fbpx

28 lipca 2021 roku eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą ponownie szkolenie dla komisji kolejowych. Limit uczestników wydarzenia został zwiększony do 150 osób. Warsztaty w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego są bezpłatne.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy poznają wymagania prawne stawiane komisjom, w zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Podczas warsztatów omówione zostaną najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych. Szkolenie ma służyć podniesieniu jakości pracy komisji kolejowych, gdyż – jak wskazuje UTK – efektywność prowadzonych postępowań pozostaje niska. Forma warsztatów pozwoli również na wymianę doświadczeń i wyjaśnienie wszelkich wątpliwych kwestii.

Zapisy na szkolenia prowadzone są [tutaj]. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na [stronie] UTK.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że szkolenie „EVR-Rejestracja pojazdów kolejowych” organizowane w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) planowane na 30 czerwca 2021 roku, odbędzie się 29 lipca o godz. 10. Zmiana terminu wynika z prac wdrożeniowych prowadzonych w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Zapisy na spotkanie ruszą tydzień przed jego planowanym terminem. Komunikat przypominający o szkoleniu będzie zamieszczony na stronie UTK. Zapisy na wszystkie szkolenia i dotyczące ich informacje znaleźć można na stronie [Akademii].

Na szkoleniu zostanie omówione praktyczne wykorzystanie europejskiego rejestru pojazdów kolejowych (EVR) do rejestracji pojazdów kolejowych. Przedstawiona będzie procedura uzyskania kodu organizacji i konta użytkownika w EVR. Omówione zostaną też: role i zakres uprawnień dla poszczególnych ról w EVR, składanie wniosku przez użytkownika o rezerwację EVR, rejestrację pojazdu, zmianę danych i wycofanie pojazdu. Następnie przedstawione zostanie rozpatrywanie wniosku przez jednostkę rejestrującą, aż do wydania potwierdzenia o rejestracji/zmianie danych w EVR. Na koniec omówione zostaną inne funkcjonalności EVR, takie jak dostęp do danych, czy zmiana informacji o organizacji” – podaje UTK.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego, konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników tego sektora transportu. Akademia stanowi też platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

W ramach projektu do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”. Najbliższe z nich rozpocznie się 28 maja 2021 roku o godzinie 10. UTK czeka na zgłoszenia uczestników do 27 maja.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna poświęcona prawom pasażerów kolei prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na temat przysługujących im praw. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

„W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację »Dni Pasażera« w formie zdalnej. Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu »Dni Pasażera« pomogą bezproblemowo podróżować koleją” mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkania online będą odpowiadali na pytania uczestników. Będzie to świetna okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez [formularz internetowy] ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy

Polska spółka SimKol opracowała symulator do szkolenia pracowników kolei za pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości. Urządzenie pozwala na przygotowywanie kandydatów do zatrudnienia m.in. na stanowiskach dróżnika przejazdowego czy nastawniczego.

SimKol poinformował, że oferowany przez spółkę symulator kolejowy w technologii VR to pierwsze tego typu rozwiązanie na rodzimym rynku. Kandydaci do pracy na kolei będą mogli zostać sprawdzeni pod kątem działania w sytuacjach stresowych i nietypowych, które wiążą się z pełnieniem codziennych obowiązków w tym sektorze.

Dzięki specjalnym, goglom szkolone osoby mogą wirtualnie „przenieść” się na stanowisko pracy dróżnika przejazdowego, dyżurnego ruchu lub nastawniczego, jednocześnie niemal całkowicie odcinając się od bodźców świata rzeczywistego. Rozwiązanie pozwala sprawdzić, jak zachowują się kursanci w sytuacji kolizji na przejeździe drogowo-kolejowym lub przy próbie wtargnięcia do budki dróżnika przez osobę agresywną.

„Obraz wyświetlany jest poprzez gogle o kącie widzenia 360 stopni. Symulator korzysta z zaawansowanego technicznie, autorskiego oprogramowania symulacyjnego SimRail, które zapewnia niespotykany dotąd realizm fizyki prowadzenia pojazdów, wysoką jakość grafiki oraz odwzorowania linii kolejowych. Urządzenie może być wyposażone w stanowisko instruktorskie pozwalające na sterowanie przebiegiem symulacji, generowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz rejestrację i raportowanie przebiegu szkolenia” – czytamy na stronie SimKol.

Film przedstawiający działanie symulatora można obejrzeć poniżej. Nagranie obrazu różne sytuacje, z którymi pracownicy kolei mogą spotkać się w swojej pracy.

Spółka SimKol to polski producent symulatorów kolejowych oraz oprogramowania szkoleniowego. W swojej ofercie firma posiada rozwiązania dla przewoźników kolejowych i tramwajowych, zarządców infrastruktury, szkół kolejarskich oraz osób prywatnych.

pg

Jak zarządzać zmianami w pojazdach kolejowych, a także co należy wiedzieć o eksploatacji i stanie technicznym pojazdów kolejowych – to tematy nowych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Zajęcia ruszają od 6 maja 2021 roku. Podobnie jak dotychczas, organizowane będą zdalnie.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

Na warsztaty można zapisywać się [na stronie ABK].

W ramach prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 roku przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Spółka SIM Factor poinformowała, że jako lider konsorcjum wraz z New Solutions Factor, wygrała przetarg UTK na dostawę trzech symulatorów, oprogramowania symulacyjnego, zestawu wirtualnych szlaków kolejowych oraz adaptację pomieszczeń dla Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Objęte projektem trzy symulatory pełnozakresowe na platformie ruchu 6dof będą oparte o uniwersalne pulpity i kabiny, z możliwością uruchomienia wielu charakterystyk trakcyjnych pojazdów kolejowych, m.in.: ES64U4, TRAXX, E6ACTa, VECTRON, 22WE, 31WE, 36WE, FLIRT 3 czy ED250.

Jeden z trzech symulatorów będzie odwzorowywać pojazd kolejowy z polem widzenia 360°, przeznaczony do egzaminowania kandydatów na maszynistów ze świadectwem kategorii „A”. Każdy z symulatorów będzie składał się ze stanowiska symulatorowego, stanowiska dla egzaminatora oraz oprogramowania symulacyjnego. Na dwóch symulatorach będzie możliwość egzaminowania maszynistów w zakresie prowadzenia pociągów z prędkościami maksymalnie do 250 km/h.

Odwzorowane zostaną 54 odcinki linii kolejowych, w tym: 50 zarządzanych przez PKP PLK, a także dwa odcinki linii szerokotorowej zarządzanej przez PKP LHS oraz po jednym odcinku linii kolejowych zarządzanych przez PKP SKM oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. Łączna długość symulowanych odcinków wynosić będzie 5277,937 km. Umowa zostanie zrealizowana w latach 2021-2022, wartość kontraktu wynosi 13 584 538,20 zł brutto.

Źródło tekstu: Simfactor.pl/Serwis Kolejowy

W trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, które odbędą się 8 kwietnia, UTK wyjaśni w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z nowych przepisów IV pakietu kolejowego, które pojawiają się podczas czynności utrzymaniowych.

Odpowiednie utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane są podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM).


Nowe rozporządzenie w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów (rozporządzenie 2019/779) wprowadza kilka istotnych zmian w odniesieniu do zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego. Zmianie uległy także wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych. Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Istotne jest, by podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru miały pełną świadomość wymagań jakie należy spełnić w tym zakresie.

W styczniu na stronie Urzędu opublikowany został [poradnik] "Utrzymanie a zarządzanie zmianami pojazdu". Planując szkolenie, zebrano od podmiotów kolejowych uwagi i wątpliwości odnośnie realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów, które pojawiają się podczas prowadzenia czynności utrzymaniowych.

W trakcie [najbliższego szkolenia] Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego wyjaśnione zostaną wszelkie zgłoszone wątpliwości dotyczące zmian w pojazdach w toku czynności utrzymaniowych. Szkolenie zostanie powtórzone w maju. O dokładnym terminie oraz rozpoczęciu zapisów UTK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Instytut Spraw Obywatelskich (ISO) wspólnie z Fundacją ProKolej przeprowadzą szkolenie z zakresu wykorzystania prawa dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz kolei. Zajęcia w formie zdalnej odbędą się w terminie 17-18 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca.

Weekendowe szkolenie poprowadzi prezes ISO Rafał Górski. Propozycja skierowana jest do organizacji pozarządowych, wykonujących pracę na rzecz środowiska kolejowego. Dwudniowe zajęcia mają dotyczyć kwestii prawnych i sposobu ich wykorzystania w działalności społecznej.

Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną kurs odbędzie się w formie zdalnej. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie [Instytutu Spraw Obywatelskich]. Zapisy trwają do 25 marca.

Instytut Spraw Obywatelskich to organizacja społeczna, która prowadzi szereg działań mających na celu aktywizację społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z akcji pilotowanych przez podmiot jest kampania „tiry na tory”.

hp

Według prognoz Urzędu Transportu Kolejowego, do 2031 roku polscy przewoźnicy kolejowi zmuszeni będą zatrudnić 16,7 tys. maszynistów. Zarobki powyżej średniej krajowej i prestiż zawodu to zachęta dla potencjalnych zainteresowanych. Proces szkolenia jest jednak złożony, a w jego trakcie kandydata poddaje się szczegółowej weryfikacji.

Maszynista - czy to praca dla mnie?

Co zrobić, aby zasiąść za sterami lokomotywy? Przede wszystkim kandydat musi być świadom, że tego chce. Jak w przypadku innych wyspecjalizowanych zawodów (służby mundurowe, lekarze, marynarze), praca maszynisty jest dla ludzi z pasją. Wymaga zarówno zdrowia, dyscypliny, jak i odporności na stres. Choć za nastawnikiem człowiek siedzi sam, nie jest to miejsce dla indywidualistów, bo jego działania zależne są od współpracy z innymi ludźmi – specjalistami, od których zależy, czy pociąg w ogóle wyjedzie na szlak.

Złożony proces szkolenia ma przede wszystkim na celu wyłonienie osób spełniających konkretne oczekiwania. Podstawowymi wymogami wobec przyszłych kandydatów są pełnoletniość oraz potwierdzona wydanym przez sąd zaświadczeniem niekaralność. Ponadto osoba aspirująca do bycia maszynistą musi posiadać minimum średnie wykształcenie. Dodatkowym atutem jest ukończenie szkoły kolejowej lub niektórych kierunków studiów, co może znacznie skrócić proces nauki zawodu, np. zwalniając ze szkolenia na licencję.

Pierwszy krok

Zanim kandydat rozpocznie właściwe szkolenie, musi przejść szereg badań w jednym z Kolejowych Ośrodków Medycyny Pracy. Są one przeprowadzane w znacznie szerszym stopniu niż w przypadku podstawowych testów zdrowotnych, które przechodzi się będąc np. pracownikiem biurowym. Ich zakres oraz wymagania, jakie musi spełniać przyszły maszynista określone zostały w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty”.

„Wymagania te dotyczą ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, narządu wzroku, słuchu, mowy i układu przedsionkowego, narządu ruchu oraz psychologicznej przydatności zawodowej - wskazuje Małgorzata Durka, zastępca dyrektora oddziału ds. medycznych Oddziału Kolejowej Medycyny Pracy PKP S.A.

Poza m.in. badaniami: okulistycznym, słuchu czy morfologią krwi, wykonuje się także RTG klatki piersiowej oraz dokonuje testów sprawdzających, czy dana osoba nie nadużywa alkoholu lub nie zażywa substancji psychotropowych. Ponadto należy przeprowadzić badania psychologiczne, sprawdzające kandydata choćby pod kątem odporności na stres, frustrację i zmęczenie, a także zmierzyć szybkość reakcji oraz umiejętność oceny prędkości i przestrzeni.

Rygorystyczne sprawdzenie pod kątem stanu zdrowia wynika z dużej odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą zawód maszynisty. Osoba zasiadająca za sterami lokomotywy jest odpowiedzialna nie tylko za sprzęt i własne życie, ale także za innych – zwłaszcza jeśli prowadzi pociąg pasażerski.

Szkolenie czas zacząć

Jeśli osoba ubiegająca się o uprawnienia przejdzie pozytywnie badania lekarskie, może podejść do trwającego łącznie około 300 godzin kursu na licencję. W jego trakcie zdobywa się i utrwala wiedzę ogólną oraz techniczną z zakresu pracy maszynisty, przyswaja się przepisy oraz zapoznaje z sygnalizacją kolejową. Etap ten kończy egzamin w formie testowej, obejmujący sto pytań. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi.

Trudno byłoby wyjechać na ulicę bez znajomości znaków i zasad pierwszeństwa. Na torach mamy to samo, tylko przepisy i sygnalizacja są dużo bardziej rozbudowane. Chyba nikt z nas nie chciałby zderzyć się z kimś, kto nie znając przepisów, stworzył zagrożenie. Na torach nie ma możliwości zjechania na pobocze, zaś z racji ogromnych mas, droga hamowania jest znacznie dłuższa niż na zwykłej drodze. Każdy, kto jest tego świadom, bez problemu zdaje egzamin na licencję” - mówi Serwisowi Kolejowemu Maurycy Kiszkiel-Makiewicz, który pozytywnie przeszedł cały proces szkoleniowy.

Zdanie egzaminu potwierdzane jest świadectwem. Wraz z orzeczeniem lekarskim stanowi ono podstawę do złożenia wniosku o wydanie licencji maszynisty. Organem właściwym do jej wystawienia jest Urząd Transportu Kolejowego. Okres jej ważności to 10 lat. Po ich upływie należy wystąpić o przedłużenie ważności dokumentu. Legitymacją można posługiwać się na terenie całej Unii Europejskiej, o ile jej właściciel ma ukończone 20 lat.

Licencja nie uprawnia osoby ją posiadającej do samodzielnego prowadzenia pociągu, czyni jednak właściciela pełnoprawnym kandydatem na maszynistę.

Jest bardzo wyraźnym sygnałem dla pracodawcy, że jesteśmy sumienni  oraz zdeterminowani do pracy na kolei, co stawia nas zdecydowanie w lepszej sytuacji podczas procesu rekrutacji, od osób bez niej.  Jednocześnie wielu przewoźników kolejowych nie dysponuje własnym ośrodkiem szkoleniowym, dlatego chętnie zatrudnia kandydatów już posiadających licencję” – podkreśla maszynista.

Po uzyskaniu licencji, kandydat może podjąć pracę u przewoźnika zarówno w Polsce, jak i innych krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, ale nie jest to koniec jego szkolenia.

Etap drugi

Pracodawca, który zatrudnił kandydata posiadającego licencję, kieruje go na kolejny kurs - tym razem już o uzyskanie świadectwa maszynisty, czyli dokumentu stwierdzającego, że posiadająca go osoba jest pełnoprawnym maszynistą. Czas tego szkolenia wynosi od 10 do 16 miesięcy – w zależności od kategorii uprawnień.

Kurs składa się z kilku bloków szkoleniowych, które mają wdrożyć osobę ubiegającą się o możliwość samodzielnego prowadzenia pociągów w szczegóły przyszłych obowiązków. Kandydat uzyskuje wiedzę praktyczną z zakresu budowy maszyn poprzez pracę przy naprawie i utrzymaniu taboru, i wykonywanie czynności rewidenta taboru oraz maszynisty. Poza tym szkolenie obejmuje przekazywanie wiedzy teoretycznej, ćwiczenia na symulatorze oraz prowadzenie pojazdu pod nadzorem. Podobnie jak w przypadku kursu na licencję, tę część również kończy egzamin, składający się ze sprawdzianu z zakresu wiedzy teoretycznej (w formie testu) i praktycznych umiejętności prowadzenia lokomotywy.

Uzyskanie pozytywnych wyników czyni kursanta pełnoprawnym maszynistą. Zdobyte świadectwo określa zakres jego uprawnień. Pamiętać przy tym należy, że ich rozszerzenie o następną kategorię (np. B, czyli uprawniającą do przewozu osób i rzeczy) wiąże się z koniecznością zdania kolejnego egzaminu dotyczącego wiedzy i umiejętności, jakie będą w tym wypadku wymagane.

Cały cykl szkolenia trwa około dwóch lat. To długo, ale proszę pamiętać, że w tej pracy nie ma miejsca na pomyłki. Jednocześnie dzięki temu to bardzo stabilny zawód. Nie zwalnia się pod byle pretekstem kogoś, na kogo miejsce kolejnego pracownika szkoli się tyle czasu” – zwraca uwagę Maurycy Kiszkiel-Makiewicz.

Piotr Hrabski

Firma SIM FACTOR Sp. z o.o. i Koleje Wielkopolskie podpisały umowę z na dostawę symulatora jazdy pociągami na okres 12 miesięcy. Koszt urządzenia wraz z montażem to ponad 1,8 mln zł – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Codziennie uruchamiany kilkaset pociągów, a jednym z podstawowych elementów o jakie się troszczymy jest bezpieczeństwo – podają Koleje Wielkopolskie. Zakup symulatora pozwoli na stałe podnoszenie kwalifikacji przez maszynistów, którzy będą mogli utrwalać właściwe postępowanie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy podczas prowadzenia pociągu.

Urządzenie będzie wyposażone w stanowisko szkoleniowe, instruktorskie oraz obserwacyjne, w postaci pomieszczenia, wyposażonego w ekrany do wyświetlenia obrazu związanego z prowadzoną sesją i używanego dla celów edukacyjnych, kontrolnych oraz szkoleniowych. Ponadto oprogramowanie wraz z systemami wizualizacji, dźwiękowymi oraz ruchowymi pozwoli na szkolenie zarówno w zakresie jazdy na podstawie wskazań sygnalizacji przytorowej jak również w oparciu o system ETCS.  Urządzenie pozwoli również symulować dowolną porę roku i doby, a także tworzyć zdarzenia nietypowe i niebezpieczne jak np. samochód na przejeździe kolejowym.

Symulator znajdować się będzie w powstającym nowym Punkcie Utrzymania Taboru w Wągrowcu. Koszt urządzenia wraz z montażem wynosi 1 815 480 zł brutto, przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych, w ramach Projektu pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”. Umowa na dostawę symulatorów została podpisana 18 grudnia 2020 roku. Firma SIM FACTOR Sp. z o.o. na realizację zamówienia ma 12 miesięcy.

Źródło tekstu: Koleje Wielkopolskie/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram