fbpx

Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych powołała prezesa i członków zarządu spółki. Uchwałę w tej sprawie podjęto na wczorajszym posiedzeniu. Zarządem po raz kolejny pokieruje Ireneusz Merchel.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska kierownicze w spółce zostało ogłoszone w drugiej połowie maja bieżącego roku. Kandydaci mieli czas na zgłoszenia do 8 czerwca. Wczoraj PKP PLK podały, że proces dobiegł końca i powołano nowy skład zarządu.

Prezesem spółki ponownie wybrany został Ireneusz Merchel. Członkami zarządu zostali: Radosław Celiński – jako dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych, Piotr Majerczak – jako dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Arnold Bresch, który będzie dyrektorem ds. realizacji inwestycji oraz Grzegorz Kurdziela – jako dyrektor ds. wsparcia operacyjnego.


Spółka poinformowała, że uchwały ws. nowego składu zarządu zaczną obowiązywać z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP PLK, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzięki uchwale rząd chce zapewnić lokalnym społecznościom lepszy dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Najważniejsze rozwiązania

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy

PKP Cargo oraz 2 Regionalna Baza Logistyczna (2RBLog) nie zrezygnowały z zawarcia umowy dotyczącej realizacji transportów dla polskiego wojska. Po nieudanych negocjacjach, które miały miejsce pod koniec zeszłego roku, strony wznawiają rozmowy na temat możliwej współpracy.

16 lutego spółka PKP Cargo poinformowała w Raporcie bieżącym 4/2021 o podjęciu przez jej zarząd uchwały w sprawie złożenia oferty cenowej na realizowanie transportów kolejowych dla wojska. Postępowanie w imieniu wojska prowadzi 2 Regionalna Baza Logistyczna.

Wojsko postanowiło, że w przypadku transportu kolejowego procedura postępowania będzie miała charakter zamówienia z wolnej ręki. Oznacza to, że 2RBLog podjął negocjacje tylko z jednym podmiotem, czyli PKP Cargo. Jednym z kluczowych argumentów dla wojska jest fakt, że przewoźnik ma doświadczenie w realizowaniu tego typu transportów. Posiada także tabor przystosowany do przewozu najcięższego sprzętu wojskowego (SpW).

Podjęcie uchwały przez zarząd spółki to kolejna próba zawarcia umowy między PKP Cargo a wojskiem. Poprzednio, w grudniu 2020 roku, wojsko zamierzało złożyć zamówienie na realizację przez przewoźnika transportów kolejowych w ramach czteroletniej umowy ramowej. Warszawska 2RBLog wyceniła wtedy koszt zamówienia na 842 502 387,94 zł netto. Do podpisania kontraktu jednak nie doszło, a 4 stycznia br. wojsko zamknęło postępowanie.

„W trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” – czytamy w uzasadnieniu dot. zamknięcia postępowania opublikowanym przez 2BLog.

Z informacji podanych 16 lutego przez PKP Cargo wynika, że zarówno spółka, jak i wojsko nie zrezygnowały z prowadzenia dalszych negocjacji.

„W związku z koniecznością modyfikacji niektórych założeń i brakiem rozstrzygnięcia wcześniejszego postępowania, w ramach którego Spółka składała ofertę o czym informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Zamawiający zaprosił Spółkę do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat” – informuje PKP Cargo w swoim raporcie.

Na ten moment nie podano, na ile strony wyceniają koszt świadczenia usług.

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu, usługa transportowa na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej składa się z dwóch zadań – przewóz międzynarodowy oraz na terenie kraju.

W przypadku postępowania prowadzonego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną duże znaczenie ma umieszczenie PKP Cargo w rządowym wykazie przedsiębiorstw realizujących zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ponadto przewoźnik otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej środki na zakup platform kolejowych przystosowanych do przewozu ciężkiego SpW i jako jedyny w kraju posiada tabor umożliwiający realizację tego typu usług.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram