fbpx

Przebudowa skrzyżowania i instalacje sygnalizacji świetlnej zintegrowanej z systemem obsługi przejazdu kolejowego – taka propozycja padła 12 marca podczas sesji rady gminy Tuszów Narodowy. Propozycja dotyczy przejazdu kolejowego na remontowanej linii L25 i skrzyżowania dróg w Tuszowie Narodowym. Dotychczasowe propozycje w planowanym remoncie tego odcinka spotykały się ze sprzeciwem społeczności gminy.

Trwa remont linii kolejowej L25. Kończą się prace przy odcinku Mielec – Dębica, wkrótce rozpocznie się procedura ws. fragmentu Mielec – Padew Narodowa. Przy planowaniu tego remontu sporo problemów nastręczają przejazdy kolejowe, które w myśl obecnych przepisów prawnych nie mogą funkcjonować w takiej formie jak dotychczas. To nie jedyny taki problem. Podczas toczącego się remontu, podobne występowały także na odcinku Mielec – Dębica np. w Rzemieniu. Wcześniejsze propozycje rozwiązania tej sytuacji w Tuszowie Narodowym przez PKP Polskie Linie Kolejowe spotkały się ze protestami mieszkańców i sprzeciwem władz gminy. Dziś temat przejazdu kolejowego był omawiany na sesji rady gminy w Tuszowie Narodowym. W imieniu PKP PLK odpowiedzi udzielał Mateusz Wanat dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe. Samorząd Województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch, obecni byli także radni województwa Maria Napieracz i Jan Tarapata oraz dyrekcja departamentu dróg i zbiorowego Transportu Publicznego UMWP.

To nie jest jedyny przypadek w Polsce. Naszym zadaniem jest takie przygotowanie inwestycji, aby pogodzić oczekiwania społeczne z przepisami, w ramach których musimy się poruszać. Ten przypadek w Tuszowie Narodowym jest szczególnie trudny. Bo przejazd i tory znajdują się bardzo blisko drogi powiatowej. Proponujemy stworzyć skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, która będzie zsynchronizowana z sygnalizacją na przejeździe czyli czerwonymi światłami i rogatkami. Skrzyżowanie będzie wymagało przebudowy, konieczne będzie stworzenie dodatkowych pasów czyli prawo- i lewoskrętów. Tu liczymy na współpracę w tej kwestii samorządu gminy jak i powiatu przy wsparciu pana marszałka” – powiedział dyr. Mateusz Wanat.

Jak zaznaczył część przebudowy związana bezpośrednio z przejazdem byłaby zrealizowana przez PKP PLK w ramach projektu remontu linii, natomiast pozostała część będzie zupełnie nowym zadaniem dla samorządów.

To jest bardzo dobra propozycja. Chcę podkreślić, że Samorząd Województwa nie jest inwestorem. My udzielamy wsparcia na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Remont na odcinku Mielec – Dębica to koszt ponad 300 mln zł, z czego wspomniane dofinansowanie to 85 procent. Planując remont na kolejnym odcinku Mielec – Padew wchodzimy już w poziom przetargu pod specjalnym nadzorem Unii Europejskiej stąd też ta inwestycja będzie podległa dokładnej analizie i kontroli. To nie jest zwykły projekt, będzie pierwszy w takiej formule w naszym regionie” – tłumaczył na sesji wicemarszałek Piotr Pilch.

Prowadzona inwestycja nie może być kłopotliwa dla mieszkańców. Dziękuję PKP PLK, że padło to zobowiązanie. To dla nas budujące, że rysuje się tu krajobraz porozumienia” – mówił wójt Tuszowa Andrzej Głaz.

Wielokrotnie mówiono o koniecznej współpracy z powiatem, ale na sesji nie było jednak obecnych przedstawicieli starostwa.

Apeluję, by starosta zorganizował spotkanie, na które przyjedziemy z PKP PLK, by rozmawiać o szczegółach. Prośba do wójta, by działał, bo tu nie ma czasu na zwłokę. Rola starostwa jest bardzo istotna” – podsumował Piotr Pilch.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Serwis Kolejowy

5 wiaduktów drogowych i 2 przejścia pod torami na trasie E30 z Krakowa do Katowic zwiększą bezpieczeństwo kierowców i pasażerów pociągów oraz komfort mieszkańców. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę bezkolizyjnych skrzyżowań między Krakowem a Jaworznem Szczakową. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych, instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Nowe wiadukty drogowe planowane są w Jaworznie (Ciężkowice), Młoszowej, Woli Filipowskiej, Pisarach i Niegoszowicach. Dodatkowo uwzględniono budowę dwóch przejść podziemnych – w Rudawie i przy przystanku Kraków Mydlniki Wapiennik.

Nowe obiekty i drogi dojazdowe zastąpią 6 przejazdów kolejowo-drogowych na trasie z Krakowa w kierunku Katowic. PLK zwiększą bezpieczeństwo i usprawnią lokalną komunikację dla mieszkańców miejscowości położonych przy szlaku kolejowym. Część kosztów inwestycji współfinansują lokalne samorządy. Projekt został podzielony na zadania. Wykonawcy mogą zgłosić wykonanie wszystkich obiektów lub tylko wybrane.

Dla poprawy bezpieczeństwa na kolei i drogach

Budowa bezkolizyjnych przejazdów na trasie z Katowic do Krakowa zwiększyła poziom bezpieczeństwa na torach i usprawniła ruch drogowy. W ramach modernizacji linii kolejowej E30 PLK zbudowały 10 nowych wiaduktów oraz przebudowały już eksploatowane. Ostatnim, oddanym w grudniu do użytku obiektem był wiadukt na ul. Słowackiego w Trzebini. Kierowcy korzystają już z obiektów w Jaworznie, Woli Filipowskiej, Krzeszowicach, Krakowie.

Budowa nowych wiaduktów i przejść podziemnych, to część inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pn. „Modernizacja linii kolejowej E-30, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, etap Iib”.

Skrócił się czas podróży na trasie z Krakowa do Katowic. Najszybszymi pociągami jedziemy mniej niż godzinę. W ramach projektu zmodernizowano 5 stacji kolejowych i 6 przystanków oraz wybudowano nowy przystanek Kraków Bronowice. Pociągi pasażerskie po przebudowanych torach od grudnia kursują z prędkością 120 km/h, a docelowo zostanie ona podniesiona do 160 km/h. Inwestycja poprawiła warunki transportu ludzi i towarów. W ramach prac wykonawcy przebudowali lub wykonali od podstaw w sumie 53 obiekty inżynierskie, w tym 20 mostów. Projekt warty przeszło 2 mld zł współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram