fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe planują wyremontowanie budynku nastawni przy szczecińskim Dworcu Głównym i stworzenie tam ośrodka szkoleniowego oraz kolejowej izby pamięci – informuje portal internetowy wSzczecinie.pl. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.  

Wnętrze XIX-wiecznego budynku nastawni wykonawczej SG-5, mieszczącego się przy murze oporowym Dworca Głównego w Szczecinie, ma zostać wyremontowane i dostosowane do nowych potrzeb. Planowane jest wystawianie w nim zabytków związanych z historią kolejnictwa oraz stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dyspozytorów ruchu kolejowego i pracowników technicznych PLK. Obiekt od 20 lat jest wyłączony z eksploatacji. Teraz – jak pisze lokalny portal – zyska nowe życie.

„PKP PLK planują zagospodarować wnętrze budynku w celach dydaktycznych, zgromadzić stare urządzenia z likwidowanych nastawni mechanicznych, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz elementy toru kolejowego. Będzie istniała możliwość zwiedzania ekspozycji, po uprzednim umówieniu się z opiekunem ośrodka. (…) Na zewnątrz budynku planowane jest utworzenie miejsca do praktycznej nauki pracowników Polskich Linii Kolejowych” – zapowiada cytowany przez wSzczecinie.pl Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Zabytkowy budynek pochodzi z 1898 roku. Kolei służył do roku 2001, kiedy na stacji Szczecin Główny zmieniono system sterowania ruchem kolejowym. Podczas zakończonego rok temu remontu dworca, odświeżona została elewacja nastawni.

Uzgadniany z konserwatorem zabytków remont wnętrza i prace przed obiektem mają zakończyć się w 2023 roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że PKP PLK pozyskają na ten cel z budżetu miasta dotację w wysokości 60 tys. złotych. Decyzję w tej sprawie mają podjąć dziś szczecińscy radni.

mw

W poniedziałek 12 kwietnia br. na zaproszenie Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina i Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, doszło do okrągłego stołu w sprawie projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Spotkanie z udziałem samorządowców SSOM – partnerów projektu Budowy SKM oraz przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a także firmy TRAKCJA SA, generalnego wykonawcy zadań, miało wyjaśnić wszystkie niejasności związane z realizacją tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji. W oczekiwaniu samorządowców było też okazją do przedstawienia listy działań naprawczych, które partner projektu – PKP Polskie Linie Kolejowe SA podejmie w celu realizacji kluczowych dla całego przedsięwzięcia zadań.

Przedstawiciele samorządów zrzeszonych w SSOM przedstawili stan swoich inwestycji i trudności jakie napotykają w związku z nierealizowaniem zgodnie z harmonogramem części „kolejowej”. Z kolei generalny wykonawca zadań PKP PLK SA – firma TRAKCJA SA w obszernym wystąpieniu przedstawił informacje na temat powodów, dla których ich zdaniem prace nie toczą się zgodnie z terminem oraz działań, które zdaniem TRAKCJI mogłyby sprawić, że SKM, zostanie oddana do użytku w bieżącej perspektywie finansowej. Reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe SA dyrektor Maciej Korzeniewski poinformował, że nie odniesie się publicznie do wypowiedzi reprezentantów wykonawcy stwierdzając, że jest to kwestia w trakcie procedowania pomiędzy „zamawiającym, a wykonawcą”.

Spotkanie zakończyło się wnioskiem o przedstawienie przez TRAKCJĘ SA oraz PKP PLK SA partnerom samorządowym projektu działań naprawczych oraz harmonogramu prac, które zagwarantują realizację budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Nie jestem optymistą. Sytuacja wokół SKM nie zmierza w dobrą stronę. A to ogromny problem dla samorządów realizujących swoje zadania” – stwierdził komentując przebieg spotkania Prezydent Piotr Krzystek.

Źródło: SKM Szczecin/Serwis Kolejowy

Nadodrzanka – kolejowa trasa z Dolnego Śląska do portów w Szczecinie i Świnoujściu może zapewnić lepsze przewozy dzięki przebudowie mostu nad Odrą koło Brzegu Dolnego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują dokumentację projektową na odcinek Księginice – Brzeg Dolny. Projekt to krok do likwidacji „wąskiego gardła” na linii ważnej dla podróży regionalnych i dalekobieżnych oraz bezpiecznego transportu towarów.

Obecnie Nadodrzanką - pomiędzy Księginicami a Brzegiem Dolnym - pociągi kursują po jednym torze i jednej z dwóch (zachodniej) konstrukcji nad Odrą. Prace projektowe obejmą nie tylko tory i sieć trakcyjną ale także duży most. W zakresie projektu przewidziano badania, które pozwolą określić zakres prac i budowę nowej przeprawy lub przebudowę. Kolejowy most z początku ubiegłego wieku, ma długość ok. 380 m. Na 9. filarach zamontowane są dwie metalowe konstrukcje, osobne dla każdego z dwóch torów.

W kwietniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”.

Po uzyskaniu projektu i przy zapewnieniu finansowania, realizacja prac pozwoli na likwidację „wąskiego gardła” na głównej magistrali kolejowej, łączącej Dolny Śląsk z portami w Szczecnie i Świnoujściu. Poprawiona zostanie przepustowość – sprawniej będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków.

Opracowanie dokumentacji projektowej przewidziane jest w okresie ok. 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert upływa 17 maja br. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W Szczecinie obowiązują od dziś zmiany w organizacji ruchu w rejonie placu Żołnierza Polskiego. Wykonawca przechodzi na kolejne fragmenty inwestycji w ramach „Torowej rewolucji”, a to wiąże się z wyłączeniem ruchu w następnym miejscu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie apeluje do kierowców i pasażerów komunikacji o szczególną uwagę.

Prace związane z torową rewolucją odbywają się sprawnie – zarówno w centrum miasta, jak i na Niebuszewie. Miejscami widoczne są już nowe szyny, gdzie indziej trwa wykonywanie stabilizacji w korycie torowym lub betonowanie płyty torowej. Jednocześnie, tam gdzie jest to potrzebne, prowadzone są roboty związane z infrastrukturą podziemną. Postęp w realizacji zadania wymusza na wykonawcy wejście na kolejną część jezdni i torowiska, a także rozpoczęcie następnych prac rozbiórkowych. To oznacza między innymi wyłączenie możliwości przejazdu od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła.

Organizacja ruchu

W dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

Komunikacja miejska
O zadaniu

Jest to jedna z największych inwestycji w Szczecinie, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w mieście. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego – Matejki – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Zakres robót obejmuje:

ZDiTM Szczecin przypomina, że wykonawca – ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Źródło tekstu: Zditm.szczecin.pl

Na wiadukcie kolejowym nad ul. Kolumba przy stacji Szczecin Główny zdemontowano już stare przęsła. Przygotowywana jest nowa konstrukcja. Remont wiaduktu oraz przyległego muru oporowego zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Poprawi się estetyka obiektów i otoczenia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace warte ponad 10 mln zł ze środków własnych.

Obok przejeżdżających pociągów, kilka metrów nad ziemią wykonawca demontuje stare przęsła wzdłuż jednego toru. Poza terenem budowy wykonywane są nowe elementy wiaduktu, które będą dowiezione i zamontowane. Ułożone zostaną nowe tory i zamontowana sieć trakcyjna. Podobne prace obejmą konstrukcje, tor i sieć trakcyjną w obszarze drugiego toru. Przebudowywane i wzmacniane są przyczółki wiaduktu, a także filary. Konstrukcja jest czyszczona i zabezpieczana przed korozją, dzięki czemu poprawi się jej stan i wygląd.

Remontowany jest również 40-metrowy odcinek muru oporowego obok wiaduktu przy ulicy Owocowej. Naprawiane i uzupełniane są ubytki w ścianie oraz gzyms ogrodzenia. Konstrukcja jest wzmacniana, oczyszczana i malowana. Prace zwiększą bezpieczeństwo obok linii kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na remont wiaduktu i muru oporowego przeznaczają ponad 10 mln zł ze środków spółki. Na czas prac wprowadzono tymczasową organizację ruchu, którą wykonawca uzgodnił z zarządcą drogi. Zasadnicze prace prowadzone są nocą, aby ograniczyć utrudnienia. Zakończenie prac planowane jest do końca 2021 roku.

Ważny wiadukt przy Kolumba zwiększył bezpieczeństwo

W 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za blisko 4 miliony złotych wyremontowały wiadukt przy ulicy Kolumba/Dąbrowskiego oraz ponad 430-metrowy mur oporowy. Efektem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego.

Konstrukcja wiaduktu przy ulicy Kolumba została wzmocniona. Stalowe powierzchnie zostały wyczyszczone. Obiekt zabezpieczono przed korozją oraz pomalowano. Zamontowano nowe schody na skarpie.Renowację przeszedł również ponad 400 m mur oporowy wzdłuż ulicy Kolumba.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Trwają intensywne prace związane z torową rewolucją w Szczecinie. Na placu Hołdu Pruskiego widać już nowe szyny. To pokazuje jak ogromne jest tempo robót przy tak skomplikowanym i wymagającym zadaniu.

Prace wodno-kanalizacyjne, budowa węzła wodociągowego na ul. Kołłątaja, wykonanie koryta torowego na ul. Kołłątaja / ul. Św. Barbary i ul. Asnyka, prace elektro – instalacyjne na Rondzie Sybiraków, montaż szyn na placu Hołdu Pruskiego czy wykonanie płyty torowej na rozjeździe – ul. Matejki / ul. Piłsudskiego – to tylko część zadań, które udało się do tej pory wykonać.

W najbliższych dniach będą nadal trwały prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni, chodników oraz budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, a dodatkowo:

O zadaniu

Jest to jedna z największych inwestycji przeprowadzanych w Szczecinie, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w tym mieście.

„Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego - Matejki – al. Wyzwolenia – pl. Rodła - Rondo Giedroycia – Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało więc podzielone na kilka etapów” – wskazuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.


Przypominamy, że wykonawca – ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła)”. Wartość umowy to 174 429 663, 24 zł. Szczegółowy zakres robót dostępny jest [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Miasta Szczecina/Serwis Kolejowy

Prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do spotkania przy okrągłym stole. Ma ono doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac przy budowie SKM.

W ubiegłym tygodniu prezydent Piotr Krzystek, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lidera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie podjęcia działań mających zapewnić zrealizowanie projektu w terminie zakreślonym w Umowie o Dofinansowaniu środkami unijnymi (ponad 500 mln złotych). W opinii SSOM brak postępów na zadaniach, za które odpowiedzialna jest spółka PKP PLK SA oznacza krytyczne ryzyko dla całego przedsięwzięcia i może oznaczać nie tylko utratę dofinansowania, ale długofalowe konsekwencje dla rozwoju całego obszaru metropolitalnego Szczecina.

W odpowiedzi na wystąpienie do PKP PLK SA swoje stanowisko przedstawiła firma Trakcja SA – generalny wykonawca obu zadań PKP PLK S.A. W piśmie skierowanym do Stowarzyszenia SOM przedstawiciele wykonawcy przedstawili szereg czynników mających wpływ na opóźnienia – mówi Artur Ratuszyński ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W zaistniałej sytuacji, chcąc doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac, prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie do spotkania przy okrągłym stole, by w sposób merytoryczny przedyskutować wszystkie problemy w realizacji opóźnionych zadań.

Spotkanie powinno zakończyć się wypracowaniem wspólnych decyzji i harmonogramu działań naprawczych, które zagwarantują realizację budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem prezydenta niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań i pełne zaangażowanie ze strony partnerów i wykonawców.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Szczecina/Serwis Kolejowy

5 firm jest zainteresowanych kolejnym etapem Torowej rewolucji – informuje Urząd Miasta Szczecina. Wykonawca będzie miał 2 lata na przebudowę ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą.

Najwyższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Trakcja S.A., która wyceniła koszty realizacji inwestycji na kwotę 292 421 878,22 zł. Do przetargu zgłosiły się także Budimex S.A. (274 250 468,86 zł), ZUE S.A. (261 951 993,27 zł), Torpol S.A. (259 715 741,55 zł), a także konsorcjum, którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. (267 980 100,00 zł).

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 272 135 163,43 zł brutto” - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Przed nami dokładna weryfikacja ofert, a następnie kontrola uprzednia unijna, zatem na wynik i podpisanie umowy będzie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy” – dodaje.

Zakres robót w ramach zadania „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” obejmie:

•Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – Plac Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel z dodatkową relacją pod wiaduktem.

•Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany.

•Przebudowę i rozbudowę układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Szczecina/Serwis Kolejowy

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wystosował pismo do prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela ws. opóźnień w realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wskazał m.in., że sytuacja może skutkować odcięciem funduszy unijnych. O sprawie poinformował we wpisie na Facebooku.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Szczecińska Kolej Metropolitalna ma zacząć działać od 2022 roku. Jednak już obecnie wiadomo, że wykonawca robót nie zdoła dotrzymać terminu. Piotr Krzystek zwrócił uwagę, że część zadań w ramach projektu jest realizowana przez samorządy – w tym przypadku budowa systematycznie posuwa się naprzód, a zakończenie prac jest przewidywane w terminie określonym w umowie. Problemem są natomiast inwestycje nadzorowane przez PKP PLK, których wykonawcą jest firma Trakcja PRKiI. Tutaj zastój w pracach trwa już od kilku miesięcy.

Unijne finansowanie poważnie zagrożone

W piśmie, wystosowanym w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, prezydent Szczecina alarmuje, że wspomniana sytuacja jest krytyczna dla przedsięwzięcia. Na skutek opóźnień inwestycja może bowiem utracić ogromne dofinansowanie unijne w wysokości ponad 500 milionów złotych – to aż 85% wartości całego projektu. Polityk wskazuje, że jeśli budowa SKM nie zakończy się w perspektywie unijnej do 2023 roku, to konsekwencje będą odczuwalne nie tylko dla zarządcy infrastruktury, ale też dla wszystkich mieszkańców metropolii. Zaznaczył, że niedotrzymanie terminów grozi też koniecznością zwrotu otrzymanych wcześniej środków.

Piotr Krzystek domaga się od PKP PLK podjęcia trzech zasadniczych działań. Chodzi o opracowanie programu naprawczego, określenie możliwego do zrealizowania harmonogramu robót, a także wdrożenie odpowiednich procedur, które wymuszą na wykonawcy intensyfikację robót na torach. Prezydent wskazał, że zgodnie z szacunkami PKP PLK inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2023 roku. Podkreślił jednak, że brak konkretnych ustaleń pomiędzy zarządcą infrastruktury a Trakcją, z każdym dniem generuje coraz większe opóźnienia. Przypomniał, że pomimo wcześniejszych ustaleń i deklaracji PKP PLK nie podjęły żadnych konkretnych działań w celu przyspieszenia prac.

SKM zintegruje transport miejski

Przypomnijmy, że projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” uzyskał unijne finansowanie w 2018 roku. Inwestycja pozwoli na usprawnienie podróży między centrum Szczecina a prawą stroną metropolii oraz okolicznymi gminami. Dzięki środkom zostanie m.in. zmodernizowana linia kolejowa nr 406 na odcinku Szczecin – Police oraz wybudowany drugi tor na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. Budowa węzłów przesiadkowych i parkingów typu „Parkuj i jedź” pozwoli na zintegrowanie transportu kolejowego z autobusowym oraz indywidualnym. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 700 mln euro. Usługi przewozowe w ramach SKM ma świadczyć Polregio.

pg

Pociągi na trasie Poznań – Szczecin od dziś jeżdżą czterystumetrowym bajpasem – tymczasowym torem i wiaduktem niedaleko Krzyża Wielkopolskiego. Specjalne rozwiązanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewnia podróże bez przesiadek. Wykonawca będzie realizował kolejny etap prac. Inwestycja na linii z Wielkopolski do Szczecina to projekt za ok. 4,1 mld zł współfinansowany z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF).

W okolicy Krzyża Wielkopolskiego pociągi jeżdżą ponad 400 m, tymczasowym objazdem na nasypie ziemnym wzdłuż modernizowanej linii kolejowej Poznań – Szczecin. Wykorzystana jest konstrukcja stalowa nad torami między Tczewem a Kostrzynem. Takie rozwiązanie umożliwi sprawną przebudowę wiaduktu kolejowego na trasie Poznań Główny – Szczecin Główny. Nowa, mocniejsza przeprawa z oddzielnymi konstrukcjami dla każdego toru, na lata zapewni bezpieczne przejazdy pociągów.

Przy modernizacji linii kolejowych szukamy najlepszych sposobów, by podróżnym zapewnić wygodny przejazd, a wykonawca mógł realizować inwestycje. Czterystumetrowy kolejowy bajpas koło Krzyża Wielkopolskiego to nietypowe rozwiązanie, które umożliwi realizację projektu na linii Poznań – Szczecin, ważnej krajowej i międzynarodowej trasie”powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu ds. realizacji inwestycji.

Bajpas – i bez przesiadek

Dzięki kolejowemu bajpasowi zapewnione są podróże między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim bez konieczności przesiadek do zastępczej komunikacji autobusowej. Wykonawca będzie kontynuował prace.

Do wykonania wysokich na ok. 8,5 m budowli ziemnych zużyto ponad 18 tys. ton ziemi oraz stalowej konstrukcji o wadze 117 ton i rozpiętości ok. 30 metrów.

Objazd będzie wykorzystywany przez rok. Po zakończeniu przebudowy obecnego obiektu na linii Poznań – Szczecin bajpas zostanie rozebrany, a pociągi pojadą po zmodernizowanym wiadukcie kolejowym.

PLK szykują atrakcyjne przejazdy na linii Poznań – Szczecin

Na modernizowanej przez PLK linii Poznań – Szczecin, podróżni zyskali już lepszy dostęp do kolei z nowych peronów na 14 stacjach i przystankach, m.in. w Poznaniu (Woli), Szamotułach, Choszcznie, Reptowie i Szczecinie (Zdunowie). Komfort zwiększają wiaty i jasne oświetlenie, są udogodnienia dla osób mających trudności z poruszaniem się. Oczekiwany standard na trasie zapewnią nowoczesne platformy łącznie w ponad 30 miejscowościach.

Dla sprawnych przejazdów, przy utrzymaniu ruchu pociągów, etapowo wymieniana jest infrastruktura. Prace postępują na wszystkich odcinkach modernizowanej trasy. Nowy tor z siecią trakcyjną i nowoczesnymi urządzeniami sterowania jest już m.in. między Poznaniem a Kiekrzem, Pęckowem a Wronkami, oraz Słonicami a Choszcznem.

Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” to jedno z największych przedsięwzięć w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycję wartą ok. 4,1 mld zł współfinansuje Unia Europejska z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wartość dofinansowania wynosi ok. 1,8 mld zł. Zakończenie zasadniczych prac planowane jest do końca 2022 r.

Inwestycja zwiększy komfort podróży, podniesie poziom bezpieczeństwa i skróci czas przejazdu. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń najszybsze pociągi dalekobieżne pojadą między Poznaniem a Szczecinem z prędkością 160 km/h poniżej 2 godzin. Zmodernizowana trasa zapewni lepsze warunki przewozu towarów ważną częścią europejskiego korytarza transportowego, prowadzącego z Dolnego Śląska do Pomorza Zachodniego.

Więcej informacji o projekcie na www.poznan-szczecin.pl

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram