fbpx

O innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa na kolei dyskutowali uczestnicy 17. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa UIC, które zorganizowane zostało w dniach 14-15 czerwca 2022 roku w Warszawie. W wydarzeniu udział wziął przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei p. Adam Morawski, Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-prewencyjnych i bezpieczeństwa. 

Źródło: kgsok.pl

UIC jest Międzynarodowym Związkiem Kolei (fr. Union Internationale des Chemins de fer) – największą organizacją kolejową na świecie, zrzeszającą blisko 200 uczestników rynku kolejowego. Od 2021 roku instytucji przewodniczy p. Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A. 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu były „Innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na kolei". W sesji plenarnej, otwierającej dwudniowe spotkanie w eksperckim gronie, głos zabrał m.in. p. Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, p. Krzysztof Mamiński, Szef UIC i Prezes PKP S.A., p. François Davenn, Dyrektor Generalny UIC. Dla uczestników Kongresu przygotowano także cztery sesje tematyczne dotyczące m.in. strategii bezpieczeństwa i współpracy z władzami, wdrażania i oceny innowacyjnych rozwiązań, najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem w fazie projektowania oraz przyszłości branży kolejowej w kontekście bieżących, unijnych projektów badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Jednym z prelegentów pierwszego panelu, poświęconemu bezpieczeństwu i współpracy z władzami, został p. Adam Morawski, Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-prewencyjnych i bezpieczeństwa Komendy Głównej SOK. Podczas wystąpienia na temat „Współpracy Straży Ochrony Kolei ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne” przedstawiciel SOK opowiedział m.in. o służbie w formacji, jej strukturze, Grupach operacyjno-interwencyjnych, a także nowoczesnym wyposażeniu i codziennych wyzwaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy SOK m.in. podczas zabezpieczenia granicy wschodniej RP. Prelegent omówił także, jak wygląda współpraca SOK z organizacjami międzynarodowymi – z UIC, w ramach której formacja jest członkiem Grupy Specjalnej COLPOFER, oraz z RAILPOL, biorąc gościnny udział w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei.

Tej i innym prelekcjom przysłuchiwali się – wzorem lat ubiegłych – przedstawiciele administracji publicznej, eksperci ds. bezpieczeństwa kolei z całego świata przedstawiciele firm transportowych, zarządcy infrastruktury, a także naukowcy.  

Źródło: kgsok.pl

Organizatorami 17. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa byli: Międzynarodowy Związek Kolei oraz Spółka PKP S.A. 

Źródło tekstu: kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i François Davenne, dyrektor generalny UIC apelują o materialne wsparcie Kolei Ukraińskich.

Już ponad dwa tygodnie trwa wojna w Ukrainie. Przez ten czas Koleje Ukraińskie działają w niezmiernie trudnych warunkach wojennych, ewakuując, we współpracy m.in. ze spółkami Grupy PKP, uchodźców z zagrożonych terenów. W tym okresie Koleje Ukraińskie poniosły wiele strat, szczególnie w zakresie infrastruktury kolejowej i taboru. Zewnętrzna pomoc i wsparcie są niezbędne dla odbudowy zniszczeń i sprawnego funkcjonowania Kolei Ukraińskich. Jest to również kluczowe dla funkcjonowania korytarzy humanitarnych i ratowania życia ludzkiego, a w dłuższej perspektywie odbudowy potencjału Kolei Ukraińskich po zakończeniu działań wojennych.

Dlatego kierując się wartościami solidarności i jedności środowiska kolejowego, które są podstawą działania Międzynarodowego Związku Kolei, Krzysztof Mamiński – przewodniczący UIC zainicjował i wspólnie z dyrektorem generalnym UIC wystosował list do wszystkich aktywnych członków organizacji z prośbą o pilne materialne wsparcie Kolei Ukraińskich. Jednocześnie szefowie UIC przypomnieli, że stowarzyszenie wyraża pełną solidarność z Kolejami Ukraińskimi i deklaruje kontynuację wsparcia w tych trudnych dla Ukrainy chwilach. 

Międzynarodowy Związek Kolei to organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kolejowym i reprezentująca je na arenie międzynarodowej. Organizację utworzono w 1922 roku, a jej siedziba znajduje się w Paryżu. W UIC zrzeszonych jest ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy 

Podsumowanie dotychczasowych działań i aktywności branży kolejowej oraz dalsze plany w zakresie realizacji globalnych projektów rozwojowo-inwestycyjnych – to jedne z wielu wątków poruszonych podczas posiedzeń Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego Światowego Związku Kolei, które 8 i 9 grudnia br. odbyły się w Paryżu. Spotkania prowadził Krzysztof Mamiński – przewodniczący UIC, którego aktywność pozytywnie została oceniona na forum organizacji.

Podczas spotkań omówiono sukcesy i trudności napotkane w 2021 r. oraz przedstawiono zakres prac na przyszły rok i stojące przed UIC wyzwania, takie jak program projektów, które nabiorą charakteru globalnego i mają szansę stać się punktem odniesienia w dziedzinie cyfryzacji i innowacji.

"W 2021 roku osiągnęliśmy pozytywne wyniki finansowe UIC oraz – co równie istotne – wzrost satysfakcji ze strony członków organizacji, co jest dla mnie szczególnie ważne. Warto również podkreślić, że pomimo trwania pandemii wszystkie cele strategiczne postawione organizacji zostały zrealizowane. Nastąpił również wzrost przekroczenia realizacji projektów prowadzonych w UIC" - podkreślił przewodniczący UIC Krzysztof Mamiński.

Uczestnicy zwrócili uwagę na istotną rolę UIC nie tylko jako lidera rozwiązań technologicznych dla branży kolejowej, ale również promotora kolei jako światowego lidera z sektora kolei w zakresie osiągania konkretnych celów klimatyczno-środowiskowych. Warto podkreślić, że aktywności przewodniczącego UIC – Krzysztofa Mamińskiego oraz inicjatywy podejmowane przez niego w relacjach bilateralnych z szefami poszczególnych Regionów zostały bardzo dobrze ocenione przez François Davenne’a – dyrektora generalnego Związku i szefów Zgromadzeń regionalnych UIC. Zostało to odnotowane i pozytywnie przyjęte przez ponad 140 uczestników biorących udział w Zgromadzeniu.

"Sektor kolejowy oferuje wiele możliwości rozwoju innowacji technicznych i rzeczywistego postępu. Jako najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska rodzaj transportu ma również przed sobą wiele wyzwań, np. zastosowanie nowych rodzajów paliwa, które dają możliwość konkretnych osiągnięć w zakresie dzisiejszych wyzwań klimatycznych" – zauważył Krzysztof Mamiński, przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) i prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

2022 rok to ważna data dla UIC nie tylko ze względu na fakt, że organizacja, której organem założycielskim były także Polskie Koleje Państwowe, będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Zbiegnie się to również z zakończeniem programu pracy UIC na lata 2020-2022, w którym utworzono 5 obszarów strategicznych działalności organizacji:

Związek zamierza osiągnąć swoje cele poprzez współpracę z wieloma organizacjami aktywnie zaangażowanymi w rozwój transportu kolejowego. Pod koniec stycznia w Paryżu planowana jest konferencja prasowa z udziałem liderów światowego kolejnictwa, która zostanie otwarta przez przewodniczącego UIC oraz dyrektora generalnego.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) powstała nowa grupa robocza – UIC Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network – Zapobieganie Przechodzeniu przez Tory w Miejscach Niedozwolonych i Samobójstwom). Jej główne cele to stworzenie stałej platformy do opracowania rozwiązań przeciwdziałających wtargnięciom oraz samobójstwom na torach, wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie, a także współpraca przy stworzeniu globalnej kampanii dotyczącej wskazanego tematu. W działania podmiotu zaangażowana jest także Fundacja Grupy PKP.

Przewodniczącym grupy roboczej na pierwszą, dwuletnią kadencję został Aleksandr Iwanenko, a jego zastępcą dr Ann Mills. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca w formie wideokonferencji, wzięło udział 35 uczestników z 16 krajów. Chociaż istnieją krajowe inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów samobójstw na terenach kolejowych i wtargnięć na tory, żadna z nich nie ma wymiaru globalnego. Dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia podmiotu, który mógłby zmienić tę sytuację. Propozycja powstania TreSP-Network została jednogłośnie zatwierdzona przez Platformę Bezpieczeństwa UIC.

„Każde przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach kolejowo-drogowych, jak i w okolicach torów, jest niezwykle cenne i potrzebne. To dodatkowa możliwość współpracy oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym. Dlatego idea TreSP-Network ma pełne poparcie ze strony Fundacji Grupy PKP, której jednym z głównych obszarów działalności jest dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wzięła udział w posiedzeniu TreSP-Network.

Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC, zwróciła uwagę, że ponad połowa ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych w Unii Europejskiej to osoby, które w sposób nieuprawniony wkroczyły na tory (61 proc.). Prawie jedna trzecia wypadków ma miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych (33 proc.).

Vasilij Semenovih, zastępca kierownika Departamentu Ekologii, Ochrony Pracy i Bezpieczeństwa Przemysłowego Kolei Rosyjskich, omówił wypadki kolejowe, do których doszło w jego kraju w 2020 roku,. Analizy dokonano z uwzględnieniem lokalizacji, pory dnia, rodzaju pociągów, kategorii osób, wieku (szczególnie młodzieży) i płci. Wskazał też na poczynione inwestycje w celu wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działań edukacyjnych, których celem jest zapobieganie wypadkom na torach.

Kolejne spotkanie w ramach grupy TreSP-Network odbędzie się w połowie października. Sesję na temat wtargnięć i samobójstw na torach zaplanowano również na 8 czerwca przyszłego roku, przed konferencją inaugurującą ILCAD 2022 (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach). Wydarzenia związane z 14. edycją ILCAD odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2022 r. w Denver i Pueblo Colorado w USA.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński został nowym przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego. O wyborze jego kandydatury na stanowisko zdecydowano 8 lipca, w wyniku głosowania podczas zgromadzenia ogólnego UIC.

Międzynarodowy Związek Kolei zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze. W przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica utworzenia tej organizacji.

Prezes Polskich Kolei Państwowych zastąpił na stanowisku przewodniczącego UIC Gianluigiego Castelliego, który do niedawna pełnił funkcję prezesa zarządu Włoskich Kolei Państwowych (Ferrovie dello Stato Italiane). Za kandydaturą Krzysztofa Mamińskiego przemawiały: silna i aktywna działalność PKP na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, zaangażowanie w prace UIC w różnych obszarach, m.in. na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przewozach kolejowych, oraz efekty i tempo zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei.

„Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkudziesięcioletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei. Polskie Koleje Państwowe są członkiem UIC i jednocześnie jednym z jego podmiotów założycielskich od 1922 roku. Mam dużą satysfakcję, że dziś, gdy po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Rok Kolei, nasz głos ma szansę jeszcze lepiej wybrzmiewać na forum międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że PKP, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce” – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe reprezentują krajowy sektor transportu kolejowego w środowisku międzynarodowym, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji: Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Organizacji Współpracy Kolei (ОSŻD). Od 2002 roku PKP posiadają także stałe Przedstawicielstwo w Brukseli, które ściśle współpracuje z podmiotami branżowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Misją Międzynarodowego Związku Kolei jest:

1. promowanie transportu kolejowego na całym świecie w celu skutecznego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem,

2. rozwijanie i ułatwianie wszelkich form międzynarodowej współpracy między członkami oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk,

3. promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym,

4. wspieranie członków w ich wysiłkach na rzecz rozwoju nowych biznesów i obszarów działalności,

5. proponowanie nowych sposobów poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, zwiększenie konkurencyjność i redukcja kosztów.

Działania UIC koncentrują się na obszarach:

1. normalizacji (standaryzacji),

2. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

3. bezpieczeństwa i ochrony,

4. rozwoju przewozów na korytarzach towarowych,

5. badaniach i innowacjach (nowych technologiach),

6. promowania roli kolei w gospodarce światowej.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

„Brak uwagi zabija” – to hasło tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Ogólnoświatowa kampania organizowana jest 10 czerwca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

W Polsce do końca kwietnia doszło do 68 wypadków, w których zginęło 11 osób. By zmniejszyć liczbę wypadków z inicjatywy Prezesa UTK prowadzone są testy nowoczesnych systemów zabezpieczeń przejazdów. Urząd edukuje również użytkowników dróg.

Według danych i szacunków UIC na całym świecie jest pół miliona przejazdów kolejowych. Dlatego ważne jest, aby osoby przechodzące i przejeżdżające przez tory kolejowe przestrzegały przepisów ruchu drogowego i zwracały uwagę na znaki drogowe, sygnały i bariery, które mają ich chronić.

98% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest celowym lub przypadkowym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez kierowców. W niektórych krajach rośnie liczba wypadków z innymi użytkownikami, jak piesi i rowerzyści, którzy ignorują ostrzeżenia i sygnały lub ich po prostu nie słyszą, gdyż noszą np. słuchawki.

Motto kampanii [ILCAD] w 2021 r. to „Brak uwagi zabija”. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (International Level Crossing Awareness Day, ILCAD) to ogólnoświatowa kampania, zainicjowana przez UIC w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Bezpieczeństwo w Polsce

W Polsce w 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 170 wypadków, w których zginęło 47 osób. Do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach odnotowano 68 wypadków i 11 ofiar śmiertelnych. W Polsce najliczniejsze są przejazdy kategorii D, wyposażone jedynie w bierne systemy zabezpieczeń. Na tych przejazdach jest również najwięcej wypadków. Na przejazdach kategorii D w 2020 r. doszło do 109 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Od stycznia do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach kategorii D doszło do 47 wypadków. Życie straciło w nich 7 osób.

„Polska kolej jest bezpieczna, ale rokrocznie nawet 70% wypadków to zdarzenia z udziałem kierowców i osób przechodzących przez tory. Dlatego tak ważne dla poprawy bezpieczeństwa kolei są działania, które zmniejszą liczbę tych wypadków. Poza przebudową infrastruktury, z pewnością poprawę przyniesie edukacja i świadomość nieuchronnej kary w przypadku łamania przepisów. Takie inicjatywy podejmujemy” – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W lipcu 2020 r. w ramach pilotażu pod patronatem UTK uruchomiony został pierwszy system poprawy widoczności i monitorowania przejazdu kategorii D. Urządzenie zamontowano na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Imielin w województwie śląskim. System rejestrował informacje od sierpnia do listopada 2020 r. W okresie testowania systemu większość użytkowników przejazdu nie przestrzegała przepisów drogowych i ignorowała znaki ostrzegawcze. W pierwszym miesiącu testowania stosunek użytkowników przejazdu stosujących się (48%) i niestosujących się (52%) do przepisów był podobny, a w następnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby kierowców nieprzestrzegających przepisów - 81%.

Kolejne testy rozpoczęto w 2021 r. Urządzenia pomiarowe zainstalowane zostały w Paszkurowicach koło Wrocławia, w Sędziszowie oraz  w Bielawie. Z analiz dostawcy systemów wynika, że średni poziom wykroczeń to 41% wszystkich kierujących. Jednak to dopiero początek testów.

Zabudowa takich urządzeń na ok. 500 przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D to koszt ok. 87,5 mln zł. Założeniem jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Programu FENiKS lub Krajowego Programu Odbudowy. Natomiast sensem całego projektu jest zapewnienie sprawnego mechanizmu wykorzystania pozyskanych danych o naruszeniach prawa, czyli karanie osób naruszających zasady bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowych.

Edukacja dla poprawy bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego przygotował dla kierowców i kandydatów na kierowców film edukacyjny „Bezpieczne przejazdy”. Animacja miała premierę w połowie października 2019 r. Powstała jako odpowiedź na dużą liczbę wypadków na przejazdach kolejowych. Materiał cieszy się bardzo dużą popularnością. W serwisie YouTube na kilku kanałach film miał blisko 1,5 miliona wyświetleń. Ponad 30 tysięcy razy wyświetlono go na stronach UTK.

Prezes UTK edukuje również najmłodszych. Prowadzona od 2017 r. [„Kampania Kolejowe ABC”] cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Do końca 2020 r. w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych wzięło udział już ponad 14,7 tys. dzieci z blisko 500 placówek oświatowych. Do końca 2021 r. zostanie przeprowadzonych 700 takich zajęć.

W drugiej edycji projektu „Kolejowe ABC II” planuje przeprowadzić zajęcia dla 10 tysięcy dzieci. Towarzyszyć temu będzie intensywna kampania medialna realizowana na bardzo szeroką skalę, obejmująca zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych do końca 2023 r., łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Kampania jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Podczas konferencji ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD), zorganizowanej online przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) dyskutowano o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo–drogowych i prezentowano dobre praktyki w tym zakresie. Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP przedstawiła innowacyjne rozwiązanie na rzecz eliminowania wypadków na przejazdach, stworzone przez startup VIMOS.

Rozwój innowacji w obszarze bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych był jednym z głównych tematów 24. Posiedzenia plenarnego ELCF (European Level Crossing Forum). Spotkanie jednej z grup roboczych Platformy Bezpieczeństwa UIC (Międzynarodowego Związku Kolei) odbyło się online, a uczestniczyło w nim ponad 50 osób z 20 krajów. W debacie wzięła udział Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Spotkanie otworzył Allan Spence, przewodniczący Network Rail i ELCF. Po raz pierwszy w konferencji wzięli udział uczestnicy z Argentyny, USA, Iranu i Izraela – dzięki możliwościom, jakie dają narzędzia komunikacji online.

Pierwsza część spotkania była poświęcona ELCF, czyli inżynierskim środkom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Poruszono między innymi zagadnienia oceny i analizy ryzyka zdarzeń na przejazdach kolejowo – drogowych oraz innowacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Druga część spotkania dotyczyła edukacji w tym zakresie. Właśnie ten obszar należy do kluczowych działań Fundacji Grupy PKP.

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na terenach kolejowych, w tym na przejazdach, oraz promocja innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie to jeden z głównych celów Fundacji Grupy PKP. Ponadto Fundacja podejmuje współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz startupami w celu wypracowywania jak najlepszych, nowoczesnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa na kolei. Przykładem jest właśnie wspólny udział w ILCAD ze startupem Vimos” – mówi prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Katarzyna Kucharek regularnie bierze udział w międzynarodowych spotkaniach na ten temat, między innymi organizowanych przez UIC. Dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na przejazdach. Ponadto Fundacja podejmuje współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz startupami w celu wypracowywania jak najlepszych, nowoczesnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa na kolei.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Międzynarodowy Związek Kolejowy (UIC) opublikował dokument pn. „Contamination Rates on Trains” (pol. - wskaźniki zachorowań w pociągach). Opracowanie, dotyczące ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w komunikacji publicznej, ma przywrócić zaufanie pasażerów i zachęcić ich do korzystania z przewozów pasażerskich.

Dokument opublikowany 14 grudnia 2020 r. zawiera zestawienie modeli matematycznych, studiów przypadków oraz dowodów naukowych odzwierciedlających wpływ podróży środkami transportu publicznego na ryzyko zarażenia koronawirusem. Opracowaniem badań zawartych w publikacji zajęła się utworzona przez UIC grupa zadaniowa.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że pociągi pasażerskie są stosunkowo bezpiecznym środkiem komunikacji. Wpływają na to przede wszystkim działania podjęte przez operatorów, którzy bezzwłocznie wprowadzili środki zapobiegawcze. Tym samym skupiska wirusa w pociągach stanowią rzadkie zjawisko.

Grupa zadaniowa powołana została na początku marca bieżącego roku Od tego czasu gromadziła dane pozyskiwane od członków związku oraz jednostek partnerskich. Ponadto UIC organizuje regularne spotkania dla podmiotów zrzeszonych, organizacji współpracujących i ekspertów celem wymiany doświadczeń i informacji umożliwiających skuteczniejszą eliminację zagrożenia.

Międzynarodowy Związek Kolei podkreśla, że ostatnio pozyskane dane wykazują wzrost zaufania opinii publicznej do przewozów pasażerskich. Podejmuje także kolejne badania, które mają pomóc w jeszcze skuteczniejszym zapobieganiu zagrożeniu.

UIC to powołana w 1992 r. organizacja zrzeszająca podmioty świadczące usługi w ramach transportu kolejowego i reprezentująca ich interesy na arenie międzynarodowej. Obecnie liczy 199 członków, wśród nich Polskie Koleje Państwowe S.A.

Całość dokumentu „Contamination Rates on Trains”dostępna jest [tutaj].

hp

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) opublikował raport dotyczący poważnych wypadków w transporcie kolejowym, które miały miejsce w 2019 r. Zestawienie danych pozyskanych przez instytucję wskazuje, że poziom bezpieczeństwa w obrębie sektora stale się poprawia.

UIC od 14 lat gromadzi informacje dotyczące niebezpiecznych zdarzeń na kolei. Obecnie są one pozyskiwane od 31 przedsiębiorstw zajmujących się transportem kolejowym z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W 2019 roku odnotowano 11-procentowy spadek wypadków w odniesieniu do roku 2018 (24% mniej w porównaniu z rokiem 2014).

Dokument zatytułowany „UIC Safety Report 2020” podaje, że z ogólnej liczby znaczących 4077 wypadków (uwzględniającej dane także od nowych członków), 7% związanych jest z przyczynami wewnętrznymi. Zaliczono do nich te, które były konsekwencją awarii technicznych, organizacyjnych lub następstwem błędu człowieka w zakresie eksploatacji kolei.

15% niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na przejazdach kolejowych. Największą grupę (75%) stanowiły według publikacji wydarzenia będące skutkiem włamań na infrastrukturę kolejową. Pozostałe wypadki spowodowane były warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.

Dane za rok ubiegły zawierają informację o spadku ofiar śmiertelnych, których odnotowano 2285, czyli o 349 mniej niż w roku 2018. UIC zwraca uwagę, że 98 % przyczyn zgonów stanowiły wtargnięcia na teren infrastruktury kolejowej. Organizacja w komentarzu do raportu zwraca uwagę, że niezbędnym w tej sytuacji jest zaangażowanie władz publicznych i edukowanie społeczeństw mające na celu zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń.

Międzynarodowy Związek Kolei podkreśla, że w dorocznym raporcie po raz pierwszy uwzględniono dane pozyskane od czterech nowych członków (finlandzkiego przewoźnika FtiA, ukraińskiego UZ, gabońskiego SETRAG oraz operującego w Arabii Saudyjskiej SAR). Jednocześnie UIC wskazuje, że rok 2019 był ostatnim raportowanym przed pandemią SARS-CoV-2. W związku z tym dane za 2020 r. nie będą w żaden sposób porównywalne z latami poprzednimi przez wzgląd na obostrzenia i ograniczenia transportowe wprowadzane w poszczególnych krajach.

Całość raportu dostępna jest [tutaj].

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram