fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły drugą edycję ogólnopolskiego programu partnerskiego dla szkół, promującego założenia kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Do udziału zostali zaproszeni uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

Celem programu było przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach. Koncepcja zakładała, że zespół uczniów pod opieką wytypowanego nauczyciela – szkolnego koordynatora programu, zrealizuje minimum 4 działania i aktywności, promujące bezpieczeństwo na przejazdach i terenach kolejowych, z zestawu zaproponowanego przez organizatora.

Już wkrótce uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy programu otrzymają pisemne podziękowania i dyplomy, oraz upominki od kampanii „Bezpieczny przejazd”.

Szkoły podstawowe otrzymujące tytuł „Ambasadorów Bezpieczeństwa”

LAUREACI:

WYRÓŻNIENIA:

WYRÓŻNIENIA:

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotował zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla uczniów z Ukrainy. 21 kwietnia 2022 r. odbyła się lekcja inauguracyjna online przeprowadzona dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. 

"Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego to niezwykle ważny element dbania o bezpieczeństwo. Jest to istotne szczególnie teraz, kiedy setki tysięcy uczniów zza wschodniej granicy stały się aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Lekcje organizowane przez Inspekcję Transportu Drogowego pomogą dzieciom z Ukrainy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które obowiązują w Polsce" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to projekt edukacyjny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego realizowany od wielu lat w placówkach oświatowych. Został on opracowany z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego z klas 1-3 szkoły podstawowej. W siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powstała specjalna sala ze strefą edukacji Krokodylka Tirka wyposażona w sprzęt IT oraz narzędzia edukacyjne, z której prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie online.

Ze względu na to, że część dzieci nie zna języka polskiego lub zna go na poziomie niewystarczającym do nauki, spotkania edukacyjne są prowadzone w języku ukraińskim. Wszystkie materiały edukacyjne, w tym prezentacje, filmy animowane oraz krzyżówki i zagadki, zostały również przetłumaczone na język ukraiński.

Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omówił przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka. Tematyka spotkania objęła m.in.: zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,  bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa), konieczności noszenia elementów odblaskowych, czy identyfikacji służb ratunkowych oraz umiejętności ich prawidłowego powiadamiania. Uczestnikom zwrócona została również uwaga na ryzykowne zachowania, jak zabawa w pobliżu drogi, czy korzystanie z telefonów na przejściach dla pieszych.

W realizowanych w formule online zajęciach o bezpieczeństwie w ruchu drogowym uczestniczyło już ponad 28 tys. uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem zajęć mogą przesłać zgłoszenie na adres email: lekcja@gitd.gov.pl.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 49 szkoła w Polsce kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych, z którą współpracują PLK.

Podpisana 13 kwietnia z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie (woj. lubelskie) umowa o współpracy, obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku technik transportu kolejowego. Uczniowie będą mieć zapewnione lekcje i praktyki zawodowe u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Za najlepsze wyniki w nauce uczniom będzie przysługiwać comiesięczne stypendium, a po ukończeniu nauki również praca w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

"Dobrze wykształcona kadra specjalistów na kierunkach kolejowych to gwarancja kompetentnych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stypendia i wsparcie dla szkół są inwestycją w wykwalifikowanych pracowników, a tym samym w nowoczesną i bezpieczną kolej. Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Źródło: PKP PLK S.A.

"Dzięki współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. możemy przygotować i wykształcić wykwalifikowanych pracowników transportu kolejowego. Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk zawodowych, wiedzy i doświadczenia kolejarzy, którzy będą wspierać naszych absolwentów. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu" – powiedziała Dorota Bekasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie.

Oprócz szkoły w Chełmie, w województwie lubelskim z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. współpracują dwie placówki. Są to Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Dęblinie. 14 najlepszych uczniów z tych szkół otrzymuje stypendia kolejowe. W lubelskich placówkach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Szkoły otrzymują od PLK także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

PLK podpisują umowy o współpracy ze szkołami, które kształcą przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów. Zarządca infrastruktury wspiera edukację przyszłych kolejarzy, chcąc zyskać profesjonalnie przygotowaną kadrę i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce wypłacane są comiesięczne stypendia. W semestrze letnim 2020/2021 ze stypendiów kolejowych w Polsce skorzystało 243 najlepszych uczniów, a w semestrze zimowym 2021/2022 - 275. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Już za kilka dni rozpoczynają się ferie na Mazowszu. Ci, którzy zostaną w domu,nie muszą się nudzić. Dla wszystkich młodych miłośników kolei, Warszawska Kolej Dojazdowa przygotowała kilka propozycji uatrakcyjnienia wypoczynku w mieście, m.in. konkurs „Alfabet dobrych manier” czy kalendarz wydarzeń „SIĘ dzieje”.

Okres ferii zimowych to czas odpoczynku i regeneracji, ale także aktywnego wypoczynku i wzmożonych podróży do miejsc oferujących ciekawe spędzanie ferii. Warszawska Kolej Dojazdowa, żeby uatrakcyjnić uczniom czas wolny od zajęć w szkole, zachęca do twórczego spędzania ferii i zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na komiks pt. Alfabet dobrych manier, o tematyce związanej z kulturalnym zachowaniem podczas podróży. Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną i powinien zostać przesłany najpóźniej do 13.02.2022 r. Na zwycięzców czekają nagrody!

W kalendarzu pn. „SIĘ dzieje” przygotowanym przy współpracy lokalnych ośrodków i instytucji kultury można znaleźć ciekawe wydarzenia i imprezy, które pozwolą dobrze się bawić, rozwijać pasje i talenty a przy tym aktywnie i przyjemnie spędzić czas. Kalendarz „SIĘ dzieje” dostępny jest [TUTAJ].

Dla lubiących odkrywać ciekawe historie oraz słuchać ekscytujących opowieści o dawnych czasach, interesujących ludziach i wydarzeniach, które miały wpływ na rozwój WKD oraz miejscowości położonych wzdłuż linii EKD/WKD, w każdą środę i niedzielę czeka Izba Tradycji EKD/WKD. W Izbie Tradycji EKD/WKD można zobaczyć również wiele eksponatów w tym pojazdy, które jeździły kiedyś po torach kolejki, jak np. najcenniejszy w zbiorach - wagon serii EN80 z roku 1927 czy riksze EKD, które woziły pasażerów w czasie II wojny światowej po ulicach Warszawy.

Aby dojechać na wydarzenia kulturalne i nie tylko odbywające się w miejscowościach położonych niedaleko linii kolejowej WKD, czy do Izby Tradycji EKD/WKD, WuKaDka na okres ferii zimowych wprowadziła tzw. przejazdy rodzinne. Oferta obowiązuje od 28.01.2022  r. (od godziny 15:00) do 13.02.2022 r. (do godziny 24:00). Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty można znaleźć [TUTAJ]

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy (łódzkie). Uczniowie kierunku "technik transportu kolejowego" podczas nauki będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 48. szkoła, z którą współpracują PLK, kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych.

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy to kolejna szkoła współpracująca z PLK. Podpisana umowa patronacka obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku "technik transportu kolejowego". Uczniowie będą mieć zapewnioną praktykę zawodową u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej. Najlepszym uczniom od II klasy będą wypłacane comiesięczne stypendia. W ramach współpracy uczniowie zyskają możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

"Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK. Atrakcyjna oferta edukacyjna szkół i coraz nowocześniejsza kolej przyciąga młodych ludzi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktywnie uczestniczą w edukacji zawodowej przyszłych profesjonalistów. Od 2016 roku zatrudniliśmy 330 absolwentów szkół współpracujących z PLK" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"Dzięki współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej możemy jeszcze lepiej przygotować uczniów kierunku technik transportu kolejowego do wejścia na ścieżkę zawodową. Już w trakcie nauki będą mogli poznać tajniki pracy na kolei i korzystać z wiedzy i doświadczenia kolejarzy podczas praktyk zawodowych. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu" – powiedział Marian Pisarski, Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

Inwestycja w młodą kadrę

W roku szkolnym 2021/2022 w 48 placówkach współpracujących z PLK uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. W bieżącym roku do współpracy dołączył Zespół Szkół w Sędziszowie. W ubiegłym roku współpracę z PLK rozpoczęły m.in.: Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku.

PLK dzięki współpracy chcą zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Najlepszym uczniom wypłacane są comiesięczne stypendia. W bieżącym roku skorzysta z nich 273 uczniów w całej Polsce. PLK pomagają przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępniają wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Klasa patronacka, czyli połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy, rusza w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie. Przez najbliższe trzy lata uczniowie pod okiem specjalistów będą zdobywać doświadczenie w branży kolejowej, aby następnie móc rozpocząć stałą pracę w wyuczonym zawodzie.

Współpracę szkoły z przewoźnikiem kolejowym formalnie rozpoczęło 25 sierpnia podpisanie listu intencyjnego przez prezesa Kolei Dolnośląskich i dyrektora placówki. Sam program patronacki startuje pilotażowo z pierwszą piątką uczniów. Plan zakłada stopniowe zwiększanie liczby osób kształconych w dwóch zawodach: mechanika pojazdów kolejowych oraz elektromechanika. W ciągu trzech najbliższych lat regionalny przewoźnik weźmie pod swoje skrzydła co najmniej piętnastu uczniów Zespołu Szkół nr 1 w ramach I Branżowej Szkoły I Stopnia.

"Zawód kolejarza jest atrakcyjny i przyszłościowy dla młodych ludzi, więc jestem przekonany, że nowa klasa będzie cieszyć się popularnością" – ocenia Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

"Współpraca ze szkołą w Lubinie otwiera naszą ofertę edukacyjną. W przyszłości chcemy wzbogacić ją o kolejne kierunki, dopasowane do wymagań rynku pracy, tak wymagającego w obecnych czasach. Mamy świadomość, że zawody techniczne są dziś na rynku bardzo pożądane, dlatego pomysł na kształcenie własnych kadr w tym kierunku" dodaje Damian Stawikowski.

W ramach umowy Koleje Dolnośląskie doposażą również salę dydaktyczną w siedzibie szkoły. Uczniowie objęci programem będą uczyć się w systemie dualnym, uczęszczając na lekcje w ramach przedmiotów ogólnych oraz odbywając praktyki w hali serwisowej Kolei Dolnośląskich w Legnicy. Dzięki współpracy przyszli adepci będą mogli korzystać ze specjalistycznego sprzętu przewoźnika. Co istotne, na czas nauki uczniowie podpiszą umowę i formalnie staną się młodocianymi pracownikami spółki. Za swoją pracę będą otrzymywać wynagrodzenie. Po ukończeniu szkoły i pomyślnym zdaniu egzaminów będą mogli liczyć na stałe zatrudnienie w Kolejach Dolnośląskich.

"Szkoły zawodowe zyskują na znaczeniu, a współpraca z Kolejami Dolnośląskimi bez wątpienia zachęci kandydatów do rekrutacji na nowe kierunki. Po ukończeniu szkoły absolwent nie tylko zyskuje konkretny zawód, a dodatkowo stałą pracę u boku wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego wszystkie strony tego projektu są wygrane. Młodzi ludzie dostają perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy a Koleje wykwalifikowanych pracowników. I to jest właśnie nowoczesne nauczanie – w pewnym sensie pod dyktando pracodawcy. Ale to dobrze. Po co tworzyć zawody bez przyszłości" - powiedział Dariusz Tomaszewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Źródło tekstu: Koleje Dolnośląskie/Serwis Kolejowy

Od 15 października zmieniają się przepisy regulujące kwestię ważności w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Od tego dnia konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.

Podstawa prawna dostępna [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Spółka Metro Warszawskie włączyła się w akcję pn. „Zbiórka Komputerów dla Warszawskich Uczniów”, zorganizowaną przez Młodzieżową Radę m. st. Warszawy, przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz wsparciu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, komputerów i innych akcesoriów, dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych.

W dniu 14 grudnia, w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, mieszczącego się przy ulicy Starej w Warszawie, Metro Warszawskie przekazało 50 sztuk komputerów Szkole Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego zlokalizowanej na warszawskim Targówku.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy przyłączyć się do tej wspaniałej i niezwykle potrzebnej inicjatywy.

Źródło tekstu: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

2000 osób 1 września rozpoczęło naukę w placówkach przygotowujących do pracy na kolei. To uczniowie 43 szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Placówki kształcą m.in. przyszłych dyżurnych ruchu i elektroenergetyków transportu szynowego.

Adepci kolejnictwa do wyboru mają cztery kierunki: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego oraz technik elektroenergetyki transportu szynowego. Na każdym z nich poznają specyfikę pracy i charakter zadań odpowiadający poszczególnym stanowiskom.

Dzięki współpracy z PKP PLK uczniowie mają możliwość rozpoczęcia praktyki zawodowej w terenie, pozwalającej na szybkie podjęcie pracy. Zgodnie z tym, co zapewnia przewoźnik, odbywa się ona pod okiem wykwalifikowanych pracowników Polskich Linii Kolejowych. Ponadto mogą doskonalić swoje umiejętności m.in. za pomocą nowoczesnego symulatora urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

PLK osobom z dobrymi wynikami w nauce fundują stypendia. W zeszłym roku otrzymało je 243 uczniów; w tym takie wsparcie dostaną m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Kielcach. Spółka dodatkowo przekazuje szkołom wsparcie w postaci materiałów dydaktycznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe istnieją od 1 października 2001 roku. Ich misją – jak same wskazują - jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju. Realizują Krajowy Program Kolejowy, w którym zawarto ponad 200 kolejowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 76 mld zł.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram