fbpx

Blisko 100 osób, głównie zdalnie, uczestniczyło w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Kolejowy 2021 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestniczący w konferencji pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół średnich wysłuchali 18 referatów w sesji plenarnej i plakatowej. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Prezesa UTK w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Wykład inauguracyjny o bezpieczeństwie realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w aspekcie funkcjonowania urządzeń dSAT wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prelegent przedstawił wyniki swoich badań prowadzonych w latach 2017-2019. W tym okresie na polskiej sieci kolejowej działało 216 urządzeń dSAT. Dawało to średnią gęstość 1 urządzenia na 85 km sieci, co odpowiadało gęstości zabudowanych urządzeń w innych krajach Europy w 2010 r. Badania pokazały, że mimo relatywnie wiekowego taboru pasażerskiego w Polsce (średni wiek wagonu pasażerskiego to ponad 30 lat) z roku na rok maleje liczba alarmów generowanych przez urządzenia, co jest odzwierciedlone w malejących statystykach dotyczących liczby zdarzeń i wypadków kolejowych.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Problematyka referatów była zróżnicowana: od porównania procesów inwestycyjnych II RP z czasami współczesnymi poprzez zagadnienia bezpieczeństwa na szlakach kolejowych i na dworcach, analizy i opisy algorytmów stosowanych do modelowania i zarządzania ruchem kolejowym, systemów transmisji danych, w tym ERTMS/ETCS stosowanych na kolei, do analiz gospodarczych transportu towarowego oraz zagadnień obsługi pasażerów niewidomych.

Do rozwoju kolei nie wystarczą dobre chęci, czy dopływ funduszy europejskich. Potrzebni są ludzie, którzy będą tworzyć kolej nowoczesną i przyjazną klientom. Do tworzenia urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróżowania potrzebni są ludzie z wizją i pasją. Czyli z pewnością osoby takie jak uczestnicy dzisiejszego spotkania” – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wszyscy uczestniczy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za referat sesji plenarnej otrzymali:

Wyróżnienie Komitetu Naukowego za plakat sesji plakatowej otrzymali Przemysław Barszcz i Marcin Orłowski za pracę Analiza rozwiązań technicznych w zakresie technologii i konstrukcji infrastruktury przejazdów kolejowo-drogowych.

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali Emilia Stelliga i Damian Pliwka za pracę "Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji Dęblin na przestrzeni lat". Emilia Stelliga i Damian Pliwka są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski - prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu), dr inż. Ignacy Góra z Urzędu Transportu Kolejowego, prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Jakub Młyńczak - prof. Politechniki Śląskiej, dr inż. Grzegorz Zając - prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr inż. Jerzy Wojciechowski - prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Kolei Śląskich oraz dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zachęca do uczestnictwa w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Kolejowy: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Wydarzenie organizowane przez UTK jest adresowane do uczniów, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką transportu szynowego. Konferencja odbędzie się 20 maja 2021 r. w siedzibie UTK w Warszawie.

Konferencja naukowa organizowana przez Urząd Transportu Kolejowego ma przede wszystkim popularyzować wiedzę na temat kolei wśród uczniów, studentów i doktorantów. Jest wyjątkową okazją, także dla tych którzy dopiero zaczynają przygodę z nauką, na zaprezentowanie swoich referatów, badań i pomysłów.

Aby uczestniczyć w kolejnej edycji konferencji należy do 19 marca 2021 r. wypełnić i przesłać [formularz zgłoszeniowy] wraz z [abstraktem]. W trakcie konferencji wygłoszone zostanie 8 referatów. O zakwalifikowaniu referatu decydować będzie ocena nadesłanego abstraktu. Szczegóły można znaleźć w Komunikacie nr 1 IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy 2021: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość.

„Rok 2021 jest rokiem szczególnym: decyzją Komisji Europejskiej jest to Europejski Rok Kolei. Wykształcone kadry to jeden z filarów bezpieczeństwa systemu kolejowego, dlatego dla Urzędu Transportu Kolejowego tak ważna jest promocja zawodów kolejowych i prac naukowych związanych z koleją. Jedną z form propagowania wiedzy na temat kolei jest organizowana przez nas konferencja naukowa. Co ważne, zaproszenie do udziału kierujemy także do uczniów szkół średnich. Chcemy zachęcić ich do zgłębiania tematyki związanej z koleją i dalszej edukacji w tym kierunku”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

UTK prosi zainteresowanych udziałem w konferencji o nadesłanie zgłoszeń wraz z abstraktami nie później niż do 19 marca 2021 r. Zgłoszenie można przesłać przez internet korzystając z formularza, uzupełniając je przesyłką listową na adres urzędu. Wzór abstraktu jest udostępniony na stronie UTK.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram