fbpx

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 1 kwietnia 2021 r. mija termin składania informacji przez podmioty rynku kolejowego.

Prezes UTK przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, podmiotów eksploatujących pojazdy specjalne oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raporcie rocznym za 2019 r. oraz w:

 1. Raporcie nr PKBWK/01/2020 z wypadku kategorii B13 zaistniałego w dniu 19 maja 2019 r, o godz. 15:25 na stacji Rybnik Towarowy, w torze nr 308, km. 43,450 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza,
 2. Raporcie nr PKBWK/02/2020 z poważnego wypadku kategorii A20 zaistniałego w dniu 15 czerwca 2019 r. o godz. 18:22 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii C zlokalizowanym na szlaku Kąty Wrocławskie - podg. Mietków, w torze nr 2, w km 22,788 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec,
 3. Raporcie nr PKBWK/03/2020 z poważnego wypadku kategorii A19 zaistniałego w dniu 03 lipca 2019 r. o godz. 08:50 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B, zlokalizowanym na szlaku Wargowo - Złotniki, w torze zamkniętym nr 2, w km.13,916 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna,
 4. Raporcie nr PKBWK/04/2020 z poważnego wypadku kategorii A21 zaistniałego w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 19:42 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Starzyny – Koniecpol, w torze nr 1, w km. 34,751 linii kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol,
 5. Raporcie nr PKBWK/05/2020 z incydentu kolejowego kategorii C41 zaistniałego w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 16:53 na stacji Złocieniec, w torze nr 2, w km. 114,131 linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie,
 6. Raporcie nr PKBWK/06/2020 z wypadku kategorii B11 zaistniałego 8 sierpnia 2019 r. o godz. 23:18 na szlaku Tarnów Opolski – Opole Groszowice, w torze nr 1, km, 87,973 linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny,
 7. Raporcie nr PKBWK/07/2020 z wypadku kolejowego kat. B21 zaistniałego 17 lutego 2020 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D, szlak Czerwonak — Bolechowo w km 7,765 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód — Bydgoszcz Główna,
 8. Raporcie nr PKBWK/08/2020 z poważnego wypadku kategorii A35 zaistniałego w dniu 28 października 2019 r. o godz.12:55 na szlaku Paczyna - Toszek, w torze nr 1, w km 48,180 linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny,
 9. Raporcie Nr PKBWK/09/2020 z badania poważnego wypadku kolejowego kat. A23 zaistniałego w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 4:35 na szlaku Szamotuły – Pęckowo w km 34,102 linii nr 351 Poznań Główny -Szczecin Główny,
 10. Raport Nr PKBWK/10/2020 z badania poważnego wypadku kat. A19 z dnia 29 kwietnia 2020 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. „B”, szlak Bolechowo – Murowana Goślina, tor nr 1, km 15,753 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna.

Podmioty rynku kolejowego, do których Prezes UTK skierował zalecenia wydane przez PKBWK ujęte w Raportach wskazanych powyżej, proszone są o przesłanie informacji o sposobie realizacji zaleceń.

Odpowiedzi w kwestii realizacji zaleceń PKBWK należy udzielić wypełniając tabelę dostępną na stronie internetowej UTK w zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa” - „Monitoring bezpieczeństwa” - „Zalecenia bezpieczeństwa” i odsyłając tabelę w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Istotne jest, aby dla każdego z zaleceń udzielić następujących informacji:

 1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
 3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowód z wdrożonych środków bezpieczeństwa;
 4. etap realizacji (Nie dotyczy - 1, W trakcie realizacji - 2, Zrealizowano - 3, Podjęto działania alternatywne - 4);
 5. procent realizacji (0-100%);
 6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

Informujemy, że tabelę należy przesłać również w przypadku zajścia zmian w sposobie lub etapie realizacji zaleceń lub innych zmian, które chcą Państwo zgłosić.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Departamentem Planowania i Nadzoru (tel. 22 749 14 40) lub za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Do 24 lutego (w przypadku PKP PLK) oraz do 15 marca (PKP SA) przesunięte zostały otwarcia ofert, jakie napłynęły do spółek kolejowych w związku z przetargami dotyczącym przebudowy olsztyńskiego Dworca Głównego. To kolejna zmiana terminów przeprowadzenia procedur.

Zakres prac na terenie dworca objąć ma modernizację całości obiektu. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący inwestycji obejmującej m.in. przebudowę peronów i torowiska. W ramach inwestycji powstanie również 140-metrowy tunel zapewniający podróżnym dostęp do Dworca Głównego od strony olsztyńskiej dzielnicy Zatorze. Nowy ma być także sam budynek dworca. W tym przypadku wykonawcy robót poszukuje PKP SA.

Pierwotnie otwarcie ofert - o czym pisaliśmy [tutaj] - nastąpić miało pod koniec stycznia. Spółki odpowiedzialne za przeprowadzenie przetargów przesunęły jednak terminy na 12 lutego. Powodem była duża liczba zapytań, jakie podmioty otrzymały od oferentów. Tę samą przyczynę inwestorzy podali wyjaśniając ponowne ogłoszenie zmiany daty wykonania procedur.

Datę poznania przez mieszkańców Olsztyna firm biorących udział w przetargu, PKP PLK ustaliły na 24 lutego. PKP SA ma ogłosić informację 15 marca.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert jest spowodowana pytaniami potencjalnych wykonawców do przedmiotu przetargu, a także kwestią uzupełnienia przez zamawiającego niektórych elementów dokumentacji przetargowej” – informuje cytowany przez portal „Gazety Olsztyńskiej” Bartłomiej Sarna z Wydziału Komunikacji PKP SA.

Obie inwestycje, które spółki kolejowe przeprowadzą na terenie olsztyńskiego Dworca Głównego, dofinansowywane są z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przebudowa torowiska i peronów oraz wykonanie przejścia podziemnego szacowane jest na kwotę ponad 200 mln zł. Nowy budynek dworca kosztować będzie 76,2 mln zł – przy czym 30 mln zł pochodzić ma ze środków unijnych.

Lokalny portal informuje, że przesunięcia terminów to nie jedyne utrudnienie, jakie dotyczy inwestycji. Problematyczna okazuje się także kwestia sprzedaży biurowca należącego do Polregio, który znajduje się w obrębie dworca. Pierwotnie podmiot planował sprzedać budynek spółce Retail Provider – właścicielowi dworca autobusowego, znajdującego się przy obiekcie kolejowym.

Przedwstępna umowa z potencjalnym nabywcą obowiązywała do końca ubiegłego roku. Pomimo dalszego zainteresowania nabyciem biurowca przez Retail Provider, właściciel budynku postanowił zwrócić zaliczkę oferentowi. Jednocześnie Polregio poinformowało, że planuje rozpisanie kolejnego przetargu dotyczącego sprzedaży obiektu.

Zdaniem Gazetaolsztynska.pl, sytuacja jest o tyle zaskakująca, że w momencie złożenia przez właściciela dworca autobusowego oferty kupna, biurowiec nadawał się do użytku. Obecnie budynek został wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa, natomiast spółka Retail Provider uzyskała już zezwolenia na rozbiórkę.

Spółka, zgodnie z obowiązującymi ją zasadami sprzedaży majątku, planuje przeprowadzić powtórną wycenę tej nieruchomości, a następnie przeprowadzić otwarte postępowanie przetargowe w celu jej sprzedaży” — poinformował Gazetę Olsztyńską Dominik Lebda, rzecznik spółki Polregio.

Według założeń spółek kolejowych, inwestycja ma zostać ukończona do 2023 r. Nowy obiekt ma zostać udostępniony podróżnym do końca przyszłego roku. Plany zakładają, że po przebudowie olsztyński Dworzec główny będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

hp

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na zaprojektowanie tunelu kolei dużych prędkości na terenie Łodzi. Termin składania ofert to pierwsza połowa lutego 2021 r. Tunel będzie elementem trasy kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią i Wrocławiem, która ma zostać uruchomiona jednocześnie z Portem Solidarność. 

30 grudnia spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęła w Łodzi drążenie kolejowego tunelu dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu na stacji Łódź Fabryczna. Dalej powstaną dwa nowe przystanki kolejowe: Śródmieście i Polesie. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe - do stacji Łódź Kaliska. 

W tym samym czasie spółka Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje budowę drugiego tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. Tunel CPK będzie zaczynał się w tym samym miejscu, czyli na stacji Łódź Fabrycznai będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla kolei dużych prędkości. Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się tylko na Dworcu Fabrycznym.  Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się w okolicach przystanku Lublinek (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej) na linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w kierunku Sieradza, Poznania i Wrocławia. 

Tunel CPK to wygoda dla pasażerów. Dzięki niemu na terenie Łodzi oddzielnie zostanie poprowadzony ruch dalekobieżny, a oddzielnie aglomeracyjny i regionalny, tak samo jak ma to miejsce w Warszawie na linii średnicowej. Po drugie, zapewni on pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi na nowe lotnisko w 30 minut, do Warszawy 45 minut, a z Poznania i Wrocławia do Warszawy w mniej niż 2 godziny” – zaznacza wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPKMarcin Horała. 

Ogłoszony 31 grudnia przetarg dotyczy wyboru wykonawcy projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu, linii kolejowej i tzw. infrastruktury towarzyszącej. 

„Dzisiejszy przetarg to pierwsze tak zaawansowane zadanie inwestycyjne na planowanym igreku, które jest związane z wykonaniem już projektu budowlanego” – wskazuje prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

CPK zakłada, że w przeważającej części - na długości ponad czterech kilometrów, czyli na odcinku łączącym Łódź Fabryczną z linią kolejowa nr 14, na zachodzie Łodzi, za osiedlem Retkinia – nastąpi drążenie tunelu automatyczną tarczą TBM. To najszybsza dostępna technologia, która jest stosowana m.in. na budowie drugiej linii metra w Warszawie i tunelu drogowego w Świnoujściu. 

Dla sprawnej realizacji inwestycji potrzebne jest porozumienie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, która przed laty opracowywała koncepcję szybkiej linii Warszawa – Łódź – Poznań – Wrocław(tzw. igreka). Tamte prace zostały zawieszone w 2012 r., ale część dokumentacji (np. studium wykonalności idecyzja środowiskowa), która była kończona jeszcze do 2013 r., jest gotowa.  

Spółka CPK zamierza skorzystać z dotychczasowej dokumentacji PKP PLK, co będzie oznaczało oszczędność czasu i pieniędzy podatników. Liczę na dalszą współpracę ze strony CPK i PKP PLK oraz wzajemną koordynację inwestycji kolejowych. Razem zbudujemy spójną sieć kolejową dla Polski i sąsiednich krajów” – mówi wiceminister Marcin Horała. 

Obowiązująca decyzja środowiskowa pozwala na budowę zarówno tunelu aglomeracyjnego, jak też tunelu dla Kolei Dużych Prędkości. Jestem pewien, że mimo niektórych zmian projektowych wprowadzonych przez PLK, wkrótce w sposób precyzyjny uzgodnimy zakres prac PKP PLK i naszych. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie w maksymalnym stopniu przeprowadzonych badań środowiskowych, a w efekcie oszczędności w majątku publicznym liczone w dziesiątkach milionów złotych”– podkreśla Mikołaj Wild. 

Zakładany w harmonogramach CPK czas budowy tunelu to lata 2023-2027. Szacowany wstępnie koszt realizacji kolejowego całego odcinka WarszawaCPK – Łódź (wraz z tunelem) wynosi ok. 10 mld zł.  

Inwestycja jest częścią korytarza Morze Północne - Morze Bałtyckie w ramach sieci bazowej TEN-T. Korytarz przechodzi przez Finlandię, kraje nadbałtyckie, Polskę, Niemcy, Holandię i Belgię. Został ustanowiony na mocy Rozporządzenia UE nr 1315/2013. 

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram