fbpx

III Konferencja "Kolej na energię wodorową" to kontynuacja poprzednich edycji wydarzenia, skupiających się m.in. na wzroście kosztów związanych ze zużyciem energii, zmniejszeniu śladu węglowego w transporcie oraz wpływie transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego. Podczas tegorocznej edycji będą poruszane kwestie szeroko rozumianych działań związanych z budowaniem gospodarki wodorowej. Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie przy ul. Thomasa Edisona 2.

Plany wdrożenia „Strategii Wodorowej Polski do 2030 r.” jako realnego planu stworzenia gospodarki wodorowej poprzez m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwoju OZE zbliża nas do zeroemisyjności i maksymalnej redukcji śladu węglowego. Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych na kolei wpłynie przede wszystkim na całkowitą eliminację negatywnego wpływu transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego, równocześnie rozbudowując polską gospodarkę.

Podczas konferencji, będą poruszane kwestie rozwoju wykorzystywania wodoru w transporcie ze szczególnym wskazaniem roli kolei oraz słuszności budowy infrastruktury dystrybucji i tankowania dostępnych dla różnorodnych form pojazdów.

Organizatorem III Konferencji „Kolej na energię wodorową” jest Klaster „Luxtorpeda 2.0”.

Szczegóły konferencji dostępne [tutaj].

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Siedem polskich projektów kolejowych może otrzymać ponad 47 milionów euro dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Środki przyznano pięciu inwestycjom, a dwie kolejne trafiły na miejsca rezerwowe. Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych funduszy.

Wyniki konkursu ogłosił w Łodzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

„O wsparcie w konkursie ubiegało się około stu projektów z całej Unii Europejskiej. Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości pozyskanego dofinansowania wśród wszystkich krajów. To dla nas duży sukces. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy duże inwestycje infrastrukturalne” – wskazał Waldemar Buda.

Zwycięskie projekty

Środki z instrumentu Łącząc Europę, przyznano pięciu polskim projektom. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących funduszy krajowych.

Projekt PKP PLK „Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa” uzyskał wsparcie z puli kohezyjnej CEF (85% dofinansowania) w wysokości 18,2 mln euro.

Cztery projekty uzyskały środki z puli ogólnej CEF (50% dofinansowania) w wysokości 26,1 mln euro:

Otrzymanie wsparcia dla dwóch projektów PKP PLK, które znalazły się na liście rezerwowej, możliwe jest pod warunkiem pozyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla obniżonego przez Komisję Europejską, w związku z brakiem środków w puli kohezyjnej CEF, dofinansowania dla tych projektów do 50% kosztów (z pierwotnie wnioskowanego 85%), i uzupełnienia wkładu krajowego:

Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 160 milionów euro. Został jednak zwiększony do 307 milionów euro. W jego ramach zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną przygotowane do realizacji duże inwestycyjne infrastrukturalne. Można tym samym mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców kolejowych w nowej perspektywie 2021-2027.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie odpowiedzialne za bezpośredni monitoring inwestycji.

Fundusze, które łączą Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, który dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez siebie konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych Państw Członkowskich, mają szansę otrzymać środki. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Polska uzyskała dotychczas 4,3 miliarda euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu. Dzięki temu jest największym beneficjentem wsparcia z tego instrumentu.

Więcej na temat zwycięskich projektów Centralnego Portu Komunikacyjnego można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: MFiPR/Serwis Kolejowy

Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Horała oraz Minister Delegowany ds. Transportu przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji Jean-Baptiste Djebbari, rozmawiali o współpracy polsko-francuskiej w ramach projektu CPK. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w Warszawie.

Obie strony upatrują w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego potencjału zacieśnienia dwustronnej współpracy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej, mobilności, łączności, rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu zrównoważonej, bezpiecznej i odpornej infrastruktury transportowej – zgodnie z priorytetami europejskiego zielonego ładu i unijnej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

W 2020 roku, w ramach projektu „Wdrożenie systemu kolei dużych prędkości w Polsce”, Koleje Francuskie (SNCF) i spółka CPK zainicjowały współpracę dotyczącą przygotowań do planowania, projektowania i budowy kolei dużych prędkości. Inicjatywa ta otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej. Warsztaty realizowane w jej ramach odbywają się regularnie i pozwalają na efektywne konsultacje, w których udział biorą przedstawiciele CPK, PKP Intercity, PKP PLK, Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczenia, wsparcie spółki Centralny Port Komunikacyjny w budowie kompetencji oraz wypracowanie optymalnych standardów technicznych w obszarze KDP w Polsce.

Francja posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie infrastruktury kolei dużych prędkości. SNCF to podmiot zaangażowany w międzynarodowy rozwój sieci KDP, w szczególności w ramach połączeń z sąsiednimi krajami oraz z Wielką Brytanią.

CPK stwarza liczne możliwości do dalszej współpracy polsko-francuskiej na różnych obszarach. Ministrowie postanowili kontynuować i poszerzyć działania w obszarze KDP. Szczegóły zostaną określone w najbliższych miesiącach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Podróżni na Podkarpaciu zyskują lepsze możliwości komunikacji, dzięki rozbudowie kolei. Zmodernizowana stacja Rzeszów Główny już zachęca do przejazdów pociągiem. Efektem kolejnego przedsięwzięcia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 300 mln zł, współfinansowanego z projektu POIiŚ, będą jeszcze lepsze połączenia stolicy województwa i regionu, w tym lotniska.

Szybkie połączenie centrum Rzeszowa z lotniskiem oraz wygodniejsze podróże aglomeracyjne dla mieszkańców Rzeszowa i podkarpackich miejscowości zapewni budowa 14 nowych przystanków i linii kolejowej do lotniska oraz modernizacja peronów w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Wartość inwestycji to 299 593 zł netto. Współfinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 209,6 mln zł.

„Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – m.in. połączenie Rzeszowa Głównego z lotniskiem i kilkanaście nowych przystanków, wpisuje się w projekt Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, która zwiększa możliwości przewozów pasażerskich na Podkarpaciu”– powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK, zgodnie z podpisaną w grudniu 2020 roku umową, przygotowują dokumentację. Jeszcze w 2021 rozpoczną się prace budowlane.

W 14 minut koleją na lotnisko

Dzięki realizowanemu przez PLK przedsięwzięciu, Rzeszów zyska szybki, komfortowy dojazd z centrum miasta do lotniska. Niecały kwadrans zajmie podróż pociągiem ze stacji Rzeszów Główny do portu lotniczego w Jasionce. PLK wybudują blisko 5-kilometrową linię, nową stacją Port Lotniczy Rzeszów oraz przystanek Park technologiczny.

Nowa stacja i 13 nowych przystanków - większy dostęp do kolei

Na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa podróżni zyskają nowe przystanki. W mieście będą: Rzeszów Galeria i Rzeszów Os. Dąbrowskiego, a na trasie: Boguchwała, Lutoryż i Żarnowa.

Perony będą dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wyposażenie w tablice informacyjne i system oznakowania dotykowego ułatwi podróże. Dla cyklistów przewidziano stojaki rowerowe.

Również na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Rzeszów Północny Baranówka, Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Wschodni. W Sędziszowie Małopolskim zaplanowany jest dodatkowy przystanek Sędziszów Małopolski Wschodni.

W stronę Kolbuszowej dostępność do kolei zwiększą nowe przystanki Rzeszów Północny, Głogów Małopolski Os. Niwa oraz Kolbuszowa Górna.

W ramach prac, dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowo drogowym, planowana jest także przebudowa przejazdów.

Większa oferta podróży

Możliwości częstszych podróży na jednotorowych trasach z Rzeszowa do Kolbuszowej i z Rzeszowa do Strzyżowa zwiększy budowa 4 mijanek. Zapewni to lepszą przepustowość i sprawniejszy ruch na jednotorowych liniach.

Inwestycja w liczbach:

5 km nowej linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka;

nowa stacja Port Lotniczy;

13 nowych przystanków:

4 mijanki – zwiększą możliwości kursowania pociągów:

5 dodatkowych peronów: Kolbuszowa, Zaczernie, Glinik Charzewski, Strzyżów nad Wisłokiem;

2 przejścia podziemne dla pieszych;

7 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych;

9 obiektów inżynieryjnych.

Inwestycja PLK jest częścią szerszego projektu realizowanego przez województwo podkarpackie pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Na mocy umowy o współpracy z litewskim przewoźnikiem LTG Cargo, spółka Lotos Kolej po raz pierwszy wykonała transport do przejścia Trakiszki-Mockava na granicy polsko-litewskiej. Firma przewiozła lokomotywę M62K.

Szlaki kolejowe na Litwie różnią się od polskich, gdyż większość przewozów odbywa się po torach na rozstawie wynoszącym 1520 mm. Rozstaw normalnotorowy (1435 mm) znajduje się jedynie na liczącym 120 kilometrów szlaku od przejścia granicznego Trakiszki-Mockava do Kowna, drugiego największego miasta u naszych północnych sąsiadów.

„Przewóz lokomotywy M62K na Litwę był możliwy w ramach umowy polsko-litewskiej na przekazywanie przesyłek w ruchu międzynarodowym. Otwiera nam to drogę do przekazywania ładunków, przede wszystkim kontenerów w przewozach transgranicznych z i do Litwy, do granicy południowej lub zachodniej” – mówi Anatol Kupryciuk, prezes zarządu Lotos Kolej.

Spółka Lotos Kolej prowadzi działalność przewozową w Polsce, Niemczech i Czechach, współpracuje również z innymi przewoźnikami w relacjach transgranicznych, przekazując składy zagranicznym partnerom, również w ramach łańcucha intermodalnego. Umożliwia to rozwój przewozów na długich odcinkach, co jest atutem kolei jako gałęzi transportu mogącej w krótkim czasie dostarczyć do klienta docelowego duży wolumen towarów. Ograniczając emisję CO2 do atmosfery, wpływa to na redukcję śladu węglowego.

Źródło tekstu: Lotos Kolej/Serwis Kolejowy

Przebudowa peronów i torów na odcinku Lubartów – Parczew na linii Lublin – Łuków przekroczyła półmetek. Zmodernizowane zostały już przystanki w miejscowościach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Obecnie prace prowadzone są w Berejowie i Laskach oraz na dwustumetrowym moście nad Wieprzem. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 90 mln zł współfinansowana jest ze środków RPO woj. lubelskiego.

W Berejowie kończy się budowa nowego przystanku. Dodatkowy przystanek powstaje również w Laskach, gdzie widać już betonowe konstrukcje peronów. Wykonawca ułoży nawierzchnię i zamontuje instalacje. Zamontowane zostaną wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem jazdy ułatwią orientację w podroży. Nowe przystanki zwiększą dostęp do kolei na trasie Lublin – Łuków.

Na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica są już komfortowe, wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągów. Wyposażono je m.in. w nowe wiaty, ławki, gabloty na rozkłady jazdy oraz zamontowano oświetlenie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia.

Budowane są perony w Gródku i Zabielu, gdzie gotowe są już konstrukcje obiektów. W Gródku budowane jest dojście dla podróżnych. Na przystanku Zabiele powstaje oświetlenie peronu oraz chodniki.

Na stacji Parczew prace obejmują dwa perony oraz układ torowy. Wykonane zostały ścianki peronu wyspowego. Na przygotowanym terenie ułożono 2 nowe tory oraz 8 rozjazdów. Budowa nowego peronu rozpoczęła się także na przystanku Parczew Kolejowa.

Zaawansowanie prac między Lubartowem a Parczewem na linii Lublin – Łuków nr 30 zapowiada na koniec roku powrót pociągów. Mieszkańców Powiatu Lubartowskiego i Parczewskiego z pewnością ucieszy możliwość atrakcyjnych podróży koleją m.in. z Parczewa do Lublina. Inwestycja, to również impuls do rozwoju regionu, gdyż zwiększone możliwości kolejowej trasy pozwolą na sprawny przewóz towarów” – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie jest remontowany. To największa i najważniejsza przeprawa kolejowa na odcinku Lubartów – Parczew. Na obiekcie zostanie ułożony nowy tor. Obecnie wzmacniana jest jego konstrukcja, obejmująca m.in. remont podpór i przyczółków. Stalowa kratownica pokryta została powłoką antykorozyjną.

Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów, m.in. składów towarowych o większym nacisku, tj. 221 kN/oś. Prace na linii obejmują też 14 innych obiektów, w tym 8 mostów. Dzięki inwestycji kolej na Lubelszczyźnie stanie się bardziej efektywna i konkurencyjna względem innych środków transportu.

Roboty odbywają się na ponad 26 km linii.Nowy tor został zainstalowany na odcinku Brzeźnica Bychawska - Lubartów. Specjalistyczne maszyny uzupełniają tam tłuczeń i podbijają torowisko. Postępują prace między Parczewem a Brzeźnicą Bychawską, gdzie na wcześniej przygotowanym podtorzu ułożono podkłady.

Dzięki pracom między Lubartowem a Parczewem pociągi pasażerskie przyspieszą do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h, co skróci czas przejazdu.

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe urządzenia sterowania ruchem umożliwią obsługę większej liczby składów. Prace, które zapewnią wznowienie kursowania pociągów, zakończą się w grudniu. Pozostałe roboty ukończone zostaną w 2022 r.

Podczas prac na jednotorowej linii, zgodnie z ustaleniami i wcześniejszymi informacjami, wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

O przyszłości kolei w Europie, prawach pasażera, wykluczeniu transportowym oraz kwestiach ekologicznych rozmawiali eksperci 7 maja, podczas debaty zorganizowanej przez wrocławskie biuro Parlamentu Europejskiego. Głos w dyskusji zabrali Wojciech Zdanowski – wiceprezes Kolei Dolnośląskich oraz przedstawiciele samorządu i instytucji europejskich.

Debata „Z widokiem na Europejski Rok Kolei – o nowych prawach pasażerów i reaktywacji kolei lokalnej” stanowiła punkt wyjścia do rozmowy na temat kondycji transportu kolejowego w Polsce i Europie. W dyskusji wzięli udział Tymoteusz Myrda - członek zarządu województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za rozwój transportu kolejowego w regionie, Wojciech Zdanowski – wiceprezes Kolei Dolnośląskich oraz prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, a także członek Komisji Transportu i Turystki PE.

Jednym z głównym tematów spotkania był nowy pakiet uprawnień dla pasażerów podróżujących koleją, który pod koniec kwietnia został przyjęty przez Parlament Europejski. Nowe zasady dotyczą m.in.: pomocy w przypadku opóźnień lub odwoływanych połączeń, komfortu podróży osób o ograniczonej możliwości poruszania się, czy wydzielenia specjalnej przestrzeni do przewozu rowerów.

„Chcielibyśmy, aby powrót na kolej następował w większym stopniu, znacznie przyspieszonym niż powrót do lotnictwa, zwłaszcza lotów międzynarodowych i miastowych. Liczymy na to, że pocovidowe ożywienie zaowocuje powrotem nie tylko do kolei międzynarodowej, ale również tej lokalnej, regionalnej i krajowej, ponieważ jest to najbardziej ekologiczna gałąź transportu. W ramach planu odbudowy kierujemy się dwoma podstawowymi przesłaniami – stawiamy na zielony transport oraz cyfryzację. Chcemy, by można było zdalnie dokonywać zmian w rezerwacjach, reklamacjach czy zakupie biletu”– mówił prof. Bogusław Liberadzki.

Jak podkreślał Wojciech Zdanowski, wiele z opisywanych standardów jest już obecnie spełniana przez dolnośląskiego przewoźnika.

„Stale rozwijamy funkcje zakupu biletów przez internetowe platformy, po to by wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerów. Dodatkowo nasze pociągi są wyposażone w miejsca, które umożliwiają swobodny transport rowerów. W nowym taborze zastosowaliśmy również pewnego rodzaju konfigurację, która umożliwi przewóz pojazdów według potrzeb naszych podróżnych. W zależności od pory roku – zimy czy lata, liczba miejsc przeznaczonych na transport rowerów będzie zwiększać się lub zmniejszać, tak by odpowiednio dostosować przestrzeń znajdującą się w pociągach” – komentował Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.

Wśród innych możliwych udogodnień skierowanych do pasażerów wymieniano również reaktywację połączeń nocnych, możliwości zdalnego zakupu biletów czy dokonywania reklamacji. Ważnym aspektem jest również kwestia wykluczenia transportowego, która dotyczy części społeczeństwa. Przy tworzeniu spójnej sieci transportu publicznego dużą rolę odgrywa transport autobusowy, który umożliwia podróż pomiędzy mniejszymi ośrodkami oraz węzłami przesiadkowymi.

„Wykorzystując potencjał transportu kolejowego musimy pamiętać, że zawsze powinien uzupełniać go zbiorowy transport lokalny. Przy tworzeniu sieci połączeń, jako regionalny organizator transportu kolejowego, skupiamy się na łączeniu ważnych ośrodków miejskich, atrakcji turystycznych i stolic powiatowych z najważniejszymi ośrodkami na terenie województwa. Gminy i powiaty powinny tworzyć odpowiednie sieci połączeń komunikacyjnych, które umożliwią pasażerom dojechanie do tych miejscowości, gdzie dociera kolej. Przełożyłoby się to na komplementarny transport zbiorowy na terenie województwa, potrzeba jednak współpracy, która pozwoli na skuteczną walkę z wykluczeniem transportowym” – dodał Tymoteusz Myrda.

W trakcie debaty podkreślano również jak ważną rolę pełnią kryteria kształtowania przewozów regionalnych i skala środków przeznaczanych na modernizację infrastruktury i zakup taboru.

„Około 20 procent środków w ramach wszystkich programów powinno zostać przeznaczone na zakup nowoczesnego taboru, bo to przede wszystkim od niego będzie zależeć komfort przejazdu i efektywność wykorzystania energii. Od 2010 do 2020 liczba pasażerów Kolei Dolnośląskich uległa zwiększeniu o 100%. Aby rozwijać transport kolejowy w regionie, postawiliśmy na pasażerów, a dokonaliśmy tego poprzez zakup nowego taboru oraz dostosowanie siatki połączeń. Należy pamiętać o tym, że zapewnienie odpowiedniej jakości przejazdów będzie miało bezpośredni wpływ na korzystanie z usług przewoźników”– podkreślał Wojciech Zdanowski.

Dolny Śląsk stanowi jeden z modelowych przykładów efektywnej rewitalizacji połączeń kolejowych, co przekłada się na popularność oraz wysoką frekwencję wśród pasażerów regionalnego przewoźnika. Poprzedni rok - mimo obostrzeń i czasowego wstrzymania połączeń międzynarodowych - nie wpłynął na zmniejszenie zainteresowania koleją regionalną wśród pasażerów z Dolnego Śląska, co widoczne jest w obecnych przypływach pasażerskich w związku ze znoszeniem restrykcji, m.in. w ilości podróżnych.

Całość debaty dostępna jest [tutaj].

Źródło tekstu: Koleje Dolnośląskie/Serwis Kolejowy

Prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w województwie śląskim zapewniają stały przewóz towarów koleją m.in. do elektrowni Łagisza oraz między Będzinem Łagiszą a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami. Wykorzystanie przęsła zdemontowanego z mostu kolejowego w Krakowie umożliwia sprawny i bezpieczny dojazd pociągów do bocznicy w Wojkowicach. Wartość robót to ponad 10 mln zł.

Od maja pociągi towarowe kursują po przebudowanym wiadukcie kolejowym przy ul. Sobieskiego w Wojkowicach. Składy sprawnie i bezpiecznie dowożą towar do fabryk dzięki wykorzystaniu 18-metrowego przęsła z mostu nad Wisłą w Krakowie. Konstrukcja wycofana podczas przebudowy ważnej trasy kolejowej, po sprawdzeniu może nadal służyć na linii dojazdowej. „Krakowskie” przęsło ustawiono w Wojkowicach na nowych żelbetowych przyczółkach. Przebudowa poprawiła także estetykę obiektu. Stary, wyeksploatowany wiadukt został rozebrany. Ruch drogowy pod wiaduktem odbywa się dwoma pasami. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie roku. Ich wartość to ok. 5 mln zł.

Prace torowe poprawią transport linią Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin Łagisza. Efektem prac za 5,5 mln zł będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i podniesienie prędkości pociągów do 60 km/h, dzięki czemu przewozy koleją staną się bardziej efektywne. Inwestycja obejmuje wymianę torów na odcinku 7 km od Dąbrowy Górniczej Ząbkowic do Będzina Łagiszy. Roboty rozpoczęto na początku kwietnia i zaplanowane zostały do połowy sierpnia. Prowadzone są wyłącznie w weekendy, co pozwala zachować ciągłość dostaw do elektrowni Łagisza.

Inwestycje prowadzone przez PKP PLK S.A. na terenie województwa śląskiego zwiększają możliwości kolei w sektorze przewozów towarowych. Sprzyjają także rozwojowi najbardziej ekologicznego środka transportu.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz bierze udział w trwającym Kongresie 590. Szef kolejowej spółki mówił dziś m.in. o roli transportu intermodalnego. Podkreślił, że firmie zależy na szybkiej transformacji z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego.

Prezes Czesław Warsewicz zabrał głos w panelu „Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa”. W swojej prelekcji w czasie trwającej 5 edycji Kongresu 590, powiedział m.in. o najważniejszych celach PKP Cargo.

„Chcemy jak najszybciej dokonać przejścia z przewoźnika kolejowego dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego, ponieważ takie są trendy na rynku, oczekiwania i taka jest też potrzeba naszych akcjonariuszy” – wskazał szef spółki.

Prezes Warsewicz dodał, że PKP Cargo podejmuje aktywne działania na rzecz realizacji obranej strategii.

„Poczyniliśmy już inwestycje w zakresie wsparcia budowy oferty logistycznej. To największy zakup w historii PKP CARGO w obszarze intermodalnym. Ogłoszony jest przetarg na zakup 5 lokomotyw wielosystemowych, rozbudowa centrum logistycznego w Małaszewiczach” – podkreślił.

Czesław Warsewicz zaznaczył, że inwestycje, które chce realizować PKP Cargo, wpisują się m.in. w realizację strategii spółki, poprawę jakości świadczonych usług, czy tendencji występujących na rynku. Podkreślił też, że inwestycje grupy sprzyjają jednocześnie poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki.

„Jeżeli chcemy wykorzystać szeroko pojętą infrastrukturę, to bez systemu wsparcia logistycznego trudno sobie wyobrazić dynamiczny rozwój polskiej gospodarki po pandemii” – podsumował prezes PKP Cargo.

Piąta edycja Kongresu 590 zakończy się jutro. Transmisję z wydarzenia można śledzić [tutaj].

Źródło: Twitter.com/PKP Cargo/Serwis Kolejowy

Nowe definicje, wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu oraz punktu kompleksowej obsługi OSS – to podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym uchwalonej 30 marca 2021 roku.

27 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780), która częściowo wdraża do prawa krajowego dyrektywy 2016/797 [i] oraz 2016/798 [ii] czyli przepisy technicznego filara IV pakietu kolejowego.

Co do zasady ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 28 lipca 2021 roku. Wyjątki to:

  1. zmiany związane z zastąpieniem krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez europejski rejestr pojazdów kolejowych (EVR) - wchodzą w życie 16 czerwca 2021 r.
  2. zmiany dotyczące wymagań w zakresie świadectw sprawności technicznej – wymagania te są związane z terminem wejścia w życie obowiązku posiadania certyfikatu ECM określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2019/779 - wchodzą w życie 16 czerwca 2022 r.

Ustawa wprowadza nowe definicje, m.in. obszaru użytkowania pojazdu, punktu kompleksowej obsługi, rodzaju działalności, zakresu działalności oraz obszaru działalności. Ponadto przewiduje szereg zmian w obrębie aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej, pojazdu kolejowego, przewoźnika kolejowego oraz użytkownika bocznicy kolejowej.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia:

Ponadto ustawa wprowadza rozszerzenie zakresu certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779 oraz modyfikuje zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.

Rozszerzeniu ulega katalog zadań Prezesa UTK, m.in. o konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników. W sytuacji ujawnienia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes UTK wprowadzi w drodze decyzji tymczasowe środki bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez wyszczególnione w ustawie podmioty - może wystosować do danego podmiotu pisemne ostrzeżenie.

Wprowadzony zostaje również obowiązek współpracy Prezesa UTK z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru.

Tekst ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym dostępny jest na [stronie] Dziennika Ustaw.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram