fbpx

Z inteligentnych systemów transportowych (ITS), które pozwalają usprawnić i zarządzać komunikacją, korzysta już większość zachodnioeuropejskich metropolii. Duże doświadczenie we wdrażaniu systemów ITS mają m.in. Amsterdam, Paryż czy Londyn. Technologie coraz częściej zarządzają i usprawniają komunikację również w dużych polskich miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Białystok, Rzeszów, czy Kraków. Teraz dołączają do nich także Tychy.

Z czego składa się tyski ITS?

"Tyski ITS to jeden z największych projektów zrealizowanych w naszym mieście i jeden z najbardziej rozwiniętych systemów sterowania ruchem w Polsce. ITS daje nam całą gamę narzędzi i możliwości do przeprowadzania różnego rodzaju analiz, pomiarów oraz symulacji ruchu. Wszystko po to, by na tyskich drogach było bezpieczniej, a ruch odbywał się płynniej" – powiedział Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

Sercem całego systemu jest nowoczesne i jedno z największych w Polsce (blisko 400 m2) Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Gromadzone są tam bieżące informacje o ruchu drogowym – to także główny ośrodek monitorowania ruchu przez blisko 600 kamer monitoringu, wraz z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W przypadku wypadku system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na 72 tablicach w wybranych punktach miasta. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać utrudnienia drogowe związane z robotami drogowymi, imprezami masowymi czy też powstałe zatory drogowe.

Na tym nie koniec. W ramach systemu zbudowano lub zmodernizowano ponad 40 skrzyżowań w mieście, m.in. w ciągu ulic Mikołowskiej, Katowickiej, Bielskiej, Niepodległości, Sikorskiego i Oświęcimskiej wraz z instalacją pełnego systemu sterowania i monitorowania ruchu.

Istotnym elementem systemu jest priorytet na skrzyżowaniach dla ponad 170 autobusów i trolejbusów, a także 15 pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto, na tyskich ulicach zainstalowano blisko 20 stacji monitorujących pogodę oraz pomiar zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także 20 tablic informujące o dostępności miejsc parkingowych wraz z 6 stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki wykorzystaniu danych z 6 odcinków pomiaru prędkości i 5 stacji dynamicznego ważenia ciężarówek w ruchu poprawi się bezpieczeństwo poruszania się po tyskich drogach.

Wszystkie funkcjonalności nowego systemu ITS wraz z informacjami o warunkach ruchu i planerem podróży zostały zawarte w dedykowanym portalu informacyjnym dla mieszkańców.

"System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Docelowo, gdy system ITS zostanie skalibrowany i uzyska swoją pełną funkcjonalność, z pewnością wszyscy zauważymy i odczujemy poprawę ruchu na drogach" – zapewniał Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Pojazdy skomunikowane z infrastrukturą na tyskich drogach

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2019-2022 przez firmę Yunex. Jego całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań wyniósł około 121 mln zł, z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

System ITS w Tychach został stworzony w oparciu o najnowocześniejsze istniejące rozwiązania, a także technologie przyszłości, w tym m.in. współpracę infrastruktury drogowej z pojazdami autonomicznymi.

"Tychy to pierwsze w Polsce miasto otrzymujące kluczowe rozwiązanie, aby w przyszłości obsługiwane mogły być również pojazdy autonomiczne. Możliwości te wynikają z funkcjonalności specjalnych nadajników w technologii V2X przekazujących w czasie rzeczywistym informacje o warunkach panujących na drogach bezpośrednio do pojazdów. Wdrażanie tych systemów, Yunex Traffic realizuje w kilkunastu lokalizacjach w USA, a także w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, czy Singapurze. Dzięki projektowi ITS Tychy rozwiązania pojawiają się również w Polsce" – dodał Dariusz Obcowski, Prezes Zarządu Yunex Sp. z o.o.

Poza Tychami firma Yunex Sp. z o.o. realizuje projekty z obszaru ITS w największych polskich miastach - Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, na drogach ekspresowych i tunelach w całej Polsce oraz zarządza powstałą infrastrukturą techniczną. 

Źródło tekstu: siemens.mobility.com/Serwis Kolejowy

Nevomo i Duisport wspólnie ocenią możliwość wdrożenia technologii MagRail w sieci transportowej portu. Nevomo, twórca innowacyjnej, inspirowanej hyperloopem technologii MagRail oraz Duisport, właściciel i operator portu w Duisburgu, podczas Dnia Innowacji w Duisburgu podpisali Porozumienie o Współpracy (MoU) w celu zbadania możliwości zwiększenia wydajności Duisportu za pomocą technologii MagRail w ramach istniejącej infrastruktury transportowej portu.

"Technologia MagRail firmy Nevomo doskonale odpowiada naszym strategicznym celom, pozwalając na zwiększenie wydajności duisportu. Zwiększenie przepustowości i elastyczności istniejącej sieci przy zachowaniu pełnej interoperacyjności z istniejącymi rozwiązaniami ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Cieszymy się, że możemy rozpocząć współpracę z tak innowacyjną firmą jak Nevomo." – powiedział Alexander Garbar, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w duisport.

MagRail został zaprojektowany w celu łatwego, szybkiego i efektywnego ekonomicznego zwiększenia przepustowości i możliwości istniejących linii kolejowych oraz poprawy wydajności systemu transportu kolejowego. Silnik liniowy, jeden z głównych podsystemów, zapewnia lepsze parametry eksploatacyjne istniejącej infrastruktury bez konieczności przeprowadzania czasochłonnych i kosztownych modernizacji linii. Ponadto MagRail daje możliwość eksploatacji pojazdów zasilanych energią elektryczną na obszarach niezelektryfikowanych, takich jak np. terminale i porty.

System MagRail można zintegrować z istniejącymi systemami kolejowymi poprzez modernizację infrastruktury. Dzięki temu tradycyjny system transportu kolejowego może zyskać lepszą dynamikę przewozów, wyższe limity załadunku, większą elastyczność i możliwość automatycznego prowadzenia pociągów bez konieczności budowy nowych linii.

"Jesteśmy niezmiernie dumni, że duisport wybrał nas na swojego partnera. Jest to niewątpliwie najlepsze potwierdzenie wiarygodności naszej technologii, jakie możemy otrzymać od rynku oraz potwierdzenie dużego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania z zakresu mobilności. Jesteśmy zdecydowani wspierać osiąganie celów strategicznych duisport poprzez wdrożenie technologii MagRail w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej, co przyniesie korzyści w codziennej działalności portu." – podkreślił Stefan Kirch, Chief Business Development Officer w Nevomo.

To unikalne w skali światowej rozwiązanie sprawia, że zarówno pojazdy z napędem magnetycznym, jak i pociągi konwencjonalne mogą kursować na tych samych liniach kolejowych bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w istniejącym taborze. MagRail umożliwia w pełni automatyczne prowadzenie pociągów, zwiększoną częstotliwość kursowania, eksploatację bez sieci trakcyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum możliwości wystąpienia błędu ludzkiego, z rozkładami jazdy dostosowanymi do zmieniających się potrzeb transportowych. Dzięki wielu unikalnym cechom MagRail stanowi zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnego transportu towarowego: ciężarówek, samolotów i statków. W rezultacie, wdrożenie technologii MagRail znacznie zwiększa przepustowość linii kolejowych oraz obniża koszty budowy, utrzymania i eksploatacji.

Technologia MagRail firmy Nevomo została już doceniona przez głównych graczy europejskiego rynku kolejowego, co zostało potwierdzone kilkoma podpisanymi umowami, w tym z włoskim zarządcą infrastruktury - RFI.

Firma Nevomo zaprezentowała pierwszą wersję demonstracyjną technologii kolei magnetycznej o nazwie MagRail w 2019 r. w skali 1:5, a następnie pomyślnie przeprowadziła testy w skali średniej w grudniu 2020 r. Przygotowania do pierwszych testów w skali 1:1 na torze testowym w Nowej Sarzynie rozpoczęły się latem 2021 roku. Na początku 2022 roku firma Nevomo zakończyła budowę infrastruktury kolejowej i rozpoczęła instalację elementów systemu MagRail na tym najdłuższym w Europie pełnowymiarowym torze testowym dla pasywnej lewitacji magnetycznej.

Duisport – Duisburger Hafen AG

Duisburger Hafen AG jest właścicielem i operatorem portu w Duisburgu, największego portu śródlądowego na świecie. Grupa duisport oferuje kompleksowe usługi dla portów i lokalizacji logistycznych w zakresie infrastruktury i rozliczeń. Ponadto spółki zależne świadczą usługi logistyczne, takie jak tworzenie i optymalizacja łańcuchów transportowych i logistycznych, usługi transportu kolejowego, zarządzanie obiektami, logistyka kontraktowa i logistyka opakowań.

Źródło tekstu: nevomo.tech/Serwis Kolejowy

3 czerwca 2022 r. w Pradze odbyły się VII polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli premierzy Mateusz Morawiecki i Petr Fiala. W ramach podstolika ds. transportu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu Czech Martin Kupka omówili najważniejsze aspekty współpracy dwustronnej w dziedzinie transportu. Wśród poruszonych tematów znalazły się: projekt kolei dużych prędkości (KDPV4), budowa szlaku drogowego S3-D11, rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozwój żeglugi śródlądowej.

Źródło: gov.pl

Długoterminowym celem Polski i Czech, jest budowa linii kolei dużych prędkości w relacjach Warszawa – Ostrawa – Brno – Bratysława – Budapeszt i Praga – Brno we współpracy z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz linia Wrocław – Praga, która jest przedmiotem weryfikacji ekonomicznej na podstawie umowy obu stron, w opcji przebiegu trasy przez Hradec Králové. Obecnie trwają analizy określenia możliwych punktów przecięcia granicy PL-CZ na odcinku Katowice – Ostrawa.

"Projekt Kolei Dużych Prędkości jest jednym z elementów rozwoju całej infrastruktury transportowej w Polsce. Obecnie najistotniejsze jest określenie punktów przecięcia wspólnej granicy państwowej przez linie kolei dużych prędkości na odcinku Katowice – Ostrawa oraz Wrocław – Praga, a także zsynchronizowanie terminów planów budów tych linii po obu stronach granicy polsko-czeskiej" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa szlaku, tj. drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i autostrady D11 po stronie czeskiej, łączącego porty Szczecin i Świnoujście z Pragą przez zachodnie regiony Polski, to obecnie najważniejsze wspólne zadanie drogowe. Po obu stronach granicy kontynuowane są prace budowlane. W Polsce ukończenie ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 zaplanowano na 2024 rok.

Ministrowie wyrazili zamiar odbycia wizyty terenowej odcinków przygranicznych tras S3-D11, by móc na miejscu dokładnie zapoznać się z aktualnym stanem prac budowlanych i przygotowawczych.

"Projekt ten jest kluczowy zarówno w dwustronnych relacjach, jak i dla całego regionu Europy Środkowej, gdyż w dogodny sposób łączy Czechy z polskimi portami morskimi Morza Bałtyckiego. Ten nowoczesny ciąg drogowy po wybudowaniu będzie dźwignią naszych gospodarek, dlatego tak konieczne i kluczowe jest ich ukończenie w najszybszym możliwym czasie. Podtrzymujemy wcześniejszą deklarację wsparcia działań celem maksymalnego przyśpieszenia budowy autostrady D11 po stronie czeskiej" – dodał minister Andrzej Adamczyk.

Podczas podpisania memorandum o współpracy polsko-czeskiej w zakresie rozwoju połączeń Czech z polskimi portami morskimi minister Adamczyk powiedział, że przyczyni się ono do intensyfikacji wzajemnych obrotów handlowych oraz zacieśnienia współpracy w obszarze transportu, w tym w zakresie  wykorzystywania polskich portów morskich, które są do dyspozycji także dla czeskich kontrahentów.

"Polski rząd stawia za kluczowe inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskich portów, aby mogły one zapewnić jeszcze lepszą ofertę dla swoich partnerów z państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Republiki Czeskiej. We wszystkich największych polskich portach morskich trwają inwestycje, które mają na celu zwiększenie ich potencjału przeładunkowego, a także rozszerzenie ich oferty rynkowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie efektywnych, niezawodnych i bardzo konkurencyjnych łańcuchów logistycznych dla praktycznie wszystkich typów ładunków" – zaznaczył A. Adamczyk.

Przedstawiciele Polski i Czech wyrazili także zainteresowanie współpracą na rzecz budowy połączenia wodnego na odcinku Ostrawa – Kędzierzyn-Koźle. Kwestią integrującą podejmowane działania jest współpraca na rzecz poprawy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej i włączenia jej do transeuropejskiej sieci TEN-T (obecnie uwzględniony jest jedynie odcinek Odry: Szczecin i Świnoujście-Ognica).

Źródło: gov.pl

Rozmowy dotyczyły także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Poprzednia, VI edycja polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych odbyła się 28 sierpnia 2019 roku w Warszawie.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Jak kolej jest konkurencyjna w stosunku do transportu indywidualnego i innych usług publicznego transportu zbiorowego? W opracowaniu przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego analizie poddano 33 trasy między miastami powyżej 100 tys. mieszkańców. Dla poszczególnych tras porównany jest czas i koszt przejazdu różnymi środkami lokomocji.

Opracowanie „Konkurencyjność kolei” obejmuje przekazane przez przewoźników dane za rok 2020, a oferta przewozowa została zaktualizowana wg stanu na luty 2022 r.

W 2020 r. największą liczbę pasażerów przewieziono w relacji Warszawa – Łódź. Komunikacja kolejowa pomiędzy tymi dwoma miastami od lat odnotowuje bardzo dobre wyniki przewozowe, na co wpływ ma zarówno wielkość obu miast, jak i również dostępność komunikacyjna. Transport kolejowy jest bardzo chętnie wybierany przez mieszkańców Łodzi ze względu na atrakcyjny czas przejazdu oraz stabilną ofertę przewozową.

Ponad milion pasażerów przewieziono w 2020 r. również w bezpośredniej relacji Warszawa – Kraków. Aż siedem spośród dziesięciu najpopularniejszych relacji w kraju obejmuje Warszawę.

"Przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego raport przybliża sytuację na rynku kolejowym, wyróżniając relacje, gdzie oferta handlowa certyfikowanych przewoźników kolejowych spełnia oczekiwania pasażerów, ale również te, które – ze względu na wieloletnie zaniedbania lub inne ograniczenia organizacyjne - nie pozwalają na wykreowanie popytu na codzienne oraz okazjonalne podróże koleją" – stwierdził dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla celów analizy efektywności przewozów kolejowych uruchamianych w bezpośrednich relacjach wprowadzono wskaźnik relacyjny wykorzystania kolei. Wartość wskaźnika to iloraz liczby pasażerów podróżujących w ciągu roku na danym odcinku (tam i z powrotem) oraz sumy liczby mieszkańców obu miast.

Najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei osiągnięto w relacji Katowice – Tychy. Średnio na jednego mieszkańca obu miast przypadają prawie dwie podróże w 2020 r. zrealizowane na tym odcinku. Wysoki wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano również np. w relacji Bydgoszcz – Toruń.

Analiza dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych. Koleją przetransportowano 29,5 mln ton ładunków tego typu wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 9,7 mld tono-km. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 13%, a praca przewozowa o 9,5%.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 29,5 mln ton ładunków niebezpiecznych. W porównaniu z 2020 r. masa ładunków wzrosła o ponad 3,3 mln ton (13%). Praca przewozowa w analizowanym okresie wyniosła 9,7 mld tono-km i wzrosła o ponad 0,8 mld tono-km (9,5%). Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym według masy wyniósł 12,1% (11,7% w 2020 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 17,4% (17,0% w 2020 r.). W 2021 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła 330 km (340 km w 2020 r.).

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W 2021 r. było to 68,1% (68,6% w 2020 r.) według masy oraz 73,6% (71,6% w 2020 r.) według pracy przewozowej. Wg masy import stanowił 21,9%, eksport 7,6%, a tranzyt 2,4% ogółu przewozów towarów niebezpiecznych. Największą klasą ładunków w 2021 r. były materiały zapalne ciekłe (klasa 3.). Ich udział w rynku przewozów niebezpiecznych według przewiezionej masy wyniósł 63,7% (61,7% w 2020 r.), a według wykonanej pracy przewozowej 69,0% (66,8% w 2020 r.). Klasyfikacja towarów niebezpiecznych znajduje się Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID [TUTAJ].

"W 2021 r. odnotowano wzrost masy oraz pracy przewozowej ładunków niebezpiecznych w stosunku do 2020 r. Wyniki były również lepsze niż w 2019 r. czyli przed pandemią koronawirusa. Kolej, która jest bezpieczniejsza od transportu drogowego, powinna być na większą skalę wykorzystywana do transportu ładunków niebezpiecznych" – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe wyniki przewozów ładunków niebezpiecznych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl

LTG Cargo kontynuuje realizację planów dywersyfikacji i rozpocznie transport ładunków intermodalnych do Niemiec. Pierwszy regularny pociąg z Kaunas Intermodal Terminal (KIT) do Duisburga odjedzie 4 kwietnia 2022 r.

To pierwszy międzynarodowy szlak towarowy na Zachód, nad którego realizacją zajmą się spółki Grupy LTG w trzech różnych krajach.

"Obecnie aktywnie pracujemy nad zaoferowaniem rynkowi jak największej liczby możliwości połączenia z Zachodem. Dotarcie do terminalu intermodalnego w Duisburgu otworzy przed klientami możliwości dalszego transportu naczep i kontenerów pociągiem do innych terminali. Bezpośrednie pociągi do terminali w Niemczech, Włoszech, Polsce, Belgii, Holandii i Szwecji regularnie kursują z Duisburga. Ponadto możliwe są połączenia z Francją, a nawet Wielką Brytanią" – powiedział Eglė Šimė, dyrektor generalny LTG Cargo.

Na Litwie przesyłki będą realizowane przez zespół LTG Cargo, a przewozy w Polsce i Niemczech przez spółkę zależną LTG Cargo Polska. Ubiegłoroczna praca i odnosząca sukcesy spółka zależna działająca w Polsce pozwolą zaoferować klientom bardziej zrównoważony i opłacalny sposób transportu ładunków do i z Europy Środkowej. Transport ładunków będzie organizowany według możliwości firm, co oznacza, że wszystkie niezbędne rozwiązania logistyczne będą zapewnione niezależnie.

Długość nowej trasy KIT-Duisburg-KIT wyniesie 3040 km. Pociąg będzie kursował trzy razy w tygodniu w obu kierunkach, a na jednej trasie przewiezie się do 36 jednostek naczep i kontenerów z towarami intermodalnymi. Firma planuje również w najbliższych miesiącach nawiązać współpracę z nowymi klientami w Polsce i poszukać sposobów na pomoc litewskiemu biznesowi w imporcie surowców z krajów Europy Środkowej.

Źródło tekstu: ltgcargo.pl/Serwis Kolejowy 

Wspólne działania mające na celu usprawnienie udzielanej pomocy w związku z wojną rosyjsko-ukraińską były omawiane 11 i 12 marca 2022 r. podczas spotkań delegacji ministerstw ds. transportu Polski, Ukrainy, Austrii, Czech, Francji, Niemiec oraz unijnej Komisarz ds. transportu w Krakowie i pograniczu polsko-ukraińskim.

Źródło: gov.pl

W rozmowach wzięli udział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem Rafałem Weberem, Andrzejem Bittelem oraz Pawłem Szefernaker, komisarz UE ds. transportu Adina Vălean, minister klimatu, środowiska, energii, transportu, innowacji i technologii Austrii Leonore Gewessler, minister transportu Czech Martin Kupka, minister transportu i infrastruktury cyfrowej RFN Volker Wissing, minister ds. transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari oraz wicepremier Ukrainy Julia Sidorenko wraz z ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakowem i wiceministrem Vasilijem Shkurakovem.

Wizyta delegacji miała ścisły związek z nadzwyczajną sytuacją napływu na granicę polsko-ukraińską uchodźców powstałą na skutek działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Od początku wojny tą drogą do Polski dostało się ponad 1,6 mln osób. Spotkanie pozwoliło unaocznić skalę wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie transport kolejowy oraz drogowy.

"Jesteśmy dzisiaj wspólnie na polsko-ukraińskiej granicy: ministrowie odpowiedzialni za transport oraz unijna komisarz ds. transportu. Chcemy jeszcze lepiej koordynować nasze działania transportowe, aby wyzwania związane z napływem obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej zostały jak najlepiej zaadresowane. Musimy podjąć już teraz decyzje, które uchronią nas przed niewydolnością systemu transportowego w niedługiej przyszłości. Musimy pomóc Ukraińcom bezpiecznie dotrzeć do nowych miejsc zamieszkania, do rodzin w głębi Polski czy innych krajów Europy. Dziękuję partnerom z Czech i Niemiec za uruchamianie dodatkowych pociągów dla sprawniejszego transportu uchodźców" – powiedział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk.

Przedstawiciele zapoznali się z trudną sytuacją na przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec, punkcie pomocowym dla uchodźców w miejscowości Młyny oraz na dworcu kolejowym w Przemyślu. Wobec napływu ok. 100 tys. osób dziennie z Ukrainy do Polski rząd RP podjął szereg działań pomocowych, w tym w zakresie transportu.

Na potrzeby obsługi wzmożonego ruchu w związku z migracją uchodźców wojennych z Ukrainy, zmieniono organizację ruchu na drogach krajowych. Tworzone są łańcuchy logistyczne oraz specjalne skomunikowanie pociągów od granicy w głąb Polski, oraz innych krajów Europy, tak aby ułatwić transport zgodnie z potrzebami Ukraińców. W ramach pakietu ułatwień dotyczących przejazdów po polskich drogach transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. Również samochody na ukraińskich rejestracjach mogą poruszać się bez opłat płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

"Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Wprowadziliśmy także tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów. Pomoże to zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym" – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii, a także przewoźników regionalnych. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

"Organizujemy pociągi specjalne i humanitarne na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy, w tym wykorzystujemy infrastrukturę szerokotorową LHS. Stale utrzymywana jest rezerwa taborowa wraz z załogami, aby w razie konieczności uruchomić kolejne składy. Współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na efektywnie przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów" – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Minister Paweł Szefernaker zaznaczył, że Polska przyjęła w ciągu 2 tygodni więcej uchodźców wojennych z Ukrainy, niż cała Unia Europejska przyjęła imigrantów podczas tzw. kryzysu migracyjnego 2015 – 2016 r.

"Mamy pewność, że ci ludzie uciekają przed wojną i chcą ocalić swoje życie. Serca i domy Polaków są otwarte na naszych braci zza wschodniej granicy. W Polsce nie są tworzone obozy dla uchodźców, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nasi przyjaciele z Komisji Europejskiej, z Austrii, Czech, Niemiec i Francji dzięki dzisiejszej wizycie na polskiej granicy dostrzegli ogrom wyzwań, jakie stanęły przed krajami Unii Europejskiej i całego wolnego świata w związku z barbarzyńską agresją rosyjskiego najeźdźcy" – dodał.

Źródło: gov.pl

"Polska od początku wojny na Ukrainie wprowadza i popiera sankcje wobec Rosji. W obszarze transportu intensywnie współpracujemy z KRPM oraz MSZ przygotowując stanowisko Polski zgłaszane na forum UE w tym zakresie. Mamy bowiem świadomość, że tylko jednomyślne działania przyniosą skutek. Jeszcze przed decyzjami UE zamknęliśmy przestrzeń powietrzną dla Rosji, popieraliśmy sankcje w sektorze morskim i dalej pracujemy nad wspólnymi rozwiązaniami, które ograniczą m.in. możliwości ekonomiczne Rosji"– dodał minister Adamczyk.

"Jesteśmy gotowi współdziałać, żeby rozwiązać kryzys humanitarny spowodowany niewybaczalnym aktem agresji Prezydenta Putina. Od samego początku ściśle współpracujemy z przyjaciółmi z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, by nieść pomoc uchodźcom wojennym. Uważamy, że trzeba skupić się na poprawie koordynacji połączeń kolejowych pomiędzy krajami Europy Centralnej, gdzie zmierza większość uchodźców z Ukrainy" - powiedział minister transportu Czech Martin Kupka.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie z niemieckimi kolejami, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy m.in. do Berlina, Monachium, Hanoweru czy Frankfurtu. Pociągi kursują z Przemyśla, Warszawy, Krakowa i Katowic.

"Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Dlatego ściśle współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów. Kolejarze w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebujących pomocy, za co im serdecznie dziękuję" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Chciałbym podziękować naszym partnerom z kolei niemieckich i czeskich za uruchamianie dodatkowych pociągów dla sprawniejszego transportu uchodźców. Jest to obecnie niezwykle ważne, ponieważ wszyscy stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest zaopiekowanie się setkami tysięcy ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu okrucieństwa wojny. Ta sytuacja wymaga wspólnych długoterminowych działań wszystkich przewoźników kolejowych" – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Już blisko 390 tys. obywateli Ukrainy skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity po terenie kraju. Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. ze stacji Chełm, Hrubieszów Dorohusk, Przemyśl i Krościenko odprawiono 194,5 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, głównie do Krakowa, Katowic, Wrocławia, Warszawy.

Od 24 lutego do 10 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 456 pociągów, w tym 254 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 96 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 106 pociągów uruchamianych taborem przewoźników regionalnych.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Od 24 lutego do 10 marca br. spółka wzmocniła 492 pociągi stałego kursowania na terenie kraju łącznie 1520 wagonami.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Pragi i Wiednia. 

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie 9 pociągów PKP IC. Polskie koleje planują także uruchamianie dodatkowych składów, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic będą przewozić uchodźców w kierunku Niemiec.

Od 9 marca br. do odwołania wszystkie pociągi jadące z Polski do Niemiec kursują w kategorii InterCity (obniżenie kategorii 4 par połączeń z EIC na IC), co pozwala na równomierne rozkładanie potoków pasażerów do Berlina. Jeden z tych pociągów relacji Warszawa – Frankfurt nad Odrą został od 4 marca specjalnie uruchomiony. Od 7 marca został uruchomiony także dodatkowy pociąg na trasie Kraków – Rzepin, gdzie podstawiane są specjalne autobusy, które zawożą pasażerów do Berlina. Rozszerzony został także zakres kursowania 1 pary połączeń na trasie Warszawa – Berlin – składy, będą jeździły również w weekend.

Od 27 lutego br. do stacji Rzepin (przejazdy do Frankfurtu nad Odrą i Berlina) wydano ponad 59 tys. bezpłatnych biletów, z czego blisko 31 tys. zostało wydanych tylko z Warszawy do Rzepina.

Również od 27 lutego br. do stacji Chałupki (przejazdy do Pragi i Wiednia) wydano blisko 29 tys. bezpłatnych biletów, z czego blisko 11 tys. zostało wydanych tylko z Warszawy do Chałupek.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Wspólne działania mające na celu usprawnienie udzielanej pomocy w związku z wojną rosyjsko-ukraińską były omawiane 11 i 12 marca 2022 r. podczas spotkań delegacji ministerstw ds. transportu Polski, Ukrainy, Austrii, Czech, Francji, Niemiec oraz unijnej Komisarz ds. transportu w Krakowie i pograniczu polsko-ukraińskim.

Źródło: gov.pl

W rozmowach wzięli udział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk wraz z wiceministrem Rafałem Weberem, Andrzejem Bittelem oraz Pawłem Szefernaker, komisarz UE ds. transportu Adina Vălean, minister klimatu, środowiska, energii, transportu, innowacji i technologii Austrii Leonore Gewessler, minister transportu Czech Martin Kupka, minister transportu i infrastruktury cyfrowej RFN Volker Wissing, minister ds. transportu Francji Jean-Baptiste Djebbari oraz wicepremier Ukrainy Julia Sidorenko wraz z ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakowem i wiceministrem Vasilijem Shkurakovem.

Wizyta delegacji miała ścisły związek z nadzwyczajną sytuacją napływu na granicę polsko-ukraińską uchodźców powstałą na skutek działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Od początku wojny tą drogą do Polski dostało się ponad 1,6 mln osób. Spotkanie pozwoliło unaocznić skalę wyzwań, z jakimi mierzy się obecnie transport kolejowy oraz drogowy. 

"Jesteśmy dzisiaj wspólnie na polsko-ukraińskiej granicy: ministrowie odpowiedzialni za transport oraz unijna komisarz ds. transportu. Chcemy jeszcze lepiej koordynować nasze działania transportowe, aby wyzwania związane z napływem obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej zostały jak najlepiej zaadresowane. Musimy podjąć już teraz decyzje, które uchronią nas przed niewydolnością systemu transportowego w niedługiej przyszłości. Musimy pomóc Ukraińcom bezpiecznie dotrzeć do nowych miejsc zamieszkania, do rodzin w głębi Polski czy innych krajów Europy. Dziękuję partnerom z Czech i Niemiec za uruchamianie dodatkowych pociągów dla sprawniejszego transportu uchodźców" – powiedział minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk.

Przedstawiciele zapoznali się z trudną sytuacją na przejściu granicznym Korczowa – Krakowiec, punkcie pomocowym dla uchodźców w miejscowości Młyny oraz na dworcu kolejowym w Przemyślu. Wobec napływu ok. 100 tys. osób dziennie z Ukrainy do Polski rząd RP podjął szereg działań pomocowych, w tym w zakresie transportu.

Na potrzeby obsługi wzmożonego ruchu w związku z migracją uchodźców wojennych  z  Ukrainy, zmieniono organizację ruchu na drogach krajowych. Tworzone są łańcuchy logistyczne oraz specjalne skomunikowanie pociągów od granicy w głąb Polski, oraz innych krajów Europy, tak aby ułatwić transport zgodnie z potrzebami Ukraińców. W ramach pakietu ułatwień dotyczących przejazdów po polskich drogach transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. Również samochody na ukraińskich rejestracjach mogą poruszać się bez opłat płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

"Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Wprowadziliśmy także tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów. Pomoże to zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym  i międzynarodowym transporcie drogowym"  – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii, a także przewoźników regionalnych. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Źródło: gov.pl

"Organizujemy pociągi specjalne i humanitarne na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy, w tym wykorzystujemy infrastrukturę szerokotorową LHS. Stale utrzymywana jest rezerwa taborowa wraz z załogami, aby w razie konieczności uruchomić kolejne składy. Współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na efektywnie przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów" – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Minister Paweł Szefernaker zaznaczył, że Polska przyjęła w ciągu 2 tygodni więcej uchodźców wojennych z Ukrainy, niż cała Unia Europejska przyjęła imigrantów podczas tzw. kryzysu migracyjnego 2015 – 2016 r. 

"Mamy pewność, że ci ludzie uciekają przed wojną i chcą ocalić swoje życie. Serca i domy Polaków są otwarte na naszych braci zza wschodniej granicy. W Polsce nie są tworzone obozy dla uchodźców, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nasi przyjaciele z Komisji Europejskiej, z Austrii, Czech, Niemiec i Francji dzięki dzisiejszej wizycie na polskiej granicy dostrzegli ogrom wyzwań, jakie stanęły przed krajami Unii Europejskiej i całego wolnego świata w związku z barbarzyńską agresją rosyjskiego najeźdźcy" – dodał.

"Polska od początku wojny na Ukrainie wprowadza i popiera sankcje wobec Rosji. W obszarze transportu intensywnie współpracujemy z KRPM oraz MSZ przygotowując stanowisko Polski zgłaszane na forum UE w tym zakresie. Mamy bowiem świadomość, że tylko jednomyślne działania przyniosą skutek. Jeszcze przed decyzjami UE zamknęliśmy przestrzeń powietrzną dla Rosji, popieraliśmy sankcje w sektorze morskim i dalej pracujemy nad  wspólnymi rozwiązaniami, które ograniczą m.in. możliwości ekonomiczne Rosji"– dodał minister A Adamczyk. 

"Jesteśmy gotowi współdziałać, żeby rozwiązać kryzys humanitarny spowodowany niewybaczalnym aktem agresji Prezydenta Putina. Od samego początku ściśle współpracujemy z przyjaciółmi z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, by nieść pomoc uchodźcom wojennym. Uważamy, że trzeba skupić się na poprawie koordynacji połączeń kolejowych pomiędzy krajami Europy Centralnej, gdzie zmierza większość uchodźców z Ukrainy" - powiedział minister transportu Czech Martin Kupka.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

W związku z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych, by usprawnić pomoc humanitarną dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

"Polska solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który z ogromną determinacją opiera się rosyjskiej agresji. Naszym obowiązkiem moralnym jest nieść pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, dlatego wprowadzamy szereg ułatwień w transporcie. Chodzi m.in. o nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy pociągami PKP Intercity, bezpłatne przejazdy po polskich drogach transportów humanitarnych czy wprowadzenie czasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy

Od 26 lutego br. obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

"Kolejarze w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebujących pomocy. Dzięki bezpłatnym przejazdom pociągami PKP Intercity możliwy jest dojazd do wybranych miast i miejscowości objętych siatką połączeń przewoźnika" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bezplatne-przejazdy-dla-obywateli-ukrainy-pociagami-pkp-intercity

W ślad za narodowym przewoźnikiem poszły inne spółki – w tym samorządowe. W sumie obecnie 12 przewoźników oferuje pasażerom z Ukrainy swoje usługi za darmo.

Współpraca z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi

Polska nawiązała współpracę z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, pozwalająca na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów

Współpraca z Deutsche Bahn:

·         wzmocnione zostały składy pociągów Berlin-Warszawa Express o dodatkowe wagony,

·         od 4 marca br. o 5:17 odjeżdża z Warszawy dodatkowy pociąg Deutsche Bahn na trasie do Frankfurtu nad Odrą,

·         uruchomiony został dodatkowy pociąg DB Region z Cottbus do Przemyśla (bez przystanków pośrednich na terenie Polski),

·         zostało uruchomione połączenie wahadłowe Frankfurt-Berlin,

·         Deutsche Bahn udostępnił także swoje autobusy, które obecnie kursują na trasie Warszawa-Niemcy.

Swoje dodatkowe pociągi uruchomiły także České drahy oraz Regio Jet.

Dworce kolejowe w pełnej gotowości

Dworce PKP są jednymi z pierwszych miejsc, do których docierają obywatele Ukrainy po przyjeździe do Polski pociągami ewakuacyjnymi. Szczególną rolę odgrywają dworce Przemyśl Główny i Chełm, na których PKP SA udostępnia przestrzenie i pomieszczenia, w których zorganizowano punkty recepcyjne dla przybywających do Polski Ukraińców. Punkt recepcyjny funkcjonuje również na dworcu Warszawa Wschodnia, a w wielu miastach Polski działają punkty informacyjne.

Więcej informacji o działaniu dworców znajduje się na stronie internetowej PKP SA:  https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/3146-pomoc-dla-obywateli-ukrainy-na-dworcach-przemysl-glowny-i-chelm

Specjalne pociągi Lwów-Przemyśl oraz tworzenie dalszej sieci połączeń, które umożliwiają przejazd w głąb kraju

Od 28 lutego br. spółka PKP Intercity, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, uruchomiła codziennie dodatkowy pociąg humanitarny. Składy w kierunku Ukrainy zaopatrzane są w niezbędne produkty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W drodze powrotnej zabierają oczekujących na przejazd w kierunku Przemyśla.

Od 27 lutego br. pociąg Kiev Express wyruszający z Warszawy w kierunku Kijowa jest codziennie dodatkowo zaopatrzany w prowiant lub artykuły pierwszej potrzeby. Dary pochodzą z różnych źródeł, np. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, instytucji samorządowych, prywatnych firm.

Pociąg sanitarny do transportu rannych

W ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia PKP Intercity ma przygotowany specjalny pociąg sanitarny, kursujący na trasie Mościska-Warszawa-Mościska. Skład zestawiony jest z 10 wagonów, część z nich została przystosowana na  pomieszczenia sanitarne dla rannych osób (ze sprzętem medycznym i łóżkami polowymi), pozostałe wagony mogą być zaopatrzone w najpotrzebniejsze produkty. Skład jest wykorzystywany w zależności od potrzeb.

Wykorzystanie szerokiego toru

Posiadana przez Polskę infrastruktura szerokotorowa stwarza dodatkowe możliwości organizacji specjalnych przewozów pasażerskich ze strony Ukrainy. Dzięki wykorzystywanej Linii Hutniczej Szerokotorowej istnieje możliwość sprawniejszego przewożenia uchodźców na teren Polski (m.in. do Olkusza w Małopolsce).

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram