fbpx

Na polskich torach obowiązuje od dziś wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. Pasażerowie kolei skorzystają z nowych przystanków i połączeń. PKP S.A. będą mogły sprawniej realizować przebudowę stacji Warszawa Zachodnia. Pociągi będą kursowały zgodnie z nowym rozkładem do 28 sierpnia.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA przewidział pięć korekt związanych m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Kolejne zmiany zaplanowane są jeszcze na 29 sierpnia i 7 listopada 2021 r.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

Najważniejsze zmiany w nowym rozkładzie jazdy

Letnia korekta rozkładu jazdy przynosi wiele zmian – istotnych i pozytywnych z punktu widzenia podróżnych. Urząd Transportu Kolejowego przypomina o kilku z nich.

  1. Po wielu latach przerwy pociągi dalekobieżne (PKP Intercity) będą kursować po południowej części województwa podlaskiego i zatrzymywać się m.in. w Siemiatyczach, Sarnakach oraz Hajnówce.
  2. Pod koniec czerwca zgodnie z deklaracją zarządcy planowane jest przywrócenie kursowania bezpośrednich pociągów pomiędzy Warszawą a Radomiem na linii kolejowej nr 8.
  3. Po zakończeniu kolejnego etapu modernizacji, od 26 czerwca ma zostać wznowiony ruch bezpośrednich pociągów na całej trasie Kraków – Zakopane.
  4. Uruchomione zostanie funkcjonowanie kilku nowych przystanków kolejowych, które poprawią dostęp do kolei i skomunikowanie osiedli z centrami większych miast, m.in.: Kraków Opatkowice, Łódź Warszawska, Olsztyn Likusy, Szydłów Centrum i Goszczowice.
  5. Jak co roku będą uruchamiane liczne pociągi sezonowe umożliwiające dojazd do atrakcyjnych turystycznie miejscowości. Z różnych części kraju będziemy mogli dojechać bezpośrednio m.in. do takich nadmorskich kurortów jak Łeba, Ustka czy Hel, a do Świnoujścia czy Kołobrzegu dotrze jeszcze więcej składów w porównaniu do innych części roku. Pociągami dalekobieżnymi dotrzemy również do wielu ciekawych miejsc na południu kraju, nieobsługiwanych koleją w innych miesiącach, jak np. Uherce Mineralne, Komańcza czy Łupków w Bieszczadach.

Maseczki w pociągach nadal wymagane

UTK przypomina o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką podczas wakacyjnych podróży pociągiem. W środkach transportu zbiorowego nadal obowiązują limity przewozu pasażerów, a w pociągach PKP Intercity – bezwzględna rezerwacja miejsc ograniczona do 100% dostępnych miejsc siedzących. Z tego względu warto nabyć bilety wcześniej.

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK można znaleźć na [portalu pasażera]. Adresy stron przewoźników pasażerskich oraz numery telefoniczne infolinii są dostępne na [stronie internetowej] UTK.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego, które rozpocznie się 16 czerwca o godz. 10. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz funkcjonowania Prezesa UTK. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online.

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To trzecie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw kolejowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych.

Chętni do udziału Forum są proszeni o wypełnienie [formularza zgłoszeniowego].Agenda spotkania jest dostępna na [stronie] UTK.

Źródło: Utk.gov.pl

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

„Brak uwagi zabija” – to hasło tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Ogólnoświatowa kampania organizowana jest 10 czerwca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

W Polsce do końca kwietnia doszło do 68 wypadków, w których zginęło 11 osób. By zmniejszyć liczbę wypadków z inicjatywy Prezesa UTK prowadzone są testy nowoczesnych systemów zabezpieczeń przejazdów. Urząd edukuje również użytkowników dróg.

Według danych i szacunków UIC na całym świecie jest pół miliona przejazdów kolejowych. Dlatego ważne jest, aby osoby przechodzące i przejeżdżające przez tory kolejowe przestrzegały przepisów ruchu drogowego i zwracały uwagę na znaki drogowe, sygnały i bariery, które mają ich chronić.

98% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest celowym lub przypadkowym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez kierowców. W niektórych krajach rośnie liczba wypadków z innymi użytkownikami, jak piesi i rowerzyści, którzy ignorują ostrzeżenia i sygnały lub ich po prostu nie słyszą, gdyż noszą np. słuchawki.

Motto kampanii [ILCAD] w 2021 r. to „Brak uwagi zabija”. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (International Level Crossing Awareness Day, ILCAD) to ogólnoświatowa kampania, zainicjowana przez UIC w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Bezpieczeństwo w Polsce

W Polsce w 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 170 wypadków, w których zginęło 47 osób. Do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach odnotowano 68 wypadków i 11 ofiar śmiertelnych. W Polsce najliczniejsze są przejazdy kategorii D, wyposażone jedynie w bierne systemy zabezpieczeń. Na tych przejazdach jest również najwięcej wypadków. Na przejazdach kategorii D w 2020 r. doszło do 109 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Od stycznia do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach kategorii D doszło do 47 wypadków. Życie straciło w nich 7 osób.

„Polska kolej jest bezpieczna, ale rokrocznie nawet 70% wypadków to zdarzenia z udziałem kierowców i osób przechodzących przez tory. Dlatego tak ważne dla poprawy bezpieczeństwa kolei są działania, które zmniejszą liczbę tych wypadków. Poza przebudową infrastruktury, z pewnością poprawę przyniesie edukacja i świadomość nieuchronnej kary w przypadku łamania przepisów. Takie inicjatywy podejmujemy” – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W lipcu 2020 r. w ramach pilotażu pod patronatem UTK uruchomiony został pierwszy system poprawy widoczności i monitorowania przejazdu kategorii D. Urządzenie zamontowano na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Imielin w województwie śląskim. System rejestrował informacje od sierpnia do listopada 2020 r. W okresie testowania systemu większość użytkowników przejazdu nie przestrzegała przepisów drogowych i ignorowała znaki ostrzegawcze. W pierwszym miesiącu testowania stosunek użytkowników przejazdu stosujących się (48%) i niestosujących się (52%) do przepisów był podobny, a w następnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby kierowców nieprzestrzegających przepisów - 81%.

Kolejne testy rozpoczęto w 2021 r. Urządzenia pomiarowe zainstalowane zostały w Paszkurowicach koło Wrocławia, w Sędziszowie oraz  w Bielawie. Z analiz dostawcy systemów wynika, że średni poziom wykroczeń to 41% wszystkich kierujących. Jednak to dopiero początek testów.

Zabudowa takich urządzeń na ok. 500 przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D to koszt ok. 87,5 mln zł. Założeniem jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Programu FENiKS lub Krajowego Programu Odbudowy. Natomiast sensem całego projektu jest zapewnienie sprawnego mechanizmu wykorzystania pozyskanych danych o naruszeniach prawa, czyli karanie osób naruszających zasady bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowych.

Edukacja dla poprawy bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego przygotował dla kierowców i kandydatów na kierowców film edukacyjny „Bezpieczne przejazdy”. Animacja miała premierę w połowie października 2019 r. Powstała jako odpowiedź na dużą liczbę wypadków na przejazdach kolejowych. Materiał cieszy się bardzo dużą popularnością. W serwisie YouTube na kilku kanałach film miał blisko 1,5 miliona wyświetleń. Ponad 30 tysięcy razy wyświetlono go na stronach UTK.

Prezes UTK edukuje również najmłodszych. Prowadzona od 2017 r. [„Kampania Kolejowe ABC”] cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Do końca 2020 r. w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych wzięło udział już ponad 14,7 tys. dzieci z blisko 500 placówek oświatowych. Do końca 2021 r. zostanie przeprowadzonych 700 takich zajęć.

W drugiej edycji projektu „Kolejowe ABC II” planuje przeprowadzić zajęcia dla 10 tysięcy dzieci. Towarzyszyć temu będzie intensywna kampania medialna realizowana na bardzo szeroką skalę, obejmująca zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych do końca 2023 r., łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Kampania jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączył Centralny Port Komunikacyjny. Swoje podpisy na Karcie Deklaracji złożyli Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK, i Radosław Kantak, Członek Zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ odbyło się w wyjątkowym Europejskim Roku Kolei. Grono sygnatariuszy liczy dziś 243 przedstawicieli.

Inicjatywa, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, z punktu widzenia polskiego transportu kolejowego ma szczególne znaczenie. Dzięki niej powstanie sieć rozbudowanej infrastruktury kolejowej, w tym kolei dużych prędkości, która zapewni szybki i dogodny dojazd z kluczowych punktów na mapie Polski. Będzie to węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy z transportem lotniczym i drogowym.

„Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa”– powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

„Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji”– zapewnił Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Centralny Port Komunikacyjny przyłączając się do inicjatywy Prezesa UTK zadeklarował wdrożenie w swoje działania poniższych zasad:

Jak zaznacza Urząd Transportu Kolejowego w informacji dotyczącej podpisania Deklaracji przez przedstawicieli CPK, przyjęcie postawy gotowej do przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym już na etapie planowania i początków realizacji inwestycji z całą pewnością przyczyni się do tworzenia innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nowy sygnatariusz, którym jest Centralny Port Komunikacyjny, będzie stanowił ważny element na mapie polskiej sieci kolejowej.

Każdy, kto wyraża chęć podpisania Deklaracji, może zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie [formularza] zamieszczonego na stronie UTK. Od kwietnia bieżącego roku do grona jej sygnatariuszy [zalicza się] również redakcja „Serwisu Kolejowego”.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Dane za lata 2010-2019 pokazują rosnące znaczenie transportu kolejowego. Wzrosty nagle zahamowała sytuacja pandemicznej w 2020 r. W raporcie „Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian w latach 2010-2020” Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawił trendy na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w podziale na województwa oraz na funkcjonujących przewoźników dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.

W okresie 2010-2019 r. wskaźnik wykorzystania kolei, czyli średnia liczba podróży pociągiem na mieszkańca regionu wzrastał z 6,8 do 8,7. W 2020 r. wskaźnik ten z powodu ograniczeń, jakie wymusiła pandemia spadł do 5,5 przejazdów. Nie zmieniły się województwa, w których koleją jeździ się najczęściej: pomorskie, mazowieckie i dolnośląskie. Tylko te trzy regiony miały wynik lepszy od średniej z całego kraju.

W opracowaniu zamieszczono informacje, jak ten wskaźnik kształtował się na przestrzeni ostatnich lat. Dla każdego regionu zamieszczone są również szczegółowe dane dotyczące liczby odprawionych pasażerów oraz udziału przewozów dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych.

Analiza danych za lata 2010-2020 pokazuje, jak niektóre województwa skutecznie zaangażowały się w rozwój przewozów pasażerskich. W tych regionach rozwijana oferta przewozowa przyniosła efekty w postaci wzrostu liczby pasażerów. Niestety w ostatnim roku zostało to gwałtownie przerwane na skutek epidemii koronawirusa. Obserwując rozwój rynku do 2019 r. możemy przypuszczać, że sukcesywnie się on odbuduje i wróci na właściwe tory rozwoju sprzed epidemii” - komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Z danych za lata 2010-2020 wynika, jak bardzo zróżnicowane jest wykorzystanie kolei pasażerskiej w poszczególnych regionach. Od 2016 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa, głównie w bardziej zurbanizowanych województwach. Bardzo duży wzrost liczby przewiezionych pasażerów odnotowano np. w województwie dolnośląskim. Trend wzrostowy widać również w województwach mazowieckim, łódzkim, pomorskim czy wielkopolskim.

Inaczej sytuacja wygląda w województwach, w których kolej cieszy się mniejszym zainteresowaniem podróżnych. Odpływ pasażerów odnotowują m.in. województwa lubelskie i opolskie. W innych, jak np. w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, liczba pasażerów od lat utrzymuje się na podobnym poziomie.


Dane ilustrujące wskaźniki wykorzystania kolei w poszczególnych województwach dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Trwają zapisy na kolejne zajęcia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. 9 czerwca odbędą się warsztaty dla komisji kolejowych, a 10 czerwca zajęcia dotyczące prawa transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej. Urząd Transportu Kolejowego zaplanował także kolejne tematy szkoleń, na które zapisy będą rozpoczynać się na tydzień przed planowanym terminem. Uczestnictwo w warsztatach ABK jest darmowe.

Szkolenie dla komisji kolejowych

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Podczas szkolenia omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy komisji, również poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia.

„Zakres szkolenia dla komisji kolejowych nie zmienił się w odniesieniu do poprzednich edycji. Dlatego do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach. Ze względu na duże zainteresowanie, chcemy umożliwić udział jak najszerszej grupie odbiorców. Dlatego prosimy również, by z jednego przedsiębiorstwa zapisywały się maksymalnie 3 osoby. Lista chętnych będzie weryfikowana pod względem tych dwóch kryteriów. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami i materiałami na szkolenie” – zwraca uwagę w informacji dotyczącej zajęć Urząd Transportu Kolejowego.

Szkolenie z prawa UE

Szkolenie Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego. Znajomość regulacji prawnych, zarówno na poziomie prawa krajowego (np. polskiego), jak i UE, jest niezbędna dla prawidłowego zidentyfikowania praw i obowiązków oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie podstaw prawa Unii Europejskiej oraz źródeł prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego.

Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w sektorze kolei wprowadzanymi przez regulacje prawne dotyczące czwartego pakietu kolejowego. Zidentyfikowane zostaną problemy i wyzwania dla państw członkowskich i Unii Europejskiej związane ze stosowaniem tych regulacji, również z punktu widzenia uczestników rynku kolejowego.

Szkolenie podzielone jest na 2 bloki tematyczne:

  1. podstawy prawa Unii Europejskiej oraz system unijnego prawa transportu kolejowego, w szczególności w oparciu o podstawy traktatowe, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia oraz opinie;
  2. warsztaty poświęcone regulacjom prawnym dotyczącym IV pakietu kolejowego.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na szkolenia prowadzone w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego można zapisać się [tutaj].

Informacje dotyczące terminów i tematyki kolejnych szkoleń znajdziemy na [stronie] UTK.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Do 21 czerwca uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wiedzę z zakresu transportu kolejowego można zdobywać w sześciu zawodach w technikach oraz dwóch zawodach w branżowych szkołach I stopnia. Proces rekrutacyjny do klas o profilu kolejowym na rok szkolny 2021/2022 otworzyło 53 technika oraz 10 szkół branżowych I stopnia.

Wniosek o przyjęcie do większości szkół ponadpodstawowych można składać od 17 maja do 21 czerwca. Wybór właściwej szkoły przygotowującej do zawodu to bardzo istotny krok w życiu młodego człowieka. Decyzja o podjęciu nauki w branży kolejowej daje szansę na rozpoczęcie pracy na pewnym oraz stabilnym rynku, z perspektywami rozwoju w przyszłości.

Rozwój transportu kolejowego w najbliższych dekadach ma kolosalne znaczenie dla rozwiązywania problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego. Znaczenie takich działań podkreśla polityka Europejskiego Zielonego Ładu. Jeden z czynników rozwoju kolei stanowi wysoce wykwalifikowana kadra pracowników. Ważnym elementem systemu kształcenia nowych pracowników są publiczne oraz niepubliczne szkoły ponadpodstawowe kształcące w zawodach związanych z transportem kolejowym.

Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzonych na koniec 2020 r. wynika, że niemal połowa wszystkich pracowników kolei to osoby powyżej 50 roku życia. Odejście pracowników z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub pogarszający się stan zdrowia, wpływa na konieczność zatrudnienia młodych osób zdecydowanych na wieloletnią służbę na rzecz kolei. Wzrost zapotrzebowania na pracowników dotyczy takich stanowisk jak maszynista, kierownik pociągu, rewident, dyżurny ruchu, manewrowy, toromistrz oraz automatyk. Przewoźnicy poszukują również osób na stanowiska związane z organizacją przewozów kolejowych – specjalistów oraz dyspozytorów.

„Jakość kształcenia w zawodach branży transportu kolejowego stanowi jeden z najważniejszych czynników poprawy bezpieczeństwa oraz wzmocnienia efektywności transportu kolejowego. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku kolejowym poszukują kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, co ma zapewniać bezpieczeństwo i konkurencyjność. Dobrze wykwalifikowana kadra to gwarancja wysokiej jakości usług kolei” – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Na absolwentów szkół podstawowych czekają następujące zawody, w ramach których mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zamiłowanie do transportu szynowego:

Źródło tekstu: UTK

W podtoruńskim ośrodku „Kapitanówka” z okazji Dnia Dziecka odbywa się dziś Rodzinny Piknik Kolejowy organizowany przez zespół Serwisu Kolejowego. Wydarzenie honorowymi patronatami objęli Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski i Urząd Transportu Kolejowego.

Kierowany do najmłodszych festyn ma na celu edukację poprzez zabawę. W godzinach od 11 do 15, dzieci wraz z opiekunami odkrywają świat kolei, skupiając się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa związanego z tym środkiem transportu.

Bawimy i uczymy. Niezwykle ważnym jest, by człowiek od najmłodszych lat był formowany pod względem zachowywania bezpieczeństwa. Polskie Linie Kolejowe, zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce, dysponują setkami nagrań wideo ukazujących niebezpieczne zachowania m.in. na przejazdach kolejowych. Część z takich zajść kończy się, niestety, tragicznie. Wielu niebezpiecznych sytuacji można uniknąć dzięki zachowaniu zdrowego rozsądku i edukowaniu – i właśnie temu ma służyć to wydarzenie” – mówi redaktor naczelny Serwisu Kolejowego Mateusz Wójtowicz.

Na uczestników imprezy czekają liczne i wyjątkowe atrakcje. Dzieci bawią się na dmuchanych zamkach, biorą udział w konkursach, oglądają dawne akcesoria i historyczne mundury kolejowe, „jeżdżą” na prawdziwym symulatorze pociągu. Spotykają się też z funkcjonariuszami policji oraz Służby Ochrony Kolei, którzy wyjaśniają im zasady bezpieczeństwa, prezentują służbowy sprzęt i pojazdy. Wystąpienia na temat odpowiedzialnego postępowania na drodze prowadzą również instruktorzy kampanii społecznej [„Bezpieczny Przejazd”], z kolei przedstawiciele Kolejowej Izby Tradycji w Toruniu opowiadają o kolejarskich zawodach. Obecność na pikniku umilają słodkie poczęstunki, o które zadbały Manufaktura Cukierków, Toruńska Giełda Towarowa: TGT oraz Krajowa Spółka Cukrowa.

Rodzinny Piknik Kolejowy został zorganizowany przez Serwis Kolejowy, we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Kolejowych TENDER, Cargo Speed International i SP TECH Solutions. Wydarzenie wpisuje się w trwający Europejski Rok Kolei oraz w realizację stworzonej przez UTK Deklaracji kultury bezpieczeństwa, którą Serwis Kolejowy podpisał w kwietniu bieżącego roku. [czytaj więcej]

Patronat honorowy:

Patroni:

Organizatorzy:

Serwis Kolejowy

Priorytety krajowej oraz unijnej polityki w zakresie transportu kolejowego, a także informacje o stanie przygotowania do wdrażania nowej perspektywy finansowej to główne tematy konferencji Urzędu Transportu Kolejowego zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Seria konferencji związana jest z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy debaty mówili o sukcesach i możliwych zagrożeniach procesów inwestycyjnych, szczególnie związanych z oddawaniem inwestycji.

Forum Fundusze Unijne – rozwój transportu kolejowego w Polsce było drugim z serii spotkań zorganizowanych w trakcie Europejskiego Roku Kolei przez Urząd Transportu Kolejowego. Prelekcje odbyły się w formie zdalnej, natomiast debata w formie mieszanej – część uczestników prowadziła dyskusje w siedzibie UTK, a część łączyła się zdalnie.

„W trakcie poprzedniego spotkania rozmawialiśmy o tym co zrobić, by zachęcić społeczeństwo do korzystania z transportu kolejowego. Dziś będziemy rozmawiać o podobnych sprawach, ale z innej perspektywy: jak inwestycje kolejowe związane są z funduszami europejskimi”– powiedział otwierając Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK przedstawił projekty realizowane przez urząd z wykorzystaniem dofinansowania unijnego - Kampania Kolejowe ABC, Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Ignacy Góra mówił także o projektach, które mogłyby być finansowane ze środków europejskich, a są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kolejowego – system [ETCS Limited Supervision] i [nowoczesne systemy monitoringu przejazdów].

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawił priorytety w krajowej polityce transportu kolejowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

„Priorytetem dla nowej perspektywy jest dalszy wzrost atrakcyjności przewozów - zarówno towarowych, jak i pasażerskich. A możemy tego dokonać poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wspólnym mianownikiem tych działań, co trzeba powiedzieć na konferencji organizowanej przez UTK, jest poprawa bezpieczeństwa kolei” – zaznaczył Andrzej Bittel.

O priorytetach Unii Europejskiej w zakresie transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 mówiła Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej zdaniem podstawowymi priorytetami, jakimi kieruje się ministerstwo, są te wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy Cyfrowej kwestie związane z konsekwencjami epidemii Covid-19 oraz wynikające z krajowych dokumentów strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Rozwój transportu kolejowego będzie wpływał pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie roli kolei w transporcie lądowym. Zadaniami realizowanymi w ramach priorytetów będzie zapewnienie i zrównoważenie dostępności transportu kolejowego, integracja różnych środków transportu, rozwój sieci transeuropejskiego TEN–T oraz wzrost udziału transportu kolejowego w ruchu pasażerskim i towarowym.

Główne ryzyka we wdrażaniu projektów unijnych zostały przedstawione przez Dyrektor CUPT Joannę Lech. Najważniejszym z nich jest konieczność przesunięcia środków z perspektywy 2014-2020 na bieżącą. Środki przesunięte obciążają jednak budżet perspektywy 2021-2027. Kolejne zagrożenia to zmiany przepisów: środowiskowych, budowlanych, norm technicznych czy opóźnienia wydawania decyzji administracyjnych. Ważnym czynnikiem jest wzrost cen, szczególnie materiałów budowlanych. Z tym często wiążą się zmiany zakresów projektów wpływających na zmiany cen. Istotne są też oferty przekraczające kosztorysy. Organizacyjnymi zagrożeniami są procedury przetargowe, napięte harmonogramy i kumulacja inwestycji. Wielokrotnie powodem zagrożeń jest też niedostatek potencjału kadrowego i inwestycyjnego.

Maciej Gładyga, Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego stwierdził, że w inwestycjach budowlanych potrzebna jest systemowa zmiana dotycząca modelu prefinansowania inwestycji. Obecny opiera się na koncentracji ogłaszania przetargów. Po tym następuje długa cisza. Taki model dewastuje rynek. Również przewoźnicy oczekują zmian w programach unijnych obejmujących inwestycje taborowe. Wiele zmian jest niezależnych od rynku – to chociażby wynik wprowadzanych nowych regulacji unijnych.

W pierwszej części spotkania przedstawiony był zarys ciekawszych programów unijnych z branży kolejowej. Prezentację poświęconą Kampanii Kolejowe ABC przedstawił Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK. O programie unijnym związanym z zakupem 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych opowiadał Konrad Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. Romuald Mądry, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał widzom opis realizacji dwóch programów związanych z modernizacją linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego oraz o pracach na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Na koniec pierwszej części konferencji Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju oraz Damian Artyszak, Starszy Specjalista z PKP Energetyka S.A. zaprezentowali materiał dotyczący magazynów energii elektrycznej działających jako system dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej. Magazyn taki powstał dzięki pomocy programu unijnego.

Ogólnopolskie Forum Kolejowe zakończyło się debatą „Wąskie gardła” w realizacji inwestycji kolejowych, w której wzięli udział Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT oraz Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych CUPT [czytaj więcej]; Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego; Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury; Romuald Mądry – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy omawiali potencjalne zagrożenia w wydatkowaniu środków, takie jak np. przepisy środowiskowe czy możliwa kumulacja wniosków dotyczących certyfikacji zakończonych inwestycji. Wiceprezes UTK Kamil Wilde przypomniał, że kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu, ale potrzebne są inwestycje w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, by zastąpić wiekowy już SHP. Wskazywane były również nowe możliwości kierowania środków europejskich tak, by odnosiły skutek w postaci zachęcania do korzystania z kolei. Narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji kierunkowych może być stworzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zintegrowany Model Ruchu.

„Przychodzimy właśnie do tego etapu, kiedy model będzie narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesu decyzyjnego. Jest to narzędzie, które pomoże podejmować decyzje, ale nigdy za nikogo żadnej decyzji nie podejmie” – podsumowała prace nad aplikacją Joanna Lech, p. o. Dyrektor CUPT.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze nigdy nie było tylu pieniędzy inwestowanych w kolej, nigdy tak nie zmieniała się polska infrastruktura, nie było takich środków na modernizację i zakup nowych pojazdów kolejowych”– podsumował dyskusję dotyczącą środków unijnych dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei zorganizował 26 maja br. Ogólnopolskie Forum Kolejowe „Fundusze Unijne Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele CUPT – Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT oraz Ewa Karasińska, dyrektor departamentu, który odpowiada za realizację projektów kolejowych.

Ustanowiony przez Unię Europejską w 2021 Europejski Rok Kolei stał się doskonałą okazją m.in. do wymiany doświadczeń w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym. Szczególnie, że przed nami kolejna perspektywa, w której w projektach programów krajowych dla Polski zaplanowano blisko 28 mld euro na transport, w tym kolejowy.

Dyrektor Joanna Lech przedstawiła temat: „Przygotowania do wdrażania nowej perspektywy oraz ryzyko dla wykorzystania środków w nowej pespektywie finansowej 2021-2027 wynikającego ze stanu realizacji projektów z perspektywy 2014-2020”. Prelegentka opowiedziała o doświadczeniach CUPT zdobytych w latach 2014-2020 w związku z wydatkowaniem środków z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia oraz instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Szczegółowo przedstawione zostały zidentyfikowane ryzyka w inwestycjach transportowych i, co najważniejsze, to jak można te problemy ograniczać. Dyrektor CUPT podzieliła się również z uczestnikami konferencji informacją, w jaki sposób Centrum przygotowuje się do wyzwań związanych z nową perspektywą, zwracając szczególną uwagę na [Zintegrowany Model Ruchu], który ma służyć beneficjentom oraz dokument planistyczny dla sektora transportu intermodalnego.

W drugiej części konferencji przedstawiciele CUPT uczestniczyli w debacie dotyczącej „wąskich gardeł” w realizacji inwestycji kolejowych.

Zapis spotkania można obejrzeć poniżej.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram