fbpx

Już czwarty raz Urząd Transportu Kolejowego zaprasza wszystkich sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” do udziału w Forum Kultury Bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie tematyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Spotkanie w formie wideokonferencji odbędzie się 29 czerwca br.

Od lat niezmiennie wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach należą do jednych z najczęstszych i najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń w systemie kolejowym. Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku na przejazdach i przejściach doszło do 236 wypadków. W ich następstwie śmierć poniosły 43 osoby. Jednym z czynników zwiększających ryzyko zdarzeń jest ścisła interakcja między dwoma rodzajami transportu –  kolejowym i drogowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego należy nieustannie poszukiwać rozwiązań, które ograniczą to ryzyko i pozwolą na uniknięcie wypadków w przyszłości.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie analiza problemu oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Poruszone zostanie, także zagadnie edukacji odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

W trakcie debaty będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego?

Podczas spotkania odbędzie się również XIV uroczyste podpisanie „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jeżeli jeszcze nie jesteś wśród sygnatariuszy UTK zachęca do włączenia się we wspólną inicjatywę branży kolejowej. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link umożliwiający udział w wideokonferencji.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 24 CZERWCA 2022 R.

Uczestnictwo w IV Forum Kultury Bezpieczeństwa jest bezpłatne i wymaga jedynie rejestracji. Wkrótce zostanie udostępniona szczegółowa agenda spotkania. W przypadku dodatkowych pytań kontakt pod adresem e-mail: kultura@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

25 podmiotów dołączyło w czwartek 22 kwietnia do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Łącznie pod aktem podpisało się już 242 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym m.in. instytucje polityczne, fundacje, przewoźnicy, producenci taboru oraz media.

Jak podkreśla inicjator projektu, Urząd Transportu Kolejowego, obecna, XII edycja podpisania Deklaracji była wyjątkowa ze względu na trwający właśnie „Europejski Rok Kolei”.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, spotkanie zorganizowane zostało w formie wideokonferencji. Wpłynęła na to sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 i wynikające z niej restrykcje.

„Chociaż nowych sygnatariuszy przyjęliśmy wirtualnie, to jestem przekonany, że ich wkład i zaangażowanie będą stanowiły ważną część w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei” - powiedział podczas spotkania prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

„Naszym celem jest ciągła poprawa poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem postępu technicznego i naukowego oraz rozwoju prawodawstwa. Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei” - dodał dr inż. Ignacy Góra.

Podmioty, które zdecydowały się na sygnowanie aktu, zobowiązują się do stosowania, przestrzegania i propagowania zasad m.in. takich jak akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością czy nieokazywanie tolerancji wobec naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Projekt Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wystartował 21 kwietnia 2016 r. W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego podpisało ją wówczas ponad dziewięćdziesiąt podmiotów, w tym m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Państwowej Komisji badania Wypadków Kolejowych, producenci taboru, przewoźnicy oraz jednostki naukowe i badawcze.

Pełna lista sygnatariuszy XII edycji oraz formularz przystąpienia do Deklaracji dostępne są [tutaj].

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram