fbpx

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Najbliższe wolne terminy spotkań to 3 i 24 czerwca.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie zarówno tematyki, jak i o dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

"Formuła „Piątków z UTK” sprawdza się od lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie „Piątków z UTK” pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę, z czym boryka się rynek" – poinformował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże nam dopasować formułę spotkań do Państwa potrzeb.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadziliśmy 57 wirtualnych spotkań z branżą, w  2021 roku było ich 77, a w 2022 r. zorganizowaliśmy już 24 spotkania.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Znaczenie kolei w Europejskim Zielonym Ładzie, realizacja inwestycji, projekty zwiększające dostęp kolejowy do portów morskich oraz współpraca z wykonawcami – to główne tematy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. PLK aktywnie uczestniczą w spotkaniach ważnych dla gospodarki w Polsce i Europie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktywnie uczestniczą w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Spółka obecna jest w panelach dotyczących głównych kierunków rozwoju i zmian na kolei, inwestycjach infrastrukturalnych i dotyczących zrównoważonego transportu.

Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 25 kwietnia uczestniczy w debatach: „Infrastruktura transportowa w Polsce” (12:30-14:00) oraz „Zielony transport” (16:30-18:00). Tematem będą m.in. realizowane inwestycje oraz znaczenie transportu kolejowego w Europejskim Zielonym Ładzie. Podsumowane zostaną projekty PLK, wskazane kierunki wzmacniania roli kolei w Polsce, w tym budowania spójnej sieci kolejowej oraz działania dla poprawy efektywności energetycznej kolei. Prezes PLK przedstawi rolę kolei w Polsce, jako transportu ekologicznego, zrównoważonego i konkurencyjnego względem innych środków komunikacji.

W panelu „Porty morskie nad Bałtykiem” (16:30-18:00) – Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawi znaczenie inwestycji kolejowych w portach morskich dla rozwoju przewozu towarów koleją i gospodarki.

Drugiego dnia EKG, prezes Ireneusz Merchel weźmie udział w panelu „Budownictwo infrastrukturalne” (13:30-15:00). Paneliści dyskutować będą o aktualnej sytuacji rynkowej, cenach oraz dostępności materiałów. Poruszony zostanie temat współpracy zleceniodawcy z rynkiem wykonawców: umowy, waloryzacja, ryzyko, płatności. Prezes PLK przedstawi m.in. działania mające ograniczyć wpływ podwyżek cen na realizację robót budowlanych.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 8 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja oraz 3 i 24 czerwca. 

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW został zamieszczony formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji trzeba podać zarówno tematykę, jak i dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże dopasować formułę spotkań do potrzeb.

Od połowy marca do końca 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził 57 wirtualnych spotkań z branżą, w  2021 roku było ich 77, a w 2022 r. zorganizowane było już 19 spotkań.

Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 8 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja oraz 3 i 24 czerwca.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 r.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW [TUTAJ] został zamieszczony formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji należy podać zarówno tematykę, jak i dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

"Formuła „Piątków z UTK” sprawdza się od lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie „Piątków z UTK” pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę, z czym boryka się rynek" – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego  gwarantuje najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest Państwa opinia. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże dopasować formułę spotkań do Państwa potrzeb.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadziliśmy 57 wirtualnych spotkań z branżą, w  2021 roku było ich 77, a w 2022 zostało zorganizowane już 12 spotkań.

Najbliższe terminy  zostały zaplanowane na 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 r.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by zbierać dokładniejsze dane o ruchu pasażerskim na poszczególnych stacjach? Między innymi takiego rozwiązania szukali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawiciele przewoźników dyskutowali o tym jak w największym stopniu ujednolicić zbieranie danych o wymianie pasażerskiej, tak by informacje przekazywane do UTK były jak najbardziej wiarygodne. Pierwsze zmiany będą uwzględnione już przy informacji za 2021 rok. Dane od przewoźników służą m.in. opracowaniu listy najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zorganizował spotkania z przewoźnikami mające na celu dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk w odniesieniu do stosowanych metod badania ruchu pasażerów. Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in.:

Podczas przeprowadzonych rozmów przewoźnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi sposobów pozyskiwania danych o wymianie pasażerskiej. Wskazali między innymi na możliwość wykorzystania nowych rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie dokładności liczenia wsiadających i wysiadających pasażerów. Poruszone zostały również założenia przyjmowane przez przewoźników do obliczeń w przypadku biletów okresowych czy relacyjnych, stosowanie wspólnych ofert oraz podejście do obejmowania danych tajemnicą przedsiębiorstwa. Po spotkaniu trwają jeszcze konsultacje pisemne, w których wyniku przewoźnikom zostaną udostępnione w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwa nowe wzory formularzy sprawozdawczych za 2021 r.

Podejmowane działania mają na celu możliwość prezentacji i publikacji jeszcze lepszych i rzetelnych danych statystycznych.

W efekcie prowadzonych rozmów i konsultacji na stronie dane.utk.gov.pl w zakładce Wymiana pasażerska na stacjach zostały zaktualizowane dane tabelaryczne oraz pliki Excel za 2020 r. po korekcie danych przez PKP SKM w Trójmieście. Przewoźnik wprowadził nową metodę liczenia pasażerów, na stacjach wykorzystując między innymi technologię liczników pasażerów oraz obszar obowiązywania wybranych ofert biletowych

Dzięki dobrym praktykom wprowadzanym przez przewoźników mogą oni planować ofertę w sposób bardziej odpowiadający potrzebom podróżnych, zaś instytucje, organizacje i osoby zainteresowane zjawiskiem wymiany pasażerskiej będą mogły przygotowywać opracowania w oparciu o coraz lepsze jakościowo dane statystyczne. Dane te są agregowane, weryfikowane, a w dalszej kolejności publikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. W tym roku dostępne są jeszcze terminy spotkań na 3 i 17 grudnia 2021 r.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie zarówno tematyki, jak i o dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

"Formuła „Piątków z UTK” sprawdza się od lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie „Piątków z UTK” pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę, z czym boryka się rynek" – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże nam dopasować formułę spotkań do Państwa potrzeb.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadziliśmy 57 wirtualnych spotkań z branżą. Od początku 2021 roku było ich 75.

Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 3 oraz 17 grudnia.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. Kolejne zaplanowane są na ostatni piątek w każdym miesiącu.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna prowadzona od wielu lat przez Urząd Transportu Kolejowego poświęcona prawom pasażerów. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na interesujące ich tematy. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację „Dni Pasażera” w formie zdalnej”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera” pomogą bezproblemowo podróżować koleją”– dodaje dr inż. Ignacy Góra.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00 – 15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego, podczas spotkania online, będą odpowiadali na zadawane im pytania. Będzie to świetna okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK Zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez formularz internetowy ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram