fbpx

Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego skontrolowali 44 stacje i przystanki kolejowe pod względem przestrzegania przepisów dotyczących informacji pasażerskiej. Ustalili, że w każdym sprawdzanym obiekcie zarządzający prawidłowo zrealizowali obowiązek podania do publicznej wiadomości aktualnego rozkładu jazdy pociągów.

Między 7 a 15 czerwca 2021 roku na terenie kilkudziesięciu stacji i przystanków kolejowych w całym kraju przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących podania do publicznej wiadomości zmienionych rozkładów jazdy. Pracownicy UTK pojawili się na 33 stacjach oraz 11 przystankach. Na 18 obiektach kontrolę przeprowadzono zarówno przed, jak i po wprowadzeniu korekty rozkładów. Inspektorzy odwiedzili dworce i przystanki należące do PKP PLK, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. oraz do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

UTK podaje że szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone na stronie internetowej zarządcy infrastruktury, co najmniej na 21 dni przed wejściem zmian w życie. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

W ocenie kontrolerów wszystkie rozkłady jazdy pociągów zostały umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych działań nadzorczych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszenia przez zarządców infrastruktury przepisów dotyczących obowiązku podania do publicznej wiadomości aktualnego rozkładu jazdy pociągów.

UTK przypomina, że nieprawidłowości w ruchu kolejowym można zgłaszać [tutaj].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Pasażerowie – rowerzyści mogą korzystać z ponad 13,5 tys. stojaków rowerowych na ponad 1500 stacjach i przystankach oraz przy ponad 300 dworcach. W tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamontują dodatkowo 800 takich stanowisk. Z roku na rok zwiększa się ich liczba, co pozwala łączyć ekologiczne podróże pociągiem i rowerem.

W 2021 roku planowany jest montaż ponad 800 stojaków rowerowych. W ubiegłym roku przybyło ich ponad 950 na 120 stacjach i przystankach.

Najwięcej, 216 miejsc na jednoślady, zamontowano w 2020 r. w woj. mazowieckim. Ponad 150 stojaków przybyło w woj. małopolskim. Około 100 dodatkowo ustawiono na 13 stacjach i przystankach w woj. lubelskim.

Dzięki PLK rowerzyści mogą skorzystać z blisko 9 tys. stojaków rowerowych na ponad 1500 stacjach i przystankach. Rowerowe „parkingi” montowane są jak najbliżej peronów w miejscach oświetlonych. Takie rozwiązanie ułatwia podróżnym – cyklistom łączenie podróży koleją i rowerem. Montaż konstrukcji ważnych dla pasażerów korzystających z rowerów, realizowany jest dzięki środkom budżetowym oraz projektom współfinansowanym ze środków unijnych.

Zgłoś nową lokalizację na rowerowe stojaki

Miejsca stojaków są wybierane m.in. na podstawie zgłoszeń rowerzystów, lokalnych stowarzyszeń i samorządów. Sugestie, gdzie powinny być stojaki rowerowe można zgłaszać na profilu PKP PLK S.A. w serwisie społecznościowym [Facebook].

Ponad 4600 stojaków na rowery przy dworcach PKP

Ponad 4600 stojaków przygotowała także spółka PKP S.A. przy ponad 300 dworcach. Np. przy dworcu Wrocław Główny rowerzyści mogą korzystać z 200 miejsc dla jednośladów. Rower zostawimy też m.in. w Brzegu, Lublińcu, Czeremsze czy w otwartych w tym roku zmodernizowanych dworcach w Pszczółkach, Boguszowie-Gorcach, Imbramowicach. Niektóre miejsca postojowe dla rowerów są wyposażone w słupek serwisowy z podstawowymi narzędziami. Montaż stojaków i wiat rowerowych jest standardem przy modernizacji i budowie nowych dworców.

Pociąg i rower, czyli ekopodróż

Stojaki rowerowe przy stacjach i przystankach oraz dworcach kolejowych to doskonała możliwość połączenia podróży koleją i jazdy na rowerze. Obydwa środki transportu są przyjazne dla środowiska. Montując stojaki, kolej ułatwia cyklistom dostęp do swojej oferty, a także promują ekologię i zdrowy styl życia. Coraz łatwiej jest przewozić rowery pociągiem. O zasadach podróży z jednośladami informują przewoźnicy na swoich stronach internetowych.

Więcej na temat lokalizacji stojaków rowerowych znajdziesz [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Na nowo budowanych parkingach „Parkuj i Jedź” przy stacjach kolejowych Warszawa Żerań i Warszawa Jeziorki kierowcy będą mogli korzystać z bezobsługowego systemu pobierania opłat oraz informacji parkingowej o liczbie wolnych miejsc postojowych.

Warszawski ZTM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami „Parkuj i Jedź” dla budowanych parkingów Żerań PKP i Jeziorki PKP. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie m.in. wyposażenie dwóch nowych obiektów w systemy ułatwiające korzystanie z nich oraz zarządzanie nimi. Kierowcy będą mogli korzystać z systemu poboru opłat, który usprawni wjazd i wyjazd z parkingu. Weryfikował będzie także dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłaty za parkowanie oraz sposób jej naliczenia.

Szybszy wyjazd

System bazował będzie na odczytach tablic rejestracyjnych. Przy wjeździe, po odczytaniu tablicy rejestracyjnej szlaban podniesie się wpuszczając kierowcę na parking. Przed wyjazdem, w kasie parkingowej kierowca poda numer rejestracyjny samochodu oraz przedstawi aktywny bilet ZTM lub Warszawską Kartę Miejską – w zależności od nośnika biletu może być to włożenie biletu kartonikowego, przyłożenie do czytnika karty lub QR kodu w urządzeniu mobilnym. W przypadku, gdy użytkownik samochodu nie będzie posiadał dokumentu uprawniającego do zniżki w opłatach (przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem parkowanie jest bezpłatne dla osób posiadających bilet dobowy lub dłuższy, bilet seniora, bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów), kasa parkingowa naliczy i pobierze opłatę parkingową. Potem, przy wyjeździe system ponownie odczyta tablicę rejestracyjną i uniesie szlaban.

Informacja na bieżąco

System informacji parkingowej zapewni aktualną informację o liczbie wolnych miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc ogólnodostępnych, dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla pojazdów elektrycznych. Na parkingach zostaną zainstalowane także lokalne systemy wspomagające ich obsługę:

Wszystkie systemy będą podłączone do Centrum Zarządzania Parkingami znajdującego się w Węźle Komunikacyjnym Młociny. W tej chwili z centrum zarządzanych jest 10 parkingów P+R. Firma, która wygra przetarg będzie miała 400 dni od dnia podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.

Obecnie w stolicy do dyspozycji kierowców oddanych zostało 15 parkingów „Parkuj i Jedź” oferujących ponad 4,4 tys. miejsc postojowych.

Trwa budowa kolejnych dwóch parkingów – Żerań PKP i Jeziorki PKP. Parking P+R Żerań PKP powstaje na Białołęce, w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań. Będzie to obiekt jednopoziomowy z co najmniej 220 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 4 proc. przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 110 zadaszonymi stanowiskami dla rowerów. Parking P+R Jeziorki PKP budowany jest przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki na linii radomskiej. Będzie to jednopoziomowy obiekt na nie mniej niż 138 miejsc postojowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej niż 40 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów.

Źródło tekstu: ZTM Warszawa/Serwis Kolejowy

Kłodzko ma już dwie stacje. Dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto 30 stycznia br. stał się stacją. Dostęp do kolei ułatwiają dwa nowe perony, windy i odnowione przejście tunelowe. Z Kłodzka Miasta pociągi mogą rozpoczynać kursy. Przebudowane tory usprawniły przejazdy pociągów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 70 mln zł realizowana jest ze środków budżetowych.

W Kłodzku zwiększyła się dostępność do kolei. Od 30 stycznia dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto jest stacją. Do dyspozycji podróżnych są dwa perony. Zamontowane są wiaty, nowe oświetlenie i ławki. Podróże ułatwia czytelne oznakowanie oraz zapowiedzi głosowe, zegary i gabloty z rozkładami jazdy. Wygodny dostęp, szczególnie dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewniają dwie windy.

Stacja usprawniła ruch pociągów w kierunku: Kudowy, Międzylesia, Kamieńca Ząbkowickiego i Wałbrzycha. Ze stacji rozpoczyna i kończy bieg kilkanaście pociągów. Gruntownie przebudowane zostało przejście pod torami. Na posadzce przejścia i nawierzchni peronów są ścieżki naprowadzające, ułatwiające dostęp do pociągów dla osób niedowidzących.

Dla sprawnego prowadzenia ruchu pociągów wybudowana została nastawnia wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania. Na stacji rozbudowany został układ torowy. Są dwa nowe tory, 9 rozjazdów i zelektryfikowany tor na odcinku Kłodzko Główne - Kłodzko Nowe. Wyremontowano wiadukt kolejowy nad ul. Kościuszki.

Prace na stacji były prowadzone etapami. Wcześniej udostępniono jeden peron. Było dodatkowe wzmacnianie terenu torowiska. Wszystkie prace na stacji zakończą się w kwietniu. Wówczas będzie także pochylnia, zapewniająca dodatkowe dojście do peronu nr 1 od stronu ulic Lutyckiej i Kościuszki.

Wartość zadania: „Roboty na przebudowę układu torowego st. Kłodzko Miasto, która umożliwi kończenie biegu pociągów" wynosi prawie 70 mln zł (netto).

Inwestycja jest realizowana ze środków budżetowych.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Indyjski Departament Meteorologiczny wyposaża 19 stacji kolejowych w Indiach w automatyczne systemy do przewidywania pogody. Urządzenia instaluje publiczny przewoźnik Indian Railways. To duży krok naprzód dla bezpieczeństwa na tamtejszych dworcach – podaje portal Financial Express.

Dzięki nowym urządzeniom kierownicy stacji kolejowych będą mogli wcześniej otrzymywać informacje o przewidywanych warunkach pogodowych. Pomoże to przy podejmowaniu działań dla zagwarantowania bezpieczeństwa na stacjach w przypadku groźnych zjawisk meteorologicznych. Urządzenia zostaną rozmieszczone na dworcach w północno-zachodniej części kraju.

Działanie automatycznych systemów pogodowych instalowanych przez Indian Railways opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych czujników wiatru. Wczesny dostęp do informacji o zmianach pogody pozwoli pracownikom kolei na podjęcie odpowiednich kroków: ochronę pasażerów, pociągów i sprzętu, na przykład przed negatywnymi skutkami burz.

To kolejna decyzja rządu Indii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Liczne działania podjęte przez władze kraju w ostatnich latach obejmują między innymi: masowe odnawianie torów, wykorzystanie nowoczesnych technologii do prac zabezpieczających oraz modernizację systemu sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram