fbpx

Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A oraz Richard Lutz – szef niemieckiego koncernu kolejowego Deutsche Bahn AG odbyli 4 czerwca br. rozmowę dotyczącą współpracy obu kolei, sytuacji sektora kolejowego w związku z pandemią COVID-19 oraz europejskiej polityki transportowej.

Prezes PKP S.A., w ramach kontynuacji dwustronnych spotkań z szefami dużych europejskich przedsiębiorstw kolejowych, spotkał się ze swoim odpowiednikiem kierującym kolejami niemieckimi (DB). W trakcie rozmowy prezesi podkreślili dobre partnerskie relacje we współpracy obu firm na rzecz rozwoju połączeń kolejowych między Polską i Niemcami. Przedmiotem dyskusji była również sytuacja sektora kolejowego w świetle trudności występujących w związku z pandemią koronawirusa i wyzwań stojących przed całą branżą, takich jak dalsza cyfryzacja i wdrażanie innowacyjnych usług. Podjęto również temat polityki transportowej Unii Europejskiej, w tym roli transportu kolejowego wynikającej z założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Rozmówcy podkreślili też konieczność bliskiej współpracy uczestników całego sektora na rzecz budowania pozycji konkurencyjnej kolei na rynku transportowym.

„Przewagi kolei, jej ekologiczność, niezawodność i odporność w sytuacjach kryzysowych są coraz mocniej dostrzegane, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i politycznym” – zauważył Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

„Zachodzi potrzeba umocnienia roli kolei w łańcuchach transportowym i logistycznym, nie tylko w ujęciu kontynentalnym, ale również międzykontynentalnym. Organizacje kolejowe takie jak CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej) i UIC (Międzynarodowy Związek Kolei), w których silnie zaangażowane są zarówno PKP, jak i DB, mają tu do odegrania istotną rolę” – dodał.

Przedstawiciele polskich i niemieckich kolei wyrazili również wzajemne oczekiwanie co do kontynuacji i cykliczności spotkań bilateralnych między Polskimi Kolejami Państwowymi i Deutsche Bahn.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”, które odbędzie się 28 maja 2021 r. w godzinach 10:00-15:00.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna poświęcona prawom pasażerów kolei prowadzona od wielu lat przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na temat przysługujących im praw. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację „Dni Pasażera” w formie zdalnej”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera” pomogą bezproblemowo podróżować koleją”– dodaje dr inż. Ignacy Góra.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkania online będą odpowiadali na pytania pasażerów. To dobra okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez [formularz internetowy] ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei, która odbędzie się w najbliższą środę, 26 maja. Tym razem eksperci, przedstawiciele branży i politycy będą rozmawiać o funduszach unijnych jako o czynniku wspomagającym rozwój transportu kolejowego w Polsce.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Spotkanie podzielone będzie na dwa bloki. Podczas pierwszej części przewidziane są wystąpienia prelegentów. Przedstawią oni osiągnięcia beneficjentów programów unijnych w zakresie optymalnego wykorzystania otrzymywanych funduszy. W drugiej części przedstawiciele ministerstw oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprezentują aktualne priorytety i cele polityki transportowej.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja w godzinach 10.00-14.00. Program spotkania znajduje się [tutaj]. Link do transmisji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez [formularz]. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na kolejną debatę związaną z Europejskim Rokiem Kolei. 26 maja o godz. 10 odbędzie się spotkanie pod hasłem „Fundusze Unijne i rozwój transportu kolejowego w Polsce”.

Eksperci, przedstawiciele branży i politycy będą rozmawiać o funduszach unijnych jako o czynniku wspomagającym rozwój transportu kolejowego w naszym kraju. Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane w formule zdalnej, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To już drugie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Podczas pierwszej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawią osiągnięcia beneficjentów programów unijnych w zakresie optymalnego wykorzystania otrzymywanych funduszy. Do przedstawienia swoich wdrożeń zaproszeni są m.in. przedstawiciele przewoźników, zarządców infrastruktury i operatora energetycznej sieci trakcyjnej. W drugiej części przedstawiciele ministerstw oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawią aktualne priorytety i cele polityki transportowej.

Podczas debaty przedstawiciele ministerstw, urzędów, stowarzyszeń branżowych i beneficjentów odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować inwestycje, by uniknąć tzw. wąskich gardeł podczas ich realizacji.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 maja w godzinach 10.00 – 14.00. Link do transmisji otrzymają osoby, które wcześniej zgłoszą się poprzez [formularz]. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym. Agenda wydarzenia jest dostępna na [stronie] UTK.

Plakat informujący o spotkaniu można zobaczyć poniżej.

Źródło: Utk.gov.pl

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Jak kolej może wspomóc realizację celów klimatycznych UE? Jak Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor kolejowy? Jakie są plany rozwoju kolejowych przewozów towarowych? Na te i inne pytania już dziś będą odpowiadać przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w trakcie seminarium online. Wydarzenie rusza o godzinie 15.

Głównym tematem webinarium będzie wpływ transportu kolejowego na realizację celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Wydarzenie organizowane jest przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej (EUAR). Do spotkania dołączyć można [tutaj].

W webinarium uczestniczyć będą:

Realizacja Zielonego Ładu wymaga zdecydowanego przeniesienia przepływu towarów z transportu drogowego na kolejowy. Jednym z założonych celów jest podwojenie kolejowych przewozów towarowych do 2050 r. W trakcie webinarium przedstawiciele EUAR zaprezentują raport pt. „Wspieranie sektora kolejowego poprzez Europejski Zielony Ład”. Webinarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: przewoźników towarowych, zarządców infrastruktury, stowarzyszeń branżowych, uniwersytetów, instytucji europejskich oraz administracji publicznej państw członkowskich.

Jak się połączyć?

Z webinarium będzie można się połączyć klikając [„Join the webinar”]. Link będzie aktywny na kilka minut przed rozpoczęciem transmisji. W przypadku trudności z połączeniem, należy skopiować link (URL) i wkleić do innej przeglądarki, np. Google Chrome. W trakcie drugiej części webinarium będzie można zadawać pytania, korzystając z widocznej na stronie funkcji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Rejestracja nie jest wymagana, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Webinarium zostanie nagrane i udostępnione później na [kanale ERA] w serwisie YouTube.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński i prezes Holdingu Kolei Austriacki (ÖBB) Andreas Matthä rozmawiali dziś o konsekwencjach pandemii koronawirusa i jej wpływie na europejski sektor kolei.

Wśród tematów znalazły się m.in. wymiana doświadczeń w zakresie radzenia sobie z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii oraz priorytety kolei dotyczące europejskiej agendy transportowej.

Szefów polskich i austriackich kolei łączy intensywna współpraca na forum zarządu organizacji CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) z siedzibą w Brukseli. Oba podmioty m.in. poprzez tę organizację intensywnie apelują do instytucji unijnych o uelastycznienie unijnych instrumentów i zasad wsparcia dla europejskich firm kolejowych oraz zabiegają o środki finansowe na ich rozwój.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie pomocy rządowej w tym trudnym dla całego sektora kolejowego w Polsce czasie. Wskazał, że zaawansowany proces inwestycji kolejowych prowadzonych w kraju, stymuluje rozwój gospodarczy i przeciwdziała negatywnym skutkom pandemii. Według danych zebranych przez CER straty sektora kolejowego za 2020 rok spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 wyniosły blisko 24 mld EUR dla transportu pasażerskiego i blisko 2 mld EUR dla transportu towarowego. Przychody zarządców infrastruktury w UE spadły średnio o kilkanaście procent.

PKP i ÖBB łączą dobre relacje we współpracy na wielu płaszczyznach, a stolice Polski i Austrii mają bezpośrednie połączenie kolejowe. Spółki Grupy PKP i podmioty wchodzące w skład Holdingu ÖBB pracują również intensywnie na rzecz rozwoju infrastruktury sieci TEN-T. Korytarz transeuropejskiej sieci bazowej „Bałtyk-Adriatyk” łączący oba kraje, zgodnie z regulacjami unijnymi, powinien stać się w pełni operacyjny do 2030 roku.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Jean-Pierre Farandou – prezes zarządu Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) 14 kwietnia br. wzięli udział w spotkaniu zdalnym, którego celem było omówienie bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kolei w Europie.

Celem bilateralnego spotkania szefów kolei polskich i francuskich – Krzysztofa Mamińskiego i Jean-Pierre'a Farandou – była wymiana informacji na temat wyzwań stojących przed kolejami europejskimi w najbliższych latach oraz priorytetów wynikających z poszczególnych polityk unijnych, w tym europejskiej agendy i strategii transportowej oraz nowej perspektywy finansowej.

Prezesi PKP i SNCF zgodzili się co do konieczności zacieśnienia współpracy. Szef kolei francuskich zwrócił uwagę na coraz większe ukierunkowanie polityki transportowej we Francji na rozwój transportu kolejowego, czego przykładem jest poparcie przez francuskich parlamentarzystów zmian w prawie, które przyczynią się do wstrzymania wewnątrzkrajowych lotów pasażerskich realizowanych na krótkich trasach.

Prezesi odnieśli się także do kwestii wzmocnienia roli kolei w kontekście konkurencyjności międzygałęziowej i opracowanego przez Komisję Europejską planu Europejskiego Zielonego Ładu. Działalność operacyjna i realizowane inwestycje, zarówno Grupy PKP, jak i w SNCF, wpisują się w najważniejsze założenia EZŁ, takie jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego, zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków czy współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Podczas spotkania omówiono również sytuację kolei w obu krajach w świetle wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Krzysztof Mamiński podkreślił znaczenie pomocy rządowej w tym trudnym dla całego polskiego sektora kolejowego czasie. Jednym z poruszanych tematów rozmowy była również działalność organizacji międzynarodowych CER (Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury) oraz UIC (Międzynarodowego Związku Kolei), których członkami są PKP i SNCF, a obaj prezesi wchodzą w skład zarządów wspominanych podmiotów. 

SNCF (Société nationale des chemins de fer français) jest jedną z wiodących kolei działającą w sektorach usług transportu pasażerskiego i towarowego, obejmującą również zarządzanie francuską siecią infrastruktury kolejowej, z rocznymi przychodami w wysokości 30 miliardów euro w 2020 roku. Grupa prowadzi działalność w 120 krajach i zatrudnia 272 000 pracowników.

SNCF, po okresie rozdziału, wróciły do formuły struktury zintegrowanej i 1 stycznia 2020 roku rozpoczęły w tej formie swoją działalność, zgodnie z przepisami unijnymi pozwalającymi na utrzymanie i tworzenie holdingów kolejowych. Struktura składa się z podmiotu dominującego (SNCF – spółki matki) i spółek zależnych: SNCF Réseau (zarządca infrastruktury, eksploatacja i utrzymanie sieci kolejowej oraz inżynieria kolejowa), SNCF Gares & Connexions (projektowanie, zarządzanie i rozwój stacji), SNCF Voyageurs i jej spółek zależnych: Transilien (transport zbiorowy w regionie paryskim), TER (kolej regionalna), TGV INOUI, OUIGO i Intercités (połączenia dalekobieżne), Eurostar, Thalys, Alleo i Lyria (kolej międzynarodowa), OUI.sncf (sprzedaż biletów online), Keolis (globalny operator miejskich, podmiejskich i regionalnych systemów komunikacji zbiorowej –autobusy), Rail Logistics Europe – Fret SNCF (transport towarowy) i GEODIS (rozwiązania transportowe i logistyczne).

SNCF, wykorzystując efekt synergii i współpracy w ramach zintegrowanej grupy, ściśle współpracuje ze swoimi klientami, władzami lokalnymi, spedytorami i operatorami kolejowymi korzystającymi z usług SNCF Réseau oraz ze społecznościami regionalnymi, wykorzystując swoją wiedzę o wszystkich aspektach działalności kolei i wszystkich rodzajów transportu, aby dostarczać proste i zrównoważone rozwiązania dla mobilności. Doświadczenia SNCF, jako silnej grupy kapitałowej, są cenne w kontekście planów konsolidacyjnych Grupy PKP.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Stan obecny czy najpilniejsze zadania dotyczące inwestycji w Poznańskim Węźle Przesiadkowy – to niektóre z tematów poruszonych w trakcie zeszłotygodniowego posiedzenia Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego. Inicjatorem spotkania była poseł Joanna Jaśkowiak.

Oprócz parlamentarzystów w spotkaniu online wzięli też udział przedstawiciele PKP, samorządowcy i eksperci. Wśród uczestników byli m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA oraz Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Stacja Poznań Główny w 2019 roku, pod względem liczby pasażerów, którzy przez stację przejechali, była na pierwszym miejscu w Polsce. W całym roku 2019 przez Poznań Główny przejechało około 21 mln podróżnych, na dobę było to 62 tysiące. Na dobę przez Poznań Główny przejeżdżało ok. 500 pociągów pasażerskich.


Uczestnicy spotkania zgodzili się z tym, że aby poprawić funkcjonowanie Poznańskiego Węzła Komunikacyjnego należy w pierwszej kolejności:
- dobudować drugi tor z Poznania do Piły, co pozwoli rozbudować ofertę dotyczącą ruchu pasażerskiego

- wybudować trzeci tor na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód, co zwiększy przepustowość na wyjeździe z Poznania w kierunku wschodnim

- dobudować tor na stacji Poznań Główny

- zrealizować inwestycje zgłoszone do programu Kolej Plus. Chodzi o połączenia Śrem – Czempiń, Poznań – Międzychód, Czarnków – Rogoźno oraz Konin – Turek i Gostyń – Leszno.


Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK SA sugerował przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem studium planistycznego dla wymienionych, nowych połączeń. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego zwrócił uwagę na fakt, że Wielkopolska jest regionem, który na remonty linii kolejowych przeznacza rocznie duże fundusze z budżetu województwa. Dodał też, że żadne województwa w Polsce nie zgłosiło do programu Kolej Plus takiej liczby projektów jak województwo wielkopolskie.
Termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej budowy pięciu nowych połączeń jest odległy, trzeba to zrobić do końca października tego roku.

Źródło tekstu: Poznańska Kolej Aglomeracyjna/Serwis Kolejowy

CUPT podsumował kolejne spotkanie z cyklu o dostępności w transporcie. Webinarium, które odbyło się 18 marca 2021 roku, przebiegało pod hasłem „Dostępna informacja pasażerska”.

Na temat informacji pasażerskiej trzeba spojrzeć z punktu widzenia komunikacji miejskiej i transportu kolejowego, gdyż charakteryzują się trochę innymi cechami – wskazuje CUPT. Na dworcach standardem jest zapowiedź głosowa, ale nie ma kompleksowej informacji wizualnej, a w transporcie miejskim jest na odwrót. Niestety różne praktyki stosowane w obrębie różnych miast i organizatorów transportu, czy też przewoźników, nie ułatwiają korzystania z rozwiązań.

Przykładowo:

Spotkanie służyło przede wszystkim wymianie doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Ważnym punktem spotkania było uświadomienie, że z rozwiązań korzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czyli osoby poruszające się na wózkach albo niewidome, ale wszyscy podróżni: osoby starsze, osoby z dziećmi itd. Dobre praktyki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami służą również pozostałym uczestnikom transportu. Przykładowo tablice informacyjne są wyposażone w guzik, który może nacisnąć każdy i odsłuchać informacji o najbliższych odjazdach. Innym przykładem jest informacja wyświetlana na ekranach o najbliższych przystankach, a jeśli to możliwe również o opóźnieniach, pomagać mogą nie tylko osobom głuchym, ale również tym, które np. słuchają muzyki w słuchawkach na uszach.

W tym wszystkim osadzeni są pasażerowie, którzy nie zawsze wiedzą o tych rozwiązaniach, zatem dostarczenie im wiedzy o zastosowanych rozwiązaniach w zakresie dostępnej informacji również jest istotne. Podczas panelu podróżni o ograniczonej mobilności wskazywali dobre i złe praktyki w informacji transportowej.

CUPT wskazuje, że najważniejsze jest aby nowoczesna informacja pasażerska była:

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób z administracji rządowej i samorządowej oraz beneficjenci Centrum Unijnych Projektów Transportowych. [Materiały] z wydarzenia dostępne są w zakładce [dostępność] na stronie CUPT. [Nagranie] webinarium można obejrzeć w serwisie YouTube.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska spotkała się we wtorek (09.03.) z funkcjonariuszkami Straży Ochrony Kolei. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy marszałek w ramach cyklu spotkań z kobietami będącymi żołnierzami i funkcjonariuszami w służbie państwa.

Z okazji Dnia Kobiet Małgorzata Gosiewska zaprosiła do Sejmu kobiety będące żołnierzami i funkcjonariuszami w służbie Państwa. Ze względu na pandemię spotkania z przedstawicielkami każdej ze służb zostały zaplanowane indywidualnie. Straż Ochrony Kolei była reprezentowana przez delegację, której przewodniczyła Jadwiga Kowalczyk - Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ekonomiczno-finansowych.

Marszałek złożyła na ręce funkcjonariuszek SOK wyrazy uznania za godną, pełną zaangażowania postawę oraz podziękowała za wzorową i codzienną służbę, której celem jest dobro i bezpieczeństwo wspólnoty. Podkreśliła także, że „praca w służbie jest swego rodzaju powołaniem”.

Podczas części oficjalnej spotkania wicemarszałek Sejmu RP wręczyła funkcjonariuszkom SOK listy gratulacyjne zawierające życzenia sukcesów i wytrwałości w pełnieniu służby oraz powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym, aby aktywność na rzecz Ojczyzny stanowiła poczucie dumy, dopełnienie życiowych osiągnięć i dawała osobistą satysfakcję.

W dalszej części spotkania głos zabrały przedstawicielki Straży Ochrony Kolei, prezentując historię i specyfikę funkcjonowania formacji oraz podkreślając rolę kobiet w realizowaniu zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Źródło tekstu: KG SOK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram