fbpx

Władze Miasta Szczecina ogłosiły postępowania przetargowe na wykonanie infrastruktury czterech przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi o Skolwin Północny, Pomorzany, Zdunowo i Niemierzyn. Oferty można składać do 6 sierpnia bieżącego roku.

O szczegółach przetargów, które ruszyły 5 lipca, poinformowano na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Szczecina. Wszystkie zadania realizowane są w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obszar zadań

Zależnie od inwestycji, zakres prac budowlanych obejmie wykonanie takich robót jak: budowa chodników, wykonanie elementów małej architektury, budowa przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej, gospodarka drzewostanem czy przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Najwięcej prac do przeprowadzenia będzie miał zwycięzca przetargu na budowę przystanku SKM Zdunowo. W tym przypadku roboty obejmą m.in. wykonanie: zatok parkingowych i ścieżki rowerowej, dojścia do peronów, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej, a także jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką.

Nadzór nad realizacją wszystkich inwestycji obejmie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. W zależności od danego postępowania wykonawcy będą mieli od 9 do 210 dni na wywiązanie się z postanowień umowy. Urząd podkreśla, że dzięki inwestycjom znacząco poprawi się infrastruktura, która ma docelowo służyć pasażerom SKM.

SKM pod znakiem zapytania

Miasto ogłosiło kolejne przetargi na budowę infrastruktury przystankowej, jednak cała inwestycja w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest nadal zagrożona. Spółka Trakcja, wykonująca prace torowe z ramienia PKP PLK, ma bardzo duże opóźnienia, co grozi utratą ponad 500 mln euro unijnych funduszy na realizację przedsięwzięcia. [czytaj więcej]

pg

Prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do spotkania przy okrągłym stole. Ma ono doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac przy budowie SKM.

W ubiegłym tygodniu prezydent Piotr Krzystek, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lidera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie podjęcia działań mających zapewnić zrealizowanie projektu w terminie zakreślonym w Umowie o Dofinansowaniu środkami unijnymi (ponad 500 mln złotych). W opinii SSOM brak postępów na zadaniach, za które odpowiedzialna jest spółka PKP PLK SA oznacza krytyczne ryzyko dla całego przedsięwzięcia i może oznaczać nie tylko utratę dofinansowania, ale długofalowe konsekwencje dla rozwoju całego obszaru metropolitalnego Szczecina.

W odpowiedzi na wystąpienie do PKP PLK SA swoje stanowisko przedstawiła firma Trakcja SA – generalny wykonawca obu zadań PKP PLK S.A. W piśmie skierowanym do Stowarzyszenia SOM przedstawiciele wykonawcy przedstawili szereg czynników mających wpływ na opóźnienia – mówi Artur Ratuszyński ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W zaistniałej sytuacji, chcąc doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac, prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie do spotkania przy okrągłym stole, by w sposób merytoryczny przedyskutować wszystkie problemy w realizacji opóźnionych zadań.

Spotkanie powinno zakończyć się wypracowaniem wspólnych decyzji i harmonogramu działań naprawczych, które zagwarantują realizację budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem prezydenta niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań i pełne zaangażowanie ze strony partnerów i wykonawców.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Szczecina/Serwis Kolejowy

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wystosował pismo do prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela ws. opóźnień w realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wskazał m.in., że sytuacja może skutkować odcięciem funduszy unijnych. O sprawie poinformował we wpisie na Facebooku.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, Szczecińska Kolej Metropolitalna ma zacząć działać od 2022 roku. Jednak już obecnie wiadomo, że wykonawca robót nie zdoła dotrzymać terminu. Piotr Krzystek zwrócił uwagę, że część zadań w ramach projektu jest realizowana przez samorządy – w tym przypadku budowa systematycznie posuwa się naprzód, a zakończenie prac jest przewidywane w terminie określonym w umowie. Problemem są natomiast inwestycje nadzorowane przez PKP PLK, których wykonawcą jest firma Trakcja PRKiI. Tutaj zastój w pracach trwa już od kilku miesięcy.

Unijne finansowanie poważnie zagrożone

W piśmie, wystosowanym w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, prezydent Szczecina alarmuje, że wspomniana sytuacja jest krytyczna dla przedsięwzięcia. Na skutek opóźnień inwestycja może bowiem utracić ogromne dofinansowanie unijne w wysokości ponad 500 milionów złotych – to aż 85% wartości całego projektu. Polityk wskazuje, że jeśli budowa SKM nie zakończy się w perspektywie unijnej do 2023 roku, to konsekwencje będą odczuwalne nie tylko dla zarządcy infrastruktury, ale też dla wszystkich mieszkańców metropolii. Zaznaczył, że niedotrzymanie terminów grozi też koniecznością zwrotu otrzymanych wcześniej środków.

Piotr Krzystek domaga się od PKP PLK podjęcia trzech zasadniczych działań. Chodzi o opracowanie programu naprawczego, określenie możliwego do zrealizowania harmonogramu robót, a także wdrożenie odpowiednich procedur, które wymuszą na wykonawcy intensyfikację robót na torach. Prezydent wskazał, że zgodnie z szacunkami PKP PLK inwestycja ma zostać zrealizowana do września 2023 roku. Podkreślił jednak, że brak konkretnych ustaleń pomiędzy zarządcą infrastruktury a Trakcją, z każdym dniem generuje coraz większe opóźnienia. Przypomniał, że pomimo wcześniejszych ustaleń i deklaracji PKP PLK nie podjęły żadnych konkretnych działań w celu przyspieszenia prac.

SKM zintegruje transport miejski

Przypomnijmy, że projekt „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” uzyskał unijne finansowanie w 2018 roku. Inwestycja pozwoli na usprawnienie podróży między centrum Szczecina a prawą stroną metropolii oraz okolicznymi gminami. Dzięki środkom zostanie m.in. zmodernizowana linia kolejowa nr 406 na odcinku Szczecin – Police oraz wybudowany drugi tor na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn. Budowa węzłów przesiadkowych i parkingów typu „Parkuj i jedź” pozwoli na zintegrowanie transportu kolejowego z autobusowym oraz indywidualnym. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 700 mln euro. Usługi przewozowe w ramach SKM ma świadczyć Polregio.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram