiska i globalnym ociepleniem, a także zapewni skuteczną i niezawodną metodę przemieszczania towarów. Wspólnie z naszymi partnerami stworzymy od podstaw kompletną i nowoczesną sieć kolejową, która będzie wzorem dla całego regionu, jak stworzyć zintegrowany, zrównoważony i nowoczesny system transportowy" - powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility. 

Egipska sieć kolei dużych prędkości będzie się składać z trzech linii:

W związku z budową sieci kolejowej konsorcjum stworzy bezpośrednio do 40 tys. miejsc pracy w Egipcie, a dodatkowo 6,7 tys. u egipskich dostawców oraz pośrednio w całej gospodarce egipskiej. 

Aby wyposażyć całą sieć kolejową, Siemens Mobility dostarczy pociągi oparte na swoich sprawdzonych platformach, obejmie to:

Na wszystkich trzech liniach Siemens Mobility zainstaluje bezpieczny i niezawodny system sygnalizacji oparty na technologii Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) Poziom 2, a także system zasilania, który zapewni wydajną i ciągłą dostawę energii. 

Siemens Mobility dostarczy swoje najnowsze produkty i platformy cyfrowe, które zoptymalizują działanie pociągów, infrastruktury kolejowej i podsystemów w całej sieci. Cyfrowa aplikacja Railigent zostanie wykorzystana do kompleksowego zarządzania majątkiem i utrzymaniem, aby zagwarantować najwyższą dostępność. Cyfrowe składy umożliwią płynne procesy od identyfikacji problemów do ich usunięcia. Rozwiązania w zakresie automatycznego wydawania biletów, cyfrowej stacji i zarządzania energią pomogą sprostać wyzwaniom związanym z przepustowością i wydajnością na stacjach.

Źródło tekstu: mobility.siemens.com/Serwis Kolejowy 

Firmy Siemens Mobility i Mitsubishi Electric Europe B.V. podpisały porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie technologii modułów mocy SiC, której celem jest umożliwienie wydajnego i zrównoważonego transportu oraz oszczędności energii elektrycznej w sektorze transportowym.

Tworząc "Europejski Zielony Ład", UE zobowiązała się, że będzie pierwszym kontynentem, który do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną, co oznacza brak emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Na etapie pośrednim, do 2030 r., emisje mają zostać zmniejszone o 55% w porównaniu z 1990 r. Europejski Zielony Ład zaowocuje wiążącymi dyrektywami dla poszczególnych sektorów w zakresie emisji CO2.

Dyrektywy te dotyczą w szczególności sektora transportu, w którym do 2050 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 90%, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na mobilność. W szczególności przemysł kolejowy i jego dostawcy, a konkretnie technologie i komponenty wykorzystywane w transporcie kolejowym, w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia tego celu.

Półprzewodniki mocy odgrywają kluczową rolę w pojazdach szynowych, od tramwajów po pociągi dużych prędkości. Standardowe półprzewodniki mocy na bazie krzemu są stale rozwijane, a nowe technologie, takie jak zastosowanie SiC (węglika krzemu), umożliwią w przyszłości jeszcze większą sprawność i największą redukcję masy. To właśnie rynek kolejowy stymuluje popyt na bardziej wydajne technologie konwersji energii.

Mitsubishi Electric wyznacza nowe standardy technologiczne dzięki wiodącej technologii SiC i obniża emisję dwutlenku węgla w kolejnictwie Siemens Mobility.

Źródło: siemens.mobility.com

Urządzenia SiC Mitsubishi Electric dowiodły swojej długoterminowej niezawodności w najbardziej wymagających zastosowaniach, takich jak falowniki trakcyjne w pociągach. Potencjał oszczędności energii dzięki zastosowaniu szerokiej gamy urządzeń mocy SiC Mitsubishi Electric w technologii kolejowej istnieje szczególnie w obszarze napędów trakcyjnych. W szczególności pełne moduły mocy SiC 3300 V przyczyniają się do oszczędności energii i zmniejszenia rozmiarów falowników trakcyjnych. Odpowiednie układy SiC do szybkiego przełączania są stosowane w znormalizowanej obudowie LV100, która zapewnia niską indukcyjność błądzącą i łatwą możliwość łączenia równoległego. Straty mocy podczas pracy falownika w modułach LV100 wykonanych w całości z SiC można zmniejszyć o około 75% w porównaniu z konwencjonalnymi modułami SiC. W rezultacie zwiększa się sprawność przetwornicy trakcyjnej.

Firma Siemens zawsze była pionierem w budowie pociągów o napędzie elektrycznym. Ich 140-letnie doświadczenie stanowi podstawę dla nowej platformy pociągów regionalnych Mireo Plus, która umożliwia operatorom prowadzenie działalności w sposób wydajny i ekonomiczny, bez lokalnej emisji CO2. Wykorzystując innowacyjną technologię zasilanego bateryjnie Mireo Plus, Siemens Mobility umożliwia elektryfikację linii kolejowych nawet bez ciągłej sieci trakcyjnej. Technologia SiC jest szczególnie korzystna dla pociągów regionalnych z innowacyjnym hybrydowym napędem akumulatorowym do stosowania na odcinkach linii kolejowych z siecią trakcyjną lub bez niej. Zmniejsza on masę do minimum, optymalizuje osiągi i zwiększa wydajność zespołów trakcyjnych pod względem przebiegu i zasięgu. Przy zoptymalizowanym energetycznie układzie napędowym, dzięki zastosowaniu elementów z SiC, pobór energii z sieci jest o prawie 10 procent mniejszy niż w przypadku dzisiejszych pojazdów. Największy potencjał SiC tkwi w jego wyższej sprawności energetycznej i mniejszej masie.

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Siemens opuści rynek rosyjski w wyniku wojny na Ukrainie. Firma rozpoczęła postępowanie mające na celu likwidację działalności przemysłowej i wszystkich działań związanych z przemysłem. Dotyczy to także spółki transportowej Siemens Mobility.

Po wybuchu wojny Siemens wstrzymał wszelkie nowe przedsięwzięcia i międzynarodowe dostawy do Rosji i Białorusi. Kompleksowe sankcje międzynarodowe, jak również obecne i potencjalne środki zaradcze, mają wpływ na działalność biznesów firmy w Rosji, w szczególności na usługi kolejowe i utrzymanie taboru. 

"Potępiamy wojnę na Ukrainie i podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu uporządkowanego procesu likwidacji naszej przemysłowej działalności biznesowej w Rosji. Nie była to łatwa decyzja, biorąc pod uwagę nasz obowiązek dbałości o pracowników i długotrwałe relacje z klientami na rynku, na którym działamy od prawie 170 lat. Oceniamy wpływ tej decyzji na naszych pracowników i będziemy ich nadal wspierać w miarę naszych możliwości. Jednocześnie zapewniamy pomoc humanitarną naszym kolegom i mieszkańcom Ukrainy oraz wspieramy społeczność międzynarodową w dążeniu do pokoju" - powiedział Roland Busch,  Prezes i Dyrektor Generalny Siemens AG.

Firma będzie zarządzać uporządkowanym procesem, aby zakończyć swoją działalność zgodnie z wymogami regulacyjnymi i sankcjami międzynarodowymi. 

Źródło tekstu: mobility.siemens.com/Serwis Kolejowy

Deutsche Bahn (DB) i Siemens Mobility kontynuują działania na rzecz przyjaznego dla klimatu w dziedzinie transportu kolejowego. Firmy zaprezentowały kompletny system wodorowy w fabryce Siemensa w Krefeld: nowo opracowany Mireo Plus H, pociąg najnowszej generacji napędzany wodorem, oraz nowo zaprojektowaną mobilną naczepę do przechowywania wodoru. Pociąg i jego nowa infrastruktura mają za zadanie zastąpić spalinowe zespoły trakcyjne w transporcie miejskim i regionalnym oraz zmniejszyć do zera emisję CO2 związanej z transportem kolejowym.

Źródło: Siemens Mobility

"W umowie koalicyjnej rząd federalny zobowiązał się do elektryfikacji 75% sieci kolejowej do 2030 r. W tym przypadku alternatywne napędy mogą pomóc w zmniejszeniu emisji spalin z transportu kolejowego. Projekt H2goesRail nie tylko przetestuje zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym, ale także znacząco rozwinie tę technologię. W ten sposób będziemy mogli prowadzić praktycznie neutralną dla klimatu działalność na trasach kolejowych, które w przeciwnym razie musiałyby być zelektryfikowane tylko przy dużym wysiłku i kosztach" – powiedział Michael Theurer, parlamentarny sekretarz stanu w BMDV. 

"Tylko dzięki silnemu systemowi kolejowemu i alternatywnym rodzajom napędów będziemy w stanie wnieść znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatu. Mireo Plus H umożliwia przyjazny dla klimatu i bezemisyjny transport pasażerski. Dzięki Mireo Plus H opracowaliśmy kolejną generację pociągów napędzanych wodorem, które oferują szczególnie duży zasięg działania i szybsze przyspieszenie. Każdy dostarczony pociąg może zaoszczędzić do 45 000 ton CO2 w ciągu 30-letniego okresu eksploatacji w porównaniu z analogiczną podróżą samochodami" – skomentował Michael Peter, CEO Siemens Mobility.

Pociągi wodorowe to technologia napędowa szczególnie przyjazna dla klimatu, ponieważ działa bezemisyjnie dzięki przyjaznemu dla środowiska wodorowi i emituje jedynie parę wodną. Dwuczłonowy Mireo Plus H dla projektu “H2goesRail ma zasięg pracy do 800 kilometrów, jest tak samo mocny jak jego elektryczny odpowiednik, posiada 1,7 MW mocy trakcyjnej zapewniającej przyspieszenie do 1,1 m/s2 i prędkość maksymalną 160 kilometrów na godzinę. Wersja trzywagonowa ma zasięg 1000 km. Mireo Plus H może zaoszczędzić 520 ton rocznie, w zależności od profilu trasy (obliczonego na podstawie przebiegu 200 000 kilometrów).

Jednym z kluczowych elementów niezbędnych do tego, aby technologia wodorowa stała się konkurencyjna w codziennej eksploatacji w stosunku do oleju napędowego, jest szybki proces tankowania. Aby to zapewnić, DB opracowała nową metodę, która po raz pierwszy umożliwia tankowanie pociągu wodorowego tak szybko, jak pociągu napędzanego olejem napędowym. Jest to szczególnie ważny czynnik, biorąc pod uwagę ściśle określone harmonogramy regionalnych przewozów pasażerskich DB. Szybkie tankowanie pociągów wodorowych sprawi, że technologia ta stanie się konkurencyjna w codziennej eksploatacji.

"Dla Deutsche Bahn, pociągi wodorowe są ważnym elementem na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Poprzez rozwój mobilnej stacji tankowania wodoru i związanej z nią infrastruktury serwisowej pokazujemy, że potrafimy nie tylko zadbać o mobilność, ale także o technologię. A właśnie to jest potrzebne, aby zapewnić przyjazny dla klimatu transport jutra. H2goesRail i współpraca z Siemens Mobility stanowią zatem ważny krok w kierunku wycofania oleju napędowego i uczynienia naszego taboru bardziej ekologicznym" – powiedziała dr Daniela Gerd tom Markotten, Członek Zarządu ds. Cyfryzacji i Technologii w Deutsche Bahn. Digitalizacji i Technologii w Deutsche Bahn

Siemens Mobility i Deutsche Bahn zaprezentują również projekt H2goesRail i Mireo Plus H na targach InnoTrans 2022, największych na świecie targach technologii kolejowych, które odbędą się w Berlinie.

Projekt H2goesRail:

Źródło tekstu: mobility.siemens.com/Serwis Kolejowy

Firma Siemens Mobility otrzymała zamówienie na dostawę siedmiu bateryjnych pociągów Mireo Plus B dla Midtjyske Jernbaner w Danii. Jest to pierwszy kontrakt na kolej zasilaną bateriami w Danii i stanowi część projektu pilotażowego mającego na celu zastąpienie wszystkich spalinowych składów pociągów w całym kraju. Siedem dwuwagonowych elektrycznych składów pociągów zostanie dostarczonych do końca 2024 r. i ma kursować na dwóch liniach w regionie Midtjylland w Danii.

"Jest to kluczowy krok w naszej własnej ekologicznej transformacji, ale także znaczący krok w kierunku celu, jakim jest neutralny pod względem emisji CO2 ruch pociągów w całej Danii" -  powiedziała Martha Vrist CEO Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Mireo Plus B łączy w sobie wszystkie zalety platformy Mireo z wysokowydajnym systemem akumulatorowym, który dzięki hybrydowemu napędowi akumulatorowemu umożliwia eksploatację pociągów na trasach z napowietrznymi liniami energetycznymi lub bez nich. 

"Wraz z zakupem pociągów Mireo Plus B, Midtjyske Jernbaner zastępuje konwencjonalne pojazdy z silnikiem diesla najnowocześniejszymi, a lokalnie całkowicie bezemisyjnymi pociągami. Przyczyni się to znacząco do rozwoju lokalnego obszaru, oferując zrównoważoną i przyjazną dla środowiska opcję mobilności. Cieszymy się, że Midtjyske Jernbaner wybrał energooszczędne pociągi Mireo Plus B firmy Siemens Mobility, które zapewnią również wysoki poziom komfortu jazdy i poprawią wrażenia pasażerów" - powiedział Albrecht Neumann, dyrektor generalny ds. taboru w Siemens Mobility.

Dwuwagonowe zespoły trakcyjne Mireo Plus B mogą pomieścić 120 pasażerów na miejscach siedzących, poruszają się z prędkością do 140 km/h i mają zasięg około 80 kilometrów przy zasilaniu bateryjnym. Akumulatory mogą być ładowane za pośrednictwem sieci trakcyjnej 25 kV na odcinkach zelektryfikowanych oraz poprzez odzyskiwanie energii hamowania pociągu. System baterii jest zamontowany pod podłogą i znajduje się w dwóch kontenerach bateryjnych. W systemie tym zastosowano baterie litowo-jonowe o długiej żywotności.

Jest to trzecie zamówienie na Mireo Plus B i pierwsze poza granicami Niemiec. Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) zamówił 20 pociągów Mireo Plus B w 2020 roku, a Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) zamówił 31 w 2021 roku.

Źródło tekstu: mobility.siemens.com/Serwis Kolejowy

Firma Siemens Mobility otrzymała od ViaMobilidade dwa zamówienia na rozbudowę i modernizację sieci metra w São Paulo. Siemens Mobility wyposaży linię 8 w zautomatyzowany system sygnalizacji oraz zainstaluje nowe systemy elektryfikacji i zasilania trakcji zarówno na linii 8, jak i 9. Odnowienie obu linii zapewni większą dostępność, usprawni działanie, zwiększy zrównoważony rozwój oraz poprawi komfort podróżowania pasażerów. 

Linia nr 8 o długości 41 km ma 22 stacje, przebiega przez sześć gmin regionu metropolitalnego São Paulo i jest obsługiwana przez flotę 36 pociągów. Dziennie korzysta z niej około 500 000 pasażerów. Linia 9 o długości 31,8 km ma 18 stacji i dysponuje flotą 36 pociągów, a dziennie przewozi 600 000 pasażerów. 

"Nasze inwestycje w linie 8 i 9 zaowocują bardzo pozytywnym modelem dla metropolitalnego transportu kolejowego. Cieszymy się, że Siemens Mobility będzie nadal wnosić znaczący wkład w modernizację naszej sieci" - powiedział Francisco Pierrini, dyrektor generalny ViaMobilidade

"Kompleksowa modernizacja sygnalizacji i elektryfikacji zapewni liniom ViaMobilidade 8 i 9 najnowocześniejszą technologię, która poprawi dostępność i niezawodność systemu, a także poprawi ogólne wrażenia pasażerów w São Paulo" - powiedział Andreas Facco Bonetti, dyrektor generalny Siemens Mobility w Ameryce Łacińskiej.

Dla linii 8 Siemens Mobility zaprojektuje, dostarczy i wdroży automatyczny system sygnalizacji, obejmujący m.in. system Westrace MKII w rejonie stacji Osasco, Presidente Altino i Imperatriz Leopoldina. Na stacji Barra Funda zostaną również przeprowadzone prace modernizacyjne torów. Na obu liniach Siemens Mobility wdroży szereg ulepszeń, które obejmą realizację kompletnego systemu elektrycznego niezbędnego do funkcjonowania i obsługi linii 8 i 9 sieci kolejowej regionu metropolitalnego São Paulo. 

Firma Siemens Mobility od wielu lat jest dostawcą technologii w Brazylii. Obejmowały one projekty sygnalizacji dla czwartej linii metra w São Paulo (UTO, GoA4) oraz dla dwóch naziemnych linii metra (GoA2) w Salvador da Bahia, a także system sieci trakcyjnej 3kV.

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Koleje Czeskie zamówiły pięćdziesiąt lokomotyw wielosystemowych Vectron MS w firmie Siemens Mobility. Umowa obejmuje również piętnastoletni serwis. Lokomotywy, których maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi 230 km/h, są przystosowane do pracy na liniach konwencjonalnych i szybkich w szybkim transgranicznym ruchu pasażerskim. Dostawy rozpoczną się w grudniu 2025 roku.

"Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyły nas Koleje Czeskie, i z naszego największego jak dotąd zamówienia Vectronów z Republiki Czeskiej. Po raz pierwszy nasze lokomotywy są przystosowane do pracy na liniach dużych prędkości o prędkości maksymalnej 230 km/h. Koleje Czeskie będą dzięki temu idealnie przygotowane do zapewnienia elastycznego, zrównoważonego i transgranicznego transportu kolejowego. Dzięki dodatkowej umowie serwisowej zagwarantujemy również dostępność lokomotyw" - powiedział Michael Peter, CEO Siemens Mobility GmbH.

"Mamy bardzo dobre doświadczenia z lokomotywami Vectron firmy Siemens. Obecnie eksploatujemy 18 lokomotyw, a pozostałe są używane przez naszą spółkę zależną ČD Cargo. Wierzymy, że ta kolejna generacja Vectronów o prędkości maksymalnej 230 km/h zyska równie pozytywne referencje. Będziemy je eksploatować razem z 20 nietrakcyjnymi zespołami trakcyjnymi ComfortJet i mogą one również kursować z naszymi czeskimi Railjetami" - powiedział Michał Kraus, wiceprzewodniczący zarządu ČD i zastępca dyrektora generalnego ds. utrzymania.

Lokomotywy dla Kolei Czeskich zostaną wyprodukowane w zakładzie Siemens Mobility w Monachium-Allach. Zastosowano w nich sprawdzone na całym świecie rozwiązanie Siemens ETCS dla urządzeń pokładowych Trainguard 100/200/300 i są one przystosowane do eksploatacji w Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. 

Koleje Czeskie planują eksploatować lokomotywy na liniach Praga - Hamburg, Praga - Wiedeń - Graz oraz Praga - Budapeszt. Lokomotywy Vectron są najnowocześniejszymi lokomotywami do przewozów pasażerskich w Europie i zapewniają największą elastyczność dzięki bogatemu portfelowi homologacji krajowych.

Firma Siemens Mobility sprzedała już 1327 lokomotyw Vectron 61 klientom. Lokomotywy te przejechały do tej pory ponad 500 milionów kilometrów i są obecnie dopuszczone do eksploatacji w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji.

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już blisko 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej odebrała kolejną lokomotywę Vectron MS w ramach umowy dostawy 10 lokomotyw podpisanej we wrześniu 2021 r. Firma zdecydowała się także uruchomić opcję na zakup 5 dodatkowych pojazdów od Siemens Mobility. 

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach, a dzięki temu kompleksowo odpowiadające zapotrzebowaniu większości dzisiejszych przewoźników kolejowych. Podstawowym założeniem przy ich konstrukcji była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim, jak i towarowym w Europie.

Odebrana lokomotywa Vectron MS dysponuje mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz została wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3). Lokomotywy Vectron z kontraktu z 2021 r. przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, opcjonalnie na terenie Rumunii oraz Bułgarii. Co ważne, pojazdy z platformy Vectron – jako jedyne nowoczesne lokomotywy w Europie – posiadają już dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

Firma CARGOUNIT zakupiła już łącznie 18 lokomotyw od Siemens Mobility z platform Vectron i Smartron. Teraz firma decyduje się także na uruchomienie opcji na kolejne 5 Vectronów MS, z możliwością zamówienia kolejnych 15 pojazdów do 2023 r. Łącznie CARGOUNIT może mieć w swojej flocie blisko 40 lokomotyw Siemensa. 

"Nowoczesne lokomotywy wielosystemowe Vectron to klucz do realizacji różnorodnych zadań przewozowych w całej Europie i intensywnego rozwoju zwłaszcza w segmencie intermodalnym. Cieszymy się, że CARGOUNIT - nasz czołowy polski klient, rozwija swoją obecność na polskim i europejskim rynku, budując swoją przewagę konkurencyjną właśnie poprzez nasze lokomotywy. W tym roku planujemy dostarczyć kolejne pojazdy z platformy Vectron i Smartron w rekordowym czasie dla CARGOUNIT" – powiedział Hubert Meronk, prezes zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o. 

Źródło: siemens.mobility.com

"Obserwujemy zmieniające się trendy na rynku i wraz ze wzrostem przewozów międzynarodowych, przewozów w obszarze intermodalnym, motoryzacyjnym oraz chemicznym dostosowujemy naszą flotę lokomotyw. Obecnie, wobec braku alternatywnych platform lokomotyw wielosystemowych homologowanych na rynki, gdzie prowadzą działalność nasi klienci, skorzystanie z opcji zakupu 5 dodatkowych lokomotyw jest dla nas naturalnym wyborem w zakresie rozbudowy naszej oferty najmu lokomotyw wielosystemowych. Odbierana od Siemens Mobility lokomotywa Vectron MS to kolejna z zamówionych przez nas lokomotyw w ramach umowy dostawy z września 2021 r. Lokomotywa ta zasili następnie flotę naszego największego klienta Lotos Kolej i będzie służyć do realizacji przewozów międzynarodowych. Kontynuujemy tradycję nazywania lokomotyw imionami i przydomkami naszych pracowników. Przekazywana lokomotywa nosi imię Orzech i została tak nazwana, aby uhonorować naszego kolegę Piotra Orzechowskiego, Dyrektora Operacyjnego, który jest jedną z najbardziej zasłużonych osób zaangażowanych w rozwój CARGOUNIT." – powiedział Łukasz Boroń, Prezes Zarządu CARGOUNIT Sp. z o.o.

Firma Siemens Mobility sprzedała już 1327 lokomotyw Vectron łącznie 61 klientom. Lokomotywy te przejechały blisko 550 milionów kilometrów i są dopuszczone do eksploatacji w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii.

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już blisko 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich CARGOUNIT, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.

Siemens Mobility to niezależnie kierowana spółka w grupie Siemens AG. Od ponad 160 lat, Siemens Mobility jest liderem oferującym rozwiązania w branży transportowej i nieustannie unowocześnia swoje portfolio w głównej mierze oparte na taborze kolejowym, automatyce kolejowej, elektryfikacji, kompleksowych systemach pod klucz, inteligentnych systemach kierowania ruchem i usługami powiązanymi. Siemens Mobility pomaga operatorom mobilnym na całym świecie wprowadzać inteligentną infrastrukturę, która przynosi korzyści przez cały cykl pracy, zwiększając zadowolenie pasażerów i usprawniając dostępność urządzeń. W roku rozliczeniowym 2021, który zakończył się 30 września, Siemens Mobility zaksięgował przychód 9,2 miliarda euro i zatrudniał około 39,500 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na www.siemens.pl/mobility 

CARGOUNIT – to największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z największych tego typu podmiotów w Europie. CARGOUNIT posiada 185 lokomotyw na wynajem, zarówno trakcyjnych, jak i manewrowych. Oferuje szeroki wybór taboru, w tym nowoczesne lokomotywy wielosystemowe przeznaczone do ruchu międzynarodowego. CARGOUNIT dysponuje także elektrycznymi zespołami trakcyjnymi do przewozów pasażerskich. Obecnie firma koncentruje się na modernizacji posiadanej floty poprzez zakup nowoczesnych lokomotyw jednosystemowych oraz wielosystemowych do przewozów międzynarodowych. Od blisko 20 lat CARGOUNIT współpracuje z największymi krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi działającymi na polskim rynku. Z kompleksowych usług oferowanych przez firmę korzystają między innymi przewoźnicy z branży paliwowej, chemicznej, materiałów budowlanych i ładunków intermodalnych oraz produktów dla sektora motoryzacyjnego. Głównymi kierunkami rozwoju CARGOUNIT są Polska oraz pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku 100% udziałów w CARGOUNIT Sp. z o.o. zostało nabytych przez fundusz Three Seas Investment Initiative Fund (3 Seas IIF), któremu doradza Amber Infrastructure Group. Więcej informacji na www.cargounit.pl

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram