fbpx

W dniu 24 marca 2021 r. rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych przeciwko COVID-19. W ramach tej grupy szczepieniom poddają się m.in. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

24 marca ruszyły szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień zaliczeni zostali do grupy 1c. W ramach tej grupy oprócz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei szczepieniom poddają się funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, realizując powierzone zadania ustawowe w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i w pomieszczeniach do obsługi podróżnych na dworcach kolejowych, od początku epidemii aktywnie włączyli się w działania mające na celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi m.in. o prowadzenie kontroli temperatury podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, zabezpieczanie pociągów na trasie ich przejazdu i stacjach postoju w ramach operacji rządowej, umożliwiającej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom powrót do domu, kontrolne badania temperatury u pracowników obsługi pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski.

Ponadto funkcjonariusze SOK na bieżąco realizują zadania w przestrzeni publicznej, w tym w pociągach pasażerskich oraz na dworcach i przystankach pasażerskich egzekwując obowiązek przestrzegania ustalonych nakazów i zakazów w związku z wprowadzonych stanem epidemii. Tym samym, z racji wykonywanych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na co dzień narażeni są na kontakt z osobami zakażonymi.

Realizacja szczepień dla funkcjonariuszy SOK w ramach jednej z pierwszych grup wskazanych w Narodowym Programie Sczepień zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, w trakcie podejmowanych interwencji.

Źródło tekstu: Kgsok/Serwis Kolejowy

Pod hasłem #SzczepimySię trwa Narodowy Program Szczepień. Równolegle prowadzona jest szeroko zakrojona akcja informacyjna, która pomoże znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szczepionki przeciwko COVID-19. Do zaszczepienia się zachęca m.in. Fundacja Grupy PKP.

„Narodowy Program Szczepień służy planowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski” – czytamy na rządowym portalu Gov.pl. Strategia obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek i ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Na rządowej stronie czytamy, że szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także komórki odpornościowe tak, aby chroniły go przed zakażeniem koronawirusem. Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna – zapewnia rząd. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z grup największego ryzyka takich jak: pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, seniorzy powyżej 80 roku życia, żołnierze, policjanci i nauczyciele.

Od 15 stycznia na szczepienie może zgłosić się każda osoba od 18 do 80 roku życia. W tym celu będą potrzebne dane: imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy oraz kod pocztowy i numer telefonu. Formularz do wypełnienia można znaleźć [tutaj]. Każda zgłoszona osoba otrzyma maila z informacją o tym, kiedy ruszy szczepienie jej grupy.

Fundacja Grupy PKP, która od początku trwania pandemii aktywnie uczestniczy w zwalczaniu jej skutków, zachęca wszystkich do zapoznania się z informacjami na temat szczepionki i uczestnictwa w akcji #SzczepimySię.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram