fbpx

Przedstawiciele spółki Tramwaje Śląskie S.A. i firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. podpisali umowę na modernizację linii tramwajowej wzdłuż ulic generała Andersa i 1 Maja w Sosnowcu. Prace powinny zakończyć się najpóźniej w lutym 2023 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic generała Andersa i 1 Maja. Jest to kolejne z zadań „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. To 3-kilometrowy odcinek dwutorowej linii tramwajowej biegnącej między rondem Zagłębia Dąbrowskiego a rozgałęzieniem torowiska w Dańdówce. Ten odcinek liczy w sumie 6000 metrów toru pojedynczego (mtp.). Do tego oczywiście nowe warstwy podbudowy, nowe słupy i sieć trakcyjna, przebudowa sieci podziemnych oraz układu zasilania a także nowe platformy przystankowe.

„To będzie ogromna zmiana jakościowa. Każdy, kto podróżował tramwajem na tym odcinku wie, że trzeba się mocno trzymać. Na inwestycji zyskają wszyscy: pasażerowie, bo będą podróżowali w komfortowych warunkach i korzystali z wygodnych peronów; mieszkańcy okolicy, bo będzie mniejszy hałas; kierowcy i piesi, bo będą bezpieczne przejazdy i przejścia” – zaznacza się Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

Linia przebiega wydzielonym z jezdni pasem, co oznacza, że wykorzystana tu będzie klasyczna technologia układania torowiska na podkładach.

„W pracach modernizacyjnych stosujemy nowoczesne rozwiązania, wykorzystujemy podkłady strunobetonowe ze sprężystym mocowaniem szyn. Nie stosujemy już przestrzeni dylatacyjnych, lecz montujemy urządzenia wyrównawcze, dzięki czemu zyskujemy komfort jazdy bez względu na temperaturę powietrza. Stosujemy także ogrzewane zwrotnice i system smarownic. Wszystko to ma za zadanie obniżyć hałas emitowany przez jadące tramwaje i zwiększyć komfort nie tylko podróży, ale również mieszkania w pobliżu linii tramwajowej” – wskazuje Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Na wszystkich przejazdach torowo-drogowych i przejściach dla pieszych zastosowana zostanie technologia ciężka, czyli prefabrykowane płyty torowe z komorami, w których szyny montowane są za pomocą elastycznych mas zalewowych. Prace prowadzone będą przy utrzymanym ruchu tramwajowym po jednym torze z systemem mijankowym.

„Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji tramwajowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w większości miast Polski. Dobrze znamy też specyfikę regionu i sieci Tramwajów Śląskich, gdyż zmodernizowaliśmy już wiele torowisk wraz z siecią trakcyjną oraz uzbrojeniem podziemnym na zlecenie tej spółki – ostatnio np. w Rudzie Śląskiej na ul. Niedurnego, w Sosnowcu na ul.Żeromskiego i Mariackiej czy w Dąbrowie Górniczej na ul. Kasprzaka – a dwa zadania aktualnie realizujemy – w Rudzie Śląskiej na ul. Goduli oraz na pograniczu Zabrza i Gliwic” podkreśla Wiesław Niedziela, Prezes Zarządu TOR-KRAK Sp. z o.o.

Przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy prac ogłoszony został 31 lipca 2020 roku, a w połowie września tegoż roku otwarte zostały oferty od 10 podmiotów chcących podjąć się realizacji zadania. Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, po którym jednak dwukrotnie oferenci odwoływali się do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

„Niestety proces ten bardzo wydłużył całe postępowanie przetargowe. Po drugim odwołaniu Krajowa Izba Odwoławcza nakazała ponowną ocenę wszystkich ofert. To też zostało zrealizowane i ostatecznie za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK” – podkreśla prezes Bolesław Knapik.

Firma z Krakowa chce wykonać inwestycję za nieco ponad 28 mln zł netto. Od dnia podpisania umowy generalny wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację całości prac.

Źródło tekstu: Tram-silesia.pl/Serwis Kolejowy

Zarząd CTL Logistics podjął decyzję o przekazaniu darowizny na dofinansowanie zakupu urządzenia do monitorowania hemodynamicznego pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Beneficjentem jest Fundacja Politrauma, która wspiera pacjentów WSS5 poprzez modernizację i rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, pomoc finansową i medyczną w szkoleniu personelu medycznego a także finansowanie, organizowanie oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń z wszelkimi instytutami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary (Szpital Górniczy) stanowi główny element ratownictwa medycznego i zarządzenia kryzysowego w makroregionie śląskim. To największy kompleks szpitalny południowej Polski, który dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostyczno-leczniczym i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Jednym z urządzeń niezbędnych obecnie na Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala jest urządzenie do monitorowania hemodynamicznego.

„Urządzenie to w sposób zaawansowany monitoruje parametry wydolności układu sercowo-naczyniowego pacjenta, pozwalając zoptymalizować farmakoterapię u pacjenta z niestabilnym  stanem hemodynamicznym na wskutek uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego i płuc między innymi, po przebytym zakażeniu COVID-19. Monitor hemodynamiczny z funkcjami monitorowania parametrów: rzut serca (CO) i (CI), objętość minutowa serca (SV) i (SVI), układowy opór naczyniowy (SVR) i (SVRI), ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS), rozkurczowe (DIA), częstość akcji serca (HR), zmienność akcji serca (HRV), zmienność ciśnienia tętna (PPV), zmienność objętości wyrzutowej (SVV), metodami ciągłego monitorowania hemodynamicznego metodą małoinwazyjną RAPID na podstawie wartości ciśnienia tętniczego pozwala na całościowy wgląd w reakcję pacjenta na zastosowane leczenie, a dotychczas optymalizowano farmakoterapię w sposób empiryczny, tzn. metodą prób i błędów. Dodatkowo, NFZ za leczenie pod kontrolą ww. urządzenia dodatkowo płaci 6-8 punktów więcej, co sprawia, że zakup pierwszego urządzenia z czasem sfinansuje zakup kolejnych, aż będzie ono dostępne na każdym stanowisku OIT” – zaznaczył dr n. med. Michał Stasiowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii, WSS5 w Sosnowcu, Prezes Zarządu Fundacji Politrauma.

„Szpital św. Barbary w Sosnowcu, podobnie jak cała służba zdrowia jest po bardzo ciężkim 2020 roku, w czasie którego większość sił i środków było przeznaczonych na walkę z Covid-19. Dla nas, pełniących służbę na torach, ten rok także był trudny, zarówno organizacyjnie jak i finansowo. Jednak to tutaj jest nasza siedziba, to tutaj mieszkają setki naszych pracowników, ich rodziny, najbliżsi. Prócz swoich zadań biznesowych realizujemy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie na rzecz ochrony życia i zdrowia, edukacji, wyrównywania szans. Rok poprzedni zakończyliśmy wsparciem dla podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu oraz uczniów Szkoły Podstawowej SP nr 36 w Sosnowcu, teraz przeznaczamy środki na sprzęt dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Chciałbym, aby Firma generowała zyski pozwalające na rozwijanie działalności CSR Grupy CTL” – podkreślił Grzegorz Bogacki, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Źródło: Ctl.pl

Tramwaje Śląskie ogłosiły informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przebudowy torowiska wzdłuż ulic 1 Maja oraz Andersa w Sosnowcu. Po perypetiach związanych z odwołaniami, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o. Firma z Krakowa chce wykonać inwestycję za 34 566 236 zł.

Przebudowa obejmuje 6 kilometrów torów: od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do ronda u zbiegu ulic Andersa i 11 Listopada. Planowane prace będą obejmowały całą infrastrukturę, wymienione zostanie również torowisko przecinające rondo Ludwik (1 Maja/Mikołajczyka/Andersa/Narutowicza). Poprawi się też jakość obsługi pasażerów, ponieważ prace będą dotyczyły przebudowy 14 peronów. Zainstalowane zostaną nowe słupy wraz z trakcją elektryczną. Ponadto tramwaje zadbają o remonty przejazdów, zarówno tych prowadzących do indywidualnych domów, jak i osiedli. Uzupełniony zostanie system dróg rowerowych.

- Mam nadzieję, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższych tygodniach, tak by wykonawca mógł jak najszybciej rozpocząć prace – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zapisany w umowie czas na realizacje zadania to 22 miesiące od dnia podpisania umowy.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Sosnowca

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram