fbpx

Eliminacja kradzieży sieci trakcyjnej to ograniczenie zmian w kursowaniu pociągów, strat finansowych, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Takie efekty powinien przynieść testowany w Żmigrodzie system antykradzieżowy. Projekt jest realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej.

Na kolejowym poligonie w Żmigrodzie rozpoczęły się testy antykradzieżowego systemu sieci trakcyjnej. Celem jest ochrona zelektryfikowanych linii kolejowych – ograniczenie zmian w ruchu pociągów oraz strat materialnych. Nowoczesne urządzenie z systemem czujników powinno szybko sygnalizować przygotowania do ingerencji lub uszkodzenie sieci trakcyjnej.

Zestawy czujników umieszczono na słupach trakcyjnych. Ich zadaniem jest rozpoznanie działań osób nieuprawnionych przy sieci trakcyjnej i przekazanie informacji do pracowników kolei. System bazuje na analizie różnych sygnałów m.in. zaniku napięcia, drgań przewodów i naciągu sieci trakcyjnej. Dodatkowo monitoring z czujnikiem ruchu wykrywa pojazdy i osoby w pobliżu linii w dzień i w nocy. Zasilanie systemu zapewniają panele fotowoltaiczne.

Testowane antykradzieżowe rozwiązanie ma zapewnić szybką reakcję służb technicznych. System powinien zapobiegać wjazdowi pociągów w uszkodzoną sieć trakcyjną oraz eliminować możliwość porażeniem prądem.

Zakończenie testów systemu zaplanowano w III kw. 2022 r. Po analizie rezultatów prac badawczo-rozwojowych będą podejmowane decyzje dotyczące wdrożenia rozwiązania na sieci kolejowej. Zadanie „Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym” realizowane jest przez konsorcjum firm, lider: Instytutu Kolejnictwa.

Kolej na innowacje!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł. Celem działań jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego.

Wśród 10 już realizowanych projektów BRIK są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatury szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania oświetleniem, rozwiązania umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych.

W ogłoszonym II konkursie PLK i NCBR poszukują nowych możliwości rozwoju innowacji w branży kolejowej w obszarach: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury. Więcej na https://www.plk-sa.pl/o-spolce/biuro-prasowe/informacje-prasowe/szczegoly/kolej-na-innowacje-plk-i-ncbr-oglosily-ii-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-6500.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Intuicyjny system zgłaszania lokalizacji przejść przez tory w miejscach niedozwolonych lub usterek na przejazdach na stronie internetowej kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” oraz jego mobilna wersja, udostępniona przez organizatora kampanii – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zyskują popularność wśród użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych.

Rekordowa liczba zgłoszeń, które wpłynęły w  2021 roku za pośrednictwem systemu na stronie kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” (https://bezpieczny-przejazd.pl/formularz-zgloszenia/) oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, świadczy o przydatności takiej formy kontaktu. Jednocześnie pokazuje, że powiększa się grono Ambasadorek i Ambasadorów, dla których bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych jest priorytetem. Tak szerokiego odzewu jeszcze nie było. W całym 2021 roku, 330 osób skorzystało z udostępnionych kanałów komunikacji i zgłosiło zaobserwowane przez siebie nieprawidłowości. Pozwoliło to zarządcy infrastruktury na szybką reakcję i usunięcie zgłoszonych usterek lub np. zlikwidowanie „dzikiego przejścia” i objecie takiej lokalizacji wzmożonym nadzorem przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Zgłoś usterkę przejazdu lub lokalizację „dzikiego przejścia” nie wysiadając z samochodu

Udostępniony mechanizm do zgłaszania usterki przejazdu czy tzw. dzikiego przejścia, nie wymaga od osoby zgłaszającej posiadania fachowej wiedzy z zakresu kolejnictwa, np. znajomości numeru czy kilometrażu linii kolejowej, aby wskazać dokładną lokalizację. Wystarczy oznaczyć miejsce na mapie, będącej częścią formularza zgłoszeniowego, a system automatycznie pobierze współrzędne i dodatkowo, jeśli zgłoszenie dotyczy przejazdu kolejowo-drogowego, jego numer identyfikacyjny. Dane te są automatycznie przesyłane do właściwego terenowo zakładu linii kolejowych. Takie rozwiązanie skraca czas reakcji służb oraz usunięcia potencjalnych usterek i nieprawidłowości. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia nowego zgłoszenia. Aplikacja mobilna do zgłaszania usterek pn. „Bezpieczny Przejazd” dostępna jest na urządzenia z systemami Android oraz iOS (https://bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/aplikacje-mobilne/).

Na liniach eksploatowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ok. 11 tys. przejazdów

oraz przejść w poziomie szyn. Każdy obiekt jest odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachowując szczególną ostrożność, mamy pewność, że jesteśmy bezpieczni.  Kolejarze nieustannie apelują o respektowanie przepisów oraz przypominają o zasadach panujących na terenach kolejowych: nikt tak dobrze nie zadba o Twoje bezpieczeństwo, jak Ty sam!

Pamiętaj:

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy 

Państwowy zarządca infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii Network Rail Ltd. poszukuje prywatnych inwestorów. Chodzi o budowę przytorowej nowoczesnej sieci światłowodowej. W grę wchodzi miliard funtów – czytamy na stronie spółki.

Realizacja inwestycji ma przyspieszyć cyfryzację sektora kolejowego, a także zwiększyć dostęp do szybkiego internetu na terenie całej Wielkiej Brytanii, w tym na obszarach wiejskich. Brytyjska spółka kolejowa wskazuje, że wymiany wymaga blisko 16 tys. metrów kabli telekomunikacyjnych położonych wzdłuż krajowych torów. Są one wykorzystywane m.in. do sterowania sygnalizacją świetlną, działania czujników torowych oraz dostarczania internetu pasażerom pociągów i pracownikom biur kolejowych.

Network Rail wskazuje, że nie będzie potrzebowała pełnej mocy łącza, którą zaoferują nowe kable światłowodowe. Dlatego poszukiwany jest inwestor, który pomoże w realizacji inwestycji – w zamian zyska dostęp do niezagospodarowanych zasobów i będzie mógł je wykorzystywać do własnych, komercyjnych celów. Brytyjski zarządca współpracuje z firmą Lazard, która pomaga wybrać mu najlepszego oferenta z sektora prywatnego. Spółka chce pozyskać inwestora jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Prezes Zarządu Network Rail Ltd. Andrew Haines podkreśla, że propozycja spółki jest korzystna dla wszystkich stron.

„Jeśli chcemy sprostać rosnącym potrzebom pasażerów i samej kolei, musimy zmodernizować istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną. Musimy być pewni, że nasze łącza będą mogły obsłużyć więcej danych, szybciej i bardziej niezawodnie niż obecnie. Nasza oferta jest atrakcyjna dla wszystkich stron. Inwestor zyska korzyści biznesowe, pasażerowie lepsze usługi, a podatnik oszczędzi znaczną ilość pieniędzy” – wskazuje szef Network Rail, cytowany na stronie brytyjskiego zarządcy infrastruktury.

Inwestycja ma znacznie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego na terenie Wielkiej Brytanii. Większa prędkość łącza zapewni sprawniejsze działanie elektronicznych systemów dzięki zmniejszeniu poziomów opóźnień i zakłóceń. Dzięki nowoczesnym czujnikom zarządca mógłby też monitorować stan infrastruktury i wykrywać usterki w czasie rzeczywistym.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram