fbpx

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa przez polską spółkę PKP Cargo i litewską firmę LTG Cargo Polska. Wniosek w tej sprawie wpłynął do UOKiK 19 lutego 2021 roku.

W raporcie bieżącym PKP Cargo z 28 kwietnia br. podano, że obecnie są prowadzone analizy mające określić, czy dla utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa będzie wymagane uzyskanie zgód innych organów antymonopolowych. Po otrzymaniu odpowiedzi spółka poinformuje o tym w oddzielnym komunikacie.

PKP Cargo przypomina, że umowa z litewskim przewoźnikiem o utworzeniu spółki celowej o charakterze operatora intermodalnego dedykowanego do rozwoju przewozów międzynarodowych pomiędzy Litwą a Europą Zachodnią, została zawarta 17 września 2020 roku.

„Spółka celowa będzie świadczyć następujące usługi: (I) usługi transportu intermodalnego od terminala do terminala (transport, przeładunek, przetwarzanie dokumentów); (II) składy całopociągowe, obsługa przedziałów czasowych; (III) usługi frachtu RID; (IV) w razie potrzeby dostawa „ostatniej mili” – podano we wrześniowym raporcie bieżącym PKP Cargo.

We wspomnianym wyżej dokumencie podkreślono też, że kontrakt wejdzie w życie w dniu uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego na utworzenie wspólnej firmy. Umowa spółki ma zostać sporządzona w terminie 20 dni roboczych od uzyskania zgody szefa UOKiK.

pg

Spółki PKP Cargo i LTG Cargo Polska mają rozpocząć działalność operacyjną w ramach nowego operatora intermodalnego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu 19 lutego 2021 roku – podał PAP.

Z informacji przekazanych agencji przez UOKiK wynika, że nowa spółka będzie obsługiwała przewozy intermodalne pomiędzy Polską i Litwą a Europą Zachodnią. Chodzi o trasy Litwa – Polska, Litwa – Niemcy, Litwa – Włochy. W ramach nowego podmiotu, PKP Cargo i należące do Kolei Litewskich LTG Cargo Polska chcą świadczyć usługi przewozów pomiędzy terminalami na wymienionych szlakach. PAP podał, że w określonych przypadkach towary będą transportowane także prosto do klienta.

Złożenie wniosku przez przewoźników to kolejny krok w kierunku rozpoczęcia działalności operacyjnej nowego operatora. 17 września ubiegłego roku w Wilnie PKP Cargo i LTG Cargo zawarły [umowę] o powołaniu polsko-litewskiej spółki intermodalnej.Wówczas wskazano, że aby podmiot mógł rozpocząć świadczenie usług transportu towarów, potrzebna jest jeszcze zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Nowa spółka będzie operować na rynku intermodalnym, który jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem towarowych przewozów kolejowych. W PKP CARGO już teraz intermodal odpowiada za niemal 20 proc. pracy przewozowej, a pod względem masy jest to około 10 proc. ładunków. Ta umowa to przykład realizacji strategii Grupy PKP CARGO. Dążymy do tego, aby z przewoźnika kolejowego przekształcić się w operatora logistycznego. Chcemy też być coraz bardziej aktywnym podmiotem w naszej części Europy” – wskazywał we wrześniu 2020 roku prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Szef polskiego operatora podkreślał, że poza przewozami kontenerowymi nowy podmiot mógłby też transportować takie towary jak na przykład naczepy samochodowe. Wyjaśniał, że tego typu usługi są atrakcyjne dla klientów, ponieważ przeniesienie towarów z dróg na tory jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż transport ciężarówkami.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Cargo kapitał zakładowy nowej spółki wynosi około 1,3 mln zł. Każda ze stron posiadał po 50% udziałów w podmiocie.

pg

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o otrzymaniu od Polskich Kolei Państwowych S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wniosku ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Jest to kolejny krok przybliżający powstanie terminalu intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy.

Terminal przeładunkowy ma zajmować powierzchnię 5 ha. Zlokalizowany będzie na przecięciu planowanej trasy S10 oraz magistrali kolejowej łączącej Śląsk z Trójmiastem. Będzie pełnił rolę suchego portu, stanowiącego zaplecze portów zbożowych funkcjonujących na terenie Trójmiasta. Obiekt ma usprawnić przewóz kontenerów poprzez ich przeładunek z transportu kołowego na kolejowy – informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

Utworzenie terminala przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestowania poprzez możliwość wykorzystania transportu intermodalnego krajowego i międzynarodowego. Stworzy to dodatkowe szanse rozwojowe dla bydgoskich przedsiębiorców. Istnienie takiego terminala jest również warunkiem koniecznym stawianym przez dużych inwestorów z branży przemysłowej, którzy są zainteresowani budową fabryk w BPPT m.in. w związku z rozpoczęciem procesu przenoszenia części produkcji z Azji do Europy” – wskazuje prezes BPPT Andrzej Półgrabski.

Koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o. ( „BPPT”), Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP”) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) wspólnego przedsiębiorcy na bazie zawiązanej przez KOWR spółki celowej Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o. („Spółka”), tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Spółka została zawiązana przez KOWR. Po otrzymaniu zgody Prezesa UOKiK na koncentrację do Spółki przystąpi PKP i BPPT. Zakres działalności Spółki będzie obejmował realizację inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego (transport/logistyka) na nieruchomości położonej w Emilianowie k/Bydgoszczy. Realizacja wyżej wskazanej inwestycji rozpocznie się po przystąpieniu PKP i BPPT do Spółki” – czytamy w komunikacie UOKiK opublikowanym 31 grudnia 2020 r.

Porozumienie dotyczące budowy terminalu intermodalnego w Emilianowie podpisane zostało we wrześniu 2019 r. Sygnatariuszami dokumentu były spółki PKP S.A., PKP CARGO S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Gmina Nowa Wieś Wielka oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

W czerwcu ubiegłego roku zastępca dyrektora generalnego KOWR podpisał akt założycielski, powołujący do życia spółkę Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo.

Nowa spółka, w skład której wejdą KOWR, BPTT i PKP S.A., zajmie się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej do zrealizowania inwestycji.

hp

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej sumie blisko 13,5 mln zł na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych. Jak wyjaśniono, „przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów dla PKP PLK”.

Ukarane spółki to: Track Tec  z Warszawy (7 579 902,27 zł kary), Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”  (2 948 654,16 zł kary), Nasycalnia Podkładów w Czeremsze (1 543 545,62 zł kary), Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim (1 312 465,85 zł kary), ThyssenKrupp GFT Polska (83 269,76 zł kary) i TRADE-PORT z Katowic (4 484,25 zł kary).

Sprawa dotyczy przetargu z lat2014 i 2015 na dostarczenie belek pod montaż szyn. Wymienione firmy były jedynymi w Polsce przedsiębiorstwami, które mogły wykonać zamówienie. Zmowa miała na celu uniknięcie rywalizacji i podbicie ceny zamówienia. Jak zaznacza UOKiK, Polskie Linie Kolejowe, w związku z podejrzeniem zmowy, unieważniły przetarg.

„W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie” – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja prezesa UOKiK o ukaraniu przedsiębiorców nie jest prawomocna; firmom przysługuje od niej odwołanie do sądu. Takie działania – według cytowanego przez Kolejowy Portal Informacyjny oświadczenia – zapowiedziała już Grupa KZN Bieżanów. [czytaj więcej]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram