fbpx

Zwiększaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych służą warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów WORD w Słupsku. To już 47 działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Z podobnych akcji organizowanych w całej Polsce skorzystało już ponad tysiąc instruktorów. Warsztaty są częścią kampanii „Bezpieczny Przejazd”, która promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Źródło: PKP PLK S.A.

Warsztaty eksperckie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, których celem jest eliminowanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na spotkaniu, z udziałem kolejowego eksperta, przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Był czas na pytania i wyjaśnienia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców.

"Wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego konsekwentnie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy o bezpieczeństwie. Instruktorzy są Ambasadorami Bezpieczeństwa. Uczą przyszłych kierowców odpowiedzialnych zachowań. Chcemy, aby każdy - kto uzyskuje prawo jazdy - miał wszechstronną wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowo-drogowych"– powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na terenie województwa pomorskiego jest 588 przejazdów kolejowo-drogowych i bezpiecznych przejść dla pieszych na poziomie szyn. To ok. 5% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczne przekraczanie torów.

99% zdarzeń na przejazdach powstaje w wyniku nieostrożnego zachowania kierowców. Ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki i omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, to najczęstsze przyczyny tragedii.

W I kwartale 2022 r. na przejazdach i przejściach w poziomie szyn doszło do 41 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 4 zostały ciężko ranne.

Głos rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa

Pośpiech, nieuwaga i brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. „Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj, przekraczając tory kolejowe!” – to przesłanie może ocalić zdrowie i życie dziesiątek osób. Głos rozsądku Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa, przypominający o właściwym zachowaniu, wpływa na nasze decyzje.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa uczą rodziny, znajomych, uczniów zasad bezpieczeństwa na torach i zachęcają do rozważnego zachowania na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. Wystarczy znać i promować zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych oraz dbać o ich stosowanie.

#ŻółtaNaklejkaPLK, czyli liczymy sekundy ratujące życie

Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na napędach rogatek znajdują się żółte naklejki posiadające trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego składający się z dziewięciu cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

Kiedy skorzystać z Żółtych Naklejek PLK? Jeśli samochód zostanie unieruchomiony między rogatkami w wyniku usterki pojazdu, kiedy już doszło do wypadku i musimy ratować czyjeś życie lub kiedy widzimy na torach przeszkodę, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Numer awaryjny wybieramy, jeśli zauważymy usterkę techniczną, np. wyłamaną rogatkę, uszkodzone oznakowanie lub sygnalizator świetlny. Zgłaszając zagrożenie, podajemy indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, umieszczony na żółtej naklejce, co pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji i znacznie ułatwi służbom kolejne działania.

W sytuacji zagrożenia skorzystanie z Żółtej Naklejki PLK pozwala uniknąć najgorszego scenariusza i uratować życie. Tylko w 2021 roku w 150 przypadkach, dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu, wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc, a w 417 sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

Źródło: PKP PLK S.A.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Na stacji Słupsk PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią sprawne łączenie podróży koleją i transportem drogowym. Wydłużenie przejścia podziemnego od strony peronów do węzła przesiadkowego (transportowego) to pierwszy etap modernizacji stacji. PLK podpisały umowę za blisko 9 mln zł na rozbudowę przejścia. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przedłużenie przejścia podziemnego ułatwi pasażerom łączenie podróży pociągiem i autobusem oraz sprawniejszą komunikację w obszarze stacji. Dłuższe o blisko 28 metrów przejście przewidziano od wejścia na peron nr 2 do budowanego węzła transportowego z dworcem autobusowym.

Zadanie „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” zrealizuje firma Mosty Gdynia s.c. za kwotę 8,8 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br.

Przedłużenie przejścia podziemnego to pierwszy etap modernizacji stacji Słupsk. W styczniu br. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację stacji.

Przebudowa stacji Słupsk

Przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację na stacji, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe Lokalne Centrum Sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie drugi peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk - Szczecin.

Prace na stacji planowane są w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk”, w ramach dwóch perspektyw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Szacowana wartość prac na stacji to kilkaset mln zł.

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Szybsze i wygodniejsze podróże koleją będą efektem prac na linii z Lęborka do Słupska. Pasażerowie zyskają dostępniejsze stacje i dodatkowe przystanki. Drugi tor pozwoli na lepszą ofertę podróży. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” odcinek Lębork - Słupsk. Ogłoszono również przetarg na odcinek Podbory Skawińskie – Oświęcim na linii Kraków – Oświęcim. To kolejne przetargi PLK w 2022 r. - łącznie spółka ogłosiła w 2022 r. przetargi o wartości ok. 12 mld zł.

Modernizacja linii kolejowej Gdynia – Stargard (nr 202) na odcinku Lębork - Słupsk zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także na trasie Trójmiasto - Szczecin. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń czas podróży między Lęborkiem a Słupskiem skróci się o około 10 minut. Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ok. 50 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi przygotowanie jeszcze lepszej oferty podróży.

"Ogłoszony dzisiaj przetarg na prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Lębork – Słupsk, na ważnej kolejowej trasie Trójmiasto – Szczecin, to kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnej, dostępnej i bezpiecznej kolei. Konsekwentnie modernizujemy polską kolej, pamiętając w obecnej sytuacji geopolitycznej, że ma ona również istotne znaczenie militarne" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Przetarg na prace na linii z Lęborka do Słupska to kolejny przetarg ogłaszany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa pomorskiego. W styczniu ogłosiliśmy postępowanie na modernizację stacji Słupsk. Inwestycje realizowane przez Polskie Linie Kolejowe poprawią warunki na stacjach i przystankach oraz linii Trójmiasto – Szczecin, ważnej w skali miejscowości, regionu i połączeń dalekobieżnych. W 2022 r. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły już przetargi o wartości 12 mld zł" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wygodniejsze podróże, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie i Łebieniu oraz odbudowa przystanku w Siemianicach.

Na modernizowanej linii przewidziano nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem. Wiadukty lub przejścia pod torami szybkiej kolejowej trasy zwiększą poziom bezpieczeństwa i usprawnią komunikację drogową. Powstanie 8 przejść pod torami, m.in. w Potęgowie i Damnicy, które dzięki windom ułatwią dostęp na perony.

Inwestycja obejmie przebudowę lub remont prawie 80 obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h (obecnie do 120 km/h), a towarowe do 120 km/h (obecnie do 70 km/h). Inwestycja uwzględnia rozbudowę linii do 200 km/h. Prace na odcinku linii Słupsk – Lębork planowane są w 2022 r., a zakończenie w 2026 r.

Stacja Słupsk wygodniejsza i lepiej dostępna dla podróżnych

W styczniu br. PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji Słupsk. Będą nowe perony z zachowanymi wiatami i nowoczesna informacja pasażerską. Wygodny dostęp do kolei zapewnią windy z przebudowanego przejścia, połączonego z nowym dworcem autobusowym. Prace na stacji Słupsk planuje się rozpocząć w 2022 r., a zakończyć w 2025 r.

Przetargi o szacunkowej wartości ok. 12 mld zł

Poza przetargiem na odcinek Lębork – Słupsk – szacowanym na ok. 1,6 mld zł, ogłoszono przetarg na ok. 0,1 mld zł - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Podbory Skawińskie – Oświęcim w ramach zadania „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”. Planowane jest wykonanie robót na odcinku Podbory Skawińskie – Brzeźnica: modernizacja 2 torów, przebudowa mostu i wiaduktu. Na odcinku Dwory – Oświęcim: modernizacja torów i przebudowa sieci trakcyjnej oraz przebudowa modernizacja mostu, 4 wiaduktów i budowa mostu w Spytkowicach.

W 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły już przetargi o szacunkowej wartości ponad 12 mld zł. To m.in. postępowania na modernizację linii w woj. śląskim - od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach, kolejowej obwodnicy Poznania. Postępowania dotyczą też modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, stacji Ostróda, prac na linii kolejowej nr 6 na odc. Geniusze – Kuźnica Białostocka oraz przebudowy trasy Katowice Szopienice – Katowice – Katowice Piotrowice. 

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram