fbpx

22 stycznia prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej – Alan Beroud oraz prezes zarządu Kolei Mazowieckich – Robert Stępień złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list z apelem o objęcie kierowników pociągów przyspieszonymi szczepieniami przeciwko koronawirusowi (COVID-19).

Według obecnego kalendarza Narodowego Programu Szczepień - kierownicy pociągów, ujęci w puli pracowników transportu publicznego, kwalifikują się do Etapu II, jako osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

„Kierownicy pociągów każdego dnia pracują na kolejowej tzw. pierwszej linii frontu, w bezpośrednim otoczeniu tysięcy pasażerów zmierzających codziennie do pracy, szkoły czy do lekarza. Powinni zostać zaszczepieni już w Etapie I. Wprawdzie, według dostępnych badań, transport publiczny jest bezpieczny, a my w czasie epidemii zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji naszych składów, ale pasażer wsiada i wysiada, często z maseczką tylko na ustach, czy brodzie, a kierownicy pociągów przebywając w pracy kilka godzin na styku człowiek-człowiek są na tę transmisję koronawirusa narażeni dużo bardziej niż inne grupy zawodowe” – mówi Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

„Nie znajdujemy uzasadnienia dla objęcia kierowników pociągów programem szczepień dopiero w Etapie II, zwłaszcza w kolejach aglomeracyjnych i regionalnych, gdzie rotacja pasażerów na całej trasie jest ogromna. Tylko w minionym roku – a był to rok pandemii - charakteryzujący się znacznym spadkiem frekwencji w pociągach, Szybka Kolej Miejska przewiozła ponad 14 milionów pasażerów a Koleje Mazowieckie prawie 42 miliony. W transporcie publicznym krzyżują się drogi tysiąca przypadkowych osób, którym bezpośrednio towarzyszą nasi kierownicy pociągów” – wskazuje Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Kierownicy pociągów to grupa zawodowa, której liczebność znacząco nie wpłynie na przedstawiony przez rząd cykl szczepień. W warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej pracuje na tym stanowisku nieco ponad 120 osób, a w Kolejach Mazowieckich jest ich blisko 600. Tym samym liczebność całej grupy zawodowej, która wymaga objęcia natychmiastową ochroną przed koronawirusem to kilka tysięcy osób w skali kraju.

Od początku pandemii Szybka Kolej Miejska i Koleje Mazowieckie dbają o zdrowie pracowników oraz pasażerów, stosując najwyższy reżim sanitarny. Kierownicy pociągów przed rozpoczęciem służby mają mierzoną temperaturę. Na bieżąco są wyposażani w środki ochrony osobistej: maski, rękawiczki i preparaty wirusobójcze. Przewoźnicy inwestują także w środki do dezynfekcji taboru. Warto również podkreślić, że na początku pandemii, kiedy niepewność i dezinformacja były powszechne, kierownicy pociągów codziennie pełnili służbę, przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarnego i zapewniając sprawne funkcjonowanie systemu transportu publicznego.

Inicjatywę Alana Beroud i Roberta Stępnia wsparł także Witold Baranowski, przewodniczący związków zawodowych Szybkiej Kolej Miejskiej. Prezesi SKM i KM wystąpili o poparcie do 10 przewoźników pasażerskich: PKP Intercity, POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP SKM w Trójmieście, Arriva, SKPL Cargo.

Źródło tekstu: Mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity ogłosiły zwycięzcę przetargu na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi kursów z Krakowa do Bieszczad. Jedyną, zwycięska ofertę złożyła spółka SKPL Cargo ­– poinformowały PKP IC.

Postępowanie przetargowe dotyczyło udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączenia relacji Kraków Główny–Zagórz i Zagórz–Kraków Główny wraz z zapewnieniem utrzymania i obsługi rewidenckiej.

„Kryterium oceny ofert w Postępowaniu była cena – waga kryterium 100 pkt. W Postępowaniu ofertę złożył wyłącznie jeden wykonawca: SKPL Cargo Sp. z o.o. Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk. Oferta złożona przez wykonawcę jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Ofercie przyznano maksymalną liczbę punktów w ustalonym kryterium oceny ofert (cena – 100 pkt) oraz uznano ją za ofertę za najkorzystniejszą w rozumieniu art.2 pkt 5 lit. b ustawy Pzp” – czytamy w uzasadnieniu PKP Intercity.

W ofercie przetargowej Spółka SKPL Cargo zaproponowała cenę 9 998 067,73 zł brutto, podczas gdy szacunki zamawiającego wynosiły 9 972 590,31 zł brutto. Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do wydzierżawienia SZT wraz z zapewnieniem ich utrzymania, w tym czyszczenia, wyposażenia w materiały eksploatacyjne, paliwo i obsługę rewidencką.

Spalinowe zespoły trakcyjne wydzierżawione od SKPL będą obsługiwały połączenia przez cały rok. W sezonie turystycznym wyjadą na tory także w weekendy, w relacji wydłużonej do stacji Łupków. Okres dzierżawy rozpocznie się 13 grudnia 2020 roku i zakończy 12 grudnia 2021, kiedy w życie wejdzie nowy rozkład jazdy.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram