fbpx

23 czerwca br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się podpisanie aneksów zwiększających dofinansowanie projektów taborowych oraz infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity. Dzięki temu kolejowa spółka otrzyma z Unii Europejskiej łącznie miliard złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Ich łączna wartość wynosi ponad 2,5 mld zł brutto.

"Znaczące środki z Unii Europejskiej, które sprawnie wykorzystuje nasz beneficjent PKP Intercity, w dalszym ciągu przyczyniają się do poprawy komfortu podróży pasażerów. Podpisane aneksy zwiększające kwotę dofinansowania, to kolejny krok ku poprawie standardów, którymi odznacza się polska kolej" – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"Wsparcie Unii Europejskiej jest niezwykle ważne w prowadzonych przez nas działaniach inwestycyjnych. Możemy bowiem skutecznie realizować strategię mającą na celu unowocześnienie parku taborowego" – tłumaczył Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. "Już dziś pasażerowie podróżują na pokładach 335 wagonów, które udało się zmodernizować dzięki unijnemu dofinansowaniu".

Dotychczas otrzymane wsparcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla obydwu projektów, w ramach pierwotnego poziomu dofinansowania, to kwota 558 mln zł z 654 mln zł. To oznacza, że Spółka wykorzystała dofinansowanie na poziomie 85% – dodaje Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Blisko 400 wagonów i lokomotyw z unijnym dofinansowaniem

Wśród nich jest 60 innowacyjnych, wielofunkcyjnych wagonów COMBO zwiększających dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami, a także 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej oraz 125 wagonów typu 111A-20. Wymienione wagony zostały zmodernizowane przez PESA Bydgoszcz w konsorcjum z Pesa Mińsk Mazowiecki [dawniej: ZNTK Mińsk Mazowiecki]. Dodatkowo poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski zmodernizowała 90 wagonów drugiej klasy. Dofinansowanie przyczynia się także do wzmocnienia parku taborowego PKP Intercity o 53 lokomotywy. W 2020 roku środki unijne współfinansowały zakup najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju. Dodatkowo w trakcie realizacji jest umowa na modernizację 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 przystosowanych również do prowadzenia pociągów pasażerskich – Spółka odebrała już 6 takich pojazdów. W realizacji pozostaje również zadanie dotyczące modernizacji 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h.

W ramach projektów PKP Intercity inwestuje także w stacje postojowe na terenie całej Polski. Przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu. Trwa obecnie kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód. Stacja postojowa w Warszawie wzbogaciła się o urządzenia myjące do myjni oraz tokarkę podtorową, a we Wrocławiu przebudowywane są kanały w hali całopociągowej oraz kanały rewizyjne w wagonowni.

Z dofinansowaniem unijnym PKP Intercity zakupiło 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

22 czerwca br. Koleje Mazowieckie podpisały kolejną umowę z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 następnych, tym razem 38, pojazdów EN57AKM.

Spółkę Koleje Mazowieckie reprezentowali: Robert Stępień, prezes zarządu, oraz Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny. Z kolei ze strony firmy PESA Mińsk Mazowiecki S.A. był Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny. 

Umowę zawarto na okres do 31 grudnia 2024 r., a jej wartość wynosi ponad 51 mln zł netto. Poprzednia, również na naprawy w poziomie utrzymania P4, została zawarta w maju br., i  dotyczyła napraw, także w poziomie P4, 33 pojazdów EN57AKM. 

"Najwyższa jakość świadczonych usług jest naszym priorytetem. Nie tylko inwestujemy w zakup nowoczesnych pojazdów FLIRT trzeciej generacji, ale także sukcesywnie modernizujemy pojazdy starszego typu. Dbałość o dobry stan techniczny jest niezbędny do realizacji pasażerskich przewozów kolejowych" – powiedział prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Umowa obejmuje standardowy zakres naprawy, tzn. remont generalny podzespołów układu napędowego, przegląd i uzupełnienie braków wyposażenia części pasażerskiej. Zgodnie z nią, pojazdy zostaną również doposażone w radiotelefony działające w sieci GSM-R. Naprawa pojedynczego pojazdu zajmie 40 dni kalendarzowych. 

Naprawy w poziomie utrzymania P4 wykonywane są co 5 lat lub gdy dany pojazd przejedzie 500 tysięcy kilometrów. Celem każdej z nich jest zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji naprawionych pojazdów.

"To już kolejna umowa na naprawy naszych pojazdów, która zostanie zrealizowana w mińskim zakładzie. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu napraw taboru kolejowego, a także nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy z PESA Mińsk Mazowiecki S.A. to gwarancja wykonania usługi na wysokim poziomie"  – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Istotną rolę współpracy mińskiego zakładu z Kolejami Mazowieckimi podkreślił Jacek Bilski, prezes zarządu, dyrektor generalny PESA Mińsk Mazowiecki.

"Podpisaliśmy kolejną dużą umowę, tym razem na naprawę P4 38 pojazdów serii EN57AKM. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że PESA Mińsk Mazowiecki jako jedyne przedsiębiorstwo złożyło ofertę w postępowaniu przetargowym. To właśnie pokazuje, że traktujemy Koleje Mazowieckie jako naszego strategicznego partnera biznesowego. Cieszymy się, że po raz kolejny pojazdy eksploatowane na torach Mazowsza zostaną naprawione przez zakład mający swoją siedzibę również w tym regionie oraz doskonale znający potrzeby lokalnej społeczności. Warto również zaznaczyć, iż poprzednie naprawy pojazdów objętych umową również wykonywał nasz zakład, co potwierdza naszą doskonałą znajomość tych pojazdów i doświadczenie w przeprowadzaniu ich napraw. Daje także podstawy do darzenia nas zaufaniem jako solidnego wykonawcy z doświadczeniem sięgającym 70-ciu lat" – powiedział Jacek Bilski.

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

Spółka CARGOTOR opublikowała informacje o firmach zakwalifikowanych na modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze.

Do udziału w postępowaniu na wybór Inżyniera Kontraktu na modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze tj. na budowę Parku Logistycznego w Małaszewiczach zostały zakwalifikowane następujące firmy: EGIS Poland sp. z o.o.; MGGP S.A.; konsorcjum MULTICONSULT Polska sp. z o.o. i Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR sp. z o.o.

Taka lista podmiotów – które zostały poddane procesowi prekwalifikacji –  zapewni wysoki poziom jakościowy usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją tej kluczowej inwestycji. Na następnym etapie postępowania zostanie przeprowadzony dialog konkurencyjny z wyżej wymienionymi podmiotami. 

Źródło tekstu: cargotor.com/Serwis Kolejowy

35 milionów - tyle Pasażerów w ciągu 8 lat przewiozła spółka "Koleje Małopolskie" powołana przez Województwo Małopolskie. Dnia 21 czerwca marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz prezes KMŁ Tomasz Warchoł przywitali jubileuszowego Pasażera w pociągu relacji Kraków Lotniska - Wieliczka Rynek-Kopalnia.

Od uruchomienia pierwszego kursu minęło już 8 lat. Przez ten czas Koleje Małopolskie zmieniły oblicze kolei w regionie. W początkowej fazie działalności obsługiwały trasę Wieliczka Rynek-Kopalnia - Kraków Główny. W ciągu 2 lat i 7 miesięcy przewoźnik obsłużył 10 milionów Pasażerów.

W kolejnych latach spółka rozwinęła swoją ofertę przewozową o połączenia do Portu Lotniczego Kraków-Balice, Sędziszowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdrój, Zakopanego oraz Jasła. W marcu 2019 r. Koleje Małopolskie przewiozły 20-milionowego pasażera.

Pod koniec 2021 r. przewoźnik rozszerzył swoją ofertę przewozową o połączenia do Skawiny, Oświęcimia i Trzebini. Dzięki stałemu rozwojowi, Koleje Małopolskie w ciągu 8 lat obsłużyły 35 milionów Podróżnych.

Źródło tekstu: kolejemalopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Spółka CARGOTOR poinformowała, że Uchwałą nr 20/2022 Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 25 maja 2022 roku w skład Zarządu spółki CARGOTOR sp. z o.o. czwartej kadencji, powołany został Pan Andrzej Sokolewicz jako Prezes Zarządu CARGOTOR sp. z o.o. Powołanie następuje z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CARGOTOR sp. z o.o., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z uchwałą nr 16/2022 Rady Nadzorczej CARGOTOR sp. z o.o. z dnia 16 maja 2022 roku postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. operacyjno-inwestycyjnych CARGOTOR sp. z o.o. zostało zakończone bez wyłonienia kandydata i bez podawania przyczyny.

Jednocześnie spółka informuje, że aktualny pozostaje dotychczasowy skład Zarządu Spółki, który pełni swoją funkcję w oparciu o uzyskany mandat, nie dłużej niż do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Źródło tekstu: cargotor.com/Serwis Kolejowy

Z dniem 16 maja 2022 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. wprowadziła zmianę Nr 1 do Taryfy Towarowej PKP LHS sp. z o.o. obowiązującej w 2022 r., polegającą na wprowadzeniu nowych stawek i progów wymienionych w Rozdziale 4 „Opłaty dodatkowe”, § 24 „Opłata za przechowanie przesyłki/wagonu z powodu przeszkody w przewozie lub w wydaniu, z przyczyn niezależnych od LHS” oraz § 25 „Opłata za postój przesyłki w wagonie prywatnym/wydzierżawionym lub wagonu prywatnego/wydzierżawionego na torach LHS”

PKP LHS sp. z o.o. dążąc do szybszego obrotu wagonów, a tym samym zwiększenia wymiany handlowej, podejmuje działania mające na celu skrócenie czasu pobytu wagonów oraz zapobiegnięcia magazynowania towarów w wagonach, przybywających na linii LHS. 

W obecnej, trudnej sytuacji eksploatacyjnej związanej z nagromadzeniem przesyłek zachodzi pilna potrzeba szybszego obrotu wagonów. PKP LHS sp. z o.o. podjęła już działania, związane z organizacją pracy na poszczególnych sekcjach przewozów. 

Dodatkowo zachodzi konieczność mobilizacji klientów do szybszego zwolnienia wagonów, przybywających na linii LHS. 

W tym celu przeredagowano progi oraz opłaty za przechowywanie wagonów i podwyższono stawki.

Taryfa Towarowa PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spółki z o.o. w 2022 r. [TUTAJ].

Źródło tekstu: lhs.com.pl/Serwis Kolejowy

Ukraina i Polska stworzą wspólną firmę logistyczną, mającą na celu radykalne zwiększenie wolumenu przewozów kolejowych ukraińskiego eksportu na rynki UE i światowe przez Europę. Memorandum w tej sprawie zostało podpisane dnia 23.04 w Krakowie przez premiera Ukrainy Denisa Szmygala i premiera Polski Mateusza Morawieckiego.  

Powstanie takiego joint venture jest odpowiedzią kolei na wyzwania, jakie niesie rosyjska agresja wobec obu krajów. W szczególności konieczna jest rozbudowa kolei dla towarów, których nie można dostarczyć przez porty zablokowane przez Rosjan oraz z powodu zablokowania części sieci kolejowej Ukrainy, która dziś nie ma już połączeń z Rosją i Białorusią.  

Ukraina i Polska uzgodniły współpracę w celu zwiększenia ruchu towarowego przez zachodnią granicę Ukrainy, pracując wspólnie nad rozwiązywaniem problemów technicznych i organizacyjnych - różnych przepisów celnych, korzystania z różnych torów i poszukiwania wolnego taboru. Skuteczne i szybkie rozwiązanie tych problemów jest możliwe dzięki wspólnej pracy ukraińskich i polskich ekspertów.  

"Przygotowywanie koncepcji wspólnego przedsięwzięcia z naszymi polskimi kolegami rozpoczęliśmy tydzień po rozpoczęciu wojny. Połączenie doświadczenia i wiedzy menedżerów Ukrzaliznytsia i polskich kolegów pozwoli nam sformułować unikalne propozycje logistyczne dla rynku europejskiego i światowego, który odmawia dostaw rosyjskich i rosyjskiej logistyki"– powiedział Ołeksandr Kamyshin, Prezes Zarządu Ukrzaliznytsia SA.  

Wspólne zarządzanie kolejami ukraińskimi i polskimi pozwoli na stworzenie prostych i wygodnych rozwiązań logistycznych - od dostawcy na Ukrainie po konsumenta w dowolnym miejscu na świecie. Połączone doświadczenie i zasoby zapewnią konsumentom najwyższą jakość obsługi.  

"Ten projekt pokazuje nasze podejście do współpracy z europejskimi partnerami. Jesteśmy gotowi wspólnie inwestować i zarabiać, budując silne więzi z Europą i światem. Ukraina jest gotowa do współpracy na rzecz rozszerzenia dobrobytu i wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Ukraińców i obywateli krajów UE" – powiedział Ołeksandr Kamyszyn.  

Prace nad powołaniem takiego joint venture rozpoczną się natychmiast, aby jak najszybciej otworzyć potencjał współpracy gospodarczej, modernizacji infrastruktury kolejowej, zwiększenia ruchu zarówno przygranicznego, jak i unijnego.

Źródło tekstu: uz.gov.ua/Serwis Kolejowy

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, przy współpracy z klientami i oparciu o autorskie projekty oraz nowoczesne technologie. Przykładem może być innowacyjne narzędzie do wizualizacji danych MydataCO2 IDEO, wdrożone przez IDEO, spółkę zależną ID Logistics, specjalizującą się w zarządzaniu transportem kolejowo-drogowym w Europie. Za to rozwiązanie oraz proaktywne podejście do środowiska IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.  

MydataCO2 IDEO, nagrodzona aplikacja do wizualizacji danych, jest autorskim rozwiązaniem, opracowanym przez specjalistów IDEO, przy wsparciu klientów oraz przewoźników kolejowych i drogowych.  Jej zastosowanie ma uświadomić pracownikom IDEO i ich klientom, jaki wpływ na środowisko mogą mieć podejmowane przez nich decyzje.  

Aplikacja IDEO opiera się o szczegółowe dane, zebrane dzięki współpracy z klientami, oraz przygotowane na ich podstawie wizualizacje. Wspiera spedytorów, kierowników ds. transportu i dystrybucji, łańcuchów dostaw i zakupów transportu w monitorowaniu oraz optymalizacji procesów redukcji śladu węglowego przepływów transportowych. Od wdrożenia aplikacji w 2020 roku, IDEO zmniejszyło emisję CO2 w transporcie o 5 907 t CO2, co odpowiada ponad 8 400 przejazdom samochodów ciężarowych na trasie Paryż-Lyon. 

Przykładowo, w ciągu ostatnich 3 lat IDEO przeanalizowało przepływy blisko 800 tys. przesyłek. W systemie zarządzania uwzględniono takie czynniki jak przewożony tonaż, ewolucję wskaźnika wypełnienia według wagi i palet w zależności od rodzaju pojazdu i rodzaju przepływu, przebytą odległość, odwzorowanie przepływu, wykorzystanie różnych środków transportu, udział paliw alternatywnych oraz rozkład przewoźników według ich zaangażowania w kartę Objectif CO2, zgodnie z kryterium Eco-Score (na podstawie kwestionariuszy/audytów przeprowadzonych wśród 220 przewoźników).

MydataCO2 IDEO jest kwartalnie aktualizowana przez działy operacyjne. 

Nagroda dla IDEO

IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska podczas spotkania „Rendez-vous ekologicznie odpowiedzialnego transportu i logistyki”, w ramach programu ADEME EVE (Voluntary Commitments for the Environment). Wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia.  

Grupa ID Logistics na rzecz środowiska

Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z trzech filarów długoterminowej strategii CSR, ogłoszonej przez ID Logistics pod koniec 2021 r. Celem, jaki stawia sobie Grupa w tym obszarze, jest zmniejszenie zużycia energii o 20 proc., redukcja ilości odpadów oraz śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030 roku wobec 2018 r., z wyłączeniem rekompensat. Zgodnie z podstawowymi założeniami strategii w realizację projektów zaangażowani są pracownicy firmy, a kolejne, niskoemisyjne rozwiązania będą wdrażane przy ścisłej współpracy z klientami.

IDEO

Jest dostawcą usług logistycznych 4PL. Utworzona w 2014 roku spółka zależna ID Logistics ma siedzibę w Saint Priest (Lyon). Specjalizuje się w zarządzaniu transportem kolejowym i drogowym w Europie.

ID Logistics na świecie

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 350 lokalizacjami w 17 krajach, w tym blisko 7,4 mln mkw. powierzchni magazynowych w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 25 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujących branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR.  Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.

Źródło tekstu: id-logistic.com/pl/Serwis Kolejowy

Inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Łodzi wkraczają w kolejną fazę. Spółka CPK kompletuje dokumentację do wniosku o decyzję lokalizacyjną dla tunelu dużych prędkości w Łodzi. Dla odcinka Warszawa-CPK-Łódź wkrótce zostanie wskazany wariant inwestorski.

Projektowany tunel dalekobieżny CPK w Łodzi to najbardziej zaawansowana spośród inwestycji CPK. 4-kilometrowy podziemny przejazd posiada już decyzję środowiskową, a od listopada ubiegłego roku wkroczył w fazę projektowania. W pierwszej połowie marca spółka planuje odebrać tzw. koncepcję programowo-przestrzenną tunelu, a miesiąc później złożyć wniosek o decyzję lokalizacyjną (to kolejny ważny kamień milowy).

Według harmonogramów, po pozyskaniu decyzji lokalizacyjnej w IV kwartale tego roku spółka CPK planuje złożyć – wraz z kompletnym projektem budowlanym i uzgodnieniami dotyczącymi m.in. fazowania robót – wniosek o pozwolenie na budowę.

"Budowa Kolei Dużych PrędkościŁódź-CPK-Warszawa, której elementem jest tunel w Łodzi, to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Wszystkie związane z CPK inwestycje, w tym budowa Portu Solidarność, szybkich linii kolejowych do Warszawy, Wrocławia i Poznania i poszerzenie autostrady A2, to ogromna szansa rozwojowa dla Łodzi i całego województwa" - powiedział wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: cpk.pl

"Łódź wraz z regionem będzie jednym z największych beneficjentów inwestycji lotniskowych i kolejowych CPK. Dzięki nim ze stolicy województwa pojedziemy częściej i szybciej do największych miast w Polsce, np. do Warszawy w 45 minut (dziś trwa to dwa razy dłużej), a do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min (zamiast obecnych 3 godz.)" - podkreślił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z Portu Solidarność będzie można dojechać koleją do Łodzi z prędkością do 250 km/h w zaledwie pół godziny. Na terenie miasta pociągi dużych prędkości będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14 (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej). Dalej trasa poprowadzi w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlała się w stronę Poznania i Wrocławia (od swojego kształtu linia jest nazywana „igrekiem”). W grudniu spółka CPK podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania w wysokości ok. 60 mln zł z unijnego instrumentu CEF („Łącząc Europę”).

Tunel CPK to niejedyny podziemny przejazd kolejowy w Łodzi. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe buduje tunel dla ruchu aglomeracyjnego – także przez Łódź Fabryczną, ale dalej przebieg jest już inny – powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska.

Dla tzw. szprychy nr 9 CPK, czyli linii kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem (tzw. igreka), zgodnie z harmonogramem opracowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Ten etap najbardziej zaawansowany jest to dla 140-kilometrowego odcinka między Warszawą i Łodzią, dla którego prace planistyczne trwają od połowy ubiegłego roku. 

Źródło: cpk.pl

Proponowane warianty zostały skonsultowane z samorządowcami i mieszkańcami ze wszystkich gmin między Warszawą i Łodzią, przez które przebiegają. W tej sprawie do spółki i do wykonawcy STEŚ wpłynęło blisko 19 tys. opinii i uwag. To właśnie w odpowiedzi na nie spółka CPK opracowała korekty i szczegółowe rozwiązania techniczne (np. dotyczące zastosowania wiaduktów i tuneli).

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się druga tura konsultacji, czyli spotkania informacyjne – tym razem w trybie online – która potrwa do końca marca i podczas której mieszkańcy będą mogli zobaczyć zawężoną do trzech liczbę wariantów i proponowane dla nich rozwiązania techniczne. Poprzedza ona wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka CPK przedstawi do wniosku o decyzję środowiskową w pierwszej połowie roku. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji budowlanej i wniosek o decyzję lokalizacyjną.

W przypadku ponad 200-kilometrowego odcinka między Łodzią i Wrocławiem konsultacje w ramach studium wykonalności również postępują konsekwentnie. Tutaj uszczegółowione rozwiązania projektowe wraz z rozwiązaniami technicznymi mają zostać zaprezentowane mieszkańcom na przełomie marca i kwietnia – wtedy ruszy drugi etap konsultacji.

Inwestycje CPK dla województwa łódzkiego oznaczają budowę 219 km nowych linii kolejowych przez spółkę CPK i modernizację 305 km istniejących tras kolejowych przez PKP PLK.

Źródło: cpk.pl

Nieodłączną częścią inwestycji CPK są zadania, których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 od skrzyżowania z autostradą A1 do granicy Warszawy. Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy – czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA dysponuje już decyzją środowiskową. W sprawie tej inwestycji trwają obecnie konsultacje rynkowe z firmami budowlanymi. Jak wynika z harmonogramów GDDKiA, podpisanie umowy na projekt i budowę ma nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło: cpk.pl

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów – granica z Czechami, Sieradz – Poznań, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK - Płock - Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

Zakładana na podstawie prognoz IATA roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 mln pasażerów i 1 mln ton cargo, które mają zostać obsłużone w pierwszym etapie na dwóch równoległych drogach startowych. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na północ na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek – po północnej stronie autostrady A2.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Rok 2021 był okresem dalszego rozwoju działalności przewozowej Spółki. Łódzka kolej zwiększyła liczbę dotychczasowych połączeń oraz rozpoczęła obsługę nowych relacji. Nowe przystanki na terenie Łodzi (Łódź Andrzejów Szosa, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź Retkina) znacznie polepszyły możliwości dojazdu mieszkańców osiedli do centrum miasta. Rozbudowana została oferta przewozowa na linii komunikacyjnej Łódź – Radomsko przez Piotrków Trybunalski. Dla pasażerów przygotowano wiele atrakcyjnych ofert biletowych. 

Wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy 2021/2022 Spółka wprowadziła nowe połączenia z Łodzi do Włocławka, Poznania i Radomia.

Brak opisu.

ŁKA obsługiwała w 2021 roku 153 przystanki w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Z przejazdów skorzystało 6,04 mln pasażerów, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wynik lepszy o 1,39 mln osób,  natomiast w porównaniu do 2019, to wzrost o 35 tys. podróżnych.

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\siatka_statystyki-16.jpg

Integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami publicznego transportu zbiorowego

Od rozpoczęcia działalności, szczególną rolę w funkcjonowaniu ŁKA odgrywa integracja taryfowa  i rozkładowa z innymi uczestnikami transportu zbiorowego. Spółka, na przestrzeni lat, wprowadziła na skalę niestosowaną dotąd w kraju integrację różnych środków transportu. 

W związku z rozwojem oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” Spółka zaczęła obsługę nowych punktów styku w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, które zostały wprowadzone do oferty w grudniu 2020 r. 

Kontynuowano współpracę z władzami samorządowymi Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego – przez cały rok obowiązywała oferta umożliwiająca bezpłatną komunikację miejską dla pasażerów ŁKA oraz zniżki na zakup biletów przewoźnika dla posiadaczy kart mieszkańca.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2021/2022, ze względu na liczne prace modernizacyjne na terenie Łódzkiego Węzła Kolejowego, wprowadzono honorowanie biletów na przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w pociągach  PKP Intercity na terenie Łodzi oraz na liniach ograniczonych stacjami Pabianice, Ozorków oraz Koluszki.

Oferty specjalne i promocyjne

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_oferty-promocyjne.jpg

W 2021 r. zgodnie z realizowaną strategią produktową wprowadzone zostały oferty specjalne i promocyjne, m.in. „Dzień Bez Samochodu”, „Dzień Dziecka z ŁKA”, „Studencki za ZETA”. 

W sezonie turystycznym Spółka wdrożyła oferty: „ŁKA na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw”, „ŁKA na Dożynki w Rogowie”, „Powrót gratis z Open Hair Festival”, „ŁKA w Drzewicy”, „ŁKA + Kolej Wąskotorowa”, czy „Parowozownia Skierniewice”. Dzięki nim pasażerowie udający się do tych miejsc pociągami łódzkiej kolei mogli podróżować taniej.   

Od 12 grudnia 2021 r. ŁKA wprowadziła „Taryfę województwa łódzkiego”. Dzięki ofercie ceny biletów łódzkiej kolei dla podróżujących po obszarze naszego województwa pozostały na niezmienionym poziomie. Taryfa objęła także ceny biletów na połączenia ŁKA Sprinter Łódź-Warszawa.  

Oferta wakacyjna 2021 „Zajrzyj w łódzkie z ŁKA”

W ramach promocji oferty oraz nowych tras Spółka kontynuowała sprawdzoną formę współpracy z samorządem i instytucjami z Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Rogowa oraz Drzewicy, przygotowując oferty pakietowe, w ramach których pasażerowie mogli skorzystać ze zniżek do muzeów, atrakcji turystycznych czy na przejazdy komunikacją miejską oraz koleją wąskotorową. Oferta została zamieszczona w przygotowanym przez Spółkę przewodniku „Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA”. Akcja zachęcająca pasażerów do weekendowych podroży pociągiem po województwie łódzkim, cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok dołączają do niej nowe instytucje (w 2021 r. był to Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy). Nowością w sezonie turystycznym była wspólna oferta ŁKA i Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, która umożliwiała zakup biletu łączonego (na ŁKA i kolej wąskotorową) z rabatem w wysokości od 10% do 20%  w zależności od kategorii pociągu oraz odległości. 

Inwestycje 

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_inwestycje.jpg

Pierwszy rozbudowany Flirt3 wyjechał na trasy województwa łódzkiego 15 listopada 2021 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna posiada 20 pojazdów typu Flirt, z czego 10 zostało przeznaczonych do rozbudowy o trzeci, dodatkowy człon. Do końca 2021 r. roku Spółka  odebrała od producenta 3 takie składy. Rozbudowa pozostałych odbywa się sukcesywnie - docelowo do końca czerwca 2022 r. Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pociągu zwiększyła się ze 120 do 186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 metra, a całego rozbudowanego pojazdu 63,2 metra. W członie znajduje się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi. Wyposażony jest - zgodnie z obecnym standardem pociągów FLIRT - w klimatyzację, WiFi, gniazdka elektryczne i urządzenia bezpieczeństwa. 

W ramach umowy producent pociągu - firma Stadler - zobowiązała się także do utrzymania pociągów do 2029 r.

Rozbudowa pojazdów Flirt3 to projekt innowacyjny w skali Polski i Europy. Inwestycja ta - realizowana w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” - została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”. Pociągi dostarczy nowosądecki Newag. ŁKA skorzystała z prawa opcji, dzięki któremu Spółka mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pojazdy trafią do łódzkiej kolei już w I połowie 2022 r. Po zakupie hybryd ŁKA uruchomi połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi. 

W dniu 29 listopada 2021 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie oraz budowę małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi. Termin realizacji to 28 kwietnia 2022 r. Inwestycja pozwoli na produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na potrzeby ZT.

Działania podejmowane w celu zwiększenie efektywności energetycznej kolei

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\Projekty graficzne\fotowoltaika_post.png

Od stycznia 2021 r. Spółka wprowadziła eco – driving. Na obecnym etapie wprowadzenie ekonomicznej jazdy pociągiem przynosi oszczędności w zużyciu energii na poziomie 3-4%. Po wyszkoleniu wszystkich maszynistów i zbudowaniu świadomości ekologicznej planuje się, że poziom ten wzrośnie do 10%. 

System premiowania maszynistów za ekonomiczną jazdę został w Spółce wdrożony w II kwartale 2021 r. Polega na nagradzaniu maszynistów, którzy w ciągu miesiąca prowadzili pojazdy w najbardziej ekonomiczny sposób, na wybranych trasach poddanych analizie. 

Spółka, jako pierwszy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, dołączyła do Zielonej Kolei - programu powołanego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i koordynowanego przez PKP Energetyka. List intencyjny podpisano 13 maja 2021 r., podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Porozumienie zawarte przez spółki dotyczyło m.in. wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE. 

ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt (grudzień 2021 r.) gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE – w 2022 roku będzie to co najmniej 30%, a już w 2028 r. – 100%. Umowa obowiązuje przez siedem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. 

Komunikacja społeczna i działalność marketingowa 

W działalności Spółki bardzo istotne jest przekazywanie pasażerom ŁKA aktualnych informacji o zmianach w rozkładzie jazdy, wdrażaniu nowych ofert taryfowych i specjalnych, czy sposobie zakupu biletów. Spółka prowadzi stałą komunikację z klientem na wielu płaszczyznach - za pośrednictwem strony internetowej, profili społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, monitorach w pociągach oraz infolinii. Utrudnienia w ruchu pociągów są dostępne na stronie Infoportal.lka.lodzkie.pl, która umożliwia ich śledzenie online (od lutego 2022 r. również w aplikacji mobilnej Infoportal ŁKA).

Działania marketingowe Spółki koncentrowały się odbudowie potoków podróżnych, promocji nowych kierunków i tras, strategicznych projektów oraz zwiększaniu rozpoznawalności marki. Kluczowy dla omawianego obszaru był rozwój siatki połączeń na obszarze województwa łódzkiego oraz realizacja założeń kolejnego etapu rozwoju Spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią, ŁKA wspierała lokalne inicjatywy, współpracowała z instytucjami samorządowymi i otoczeniem społecznym - organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i innymi podmiotami. Angażowała się społecznie w działania csr służące mieszkańcom i pasażerom, takie jak promocja bezpiecznego podróżowania czy ochrona środowiska. 

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_komunikacja.jpg

W okresie letnim Spółka prezentowała swoją ofertę na wielu imprezach plenerowych odbywających się na terenie województwa łódzkiego. Mobilne stoisko przewoźnika było dostępne m.in. podczas Pikników Rodzinnych Województwa Łódzkiego, Open Hair Festival w Sieradzu, Pikniku Rycerskiego i Dni Drzewicy, XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale,  Dożynek Województwa Łódzkiego w Rogowie, Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Eko punkt ŁKA jest wyposażony w interaktywne urządzenia, dzięki którym mieszkańcy województwa mają dostęp nie tylko do oferty przewoźnika, ale także otrzymują informacje na temat walorów turystycznych regionu i ekologicznych aspektów podróżowania. 

Pomimo nadal trwającej pandemii, w 2021 r. zwiększyła się rozpoznawalność marki - ŁKA jest jednym z kluczowych elementów budujących wizerunek województwa łódzkiego. Spółka postrzegana jest jako firma nowoczesna, dbająca o środowisko, oferująca wysoką jakość usług i nastawiona na oczekiwania pasażerów.

ŁKA odpowiedzialna społecznie

Spółka angażuje się w ważne akcje społeczne. Od wielu lat wspiera kampanię „Bezpieczny przejazd” oraz „Kolejowe ABC” Urzędu Transportu Kolejowego. W pociągach emitowane są spoty, które przypominają zasady bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowych. W ramach kampanii „Kolejowe ABC” spółka wraz z innymi podmiotami rynku kolejowego dociera do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

W Centrum Obsługi Pasażera i na Zapleczu Technicznym ŁKA zostały zorganizowane spotkania dla najmłodszych, których celem było nie tylko zachęcanie do wspólnych podróży, a także promocja właściwych wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego.

W ramach wspierania ważnych kampanii społecznych Spółka współpracowała m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Regionalnym Centrum Polityki  Społecznej w Łodzi, Centrum Bezpiecznego Ratownictwa Drogowego,  Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Fundacją Rosa i Sensoria, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Współpraca polega na udostępnianiu nośników reklamowych w pociągach na emisję spotów informacyjnych. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Łodzi pasażerowie mają dostęp do  aktualnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego podróżowania w okresie pandemii. 

Nagrody

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_nagrody.jpg

Jury doceniło przejrzyste i etyczne działania Spółki na rzecz środowiska naturalnego, lokalnej społeczności, pracowników, dostawców i pasażerów.  Nagroda, wręczona podczas Gali 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, ma także wymiar finansowy i zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki została w całości przekazana  na cel społeczny – leczenie współpracownika ŁKA i długoletniego pracownika PKP.

23 listopada 2021 r. podczas Gali XI Kongresu Kolejowego po raz pierwszy zostały wręczone Zielone Nagrody Kolejowe. Jednym z laureatów konkursu zorganizowanego przez Railway Business Forum i Wydawnictwo Rynek Kolejowy została Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyróżniona za kompleksowość podejmowanych pro-ekologicznych projektów. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna została laureatem międzynarodowej nagrody w dziedzinie dostępności. Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło Spółkę jako jedyną z Polski w programie ZERO PROJECT. Jest to międzynarodowy projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier. Co roku wyróżniane są praktyki z jednego z czterech obszarów tematycznych. Tym razem była to dostępność. ŁKA wdraża jednolitą politykę dostępności, która otwiera kolej dla niepełnosprawnych. Jest też partnerem w ramach rządowego programu Dostępność PLUS. Wśród innowacji w pociągach ŁKA eksperci docenili m.in. oznaczenia numeru siedzeń w alfabecie Braille`a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne wyposażenie składów.

W konkursie organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, Jakub Rólczak, dwudziestosiedmioletni maszynista ŁKA, otrzymał wyróżnienie za swoją postawę i szybką reakcję, która uratowała ludzkie życie. Zachowanie p. Jakuba potwierdziło prawidłowość i skuteczność procesu szkolenia w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania ŁKA przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku maszynisty. 

Plany rozwoju ŁKA na 2022 r. 

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram