fbpx

Renfe, główna firma transportu kolejowego w Hiszpanii, oraz Transfesa Logistics, główny prywatny operator kolejowy w Hiszpanii, wysłały dnia 24.03 wieczorem pierwszy pociąg z 400 000 kilogramami towarów z Madrytu-Abroñigal na Ukrainę, łącząc kraj z korytarzem solidarności.

Źródło: renfe.com

Renfe Mercancías zapewnia trakcję w Hiszpanii, a także połowę kontenerów każdego  z pociągu (10 z 21), który przyjedzie z obszaru intermodalnego z Madrytu do granicy z Francją, gdzie połączy się z międzynarodowym dalekobieżnym Transfesa Logistics pociągiem organizowanym wspólnie z Grupą DB na Ukrainę z przystankiem pośrednim w Kolonii.

"Jest to korytarz kolejowy, który dociera do kilku miast na Ukrainie i udostępniliśmy go wszystkim tym firmom, organizacjom pozarządowym lub instytucjom, które mogą potrzebować transportu pomocy humanitarnej. Uważamy, że ważne jest, aby wiedzieli, że ten korytarz istnieje i że mogą z niego korzystać, ponieważ w tej chwili pociąg jest jedyną alternatywą do dostarczania żywności, leków i innych niezbędnych produktów dla wielu ludzi na Ukrainie. Zapraszamy również wszystkie firmy i instytucje do współpracy z korytarzem humanitarnym, aby utrzymać go jak najdłużej". - podkreśliła Idoia Galindo, członek Komitetu Wykonawczego Transfesa Logistics odpowiedzialna wraz z Renfe za kierowanie i wdrażanie tej inicjatywy.

Ze swojej strony Transfesa Logistics – DB Cargo organizuje operację, uruchamia trakcję we Francji, Niemczech, Polsce i na Ukrainie, wagony, kontenery, ciężarówki, magazyny oraz obsługę przestawnych osi wagonów, zarówno na granicy hiszpańsko-francuskiej, jak i polsko -ukraińskiej. Na terytorium Hiszpanii 10 z 21 kontenerów z pociągu należy do Transfesy. Do tej operacji dołączyła już firma MSC, która jest wiodącą firmą w transporcie kontenerowym z przeładunkiem 20 kontenerów oraz Grupa Alonso, która zapewnia przeładunek kontenerów na swoim terminalu.

Pierwszy pociąg przewiezie 21 kontenerów z darowiznami od różnych organizacji pozarządowych, rad miejskich i instytucji, przekazywanych przez Wspólnotę Madrytu, która odstąpiła przestrzeń magazynową Szpitala Zendal, stając się centrum pomocy koordynacyjnej z Ambasadą Ukrainy. Magazyn szpitala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych jest punktem konsolidacji darowizn od organizacji i instytucji.

Nowy korytarz jest dostępny dla organizacji pozarządowych, instytucji lub firm, które mają duże ilości darowizn i pozwoli przetransportować tę falę solidarności, zwalniając miejsce w hiszpańskich magazynach, aby móc dalej otrzymywać darowizny i wysyłać pomoc bezpośrednio na Ukrainę, skoro kolej jest jedynym środkiem transportu, który obecnie może wjechać w wiele obszarów kraju. Ponadto pociąg ten pozwoli przewieźć równowartość 21 ciężarówek, co ułatwia i przyspiesza dotarcie pomocy humanitarnej do ludności ukraińskiej.

Operacja będzie przebiegać w następujący sposób: darowizny są ładowane do kontenerów, które są przewożone ciężarówką z miejsca ich przechowywania (w tym pierwszym pociągu jest to szpital Zendal) na terminal kolejowy w Madrycie, gdzie zostają załadowane do pociągu, który dociera na Ukrainę. Pociąg zatrzymuje się w Niemczech, gdzie wjeżdża do działającego już korytarza solidarności DB Cargo, przewożącego pomoc humanitarną z różnych krajów europejskich do różnych punktów na Ukrainie.

Odpowiedzialni społecznie

Renfe włączyło do swojej strategii biznesowej Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agendę 2030, zatwierdzoną przez ONZ w 2015 roku. 

Renfe zamierza, poprzez tę inicjatywę, współpracować w sytuacji kryzysowej, zbierając fundusze dla Ukrainy i udzielać pomocy w kryzysie humanitarnym.

Źródło tekstu: renfe.com/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram