fbpx

18 wypadków i kolizji, 3 osoby zabite i 1 ciężko ranna to bilans zdarzeń, do jakich doszło we wrześniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ponadto w dziewiątym miesiącu 2021 roku miały miejsce 22 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 14 osób, a 6 zostało ciężko rannych.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 151 wypadków i kolizji (o 26 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 38 osób (o 4 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 13 zostało ciężko rannych (o 5 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły we wrześniu ponad 62 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

BEZPIECZNY PRZEJAZD 2021 W LICZBACH:

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kampania „Bezpieczny Przejazd…” opublikowała dane dotyczące wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, jakie wydarzyły się m.in. w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych w czerwcu br. Statystyki wykazują, że od początku roku zanotowano ich blisko 16 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Bilans zdarzeń, do jakich doszło w czerwcu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E, to 21 wypadków i kolizji, 10 osób zabitych i 3 ciężko ranne. Ponadto miały miejsce 23 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 17 osób, a 4 zostały ciężko ranne.

Od początku 2021 r. na przejazdach wydarzyło się 95 wypadków i kolizji (o 15 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 25 osób (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 8 zostało ciężko rannych (o 4 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku). W wyniku potrącenia podczas przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych, od stycznia br. śmierć poniosło 72 pieszych, a 14 zostało rannych. Łącznie wydarzyły się 92 takie wypadki.

W maju bieżącego roku odnotowano przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów związane z wypadkami i kolizjami wynoszące łącznie ponad 68 godzin.

Z Żółtej Naklejki skorzystano w czerwcu 783 razy. Dzięki temu udało się uniknąć większej liczby potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 13 805.

Kampania „Bezpieczny przejazd…” zaznacza, że przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związane z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

13 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite i jedna ciężko ranna - to bilans zdarzeń, do jakich doszło w maju br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E – poinformowano na stronie kampanii „Bezpieczny przejazd…”.

W piątym miesiącu 2021 roku miało też miejsce 27 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 21 osób, a 6 zostało ciężko rannych.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyły się 73 wypadki i kolizje (o 8 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 13 osób (o 6 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 4 zostały ciężko ranne (o 6  mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w maju ponad 63 godziny.

W maju skorzystano 609 razy z Żółtej Naklejki PLK, dzięki czemu udało się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 13 022.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Ponad 90% pociągów pasażerskich i niemal 43% pociągów towarowych dojechało punktualnie do stacji końcowej w I kwartale 2021 r. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w tym czasie ponad 421 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 105 tys. składów towarowych.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,49% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do ostatniego kwartału 2020 r. oznacza to spadek o ponad 3 punkty procentowe. Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w marcu – 93,27%. W styczniu osiągnął wartość 90,09%, natomiast w lutym punktualność była najniższa i wyniosła 87,77%. Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w I kwartale wyniosło 23 minuty.

Wśród przewoźników uruchamiających powyżej tysiąca pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,72%. Pociągi PKP Intercity kursujące na najdłuższych trasach osiągnęły punktualność na poziomie 76,61%.

W przypadku pociągów towarowych w I kwartale 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 42,95% składów. Punktualność była wyższa o nieco ponad 2 punkty procentowe niż w IV kwartale 2020 r. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów towarowych odnotowano w styczniu – 44,36%. W lutym wskaźnik punktualności osiągnął wartość 39,93%, natomiast w marcu 44,28%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 658 minut.

„W lutym tego roku obserwowaliśmy spadek punktualności, który związany był z rozpoczęciem kolejnego etapu modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zmianami w organizacji przewozów. Sytuacja poprawiła się wraz z korektą rocznego rozkładu jazdy pociągów 10 marca. Prace modernizacyjne są konieczne i będą skutkować poprawą czasu jazdy i punktualności pociągów w niedalekiej przyszłości. Największe wyzwania dotyczą przede wszystkim województw śląskiego oraz mazowieckiego, gdzie prace realizowane są na węzłach kolejowych stanowiących część międzynarodowych korytarzy transportowych” – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za I kwartał 2021 r. oraz dane archiwalne dla lat 2010-2020 w przypadku przewozów pasażerskich oraz lat 2013-2020 w przypadku przewozów towarowych znajdują się na stronie Dane Kolejowe w dziale [Punktualność].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

18 wypadków i kolizji, 5 osób zabitych to bilans zdarzeń do jakich doszło w styczniu z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E – czytamy na stronie kampanii „Bezpieczny Przejazd”.

Ponadto w pierwszym miesiącu 2020 roku miało miejsce 14 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 12 osób, a 1 została ciężko ranna.

Analogicznie w styczniu 2020 roku na przejazdach wydarzyło się 15 wypadków i kolizji (o 3 więcej niż w tym roku), zginęło 5 osób (tyle samo, co w tym roku), 1 osoba została ciężko ranna (o 1 osobę więcej niż w bieżącym roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w styczniu ponad 52 godziny.

W styczniu skorzystano 482 razy z Żółtej Naklejki PLK, dzięki czemu udało uniknąć się potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniom. Od początku projektu takich zgłoszeń było 10 958.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd w liczbach (2021):

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Jakie wagony można najczęściej zobaczyć na polskich torach, jakie lokomotywy przejeżdżają rocznie najwięcej kilometrów? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego raporcie „Tabor kolejowy 2019”. Publikacja zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące wykorzystania taboru na polskiej sieci kolejowej. Stanowi on istotne rozszerzenie w stosunku do danych przedstawianych w publikowanych co roku przez Urząd sprawozdaniach z funkcjonowania rynku kolejowego.

Przewoźnicy pasażerscy w 2019 r. dysponowali 423 lokomotywami i 1442 zespołami trakcyjnym. Wagonów z miejscami do siedzenia było nieco ponad 2 tys. U przewoźników towarowych liczba lokomotyw elektrycznych wyniosła 2146 szt., a spalinowych 1509 szt. Najliczniejszym typem wagonów pozostających w dyspozycji przewoźników towarowych były węglarki - niemal 61,5 tys.

Każda czynna lokomotywa EU44 „Husarz” przejeżdża rocznie średnio 349,4 tys. km. Lokomotywy te obsługują najczęściej międzynarodowe ekspresy. Średni przebieg ponad 300 tys. km rocznie mają też elektrowozy EP09 wykorzystywane do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h. Duże średnie roczne przebiegi notują również dalekobieżne elektryczne zespoły trakcyjne ED160 „Flirt” (447,8 tys. km), ED250 „Pendolino” (415,0 tys. km) oraz ED161 „Dart” (348,0 tys. km). U przewoźników towarowych tylko niektóre czynne lokomotywy osiągają średnie roczne przebiegi powyżej 100 tys. km.

Opracowanie w sposób syntetyczny przedstawia dane w zakresie wykorzystania taboru przez przewoźników pasażerskich i towarowych, sytuację na rynku taborowym, trendy oraz planowane inwestycje. Nowy raport pozwala spojrzeć na rynek taborowy z zupełnie innej perspektywy i zgłębić wiele zagadnień i danych, do których dostęp był do tej pory niemożliwy lub znacząco ograniczony.

W ciągu ostatniej dekady przewoźnicy kolejowi podjęli się odnowy posiadanego parku taborowego. Zmiany te odczuwają pasażerowie korzystający z usług przewoźników kolejowych. Dostrzegają je również klienci biznesowi przewoźników towarowych. Dostęp do nowoczesnego taboru kolejowego jest coraz łatwiejszy, dzięki czemu mniejsze podmioty mogą podejmować odważne biznesowo decyzje, co z korzyścią przekłada się na ofertę przewoźników kolejowych – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

–  Raport, który przedstawiamy, pozwoli zgłębić te niezwykle ciekawe procesy zachodzące na rynku taboru kolejowego na przestrzeni ostatnich lat – dodaje Góra.

W raporcie w części ogólnej przedstawione zostały podstawowe informacje o taborze kolejowym, zasady klasyfikacji i identyfikacji taboru oraz wymagania w zakresie jego utrzymania. W kolejnych częściach opracowania omówiono tabor w dyspozycji przewoźników pasażerskich i towarowych, podstawowe trendy w modernizacji parku taborowego oraz przeanalizowano inwestycje w tabor wybranych przewoźników. Raport kończy krótki zarys taboru kolei wąskotorowych.

Opracowanie „Tabor kolejowy 2019" można pobrać ze [strony] internetowej UTK.

Źródło: UTK/Serwis Kolejowy

W lipcu i sierpniu odnotowano ponad 20% mniej wypadków i ośmiokrotnie mniej ofiar na przejazdach kolejowo-drogowych niż w tym samym okresie w roku ubiegłym – podały PKP Polskie Linie Kolejowe, które podsumowały dodatkowe działania w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd.

Kilkadziesiąt tysięcy rozdanych ulotek oraz materiałów edukacyjnych, a także kontrole i pouczenia – tak w skrócie wyglądały pomocnicze działania wpisujące się w akcję „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”, które w lipcu i sierpniu prowadziły PKP PLK przy wsparciu Ambasadorów Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

„Podczas Bezpiecznych Piątków instruowano, pouczano i karano mandatami kierowców, którzy rażąco łamali zasady bezpieczeństwa. Funkcjonariusze SOK wystawili 136 mandatów i przeprowadzili blisko 400 kontroli trzeźwości” – podały PKP PLK, zarządca państwowej sieci linii kolejowych. 

Jak wskazała spółka, „minione wakacje były najbezpieczniejsze od co najmniej 10 lat”. Liczba ofiar śmiertelnych na przejazdach kolejowych w wakacyjnych miesiącach spadła z 16 do 2; w tym samym okresie widocznie zmniejszyła się też liczba wypadków (z 30 w roku 2019 do 23 w 2020).

Mniej zdarzeń na przejazdach odnotowano również w skali pierwszych 8 miesięcy 2020 r. Ich liczba - ze 125 w roku poprzednim - spadła do 108, co daje około 13-procentową poprawę.

Od początku 2020 roku na polskich przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 107 wypadków i kolizji, w których życie straciło 29 osób, a 19 zostało ciężko rannych (stan na 07.09.2020). [zobacz więcej]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram