fbpx

Nevomo i Duisport wspólnie ocenią możliwość wdrożenia technologii MagRail w sieci transportowej portu. Nevomo, twórca innowacyjnej, inspirowanej hyperloopem technologii MagRail oraz Duisport, właściciel i operator portu w Duisburgu, podczas Dnia Innowacji w Duisburgu podpisali Porozumienie o Współpracy (MoU) w celu zbadania możliwości zwiększenia wydajności Duisportu za pomocą technologii MagRail w ramach istniejącej infrastruktury transportowej portu.

"Technologia MagRail firmy Nevomo doskonale odpowiada naszym strategicznym celom, pozwalając na zwiększenie wydajności duisportu. Zwiększenie przepustowości i elastyczności istniejącej sieci przy zachowaniu pełnej interoperacyjności z istniejącymi rozwiązaniami ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z tak innowacyjną firmą jak Nevomo." – powiedział Alexander Garbar, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w duisport.

MagRail został zaprojektowany w celu łatwego, szybkiego i efektywnego ekonomicznego zwiększenia przepustowości i możliwości istniejących linii kolejowych oraz poprawy wydajności systemu transportu kolejowego. Silnik liniowy, jeden z głównych podsystemów, zapewnia lepsze parametry eksploatacyjne istniejącej infrastruktury bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych modernizacji linii. Ponadto MagRail daje możliwość eksploatacji pojazdów zasilanych energią elektryczną na obszarach niezelektryfikowanych, takich jak np. terminale i porty.

System MagRail można zintegrować z istniejącymi systemami kolejowymi poprzez modernizację infrastruktury. Dzięki temu tradycyjny system transportu kolejowego może zyskać lepszą dynamikę przewozów, wyższe limity załadunku, większą elastyczność i możliwość automatycznego prowadzenia pociągów bez konieczności budowy nowych linii.

"Jesteśmy niezmiernie dumni, że duisport wybrał nas na swojego partnera. Jest to niewątpliwie najlepsze potwierdzenie wiarygodności naszej technologii, jakie możemy otrzymać od rynku oraz potwierdzenie dużego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania z zakresu mobilności. Jesteśmy zdecydowani wspierać osiąganie celów strategicznych duisport poprzez wdrożenie technologii MagRail w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej, co przyniesie korzyści w codziennej działalności portu." – podkreślił Stefan Kirch, Chief Business Development Officer w Nevomo.

To unikalne w skali światowej rozwiązanie sprawia, że zarówno pojazdy z napędem magnetycznym, jak i pociągi konwencjonalne mogą kursować na tych samych liniach kolejowych bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym taborze. MagRail umożliwia w pełni automatyczne prowadzenie pociągów, zwiększoną częstotliwość kursowania, eksploatację bez sieci trakcyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum możliwości wystąpienia błędu ludzkiego, z rozkładami jazdy dostosowanymi do zmieniających się potrzeb transportowych. Dzięki wielu unikalnym cechom MagRail stanowi zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnego transportu towarowego: ciężarówek, samolotów i statków. W rezultacie, wdrożenie technologii MagRail znacznie zwiększa przepustowość linii kolejowych oraz obniża koszty budowy, utrzymania i eksploatacji.

Technologia MagRail firmy Nevomo została już doceniona przez głównych graczy europejskiego rynku kolejowego, co zostało potwierdzone kilkoma podpisanymi umowami, w tym z włoskim zarządcą infrastruktury - RFI.

Firma Nevomo zaprezentowała pierwszą wersję demonstracyjną technologii kolei magnetycznej o nazwie MagRail w 2019 r. w skali 1:5, a następnie pomyślnie przeprowadziła testy w skali średniej w grudniu 2020 r. Przygotowania do pierwszych testów w skali 1:1 na torze testowym w Nowej Sarzynie rozpoczęły się latem 2021 roku. Na początku 2022 roku firma Nevomo zakończyła budowę infrastruktury kolejowej i rozpoczęła instalację elementów systemu MagRail na tym najdłuższym w Europie pełnowymiarowym torze testowym dla pasywnej lewitacji magnetycznej.

Duisport – Duisburger Hafen AG

Duisburger Hafen AG jest właścicielem i operatorem portu w Duisburgu, największego portu śródlądowego na świecie. Grupa duisport oferuje kompleksowe usługi dla portów i lokalizacji logistycznych w zakresie infrastruktury i rozliczeń. Ponadto spółki zależne świadczą usługi logistyczne, takie jak tworzenie i optymalizacja łańcuchów transportowych i logistycznych, usługi transportu kolejowego, zarządzanie obiektami, logistyka kontraktowa i logistyka opakowań.

Źródło tekstu: nevomo.tech/Serwis Kolejowy

Firmy Siemens Mobility i Mitsubishi Electric Europe B.V. podpisały porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie technologii modułów mocy SiC, której celem jest umożliwienie wydajnego i zrównoważonego transportu oraz oszczędności energii elektrycznej w sektorze transportowym.

Tworząc "Europejski Zielony Ład", UE zobowiązała się, że będzie pierwszym kontynentem, który do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną, co oznacza brak emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Na etapie pośrednim, do 2030 r., emisje mają zostać zmniejszone o 55% w porównaniu z 1990 r. Europejski Zielony Ład zaowocuje wiążącymi dyrektywami dla poszczególnych sektorów w zakresie emisji CO2.

Dyrektywy te dotyczą w szczególności sektora transportu, w którym do 2050 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 90%, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na mobilność. W szczególności przemysł kolejowy i jego dostawcy, a konkretnie technologie i komponenty wykorzystywane w transporcie kolejowym, w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia tego celu.

Półprzewodniki mocy odgrywają kluczową rolę w pojazdach szynowych, od tramwajów po pociągi dużych prędkości. Standardowe półprzewodniki mocy na bazie krzemu są stale rozwijane, a nowe technologie, takie jak zastosowanie SiC (węglika krzemu), umożliwią w przyszłości jeszcze większą sprawność i największą redukcję masy. To właśnie rynek kolejowy stymuluje popyt na bardziej wydajne technologie konwersji energii.

Mitsubishi Electric wyznacza nowe standardy technologiczne dzięki wiodącej technologii SiC i obniża emisję dwutlenku węgla w kolejnictwie Siemens Mobility.

Źródło: siemens.mobility.com

Urządzenia SiC Mitsubishi Electric dowiodły swojej długoterminowej niezawodności w najbardziej wymagających zastosowaniach, takich jak falowniki trakcyjne w pociągach. Potencjał oszczędności energii dzięki zastosowaniu szerokiej gamy urządzeń mocy SiC Mitsubishi Electric w technologii kolejowej istnieje szczególnie w obszarze napędów trakcyjnych. W szczególności pełne moduły mocy SiC 3300 V przyczyniają się do oszczędności energii i zmniejszenia rozmiarów falowników trakcyjnych. Odpowiednie układy SiC do szybkiego przełączania są stosowane w znormalizowanej obudowie LV100, która zapewnia niską indukcyjność błądzącą i łatwą możliwość łączenia równoległego. Straty mocy podczas pracy falownika w modułach LV100 wykonanych w całości z SiC można zmniejszyć o około 75% w porównaniu z konwencjonalnymi modułami SiC. W rezultacie zwiększa się sprawność przetwornicy trakcyjnej.

Firma Siemens zawsze była pionierem w budowie pociągów o napędzie elektrycznym. Ich 140-letnie doświadczenie stanowi podstawę dla nowej platformy pociągów regionalnych Mireo Plus, która umożliwia operatorom prowadzenie działalności w sposób wydajny i ekonomiczny, bez lokalnej emisji CO2. Wykorzystując innowacyjną technologię zasilanego bateryjnie Mireo Plus, Siemens Mobility umożliwia elektryfikację linii kolejowych nawet bez ciągłej sieci trakcyjnej. Technologia SiC jest szczególnie korzystna dla pociągów regionalnych z innowacyjnym hybrydowym napędem akumulatorowym do stosowania na odcinkach linii kolejowych z siecią trakcyjną lub bez niej. Zmniejsza on masę do minimum, optymalizuje osiągi i zwiększa wydajność zespołów trakcyjnych pod względem przebiegu i zasięgu. Przy zoptymalizowanym energetycznie układzie napędowym, dzięki zastosowaniu elementów z SiC, pobór energii z sieci jest o prawie 10 procent mniejszy niż w przypadku dzisiejszych pojazdów. Największy potencjał SiC tkwi w jego wyższej sprawności energetycznej i mniejszej masie.

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Siemens Mobility otrzymał zamówienie od NMBS/SNCB, belgijskich kolei państwowych, na doposażenie 390 pociągów i wagonów sterowniczych w technologię Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) Poziom 2. Dzięki modernizacji do poziomu 2 ETCS flota będzie mogła działać z większą wydajnością i spełniać najnowsze europejskie normy interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Siemens Mobility dostarczy urządzenia pokładowe oraz zapewni wsparcie instalacyjne dla pociągów w całej flocie. 

Nowa technologia będzie nie tylko wspierać istniejące funkcje krajowe w Belgii i Luksemburgu, ale ponowne dopuszczenie do eksploatacji szeregu zmodernizowanych pojazdów pozwoli również na ich potencjalną eksploatację w Niemczech i Holandii. Ponadto Siemens Mobility zapewni 10-letnią obsługę techniczną systemu ETCS, a także dostarczy rozwiązanie do zarządzania kluczami online, które pozwoli na dalszą cyfryzację eksploatacji pociągów. 

Źródło: mobility.siemens.com.pl

"Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Kolejami Belgijskimi, aby pomóc w modernizacji ich operacji kolejowych. Nasze zaawansowane i sprawdzone w praktyce produkty i aplikacje ETCS poprawią bezpieczeństwo i zwiększą przepustowość. Ponadto projekt ten jest kolejnym ważnym krokiem w przekształcaniu kolei europejskiej w kierunku zharmonizowanego i interoperacyjnego systemu, który bezpiecznie toruje drogę transgranicznemu transportowi kolejowemu" - powiedział Andre Rodenbeck, dyrektor pionu infrastruktury kolejowej w Siemens Mobility. 

Doposażenie floty będzie realizowane poprzez kompleksowe podejście obejmujące opracowanie koncepcji integracji systemów dla poszczególnych pojazdów. Tam, gdzie to możliwe, zachowane zostaną istotne części istniejącego wyposażenia pokładowego ETCS. Siemens Mobility wyposażył już pociągi Desiro należące do floty w poprzednią wersję rozwiązania Trainguard ETCS poziomu 1. Podejście to umożliwi również modernizację rozwiązań pokładowych ETCS opartych na Alstom, które były wyposażone w wagony sterownicze typu I11 i M6 dostarczone przez Bombardier. Siemens Mobility początkowo zmodernizuje i ponownie dopuści do eksploatacji prototyp każdego typu pojazdu. 

Inwestując w modernizację ETCS Poziom 2, koleje belgijskie spełnią najnowsze europejskie normy bazowe dotyczące bezpieczeństwa kolei. Nowy system uprości również przyszłe aktualizacje do kolejnych wersji ETCS zgodnie z normami TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności), co stanowi podstawę dla dodatkowych funkcji, takich jak automatyczna obsługa pociągów (ATO). 

Podejmując decyzję o wyborze ETCS, Europa utorowała drogę dla przyszłościowego, transgranicznego ruchu kolejowego. Promowana przez przywódców politycznych i napędzana przez operatorów kolejowych oraz wiodących dostawców, takich jak Siemens, sieć linii wyposażonych w ETCS jest tworzona w Europie i poza nią. Równolegle do nowych projektów budowlanych wiele przedsiębiorstw kolejowych wyposaża swoje pojazdy kolejowe i floty w rozwiązania pokładowe ETCS. Jako jeden z pionierów ETCS firma Siemens Mobility wdrożyła już projekty modernizacji w kilku krajach, w tym w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. 

Siemens Mobility jest od wielu lat wiodącym dostawcą technologii kolejowych w Belgii. Obejmuje to kilka projektów infrastruktury kolejowej w zakresie sygnalizacji, elektryfikacji i rozwiązań do digitalizacji kolei. Siemens Mobility współpracował również wcześniej z belgijskimi kolejami w zakresie dostaw nowych pociągów i lokomotyw, dostarczania wskazówek dotyczących tras i sygnalizacji dla warsztatów, a także rozwiązań ułatwiających podróż pasażerom.

Źródło tekstu: mobility.siemens.com.pl/Serwis Kolejowy

Aplikacja SoftPos od polskiego fintecha o tej samej nazwie oraz Worldline, lidera na rynku płatności elektronicznych w Europie, została z sukcesem wdrożona do sprzedaży biletów pasażerom Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. To pierwsze wykorzystanie modelu płatności za bilety z wykorzystaniem aplikacji typu SoftPos w Polsce i na świecie. 

Aplikacja SoftPos (Software Point of Sale) to specjalne oprogramowanie, które po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym pozwala korzystać z niego jak ze standardowego terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych oraz tych wymagających podania kodu PIN, realizowanych zarówno plastikowymi kartami zbliżeniowymi, jak i mobilnymi portfelami. Rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością, m.in. w firmach kurierskich i przewozowych. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która od ponad siedmiu lat realizuje usługi transportowe na obszarze województwa łódzkiego to pierwszy przewoźnik kolejowy, który wybrał nowatorskie rozwiązanie Worldline do sprzedaży biletów pasażerom na pokładzie pociągu. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu konduktorów w nowe terminale mobilne PM85 firmy Point Mobile, na których zainstalowana została aplikacja SoftPos.

Aplikacja SoftPos zainstalowana na dowolnym urządzeniu z systemem Android 8.0 lub nowszym umożliwia dokonywanie płatności za przejazd bez konieczności używania dodatkowych urządzeń takich jak PIN pad lub terminal płatniczy. Do obsługi procesu sprzedaży biletów ŁKA wyposażyła swoich pracowników w terminale mobilne Point Mobile PM85, których dostawcą była firma SSK Rail. Od teraz proces zakupu biletu u konduktora jest wygodniejszy i szybszy: zarówno dla pasażera, jak i pracownika kolei. Zwiększa się także bezpieczeństwo transakcji, ponieważ eliminujemy kontakt z gotówką.

"Oferowane przez nas rozwiązanie to rewolucja na rynku płatniczym, która pozwala na zrezygnowanie z zakupu lub najmu dodatkowego sprzętu – osobnych PIN padów, terminali płatniczych oraz drukarek mobilnych. Wybór jednego urządzenia spełniającego szereg zadań skutkuje też brakiem konieczności serwisowania wielu urządzeń u różnych producentów. Ponadto, poza dokonywaniem płatności za pomocą kart płatniczych, terminal mobilny Point Mobile PM85 umożliwia również odczyt kodów kreskowych z papierowych biletów oraz kontrolę biletów elektronicznych w formie kart miejskich. Wierzę, że to wszechstronne rozwiązanie dzięki swojej intuicyjności i wygodzie użycia zdobędzie serca zarówno pasażerów, jak i pracowników ŁKA" – skomentował Artur Żymańczyk, Country Manager w Worldline.

Aplikacja SoftPos jest już wykorzystywana przez firmy kurierskie, w tym m.in. dostawcę jedzenia Deliver Team, warszawską kwiaciarnię „W Liściach. Plants & Coffee” czy przez wrocławską firmę Vector Software pobierającą opłaty parkingowe podczas imprez i rozgrywek piłkarskich na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

"Od początku uważaliśmy, że SoftPos sprawdzi się idealnie we wszystkich sytuacjach wymagających mobilności. Kurierzy, dostawcy jedzenia czy właśnie konduktorzy to grupa docelowa, która perfekcyjnie wpisuje się w założenia naszego rozwiązania. Fakt, że konduktor nie musi posiadać dodatkowego terminala płatniczego, a może przyjmować płatności zbliżeniowe kartą to ogromny krok naprzód zarówno dla Kolei, jak i dla pasażerów. Mamy nadzieję, że współpraca z ŁKA przetrze szlak i zapoczątkuje nowy trend w kolejnictwie czy nawet szerzej – transporcie publicznym – i już wkrótce coraz więcej przewoźników będzie decydowało się na skorzystanie z naszej aplikacji" – przekonuje Biser Jorgow, Członek Zarządu SoftPos.

Łódzka kolej prowadzi wielokanałowy system dystrybucji biletów, który daje klientom elastyczność i swobodę wyboru najwygodniejszej formy zakupu. Wprowadzenie bezgotówkowej sprzedaży biletów u obsługi pociągu jest kolejnym etapem zwiększania dostępności do usług świadczonych przez Spółkę. Coraz więcej osób rezygnuje z płatności gotówką, na rzecz transakcji bezgotówkowych. Posiadanie portfela nie jest już obecnie koniecznością, ponieważ dostęp do dokumentów i konta jest możliwy z poziomu telefonu komórkowego

"Dzięki współpracy z Worldline proces zakupu biletu u konduktora jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i szybszy, zarówno dla pasażera jak i pracownika. Dodatkowo, brak konieczności dotykania pieniędzy i wydawania reszty ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa w trakcie pandemii. Zastosowana technologia zdecydowanie ułatwia naszym pracownikom poruszanie się po pociągu, eliminuje błędy wynikające z braku połączenia między poszczególnymi urządzeniami, a także konieczność ładowania wielu akumulatorów" – stwierdził, Prezes Zarządu ŁKA Janusz Malinowski. 

Za sprawą wyjątkowo silnej anteny w terminalu PM85 pasażerowie w łatwy sposób mogą opłacić przejazd, przykładając kartę płatniczą prosto do ekranu zamiast do pleców urządzenia, dzięki czemu mogą cały czas obserwować ekran i kwotę, którą uiszczają za przejazd. Wyłącznym polskim przedstawicielem producenta terminali PM85, firmy Point Mobile, jest warszawska spółka Epic Mobile.

Rozwiązanie zostało uruchomione w październiku br. i jest dostępne we wszystkich składach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Podróżni od razu polubili nową możliwość zakupu biletów, a wdrożone zmiany zdobywają pozytywne opinie. Wdrożeniu bacznie przyglądają się kolejne instytucje i firmy transportowe z kraju, które już wyraziły wstępne zainteresowanie wprowadzeniem rozwiązania w swoich firmach.

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

Niemieckie przedsiębiorstwo Siemens Mobility nabyło Padam Mobility – firmę technologiczną, która dostarcza platformy i aplikacje oparte na sztucznej inteligencji dla usług na żądanie i paratransitowych. Wiodąca organizacja oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS) pomaga przewoźnikom w zapewnieniu bardziej wydajnego transportu zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

To przejęcie wzmacnia portfolio firmy Siemens Mobility skoncentrowanej na transporcie intermodalnym. Wspiera też operatorów transportowych w ich wysiłkach na rzecz integracji i koordynacji różnych środków transportu, co zapewnia bezproblemową podróż od pierwszej do ostatniej mili.

Przejęcie Padam Mobility potwierdza nasze zaangażowanie w oferowanie cyfrowych rozwiązań mobilności, które zwiększają dostęp do transportu publicznego i podróży intermodalnych. Sprawdzone oprogramowanie i inteligentne rozwiązania firmy Padam poszerzą naszą zdolność do zapewniania opcji podróży, które integrują i koordynują mobilność na żądanie i współdzieloną. Możliwość wyboru z pełnego spektrum opcji mobilności znacznie poprawia wrażenia z podróży i zamienia ideę płynnej podróży od pierwszej do ostatniej mili w rzeczywistość” – wskazał Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure w Siemens Mobility.

Dołączenie do rodziny Siemens Mobility w zakresie podróży intermodalnych to ogromna szansa. Dzięki temu ambicje Padam Mobility będą jeszcze bardziej istotne: ponowne łączenie terytoriów, zwiększanie wpływu polityki mobilności na obszarach o niskim i średnim zagęszczeniu oraz oferowanie nowoczesnych usług paratransitowych. Zaufanie Siemens Mobility do naszego zespołu i naszej wizji wzmocni nasze fundamenty” – zaznaczył Grégoire Bonnat, współzałożyciel i dyrektor generalny Padam Mobility.

Padam Mobility została założona w 2014 roku i ma siedzibę w Paryżu we Francji. Platforma transportu reagującego na żądanie (DRT) Padam Mobility to pakiet oprogramowania, który został zmieniony przez operatorów transportu publicznego w celu integracji usług mikrotransitowych i paratransitowych. Ten pakiet oprogramowania jest oparty na potężnych algorytmach i sztucznej inteligencji, zapewniając doskonałe wyniki i wzrost wydajności. Oferuje społecznościom lokalnym na całym świecie zaawansowany system zarządzania, który poprawia wrażenia z podróży wszystkich użytkowników.

Nabycie firmy Padam Mobility to najnowszy przykład zaangażowania firmy Siemens w rozwój portfolio rozwiązań intermodalnych. Jest to kontynuacja wcześniejszych przejęć firm Hacon, Bytemark i eos.uptrade, które są również liderami w rozwoju rozwiązań w zakresie transportu intermodalnego. Zarówno Siemens, jak i Padam Mobility zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie szczegółów finansowych transakcji.

Padam Mobility z powodzeniem wdrożył swoje inteligentne rozwiązania w ponad 70 lokalizacjach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ponad milion pasażerów skorzystało już z płynnej jazdy dzięki rozwiązaniu Padam Mobility.

Źródło tekstu: Siemens Mobility/Serwis Kolejowy

Do zespołu Nevomo dołączył Janusz Kućmin, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży kolejowej. Jako Doradca Zarządu będzie odpowiedzialny za m.in. rozwój strategii oraz zagadnień interoperacyjności, standaryzacji i homologacji pojazdów oraz tworzenie istotnych komponentów technologii Nevomo.

Janusz Kućmin posiada bogate kompetencje inżynierskie oraz w obszarze rozwoju strategii i zarządzaniu sprzedażą w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej. Przez kilkanaście lat był związany z Bombardier Transportation Polska, pełniąc m.in. funkcję Chief Country Representative. Od wielu lat sprawuje obowiązki prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS).

Cieszę się z możliwości współpracy z zespołem Nevomo, który jest obecnie na etapie definiowania i tworzenia przełomowej, innowacyjnej technologii, która może przyczynić się do znaczącej poprawy pozycji rynkowej kolei. Aktualnie rozwijana jest technologia, która z założenia może być etapowo wdrażana na już istniejącej infrastrukturze kolejowej. W przypadku zrealizowania planów, Nevomo ma potencjał do zostania jednym z liderów w elitarnym klubie twórców innowacyjnych technologii dla transportu szynowego” - mówi Janusz Kućmin.

W Nevomo Kućmin objął stanowisko Doradcy Zarządu. Wesprze spółkę w obszarach związanych z rozwojem technologii i produktów w ramach poszczególnych segmentów rynku oraz opracowywaniem standardów technicznych, homologacją i certyfikacją technologii magrail oraz jej poszczególnych komponentów.

Dołączenie Janusza Kućmina do Nevomo wpisuje się w naszą strategię budowy wybitnego zespołu i kompetencji technologicznych w oparciu o najlepszych specjalistów, zarówno naukowców, jak i praktyków. Jesteśmy niezwykli dumni, że tak doświadczeni i wszechstronni eksperci, łączący bogate doświadczenie biznesowe oraz przekrojową wiedzę techniczną coraz liczniej dołączają do naszego zespołu” - podkreśla Michał Litwin, Dyrektor ds. Strategii.

Firma Nevomo (wcześniej Hyper Poland) zajmuje się rozwojem technologii, która umożliwi szybką i etapową implementację systemów transportu inspirowanych koncepcją hyperloop z wykorzystaniem istniejących korytarzy oraz przepisów kolejowych. Przystosowując istniejącą infrastrukturę kolejową, firma chce umożliwić podróż pojazdami z prędkością do 550km/h. Będzie to możliwe dzięki opracowaniu technologii magrail – systemu kolei magnetycznej, który wykorzystuje istniejące korytarze transportowe kolei konwencjonalnych. Zarówno pociągi tradycyjne, jak i pojazdy lewitujące mogą używać tego samego toru kolejowego wymiennie. System magrail może być w pełni zintegrowany z istniejącą infrastrukturą kolejową bez konieczności wprowadzania zmian w klasycznym taborze kolejowym. Rozwijana technologia oparta jest na koncepcji hyperloop - innowacyjnego systemu magnetycznej kolei próżniowej.

Źródło tekstu: Nevomo/Serwis Kolejowy

Ogniwa paliwowe z założenia stanowią ekologiczną alternatywę dla silników wysokoprężnych. Głównym rynkiem, na którym obserwować będziemy ekspansję pociągów z tym napędem ma być Europa. Według analityków Morgan Stanley, w 2030 r. co dziesiąty pojazd na niezelektryfikowanych liniach Starego Kontynentu ma być napędzany wodorem – informuje agencja Bloomberg.

Pasażerskie zespoły trakcyjne o napędzie wodorowym przez kilkanaście miesięcy wykorzystywane były w ramach okresu próbnego na 123-kilometrowej trasie w Dolnej Saksonii. Według Carmen Schwabl, dyrektor zarządzającej operatora LNVG, realizującego przewozy pasażerskie na terenie kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec, technologia ta spełnia wszystkie wymagania oraz jest opłacalna.

Po 18 miesiącach służby pasażerskiej jesteśmy bardzo zadowoleni z wydajności pociągów wodorowych Alstom Coradia iLint z ogniwami paliwowymi. Technologia jest teraz wypróbowana i spełnia wszystkie wymagania: zrównoważony rozwój, opłacalność ekonomiczną i satysfakcję klienta. Nie możemy się doczekać, kiedy uruchomimy pierwsze pociągi seryjne” - powiedziała Schwabl podczas webinarium zorganizowanego przez Alstom.

Przewoźnik chce wprowadzić Coradia iLint do regularnej służby w marcu 2022 r. Pociągi będą kursować na trasie z Buxtehude do Cuxhaven. Mają one stanowić alternatywę dla 126 składów LNVG z silnikami Diesla.

Nie będziemy już kupować żadnych jednostek wysokoprężnych” – poinformowała Carmen Schwabl.

Producent pierwszego na świecie pociągu zasilanego ogniwami paliwowymi twierdzi, że wdrażanie technologii nabiera tempa, co potwierdzać mają kolejne zamówienia na Coradia iLint z Włoch oraz Francji. [czytaj więcej] Ponadto, koncern Alstom przeprowadził w Wielkiej Brytanii program pilotażowy mający na celu wdrożenia technologii. Testy pociągów odbyły się również w Austrii i Holandii.

Rynki te nie są przypadkowe, gdyż zarówno Niemcy, Francja, Włochy, jak i Wielka Brytania posiadają duże floty pojazdów kolejowych z silnikami wysokoprężnymi. Pociągi zasilane ogniwami paliwowymi stanowią w tych przypadkach atrakcyjną alternatywę dla zespołów i lokomotyw spalinowych wykorzystywanych na liniach niezelektryfikowanych. Na wzrost liczby pojazdów wodorowych wpływać ma presja, jakiej podlegać będą operatorzy krajowi funkcjonujący na terenie Unii Europejskiej, związana z ambitnymi celami klimatycznymi wspólnoty.

Dane przytoczone przez Bloomberg wskazują, że około 46% regionalnych tras kolejowych na obszarze UE pozbawionych jest zasilania z sieci trakcyjnej. Sytuacja ta stanowi duże wyzwanie wobec ogłoszonego przez unię programu „Europejski Zielony Ład”. Zakłada on, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem, który osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to całkowitą rezygnację z wykorzystywania paliw kopalnych.

Według Alstomu, aby zrealizować cele klimatyczne, do 2035 r. trzeba będzie wycofać z użytku ponad 5000 pociągów pasażerskich z napędem spalinowym. Dyrektor generalny koncernu Henrie Poupart-Lafarge twierdzi, że w związku z tym należy rozbudować niezbędną infrastrukturę i stacje zaopatrujące składy wodorowe w paliwo - pociągi są już dostępne.

Zdaniem analityków Morgan Stanley sytuacja ta sprawi, że wartość sektora w połowie wieku wyniesie od 24 do 48 mld dolarów, a w 2030 roku co dziesiąty pociąg pasażerski ma wykorzystywać do zasilania ogniwa paliwowe.

W technologię wodorową inwestować chce coraz więcej państw. W styczniu bieżącego roku premier Estonii Kaja Kallas zapowiedziała przeprowadzenie przez rząd badań dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii na tamtejszych liniach kolejowych, w tym ogniw paliwowych. [czytaj więcej] Działania mające na celu opracowanie pociągu wodorowego prowadzi także konsorcjum powołane przez szkocką organizację rządową Scottish Enterprise, o czym pisaliśmy [tutaj].

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii widoczne jest też w Polsce. Przechodzenie na OZE zapowiadają działania prowadzone przez resort klimatu dotyczące „Polskiej Strategii Wodorowej”. Według rządowych planów, pierwsze lokomotywy i składy zasilane wodorem mają zastąpić pojazdy spalinowe w naszym kraju w 2025 r. Ponadto bydgoska PESA zapowiada, że za cztery lata zaprezentuje swój pociąg pasażerski zasilany ogniwami paliwowymi.

Warto zwrócić uwagę, że powołując się na wyniki uzyskane przez grupę badawczą BloombergNEF, dotyczące czystej energii, Bloomberg.com podaje, iż to nie wodór jest najtańszym źródłem zasilania pociągów. Jako najatrakcyjniejsze pod względem kosztów eksploatacji dla operatorów kolejowych wskazuje się akumulatory, przy czym ogniwa paliwowe okazują się jednak atrakcyjniejsze wraz ze wzrostem długości trasy pociągu.

Piotr Hrabski

Kwestie dotyczące technologii wodorowych i ich rozwoju w Polsce były głównym tematem 13. Forum Gospodarczego TIME, w którym uczestniczył Pełnomocnik Rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wydarzenie w formule on-line odbyło się 9 marca 2021 roku.

Wiceminister Ireneusz Zyska zaznaczył, że wodór stanowi jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej i może on być wykorzystywany w tych sektorach przemysłu, w których jest bardzo trudno osiągnąć neutralność klimatyczną.

Obecnie stoimy przed wyzwaniem transformacji energetycznej całej gospodarki. Celem naszych działań jest budowa gospodarki niskoemisyjnej, a wykorzystywanie wodoru w tym procesie jest istotnym elementem. Planując wykorzystanie wodoru planujemy budować gospodarkę innowacyjną, szczególnie właśnie podczas pandemii COVID-19 może być to bardzo pomocne dla odbudowy polskiej gospodarki” – wskazał wiceminister.

Jak zaznaczył Pełnomocnik Rządu ds. OZE, produkcja wodoru jest także jednym ze sposobów zwiększenia elastyczności pracy elektrowni jądrowych, optymalizując ich współpracę ze źródłami niestabilnymi. Ponadto dodał, że w perspektywie roku 2040 niewykluczony jest rozwój małoskalowej energetyki jądrowej.

W dalszej perspektywie, po roku 2030, możliwy będzie rozwój produkcji wodoru w oparciu o elektrownie jądrowe i podłączone do nich elektrolizery. Przewaga konkurencyjna wodoru wytwarzanego w źródłach jądrowych opiera się nie tylko na zerowej emisyjności, ale również możliwej dużej skali produkcji. Jest to jedna z najtańszych metod pozyskiwania wodoru, a proces jego produkcji stabilny, co pozwala na efektywną pracę elektrolizerów i wydłuża ich okres eksploatacji” – powiedział wiceminister Zyska.

Wiceminister klimatu i środowiska podkreślił też, że zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu i Środowiska rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego.

Transport jest obszarem, w którym obserwujemy największe zainteresowanie wdrożeniem technologii wodorowych. W odpowiedzi na to rosnące zainteresowanie resort klimatu i środowiska proponuje m.in. stworzenie warunków umożliwiających dopuszczenie do eksploatacji 500 wyprodukowanych w Polsce autobusów napędzanych wodorem w 2025 r. i rozpoczęcie eksploatacji 2000 autobusów wodorowych w 2030 r., oraz sukcesywne wprowadzenie pociągów wodorowych czy tworzenie infrastruktury tankowania” – zakończył.

Źródło tekstu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Spółka Nevomo (wcześniej Hyper Poland) została zaproszona do udziału w holenderskim programie Hyperloop Development Program. Efektem prac przedsięwzięcia, na które przeznaczono łącznie 30 mln EUR i w którym udział bierze 18 europejskich podmiotów, będzie m.in. stworzenie European Hyperloop Center oraz rozwój technologii hyperloop jako szybkiego i bezemisyjnego rozwiązania transportowego. Planowany start projektu to początek 2021 roku.

Hyperloop Development Program to projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest przyspieszenie prac nad rozwojem technologii hyperloop. Do udziału w nim zaproszono wiodących globalnych graczy z branży oraz instytucje, które od lat angażują się proces rozwoju kolei próżniowej zarówno w Europie, jak i na świecie. Wśród uczestników projektu znajdują się m.in. Koleje Holenderskie (Dutch Railways), TATA Steel, Royal Schiphol Group, TÜV Rheinland, Hardt a także Nevomo. Współpraca w ramach projektu w założeniach przełoży się na intensywny rozwój technologii hyperloop jako bezpiecznego, zrównoważonego i opłacalnego ekonomicznie środka transportu.

Zaproszenie do tego projektu to dla nas nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie, że nasza technologia i postępy prac są zauważalne w Europie i pełnią istotną rolę w procesie budowy przełomowych rozwiązań dla transportu. Nasz udział w projekcie to z jednej strony okazja do wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu technologii magrail, ale również do rozmów o projektowaniu kluczowych komponentów w zakresie budowy silników liniowych oraz lewitacji magnetycznej” – komentuje Przemysław Pączek, prezes Nevomo.

„Udział programie, to dla nas także kolejna platforma intensywnych kontaktów z branżą, dzięki której możemy intensyfikować współpracę z partnerami jako dostawca kluczowych podzespołów dla technologii hyperloop” – dodaje.

Hyperloop Development Program to kolejna inicjatywa na poziomie europejskim, do której została zaproszona spółka Nevomo. Na początku grudnia firma wraz z 12 konsorcjantami uzyskała grant w ramach programu HyperNex, realizowanego z ramienia unijnego przedsięwzięcia Shift2Rail. Obecnie spółka rozpoczęła kolejną rundę finansową, której celem jest pozyskanie kolejnych inwestorów. W 2020 roku Nevomo pozyskała łącznie blisko 4 mln zł od inwestorów prywatnych. Ostatnim z nich jest Hutter Private Equity, którego założycielem jest Piotr Hütter, twórca sukcesu Aptek Gemini.

Holandia stawia na rozwój hyperloopa

Hyperloop Development Program, który jest finansowany przez rząd holenderski oraz konsorcjum firm badawczych, będzie trwał trzy lata. Całościowa kwota przeznaczona na realizacje programu to 30 mln EUR, z czego 4,5 mln EUR stanowi rządowy grant.

Choć doświadczamy ekonomicznych konsekwencji pandemii, ważne jest, aby Holandia kontynuowała badania nad możliwościami inwestycyjnymi dla nowej technologii, która będzie mieć znaczący wkład w nasze przyszłe możliwości zarobkowe, transport oraz zmiany klimatyczne” – zaznaczyły holenderska minister infrastruktury Cora van Nieuwenhuizen oraz Mona Keijzer, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki i klimatu, w piśmie skierowanym do holenderskiego Parlamentu.

Dodatkowego wsparcia finansowego projektowi udzieliła również prowincja Groningen w Holandii, na której terenie w 2022 roku zostanie utworzony obiekt testowy – European Development Center. Kompleks będzie dysponował pierwszym w Europie 2,6-kilometrowym torem o średnicy 1,4m, który umożliwi przeprowadzenie testów lewitacji magnetycznej, pokonywania zakrętów czy hamowania awaryjnego przy użyciu dużych prędkości.

Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej, Nevomo wniesie cenny wkład w działania badawczo-rozwojowe dotyczące projektowania silników oraz systemu zasilania, które będą realizowane w ramach grupy roboczej Cargo (...). Globalne projekty, takie jak rozwój technologii hyperloop, mogą być osiągnięte tylko na drodze współpracy podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego” – wskazuje Jeroen in ‘t Veld, szef projektu Hyperloop Development Program.

Uczestnicy projektu Hyperloop Development Program (HDP) będą podzieleni na cztery grupy, a każda z nich będzie pracować nad osobnym zagadnieniem – przewozem towarów, osób, budową EHC oraz analizą przyszłych perspektyw. Nevomo będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie kluczowych elementów napędu, zasilania oraz sterowania, w ramach grupy roboczej przygotowującej koncepcję systemu do transportu towarów – tzw. cargoloop. Poprzez wykorzystanie technologii hyperloop w logistyce, w przyszłości możliwy będzie szybki i bez emisyjny transport ładunków na szeroką skalę.

Inicjatywa podjęta przez holenderski rząd jasno wskazuje na rosnące zainteresowanie rozwojem transportu kolejowego nowej generacji w Europie. Dzięki przeznaczeniu ponad 30 milionów euro na realizacje tego projektu, największe firmy z całego świata będą mogły wspólnie połączyć swoje siły nad opracowywaniem technologii przyszłości” – mówi Michał Litwin, dyrektor strategiczny Nevomo

„To kolejna, po realizowanym w ramach inicjatywy Shift2Rail projekcie HyperNex, inicjatywa szerokiego konsorcjum europejskich podmiotów rozwijających technologię przyszłości, w którym bierzemy udział” – zwraca uwagę Michał Litwin.

O PROGRAMIE

Hyperloop Development Program to projekt, który nastawiony jest na rozwój technologii hyperloop jako szybkiego, bezemisyjnego rozwiązania transportowego. W przyszłości technologia ta może odegrać znaczącą rolę w transformacji klimatycznej, a jednocześnie zapewnić wzrost gospodarczy. W programie udział bierze 18 podmiotów - ADSE, Balance, BAM, Delft Hyperloop, Dutch Railways, EuroTube, Hochschule Emden/Leer, Hardt, Institute of Global Innovation Economics and Logistics, IHC, NEVOMO, POSCO, Recaro, Royal Schiphol Group, Schweizer Design, Tata Steel, TÜV Rheinland, Vattenfall.

Firma Nevomo (wcześniej Hyper Poland) zajmuje się rozwojem technologii, która umożliwi szybką i etapową implementację systemów transportu inspirowanych koncepcją hyperloop z wykorzystaniem istniejących korytarzy oraz przepisów kolejowych. Przystosowując istniejącą infrastrukturę kolejową, firma chce umożliwić podróż pojazdami z prędkością do 550km/h. Będzie to możliwe dzięki opracowaniu technologii magrail – systemu kolei magnetycznej, który wykorzystuje istniejące tory kolejowe. Zarówno pociągi tradycyjne, jak i pojazdy lewitujące magnetycznie mogą używać tego samego toru kolejowego wymiennie. Rozwijana technologia stanowi pierwszy etap rozwoju koncepcji hyperloop - innowacyjnego systemu magnetycznej kolei próżniowej.

European Hyperloop Centre (EHC) – centrum testowe dla technologii hyperloop, które zostanie zlokalizowane w prowincji Groningen (Holandia) w ramach programu HDP. Obiekt będzie posiadać tor testowy o długości 2,6-kilometrowy i średnicy 1,4 m, na którym pojazdy będą mogły osiągnąć prędkość do 700km/h.

Źródło tekstu: Nevomo/Serwis Kolejowy

Niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn i firma Siemens Mobility ogłosiły partnerstwo w zakresie prac nad technologiami wodorowymi w sektorze kolejowym. Projekt nosi nazwę H2goesRail i jest wspierany przez niemieckie ministerstwo transportu – podaje brytyjski portal Railway News.

Współpraca podmiotów ma polegać na testowaniu nowego pociągu wodorowego i specjalnej stacji tankowania. Prototyp maszyny Siemensa o nazwie Mireo Plus H powstanie na bazie elektrycznego wagonu Mireo Plus. Będzie to jednostka napędzana wodorem o maksymalnej prędkości 160 km/h.

Pojazd będzie wyposażony w ogniwo paliwowe i akumulator litowo-jonowy. Ma mieć taką samą moc jak elektryczne zespoły trakcyjne i zasięg 600 km w wersji dwuczłonowej (1000 km w wersji trzyczłonowej). Konserwacja pojazdu ma być przeprowadzana w zakładzie Deutsche Bahn w Ulm, który zostanie w tym celu zmodernizowany.

Poza planami testów zapowiadanego pociągu niemieckie firmy pracują też nad stworzeniem systemu trakcyjnego nowej generacji oraz innowacyjnej metody szybkiego tankowania wodoru w czasie 15 minut. Paliwo ma być wytwarzane przez firmę DB Energie przy użyciu ekologicznej energii elektrycznej.

Produkcja surowca w oparciu o proces elektrolizy polega na wykorzystaniu energii elektrycznej do rozszczepienia wody na jej części składowe - wodór i tlen. Następnie paliwo będzie sprężane w kompresorze i przechowywane w mobilnej jednostce magazynowej. Przed przystąpieniem do tankowania Mireo Plus H wodór zostanie schłodzony w specjalnej przyczepie.

Deutsche Bahn chce, by na trasach regionalnych pociągi napędzane silnikiem Diesla zostały zastąpione przez pojazdy wodorowe. W ramach testów nowa maszyna ma przez rok kursować na trasie w rejonie Tybingi. Wsparcie dla projektu ogłosiło między innymi niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu.

Pierwsze próby eksploatacyjne w ramach projektu mają rozpocząć się w 2024 roku. Uruchomienie jednego regionalnego pociągu wodorowego zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 330 ton rocznie. W skali roku maszyna wykona kursy na trasach o łącznej długości około 120 000 kilometrów.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram