fbpx

Po serii testów przeprowadzonych w laboratoriach oraz jazdach sprawdzających, autonomiczny pociąg budowany przez konsorcjum, którego liderem jest francuski przewoźnik państwowy SNCF, wprowadzony zostanie do użytku na liniach komercyjnych. Będzie to faza próbna, mająca potwierdzić, że pojazd spełnia wymogi bezpieczeństwa.

Budowa w pełni autonomicznego pociągu prowadzona jest przez powstałe dwa i pół roku temu konsorcjum, współtworzone przez SNCF, Alstom, Bosch, Spirops, Thales i Railenium Technology Research Institute. Pojazd oparto na modelu Regio 2N produkowanym przez Bombardiera, a obecnie Alstom, w Crespin na południu Francji. Został on poddany modyfikacjom polegającym m.in. na doposażeniu w kamery, radary, czujniki i lidary, czyli urządzenia mierzące odległość za pomocą wiązki laserowej.

Pierwsze przejazdy po torach komercyjnych pociąg odbył na początku marca bieżącego roku. Był prowadzony przez maszynistę SNCF, a na pokładzie znajdował się zespół inżynierów i techników sprawdzających poprawność działania urządzeń, w jakie doposażono skład. Jednocześnie systemy gromadziły dane, które wykorzystano podczas jazdy autonomicznej przeprowadzonej na torze testowym w Petite-Forêt.

W drugiej połowie maja odbyły się kolejne testy na sieci komercyjnej, mające dostroić system operacyjny pociągu. Jazdy w trybie półautonomicznym miały za zadanie dopracować automatyczne przyspieszanie i hamowanie składu pod nadzorem maszynisty.

Przez następne dwa lata pojazd będzie realizował przewozy pasażerskie w trybie konwencjonalnym, jednocześnie gromadząc dane, które poprawią działania algorytmów wykrywających komunikaty, takie jak kolor świateł na sygnalizatorach czy sygnałów napływających z otoczenia pociągu.

Zgodę na przeprowadzenie prób z udziałem pasażerów wydał Francuski Krajowy Organ ds. Bezpieczeństwa (EPSF). Instytucja będzie w tym czasie oceniać wpływ pojazdu na system kolejowy oraz zastosowaną w nim technologię. Sprawdzi także, czy spełnia on wymogi bezpieczeństwa wymagane przy dopuszczeniu pociągu do eksploatacji.

W realizację projektu zaangażowana została także ANSSI (francuska agencja rządowa ds. cyberbezpieczeństwa), w celu zabezpieczenia pociągu przed ewentualnymi cyberatakami.

Konsorcjum realizujące prace nad w pełni autonomicznym pociągiem zamierza ukończyć projekt do 2023 r. Pojazdy mają w przyszłości przyczynić się m.in. do zwiększenia przepustowości, płynności i regularności ruchu kolejowego.

hp

Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Jean-Pierre Farandou – prezes zarządu Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) 14 kwietnia br. wzięli udział w spotkaniu zdalnym, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kolei w Europie.

Celem bilateralnego spotkania szefów kolei polskich i francuskich – Krzysztofa Mamińskiego i Jean-Pierre'a Farandou – była wymiana informacji na temat wyzwań stojących przed kolejami europejskimi w najbliższych latach oraz priorytetów wynikających z poszczególnych polityk unijnych, w tym europejskiej agendy i strategii transportowej oraz nowej perspektywy finansowej.

Prezesi PKP i SNCF zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy. Szef kolei francuskich zwrócił uwagę na coraz większe ukierunkowanie polityki transportowej we Francji na rozwój transportu kolejowego, czego przykładem jest poparcie przez francuskich parlamentarzystów zmian w prawie, które przyczynią się do wstrzymania wewnątrzkrajowych lotów pasażerskich realizowanych na krótkich trasach.

Prezesi odnieśli się także do kwestii wzmocnienia roli kolei w kontekście konkurencyjności międzygałęziowej i opracowanego przez Komisję Europejską planu Europejskiego Zielonego Ładu. Działalność operacyjna i realizowane inwestycje, zarówno Grupy PKP, jak i w SNCF, wpisują się w najważniejsze założenia EZŁ, takie jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków czy współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Podczas spotkania omówiono również sytuację kolei w obu krajach w świetle wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie pomocy rządowej w tym trudnym dla całego polskiego sektora kolejowego czasie. Jednym z poruszanych tematów rozmowy była również działalność organizacji międzynarodowych CER (Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury) oraz UIC (Międzynarodowego Związku Kolei), których członkami są PKP i SNCF, a obaj prezesi wchodzą w skład zarządów wspominanych podmiotów. 

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) jest jedną z wiodących kolei działającą w sektorach usług transportu pasażerskiego i towarowego, obejmującą również zarządzanie francuską siecią infrastruktury kolejowej, z rocznymi przychodami w wysokości 30 miliardów euro w 2020 roku. Grupa prowadzi działalność w 120 krajach i zatrudnia 272 000 pracowników.

SNCF, po okresie rozdziału, wróciły do formuły struktury zintegrowanej i 1 stycznia 2020 roku rozpoczęły w tej formie swoją działalność, zgodnie z przepisami unijnymi pozwalającymi na utrzymanie i tworzenie holdingów kolejowych. Struktura składa się z podmiotu dominującego (SNCF – spółki matki) i spółek zależnych: SNCF Réseau (zarządca infrastruktury, eksploatacja i utrzymanie sieci kolejowej oraz inżynieria kolejowa), SNCF Gares & Connexions (projektowanie, zarządzanie i rozwój stacji), SNCF Voyageurs i jej spółek zależnych: Transilien (transport zbiorowy w regionie paryskim), TER (kolej regionalna), TGV INOUI, OUIGO i Intercités (połączenia dalekobieżne), Eurostar, Thalys, Alleo i Lyria (kolej międzynarodowa), OUI.sncf (sprzedaż biletów online), Keolis (globalny operator miejskich, podmiejskich i regionalnych systemów komunikacji zbiorowej –autobusy), Rail Logistics Europe – Fret SNCF (transport towarowy) i GEODIS (rozwiązania transportowe i logistyczne).

SNCF, wykorzystując efekt synergii i współpracy w ramach zintegrowanej grupy, ściśle współpracuje ze swoimi klientami, władzami lokalnymi, spedytorami i operatorami kolejowymi korzystającymi z usług SNCF Réseau oraz ze społecznościami regionalnymi, wykorzystując swoją wiedzę o wszystkich aspektach działalności kolei i wszystkich rodzajów transportu, aby dostarczać proste i zrównoważone rozwiązania dla mobilności. Doświadczenia SNCF, jako silnej grupy kapitałowej, są cenne w kontekście planów konsolidacyjnych Grupy PKP.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Francuski region Burgundia-Franche-Comté podpisał za pośrednictwem kolei francuskich (SNCF) kontrakt dotyczący dostawy trzech składów Regiolis H2 produkowanych przez Alstom. Pociągi poza zasilaniem z sieci trakcyjnej wykorzystywać będą także napęd wodorowy – informuje Railjournal.com.

Umowa między władzami regionu i przedstawicielstwem SNCF zawarta została 5 marca. Jazdy próbne pociągów mają rozpocząć w 2024 r. na niezelektryfikowanej linii Auxerre – Migennes o długości 19 km. Hybrydy oparte na platformie Coradia Polyvalent wyprodukowane zostaną we francuskich zakładach Alstomu mieszczących się w Reichshoffen.

Zamówione składy przystosowane zostaną do kursowania po liniach z trakcją o napięciach 1500 V DC i 25 kV AC. Ponadto wykorzystywać będą także napęd wodorowy, na którym ich zasięg wynosić ma od 400 do 600 km. Czteroczłonowe pociągi rozwijać będą prędkość maksymalną 160 km/h. Jednorazowo przewiozą do 220 pasażerów każdy.

Umowa zawarta przez Burgundia-Franche-Comté, to część większego zamówienia na pojazdy wodorowe dla regionów francuskich. Łącznie Alstom dostarczyć ma 14 takich składów, które kursować mają także na liniach w jednostkach administracyjnych: Okstytania, Owernia-Rodan-Alpy oraz Grand Est.

Jak informuje portal, zakłady w których produkowane będą zamówione hybrydy, mają zostać sprzedane. Producent taboru prowadzi rozmowy z potencjalnym nabywcą, firmą Škoda Transportation. Alstom zapowiada, że dalsze prace nad technologią wodorową prowadzić będzie w Tarbes.

hp

Francuski producent taboru Bombardier zmodernizuje blisko 700 zespołów trakcyjnych z serii ACG, instalując w nich napęd akumulatorowy – podaje International Railway Journal. Chodzi o składy kursujące na liniach regionalnych we Francji.

Plan obejmuje modernizację następujących pociągów z serii ACG: 163 trzy- lub czteroczłonowych zespołów trakcyjnych z silnikiem Diesla klasy X 76500, 185 trzy- lub czteroczłonowych hybryd klasy B 81500, 140 czteroczłonowych hybryd klasy B 82500 i 211 dwu- lub trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych klasy Z 27500. Bombardier ogłosił, że w ramach pierwszego etapu prac zostanie zmodernizowanych pięć pociągów.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to około 38,5 mln euro. Środki na inwestycje zapewnią Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich (SNCF), Bombardier i francuscy przewoźnicy regionalni.

Akumulatory, które zostaną zainstalowane są objęte 10-letnią gwarancją. Umożliwią one pracę pociągów na dystansie minimum 80 kilometrów na jednym ładowaniu. Regularne kursy pasażerskie zmodernizowanych składów rozpoczną się w 2023 roku. Wcześniej będą one testowane na liniach regionalnych.

Pojazdy z serii AGC zostały wyprodukowane w zakładzie Bombardiera mieszczącym się w miejscowości Crespin we Francji [czytaj więcej]. W zależności od wariantu, mieszczą one od 160 do 220 pasażerów.

Warto dodać, że w ubiegłym roku koncern podpisał umowę na dostawę akumulatorowych pociągów Coradia Continental na niemiecką linię Lipsk-Chemnitz. Wartość kontraktu to ponad 100 mln euro. Eksploatacja pojazdów ma rozpocząć się w 2023 roku.

pg

Firma Bombardier Transportation poinformowała 22 grudnia br. o zamówieniu otrzymanym od francuskiego państwowego przewoźnika kolejowego SNCF na dostawę 33 nowych pociągów dwupokładowych OMNEO Regio 2N. Wartość zlecenia wynosi 565 mln euro. Składy obsługiwać będą połączenia pasażerskie w regionie Hauts-de-France.

Zamówienie stanowi część umowy ramowej, którą strony zawarły w 2010 roku. Dotyczy ona dostawy 860 składów OMNEO Regio 2N, które mają obsługiwać połączenia regionalne we Francji. Do Hauts-de-France pociągi będą dostarczane w okresie od 2024 do 2025 roku.

Po zrealizowaniu zamówienia region dysponował będzie flotą, w skład której wejdzie 77 pociągów dwupokładowych, produkowanych przez Bombardier Transportation. Decyzja o ujednoliceniu taboru ma wpłynąć na tańsze koszty utrzymania taboru i regularność świadczenia usług.

Produkowane w Crespin pociągi posiadają certyfikat Origine France Guarantie, poświadczający rodzime pochodzenie produktu.

W pracach nad zapewnieniem komfortu podróży nowymi modelami brali udział przedstawiciele SNCF oraz Hauts-de-France. Składy zostaną wyposażone w klimatyzację i podgrzewaną podłogę. Ponadto producent zastosuje nowe siedziska, które mają zwiększyć wygodę podczas przejazdu. Pociągi będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ci, którzy podróżują między Amiens, Saint-Quentin i Paryżem, odkryją nowy styl podróży koleją z pociągiem OMNEO Regio 2N firmy Bombardier. Nasi inżynierowie skupili się na przestrzeni z korzyścią dla wszystkich podróżnych, na nowoczesnym wyposażeniu wnętrz, a także możliwości zapewnienia każdemu miejsca siedzącego” - powiedział Laurent Bouyer, prezes Bombardier Transportation we Francji i krajach Beneluksu.

Zamówione pociągi przystosowane będą do przewozu 620 pasażerów. Długość zamówionych przez region dwupokładowych zestawów wynosi 135 metrów. Producent zapewnia, że OMNEO Regio 2N mogą operować w podwójnych zespołach, co pozwala na przewóz 1240 osób.

Zakłady w Crespin to największa we Francji fabryka taboru kolejowego. Na początku grudnia Bombardier Transportation zadeklarował zainwestowanie 25 mln euro w celu zwiększenia jej mocy produkcyjnych. Więcej na ten temat przeczytasz [tutaj].

hp

Francuski przewoźnik SNCF ogłosił, że zakończyły się pierwsze testy półautonomicznej lokomotywy BB27000. Próbny przejazd na odcinku o długości 16 km z Longwy do Longuyon odbył się 16 grudnia – podają brytyjskie portale Railway Technology i Railway Gazette.

Lokomotywa wyposażona w systemy automatycznego przyspieszania i hamowania była nadzorowana przez maszynistę znajdującego się w kabinie. Jazdy próbne odbyły się w standardowych warunkach eksploatacyjnych przy użyciu europejskiego systemu sygnalizacji ERTMS.

Testy to kluczowy punkt dla projektu w pełni autonomicznej linii kolejowej, nad którym SNCF wraz ze swoimi partnerami pracuje już od 2018 roku. W inicjatywę są zaangażowane takie firmy jak Alstom, Altran, Apsys, Hitachi Rail i Railenium – informuje Railway Technology.

Cytowany przez portal dyrektor projektu Luc Laroche podkreśla, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Badania i testy przeprowadzone z naszymi partnerami w ciągu tych dwóch lat pozwoliły nam poczynić szybkie postępy w kierunku autonomicznego pociągu. Razem pokonujemy wszystkie techniczne problemy. Nasza praca ma na celu uczynienie transportu kolejowego bardziej konkurencyjnym oraz przyjaznym dla środowiska” – zaznacza Laroche.

Railway Gazette informuje, że w ramach kolejnego etapu projektu, pociąg o takim samym poziomie zautomatyzowania jak BB27000 ma odbyć jazdy próbne na linii kolejowej wyposażonej w standardową sygnalizację świetlną. Testy są zaplanowane na koniec przyszłego roku.

Łącznie przewidziano 12 jazd próbnych. Ma to na celu wdrożenie dodatkowych funkcji, które są wymagane do samodzielnej pracy pociągu – chodzi m.in. o system wykrywania przeszkód. Portal podaje, że prototyp pierwszej w pełni autonomicznej linii kolejowej ma zostać uruchomiony w 2023 roku.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram