fbpx

Na kolejowym przejściu granicznym Braniewo – Mamonowo zostało wczoraj otwarte stacjonarne urządzenie RTG. W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, poseł Wojciech Kossakowski i funkcjonariusze SOK.

Od 2018 roku Oddział Celny w Braniewie pełni jedną z kluczowych ról na szlaku kolejowym wschód - zachód w transporcie towarów i ma szanse stać się północnym punktem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wraz ze wzrostem liczby składów kolejowych rośnie jednak liczba zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony granicy państwowej. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie Służby Celno-Skarbowej w nowoczesny i skuteczny sprzęt do kontroli. W tym przypadku jest to stacjonarny RTG do prześwietlania wagonów kolejowych.

Projekt „Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie” w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz  z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej, formalnie został rozpoczęty w 2018 roku, lecz rozpoznanie wstępne dokonane było już wcześniej. Rejon planowanej inwestycji znajdował się w przysłowiowym „polu”, brak było infrastruktury technicznej, w tym dróg dojazdowych i linii energetycznej o wymaganych parametrach. Do tego dochodził różny status gruntów (różni właściciele, teren otwarty i zamknięty, grunty leśne oraz rolne).

Kluczowym zagadnieniem było wyznaczenie odpowiedniego miejsca posadowienia obiektów skanera oraz wstępne zaprojektowanie dróg dojazdowych. Należało wziąć pod uwagę nie tylko odpowiednią odległość od granicy państwa, lecz również przyszłe plany związane z rozbudową linii kolejowej i budową stacji rozrządowej. Pierwsze uzgodnienia odbywały się przy udziale przedstawicieli PKP PLK S.A., PKP S.A., Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wspólne prace pozwoliły na wytypowanie optymalnej  lokalizacji.  Własność  gruntów   należała do trzech różnych podmiotów: PKP S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Lasów Państwowych.

Przed przystąpieniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego konieczne było pozyskanie niezbędnego terenu. Ponad 20 urzędów i instytucji – z tyloma olsztyńska IAS współpracowała w ramach etapu przygotowawczego. Działania obejmowały instytucje i urzędy na poziomie gminy, powiatu, województwa, jak  i na poziomie ministerialnym. Proces   realizacji   inwestycji   został    rozłożony na etapy. 

Wykonawca  rozpoczął   swoje   prace   od opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na dwa statusy formalne terenu, właściwymi organami w sprawie  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę był Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (teren zamknięty PKP) oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie (teren pozostały).

Procedura udzielenia zamówienia publicznego w przypadku zakupu skanera była dość skomplikowana. Ponieważ nie było możliwości przeprowadzenia powszechnie stosowanego przetargu nieograniczonego, zamawiający zastosował tryb negocjacji z ogłoszeniem, gdzie przedmiotem zamówienia były roboty budowlane wraz z zainstalowaniem urządzenia rentgenowskiego do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na ogłoszenie o zamówieniu odpowiedział jeden wykonawca – Nuctech Warsaw Company Limited   Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonych procedur negocjacyjnych, 22 października 2019 roku zawarta została umowa o wartości 22 322 234,30 zł brutto. Finansowanie w całości pochodzi ze środków budżetowych.

W skanerze zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie zapewniające skanowanie 24h/d przez 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach pogodowych. Jest całkowicie bezpieczne dla otoczenia oraz funkcjonariuszy obsługujących. Skaner będzie służył do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, broni, a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. Jest to nowoczesny i skuteczny sprzęt, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa towarowego, zdrowia obywateli, uczciwej współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim sprawnej i efektywnej kontroli.

Źródło tekstu: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie/Serwis Kolejowy

W Warszawskiej bazie utrzymaniowej Pendolino na Koziej Górce zainstalowano nowatorski skaner całopociągowy pozwalający m.in. na wysoce precyzyjne określanie terminów wymiany podzespołów. Urządzenie jest obecnie kalibrowane i testowane – informuje portal Rynek Kolejowy.

Na wykorzystanie „TrainScannera” zdecydował się jego producent - koncern Alstom, który zajmuje się obsługą techniczną polskich Pendolino. To pierwszy tego typu skaner w kontynentalnej Europie. Podobny sprzęt jest używany w bazie Longsight w Manchesterze.

Urządzenie umożliwia automatyczne skanowanie pantografu, zestawów kołowych, integralności poszycia i tarcz hamulcowych. Cała wiedza zebrana i analizowana przez system prowadzi do tego, by unowocześnić system utrzymania jako element tzw. Health Hub. Dzięki cyfrowej analizie danych system jest w stanie wskazać optymalny moment wymiany komponentów z dokładnością do jednej godziny” – powiedział Rynkowi Kolejowemu Artur Fryczkowski, dyrektor zarządzający Alstomu na Polskę i Ukrainę.

Wdrożenie skanera całopociągowego w warszawskim obiekcie obsługi technicznej pociągów Pendolino pomoże zwiększyć ich bezpieczeństwo, a także zoptymalizować obsługę i koszty utrzymania.

W 2011 roku Alstom podpisał z PKP Intercity wart 665 mln euro kontrakt na dostawę 20 pociągów dużej prędkości, przewidujący także 17-letni okres ich serwisowania. Pierwsze Pendolino wyprodukowane w ramach tej umowy zaczęły kursować po polskich torach pod koniec 2014 roku.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram