fbpx

Sprzedaż biletów kolejowych przez Internet oraz aplikacje mobilne cieszy się coraz większą popularnością. Pasażerowie cenią nie tylko szybkość i wygodę zakupu biletu elektronicznego, ale także rosnącą liczbę takich kanałów sprzedaży. Wpływ na to miała także pandemia, przez którą spora część osób preferowała zakup biletów inaczej niż w tradycyjnym okienku kasowym.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2021 r. udział sprzedaży biletów w aplikacjach mobilnych i w Internecie wzniósł 27,9%. Oznacza to wzrost udziału sprzedaży w kanałach internetowych o 9,7 punktu procentowego względem 2020 r. W ubiegłym roku zwiększyła się również sprzedaż bezpośrednio w pociągach. Bilety kupione u konduktora stanowiły 21,5% wszystkich sprzedanych biletów (17,6% w 2020 r.). Jednocześnie zauważalnie zmniejsza się liczba pasażerów, którzy bilety kupują w stacjonarnych kasach biletowych. W 2021 r. spadek wyniósł 4,2 punktu procentowego do 35,1% udziału w rynku.

Zmiana przyzwyczajeń pasażerów i nowe kanały sprzedaży

Jeszcze w 2018 r. sprzedaż biletów w stacjonarnych kasach biletowych wynosiła ponad 50%. Od tamtego momentu udział tego kanału spadł o ponad 16 punktów procentowych. Na przeciwnym biegunie znajdują się formy sprzedaży przez Internet i aplikacje mobilne, których udział w przeciągu ostatnich pięciu lat wzrósł o ponad 20 punktów procentowych.

Rosnąca popularność elektronicznych kanałów sprzedaży biletów wynika nie tylko ze zmiany przyzwyczajeń pasażerów w obliczu pandemii. Wpływ na to mają także zmiany społeczne i potrzeby możliwości wygodnego zakupu biletu w dowolnym miejscu i czasie.

 "Przewoźnicy przykładają coraz większą uwagę do udostępniania sprzedaży swoich biletów u nowych podmiotów. Zwracają się oni w kierunku sprzedaży online i uruchamiają na swoich platformach biletów różnego rodzaju promocje i oferty specjalne. W dobie dynamicznego rozwoju e-usług dostępność tego typu ułatwień na kolei jest przez pasażerów oczekiwana w takim samym stopniu, jak i w innych dziedzinach życia" – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wzrost sprzedaży biletów notują także drużyny konduktorskie, ale głównie w przypadku przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych. W 2021 r. na trasach, gdzie przejazd miał charakter spontaniczny i niecykliczny, podróżni częściej kupowali bilety w pociągu. Z kolei w przypadku tras dalekobieżnych podróżni zazwyczaj dokonują rezerwacji i wcześniejszych zakupów przez Internet lub w kasie biletowej.

Zwiększony poziom sprzedaży widoczny jest również w automatach biletowych na stacjach i w samych pociągach. To pokazuje, że pasażerowie cenią sobie czas i dostępność przy dokonywaniu zakupu biletu. Możliwość zakupu biletów w kilku kanałach sprzedaży, nawet tuż przed wejściem do pociągu lub na jego pokładzie, ogranicza także kolejki do  stacjonarnych kas biletowych.

Udział kanałów dystrybucji wg liczby sprzedanych biletów w latach 2017-2021

Więcej biletów jednorazowych

W 2021 r. bilety jednorazowe stanowiły 48,6% ogółu sprzedanych biletów kolejowych. W stosunku do 2020 r. zostało ich zakupionych niemal 28,5 mln więcej. Tak duży wzrost (o 31,3%) wynikał po pierwsze z dużego wzrostu liczby pasażerów w 2021 r. (z 209,4 mln do 245,1 mln), po drugie z wprowadzanych okresowo obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Z tego względu wielu pasażerów wstrzymywało się z zakupem biletu okresowego, np. z uwagi na obowiązujący zdalny i hybrydowy tryb pracy. W razie potrzeby kupowali oni bilety jednorazowe. Decyzja o zakupie biletu okresowego była uzależniana od powrotu do pracy czy nauki stacjonarnej i tym samym od konieczności codziennych dojazdów.

Udział biletów okresowych w odniesieniu do ogółu sprzedaży spadł w 2021 r. i wyniósł 41,9% wobec 47,2% w 2020 r. Natomiast ogólna liczba sprzedanych biletów okresowych wzrosła z 98,8 mln do 102,7 mln szt. Udział pozostałych typów biletów (m.in. bilety komunikacji miejskiej honorowane przez przewoźników samorządowych zgodnie ze współpracą zawartą z organizatorami publicznego transportu zbiorowego) stanowił 9,5%, czyli tyle samo, co rok wcześniej.

Jak Polacy kupują bilety kolejowe?
Infogram

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W ocenie przewoźników kolejowych doposażenia w ETCS lokomotyw elektrycznych może być opłacalne przy maksymalnym wieku pojazdu 26 lat w przewozach pasażerskich i 35 lat w przewozach towarowych. W przypadku lokomotyw spalinowych wskazany próg opłacalności modernizacji to odpowiednio średnio 40 i 33 lata.

Linie kolejowe wchodzące w skład sieci bazowej TEN-T powinny być wyposażone w ETCS w terminach wskazanych w Europejskim Planie Wdrażania ERTMS, nie później jednak niż do 2030 r., zaś linie wchodzące w skład sieci kompleksowej TEN-T należy wyposażyć w system do końca 2050 r. Te daty powinny także determinować terminy na doposażenie pojazdów kolejowych w pokładowe systemy ETCS.

Dane dotyczące planów inwestycyjnych UTK uzyskał od 88 przewoźników kolejowych. Wynika z nich, że doposażona może zostać jedynie część pojazdów, którymi dysponują. Przy określaniu możliwości doposażenia pojazdu w ETCS wzięte zostały pod uwagę aspekty inżynieryjne (zasadność instalacji ETCS na pojeździe ze względu na jego charakterystykę techniczną) oraz pozostały czas eksploatacji pojazdów.

Zgodnie z danymi zawartymi w Europejskim Rejestrze Pojazdów (EVR) ponad połowa pojazdów trakcyjnych osiągnęła w 2022 r. 40 lat. Są to pojazdy, które w praktyce w większości nie zostaną doposażone w system ETCS ze względu na trudności techniczne oraz małe szanse na zwrot inwestycji z uwagi na szacowany krótki okres ich eksploatacji. Z szacunków UTK wynika, że przy zachowaniu obecnego tempa inwestycji w nowy tabor, w 2030 r. tylko około 30% pojazdów trakcyjnych będzie miało mniej niż 40 lat.

"Przeważająca część taboru użytkowanego przez przewoźników w Polsce nie jest wyposażona w pokładowy ETCS. Migracja na ten system będzie wymagała poniesienia znacznych nakładów finansowych zarówno na modernizację pojazdów, jak i na zakup nowych. Wpływ na to ma wysoki średni wiek taboru w Polsce, ale także brak możliwości doposażenia niektórych pojazdów z powodów technicznych. Przeprowadzona przez UTK analiza wskazuje, że poziom wsparcia finansowego będzie miał olbrzymi wpływ na plany taborowe związane z ETCS" – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W JAKI TABOR OPŁACA SIĘ INWESTOWAĆ

Przewoźnicy kolejowi wskazywali maksymalny wiek eksploatowanych pojazdów, dla których ich zdaniem doposażenie w system ETCS jest możliwe i uzasadnione. Na tej podstawie został oszacowany średni maksymalny wiek pojazdu trakcyjnego danego rodzaju, dla którego doposażenie byłoby uzasadnione, również ekonomicznie.

W przypadku elektrycznych wagonów silnikowych oraz spalinowych wagonów silnikowych próbka danych była niewielka, ponieważ jedynie dwóch przewoźników zadeklarowało możliwość doposażenia tego rodzaju pojazdów w system ETCS. Z tego powodu otrzymane dane mogą być niemiarodajne, można też dostrzec duże dysproporcje. Podobnie w przypadku lokomotyw spalinowych jedynie jeden przewoźnik wykazał możliwość doposażenia kilku typów w system ETCS, pozostali przewoźnicy pasażerscy w ogóle nie rozważają takiej możliwości (m.in. ze względu na małe przebiegi tych pojazdów, szczególnie na liniach, na których system ETCS ma zostać wdrożony).

W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz spalinowych zespołów trakcyjnych na otrzymane relatywnie niskie wyniki ma wpływ stosunkowo nowy tabor eksploatowany przez przewoźników – pojazdy te w większości nie są starsze niż 20 lat. Z jednej strony przewoźnicy nie są w stanie planować tak wiele lat do przodu, żeby być w stanie określić, czy te pojazdy za 20–30 lat będą nadal nadawać się do doposażenia w system ETCS. Z drugiej strony wskazują, że nowsze pojazdy z założenia przewidziane są na krótszą eksploatację – około 30 lat.

Co ciekawe, przewoźnicy towarowi wskazywali maksymalny wiek dużo wyższy niż u przewoźników pasażerskich. Pojazdy trakcyjne eksploatowane przez przewoźników towarowych są zwykle starsze niż te wykorzystywane przez przewoźników pasażerskich. Przewoźnicy zauważają pewną zależność pomiędzy wiekiem pojazdu a ich maksymalnym okresem całkowitej eksploatacji. Zdaniem przewoźników starsze pojazdy, których budowa jest znacznie prostsza, mogą służyć nawet kilkadziesiąt lat – powyżej 40, a nawet do 80, natomiast obecnie produkowane lokomotywy są przewidywane na około 30-letni okres eksploatacji. Najwyższy wiek był deklarowany dla takich typów lokomotyw jak: ET22, SM48 czy M62. Roczny przebieg pojazdów towarowych jest znacznie wyższy niż pojazdów pasażerskich, z tego powodu można rozważać doposażanie starszych typów pojazdów, co wiąże się z większą opłacalnością danej inwestycji dla przewoźnika. Lokomotywy towarowe po doposażeniu wykonają większą pracę przewozową niż pasażerskie, dlatego możemy mówić o większej efektywności modernizacji.

Tab.1 Pojazdy w dyspozycji przewoźników możliwe do doposażenia.

Tab. 2 Średni maksymalny wiek pojazdów umożliwiający doposażenie w system ETCS - Przewozy pasażerskie

 Tab. 3 Średni maksymalny wiek pojazdów umożliwiający doposażenie w system ETCS - Przewozy towarowe

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 lipca bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy będą możliwe tylko u wybranych przewoźników kolejowych na określonych zasadach. Zakup biletu będzie konieczny m.in. na pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Prosimy sprawdzić informacje poniżej. 

W Polsce funkcjonuje przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz kilku przewoźników uruchamiających pociągi regionalne i aglomeracyjne. W wybranych pociągach obywatele Ukrainy mogą podróżować za darmo.

PKP INTERCITY

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Cały czas działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To dedykowany numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-18.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy u przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych:

ARRIVA RP

Bezpłatne przejazdy obowiązują do 31 sierpnia. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Ww. osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie uprawnione są do bezpłatnych przejazdów na podstawie paszportu, który potwierdza przekroczenie granicy (polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) po 24.02.2022 roku lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują, za wyjątkiem pociągów międzynarodowych, ale tylko dla relacji z przekroczeniem granicy (np. Wrocław – Berlin). Bezpłatne przejazdy są wówczas możliwe dla:

KOLEJE MAŁOPOLSKIE

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Osoby uprawnione mogą otrzymać nieodpłatny bilet od obsługi w pociągu. Mogą z nich korzystać obywatele Ukrainy, tj.:

Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, podczas podróży należy okazać:

ważny paszport, potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.

KOLEJE MAZOWIECKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

KOLEJE ŚLĄSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Do przejazdów pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, na podstawie nieodpłatnych biletów wydawanych w kasach biletowych lub u obsługi pociągu na przejazd w jedną stronę, uprawnieni będą obywatele Ukrainy po okazaniu:

PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują

POLREGIO

Przejazdy pociągami POLREGIO dla uchodźców będących obywatelami Ukrainy, tj. dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w każdym wieku, mężczyzn po 60. roku życia oraz mężczyzn w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnościami lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, od 1 lipca 2022 r., będą odbywały się następująco:

W przypadku relacji wykraczających poza województwo objęte możliwością realizowania nieodpłatnych przejazdów uchodźców z Ukrainy podróżny zobowiązany jest zakupić bilety na zasadach ogólnych od ostatniej stacji na obszarze takiego województwa do nowej stacji przeznaczenia.

SKM WARSZAWA

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

DODATKOWE INFORMACJE

Mężczyźni z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przejazdów wybranymi pociągami regionalnymi (wskazanymi powyżej) są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

- Portal Pasażera – link: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Już po raz 6. sygnatariusze Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa mogą zaprezentować w konkursie swoje rozwiązania i pomysły, które wpływają na poprawę poziomu bezpieczeństwa. Zgłoszenia mogą dotyczyć zarówno rozwiązań już wdrożonych, jak i pomysłów w fazie planowania. UTK rozpoczyna także przyjmowanie artykułów do IV wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. Prace konkursowe oraz artykuły do Magazynu można przesyłać do 30 sierpnia 2022 r.

Dotychczas w V edycjach konkursu sygnatariusze zgłosili aż 169 prac, które zostały poddane ocenie przez Prezesa UTK i Kapitułę. Celem konkursu oprócz corocznego nagradzania osób lub przedsiębiorstw najbardziej aktywnych w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, jest możliwość wymiany doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk. Zadaniem uczestników jest przedstawienie podjętych działań lub proponowanych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Każdy pracodawca może ponadto zgłosić pracownika, który swoją postawą przyczynił się do uniknięcia wypadku, bądź ma inne osiągnięcia w dziedzinie kultury bezpieczeństwa.

Kapituła przyzna tradycyjnie już nagrody i wyróżnienia wynikające z „Nagrody Kultury Bezpieczeństwa”, które obejmują zgłoszenia w kategoriach:

Dodatkowo, począwszy od zbliżającego się Konkursu, w ramach kategorii „rozwiązanie systemowe” szczególna uwaga Kapituły skupiona będzie na ocenie rozwiązań charakteryzujących się proaktywnym zarządzaniem bezpieczeństwem opartym na ryzyku. Moduł ten, ma na celu wyróżnienie podmiotów, które najrzetelniej podchodzą do procesu identyfikacji zagrożeń związanych z ich działalnością, w tym wynikających ze zmian i przeciwdziałania ich zmaterializowaniu.

Wszystkie informacje dotyczące zasad przyznawania nagród zostały opisane w regulaminie konkursu. Sygnatariusze podczas zgłaszania pracy konkursowej mogą zasygnalizować w formularzu chęć publikacji pracy w formie artykułu w Magazynie Kultury Bezpieczeństwa. Jeżeli zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do publikacji, kolejnym krokiem będzie przesłanie pracy w formie artykułu.

Na zgłoszenia konkursowe UTK czeka do 30 sierpnia 2022 r. Pracę należy zgłosić wypełniając formularz.

MAGAZYN KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

UTK rozpoczął także przygotowania do wydania czwartej edycji „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”. Propaguje on zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym.

W „Magazynie” publikujemy artykuły związane z szeroko pojętą kulturą bezpieczeństwa, zarówno w zakresie naukowym, jak i zastosowaniach praktycznych. Ideą magazynu jest tworzenie publikacji przez samych sygnatariuszy. 

Artykuły obejmują zagadnienia z zakresu:

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w IV wydaniu Magazynu Kultury Bezpieczeństwa.  Zgłoszenia można przesyłać do 30 sierpnia 2022 r.

Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Wszystkie materiały graficzne umieszczane w publikacji powinny być przesłane jako osobne pliki z zastosowaniem grafik i zdjęć w najwyższej rozdzielczości. W przypadku chęci umieszczenia w artykule tabel lub wykresów trzeba przesłać je w wersji edytowalnej. Ułatwi to znacząco prace związane ze składem graficznym całości publikacji.

Wszelkie pytania związane z konkursem oraz Magazynem Kultury Bezpieczeństwa można przesyłać na adres: kultura@utk.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W maju 2022 r. koleją podróżowało 30,4 mln pasażerów. To wynik rekordowy, bo na przestrzeni ostatnich 10 lat miesięczna liczba pasażerów kolei tylko raz przekroczyła 30 mln – w październiku 2019 r. Praca przewozowa przekroczyła 2 mld pas-km. W przewozach towarowych wielkość przewiezionej masy wyniosła 21,1 mln ton. Trzeci miesiąc z rzędu przewozy utrzymują się na poziomie nie mniejszym niż 21 mln ton.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W maju 2022 r. z usług kolei skorzystało 30,4 mln pasażerów. W porównaniu z majem 2021 r. oznacza to wzrost o 11,5 mln osób (60,8%). W ciągu ostatnich 10 lat wyższą liczbę pasażerów (31,2 mln) odnotowano jedynie w październiku 2019 r. Znaczną poprawę wyników odnotowano również w pozostałych parametrach przewozów pasażerskich. Praca przewozowa osiągnęła wartość 2,1 mld pasażerokilometrów i była wyższa prawie o 1 mld pasażerokilometrów (85%) niż w maju 2021 r. To najwyższy poziom wykonanej pracy przewozowej od sierpnia 2019 r., kiedy to jej wartość osiągnęła 2,3 mld pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna w maju wyniosła 15,5 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 0,9 mln pociągokilometrów (6,1%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu pasażera w maju 2022 r. to 68,9 km, czyli o 9 km więcej (15,1%) niż rok wcześniej.

Ponad dwukrotny wzrost w liczbie pasażerów rok do roku (117,6%) odnotował przewoźnik PKP Intercity, z którego usług skorzystało prawie 5,3 mln pasażerów (2,8 mln pasażerów więcej niż rok wcześniej). POLREGIO odnotowało wzrost z 5,0 do 7,7 mln pasażerów (54,9%), natomiast Koleje Mazowieckie wykazały o 1,4 mln pasażerów więcej (wzrost z 3,8 mln do 5,2 mln pasażerów). Maj tego roku w przypadku większości pozostałych przewoźników samorządowych oznaczał wzrost o ponad 50% w liczbie pasażerów wobec maja 2021 r.

W porównaniu z kwietniem 2022 r. koleją przewieziono o 3,5 mln pasażerów więcej (13,1%), praca przewozowa osiągnęła wartość o 0,3 mld pasażerokilometrów wyższą (15,2%), a praca  eksploatacyjna wzrosła o 0,6 mln pociągokilometrów (3,7%) miesiąc do miesiąca. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w maju była dłuższa o 1,3 km (1,9%) niż w kwietniu tego roku.

Maj 2022 r. w przewozach pasażerskich to wyższe wyniki w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 r. – okresem przed wybuchem pandemii: przewieziono o niemal 2 mln pasażerów więcej (6,9%), praca przewozowa osiągnęła wartość o 0,3 mld wyższą (13,4%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,4 mln pociągokilometrów (9,8%). Średnia odległość przejazdu pasażera w maju 2022 r. była o 3,9 km dłuższa (6,1%) niż w maju 2019 r.

Ogółem od początku tego roku z usług kolei skorzystało 128,4 mln pasażerów, wykonano pracę przewozową na poziomie 8,4 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna wyniosła 76,5 mln pociągokilometrów.

PRZEWOZY TOWAROWE

W maju 2022 r. koleją przewieziono 21,1 mln ton towarów. Oznacza to wzrost o 0,7 mln ton (3,4%) w porównaniu do maja 2021 r. Praca przewozowa osiągnęła poziom 5,4 mld tonokilometrów i zwiększyła się o 14,5% licząc rok do roku . Praca eksploatacyjna z kolei wzrosła z 6,9 mln pociągokilometrów w maju 2021 r. do 7,4 mln pociągokilometrów w maju 2022 r. (+7,1%). W maju odnotowano również największą średnią odległość przewozu 1 tony ładunku, było to 254 km – o 25 km więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r.

W porównaniu do kwietnia 2022 r. odnotowano spadek w masie przewiezionych towarów o 0,2 mln ton (-0,7%). Pozostałe parametry były już jednak wyższe niż w kwietniu. Praca przewozowa zwiększyła się o 0,1 mld tonokilometrów (2,4%), a praca eksploatacyjna o 0,2 mln pociągokilometrów (3,3%). Średnia odległość przewozu 1 tony towaru była natomiast dłuższa o 8 km (wzrost z 246 km do 254 km).

Spadek w masie przewożonych towarów w ujęciu miesiąc do miesiąca dotyczył około połowy spółek realizujących przewozy w maju 2022 r. W jednostkowych przypadkach nie były to duże spadki, jednak dla całego rynku wpłynęły na zmniejszenie przewozów w stosunku do kwietnia o niecały 1%.

Po pięciu miesiącach 2022 r. przewieziono koleją łączną masę 104,6 mln ton, wykonano pracę przewozową na poziomie 25,2 mld tonokilometrów, a łączna praca eksploatacyjna pociągów towarowych wyniosła 35,3 mln pociągokilometrów.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W środę 29 czerwca odbyło się IV Forum Kultury Bezpieczeństwa zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Głównym tematem spotkania były sposoby zapobiegania wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych.

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, podczas którego przedstawiona została analiza problemu wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo w takich miejscach. Poruszone zostały także zagadnie edukacji, odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

Otwierając IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra powiedział, że niezmiennie od lat jednym z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory.

"Z dużym niepokojem analizujemy statystyki wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W latach 2015-2019 udział wypadków w takich miejscach wynosił od 31 do 37,9% ogólnej liczby wypadków na kolei. W 2020 r. było to już 41,6% i wynik ten utrzymał się również w 2021 roku. Nie ma wątpliwości, że musimy się wspólnie zastanowić, jakie jeszcze dodatkowe działania powinny być wykonane, aby obniżać liczbę wypadków" – do aktywnego uczestnictwa w Forum zachęcał Ignacy Góra.

Prezes UTK mówił również o już podejmowanych przez UTK działaniach.

"Planujemy w najbliższym czasie rozpocząć montaż systemów monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych, który w pełni automatycznie będzie identyfikował i przekazywał informację o wykroczeniu. A już od 15 lipca, w ramach Kampanii Kolejowe ABC, ruszamy z kampanią medialną edukującą społeczeństwo o zasadach bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych" – dodał Ignacy Góra.

Tomasz Rurka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury odczytał list od Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w MI.

"W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami. Zmiany w przepisach mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, oraz ograniczyć liczbę wypadków. Rozporządzenie ma umożliwić stosowanie na przejściach takich rozwiązań jak systemy radarowe, linie wibracyjne, progi zwalniające czy znaki i tablice o zmiennej treści. Trwające prace są także konsekwencją przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa UTK analiz, w ramach których Prezes UTK wskazał m.in., że zmienna treść komunikatów przyciąga uwagę kierowców, wpływa na zwiększenie koncentracji i zapobiega tzw. „jeżdżeniu na pamięć" – napisał Andrzej Bittel.

Powiększyło się także grono sygnatariuszy Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W trakcie tegorocznego Forum, do grona 243 podmiotów dołączyło 18 nowych. Prezes UTK podziękował za zaangażowanie w tworzenie kultury bezpieczeństwa w instytucjach nie tylko poprzez podpisanie deklaracji, ale przede wszystkim realne działania w poszczególnych instytucjach i firmach.

O statystykach dotyczących wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych mówił na wstępie Forum Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru z Urzędu Transportu Kolejowego. Omówione zostały przyczyny wypadków oraz ich skutki. Przedstawiciel UTK opisał pokrótce innowacyjne systemy monitoringu i ostrzegania przed wjazdem na przejazdy, a także inicjatywy UTK w tym zakresie.

INNOWACYJNE SYSTEMY ZABEZPIECZANIA PRZEJAZDÓW

W pierwszej części Forum zaproszeni goście opowiedzieli o innowacyjnych systemach zabezpieczenia przejazdów. Jarosław Gibas z firmy Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o. przedstawił koncepcję systemu automatycznie identyfikującego wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. System ma możliwość zapisu numerów rejestracyjnych pojazdu w celu zgłoszenia odpowiednim służbom.

Dariusz Izydor Zastępca Dyrektora ds. Produkcji firmy Elmontaż sp. z o.o. przedstawił projekt Safecross powstały z inspiracji Prezesa UTK. System, który jest testowany od ponad roku, wykrywa pojazd i ostrzega kierowcę przy pomocy tablicy LED. Dodatkowo system kamer wykrywa ruch i rejestruje zdarzenie. Może on być zasilany energią odnawialną.

Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o. także przedstawił system monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych i automatycznego rozpoznawania wykroczeń. System wysyła wiadomość e-mail z rozpoznaną tablica rejestracyjną. Następnie generuje raport jako zgłoszenie, które może być przekazane na konkretną komendę policji. Rozwiązanie jest już wdrożone w 8 lokalizacjach.

Marzena Mrozik z Wielobranżowej i Projektowej sp. z o.o. "MONAT” przedstawiła system poprawy widoczności przejazdów kategorii D, który ma na celu zwiększenie świadomości użytkowników o niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem przejazdu. Zadaniem systemu nie jest informowanie użytkownika drogi o nadjeżdżającym pociągi, ale o samym fakcie zbliżania się do przejazdu kolejowo-drogowego. System posiada aktywne urządzenia w postaci tablic LED zmiennej treści i podświetlone znaki G-1 i B-20, które zwiększają czujność kierowców. Może być zasilany energia odnawialną z paneli fotowoltaicznych czy z turbiny wiatrowej.

JAK OSTRZEGAĆ PRZED ZAGROŻENIEM?

W drugiej części spotkania, Dariusz Wojcieszak i Piotr Rek przedstawili koncepcję tzw. „Trzeciego sygnału”. System ten ma za zadanie wysłać komunikat za pośrednictwem pasma FM do odbiornika radiowego kierowcy zbliżającego się do przejazdu z informacją, że właśnie nadjeżdża pociąg. Komunikat ten miałby być nadawany wyłącznie w momencie zbliżającego się pociągu. Obecnie zespół parlamentarny pracuje nad standardami prawnymi.

Patryk Osęka, Dyrektor Operacyjny AutoMapa sp. z o.o. i Witold Bartnik, Prezes Zarządu REDS S.A. opowiedzieli o koncepcji, w ramach której kierowca korzystający z AutoMapy miałby otrzymywać komunikat o nadjeżdżającym pociągu w momencie zbliżania się do przejazdu. Kolejne rozwiązanie zakłada, aby do takich komunikatów był wykorzystany moduł wbudowany w mapę o nazwie AutoCB, który jest oparty o połączenia internetowe. Aktualnie targeo.pl to największy polski serwis mapowy, który odwiedza 5 mln użytkowników miesięcznie, a płatną nawigacją AutoMapa jeździ ponad 1 mln użytkowników.

ROLA EDUKACJI W ZAPOBIEGANIU ZDARZENIOM KOLEJOWYM NA PRZEJAZDACH

Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych opowiedział o założeniach akcji „Bezpieczny przejazd”. Przedstawiciel PKP PLK podkreślił, że nawet pomimo zabudowy innowacyjnych systemów, może nie być osiągalna poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych bez zwiększenia świadomości kierowców.

Z kolei Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w UTK omówił dotychczasowe efekty i założenia II edycji Kampanii Kolejowe ABC realizowanej przez Urząd. UTK do końca 2023 roku planuje przeprowadzić lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna obejmująca szeroko zakrojone działania m.in. w telewizji, kinach, Internecie, radiu czy w pobliżu dworców. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, liczne konkursy oraz inne aktywności.

DEBATA

W trakcie debaty zastanawiano się nad tym, co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego.

"Wyzwaniem dla zarządców jest stworzenie standardu, aby innowacyjne systemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, były ze sobą zintegrowane. Tak, aby poszczególne systemy mogły działać niezależnie, ale obok siebie i aby jeden system był w stanie to wszystko monitorować. Ważny jest też aspekt przepisów prawa, które wymagają zmiany w zakresie ruchu drogowego. Bez tego nie możemy nakładać kar na kierowców na przejazdach kategorii D, czyli tych bez sygnalizacji świetlnej" – powiedział Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o.

"Po pierwsze, musi zmienić się mentalność zarządców dróg, ponieważ rozwiązania, o których rozmawiamy, wykraczają poza zarządzanie liniami kolejowymi. Po drugie, konieczne są zmiany w prawie, zarówno drogowego, jak i w zakresie spójności rozporządzenia przejazdowego z tym o znakach drogowych np. w zakresie ich ustawiania. Po trzecie, edukacja i nieuchronność kary, bez czego część kierowców nie będzie podchodzić na poważnie nawet do najnowocześniejszych systemów" – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"Realizujemy projekt pilotażowy montażu 5 urządzeń dedykowanych na przejazdy kolejowo-drogowe. Podstawa systemu to dwie kamery, które rejestrują pojazd i numer rejestracyjny, a także moduł autodetekcji. Jeśli pojazd wjedzie na czerwonym świetle, urządzenie wykona zdjęcie, które trafi do systemu w celu wystawienia mandatu.  Sposób działania będzie podobny do tych rozwiązań, które obecnie obsługujemy na skrzyżowaniach. Mamy nadzieję, że liczba wykroczeń i wypadków na tych przejazdach kolejowo-drogowych zostanie ograniczona" – powiedziała Marzena Chłopecka–Czajkowska, Kierownik Projektu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;

Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego podkreślił, że wdrażanie innowacyjnych systemów, redukcja przejazdów najniższej kategorii, edukacja społeczeństwa oraz egzekwowanie kar wymagają odpowiedniej strategii.

"Obok działań, które UTK realizuje w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, przygotowaliśmy dla Ministerstwa Infrastruktury strategię, jak powinno wyglądać wdrożenie zmian w zakresie bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Zakłada ona zabudowę w odpowiednie systemu 500 takich przejazdów" – powiedział Wiceprezes UTK.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie internetowej UTK. Zapis konferencji można obejrzeć poniżej.

NOWI SYGNATARIUSZE DEKLARACJI W SPRAWIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

 1. Politechnika Wrocławska
 2. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 3. Elmontaż sp. z o.o.
 4. AutoMapa sp. z o.o.
 5. REDS S.A.
 6. Wielobranżowa i Projektowa sp. z o.o. MONAT
 7. Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
 8. Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o.
 9. Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 10. KOLEN sp. z o.o.
 11. Biuro Projektowe „Metroprojekt” sp. z o.o.
 12. Sektorkolejowy.pl
 13. METRANS Rail sp. z o.o.
 14. RailTrans Poland sp. z o.o.
 15. Zakład Budownictwa Kolejowego RADOM Paweł Czupryn
 16. SILVA LS sp. z o.o.
 17. TechSolutions Group sp. z o.o.
 18. Laude Smart Intermodal S.A.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem opiera się na ryzyku. Przewoźnicy i zarządcy nie mogą ograniczać się jedynie do respektowania przyjętych przepisów i regulacji. Muszą proaktywnie identyfikować możliwe zagrożenia i wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłe doskonalenie w tym obszarze to podstawa kultury bezpieczeństwa. Dlatego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powołał zespół zadaniowy, którego celem jest realizacja planu działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania opartego na ryzyku. Pracami Zespołu pokieruje Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. Bezpieczeństwa.

Działania zespołu są ukierunkowane na poprawę podejścia podmiotów rynku kolejowego do zarządzania bezpieczeństwem opartym na ryzyku. Szczególny nacisk będzie kładziony na wspólną metodę oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, określoną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zwanym CSM-RA.

Do zadań Zespołu należy w szczególności koordynowanie prac określonych w planie działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku. Zespół będzie także prowadził ocenę stanu realizacji planu działania oraz inicjował jego aktualizację. Kolejne zadania to ustalenie jednolitego podejścia przez uczestników rynku kolejowego i wypracowywanie najlepszych praktyk stosowania CSM-RA oraz wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania rozporządzenia CSM-M.

Zespół ma ustalić, poprzez publikację rekomendacji, jednolite podejście i wypracowywać najlepsze praktyki odnośnie nadzoru nad stosowaniem CSM-RA oraz CSM-M. Zadaniem zespołu będzie także koordynowanie działań dotyczących CSM-RA i CSM-M podejmowanych przez Urząd. Zespół ma propagować informacje o stosowaniu CSM-RA i CSM-M i korzyściach z tego płynących, zarówno w UTK, jak również wśród uczestników rynku kolejowego. Działania te mają odbywać się poprzez organizowanie warsztatów, udział w konferencjach i przekazywanie komunikatów w środkach komunikacji elektronicznej.

Przewodniczącym Zespołu został Kamil Wilde – Wiceprezes UTK ds. Bezpieczeństwa, a Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Jan Siudecki z Departamentu Techniki i Wyrobów.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje zatwierdzające sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i opłaty manewrowej na rozkład jazdy 2022/2023 dla „Euroterminala Sławków” sp. z o.o. i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Stawka jednostkowa opłaty podstawowej ustalona przez „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. w rozkładzie jazdy 2022/2023 będzie wynosić 79,07 zł/pockm, natomiast stawka jednostkowa opłaty manewrowej - 131,42 zł/pockm. Nowe stawki zastąpią opłaty obowiązujące na sieci zarządcy od 2019 r.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wystąpiła o zatwierdzenie wyłącznie stawki jednostkowej opłaty podstawowej, która wynosi 4,01 zł/pockm. Poprzednio obowiązująca stawka została określona w regulaminie sieci Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na rozkład jazdy pociągów 2020/2021 r.

Zarządca infrastruktury może podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika. O stosowaniu cennika z poprzedniego rozkładu jazdy pociągów poinformowali Prezesa UTK następujący zarządcy: Cargotor Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., CTL Maczki-Bór S.A., Betrans sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego toczą się obecnie postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów cenników złożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o.

Decyzje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerami 9 i 10.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Koleją można wybrać się na wycieczkę do wielu turystycznych miejscowości. Szczególnie w wakacje, kiedy drogi do kurortów często się korkują, korzystny czas przejazdu, nowoczesny tabor, atrakcyjne ceny biletów oraz bezpieczeństwo mogą przyciągać pasażerów do kolei. Aby podróż była przyjemna i szybka, warto ją odpowiednio zaplanować. Urząd Transportu Kolejowego radzi, jak to zrobić. UTK zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem wakacyjnym” dla pasażerów kolei.

Źródło: pixabay.com

Planowanie podróży warto zacząć od sprawdzenia rozkładu jazdy. Aby to zrobić, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wszystkie informacje dostępne są w internecie. To prosty i szybki sposób na zaplanowanie przejazdu od stacji początkowej do stacji docelowej.

Bieżący rozkład jazdy przewoźników kolejowych (regionalnych i dalekobieżnych) można znaleźć w serwisach Portal Pasażera lub Rozklad-pkp.pl. Obie wyszukiwarki mają swoje odpowiedniki w postaci aplikacji mobilnych. Podczas wyboru połączenia określane są przede wszystkim podstawowe informacje, czyli data, godzina i miejsce wyjazdu oraz miejsce docelowe. Internetowy rozkład jazdy pozwala nam także zdecydować, czy kurs ma być bezpośredni, czy z przesiadkami. Minimalny czas na przesiadkę należy wskazać samodzielnie. Warto pamiętać, że na polskiej kolei nie ma gwarantowanych skomunikowań poza tymi, które podano do publicznej wiadomości (maksymalny czas oczekiwania drugiego pociągu podany jest w wyszukiwarce Portal Pasażera). Mimo to, w przypadku opóźnienia kursu, potrzebę przesiadki należy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić kierownikowi pociągu, który będzie mógł podjąć w tej sprawie dalsze uzgodnienia dyspozytorskie lub zaproponować alternatywne rozwiązania.

Podczas wyszukiwania połączenia możemy wskazać także dodatkowe preferencje, takie jak: kategoria pociągu, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, możliwość przewozu roweru, a nawet dostępność Wi-Fi, klimatyzacji bądź usługi gastronomicznej.

Na Portalu Pasażera dostępne są również informacje o opóźnieniach pociągów z podziałem na te aktualne, na konkretnej stacji i wybranej trasie, a także plakaty rozkładowe, takie same jak te na dworcach kolejowych. Na plakatowych rozkładach jazdy znajdują się dodatkowo informacje o usługach dostępnych w danym pociągu. Można je również uzyskać, dzwoniąc na infolinię przewoźnika.

ZAKUP BILETU

Najwygodniej jest kupić bilet przez internet. Niektórzy przewoźnicy umożliwiają zakup biletów przez aplikacje mobilne. Podczas kontroli można je okazać na ekranie smartfona lub tableta bez konieczności drukowania. Bilety możemy kupić także w kasach lub biletomatach na stacjach, przystankach bądź w niektórych pociągach. Dodatkowo prawie w każdej kasie można kupić większość biletów – niezależnie od tego, który przewoźnik ją prowadzi. Na przykład w kasach POLREGIO S.A. bez problemu zakupimy bilet na pociągi „PKP Intercity” S.A. i pociągi niemal wszystkich przewoźników regionalnych.

Jeśli chcemy kupić bilet u konduktora, powinniśmy pamiętać, że większość przewoźników regionalnych wymaga wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami i niezwłocznego zgłoszenia się do obsługi. W pociągach „PKP Intercity” S.A. kategorii TLK i IC trzeba zwróć się do konduktora na peronie, lub niezwłocznie po wejściu do pociągu. Tylko w pociągach kategorii EIP (Pendolino) nie ma możliwości zakupu biletu u konduktora.

Za wydanie biletu w pociągu konduktor nalicza opłatę dodatkową, chyba że:

Sezonowe pociągi cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego warto kupić bilet z odpowiednim wyprzedzeniem. Bilet na połączenie krajowe można kupić z wyprzedzeniem 30-dniowym, a na połączenia międzynarodowe – z 60-dniowym.

Podczas podróży koleją, oprócz ulg ustawowych, można skorzystać z wielu ofert handlowych udostępnianych przez przewoźników. Niektórzy z nich umożliwiają na przykład zakup tańszych biletów dla rodzin lub większych grup podróżnych czy seniorów powyżej 60 roku życia.

Podróżując po różnych częściach Polski, warto skorzystać z oferty „Wspólny Bilet”. Dzięki niej podróżni mogą kupić jeden bilet na całą podróż, korzystając z przejazdów pociągami przewoźników: „PKP Intercity” S.A., POLREGIO S.A., Arriva RP sp. z o.o., „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Zbiorczy bilet w tej ofercie jest zazwyczaj tańszy od sumy odrębnych biletów na każdy z etapów podróży.

PODRÓŻ ZE ZWIERZĘCIEM

Zasady przewozu zwierząt ustalane są przez każdego przewoźnika indywidualnie. W związku z tym przed rozpoczęciem podróży trzeba zapoznać się z obowiązującym regulaminem.

Przewóz większych psów jest zazwyczaj odpłatny, ale cena biletu jest zryczałtowana – nie zależy od pokonywanej odległości. Podróżując z psem trzeba mieć ze sobą aktualne świadectwo szczepień przeciwko wściekliźnie. Zwierzę musi być trzymane na smyczy i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników i psów asystujących. Większość przewoźników umożliwia bezpłatny przewóz małych zwierząt domowych, w tym psów, pod warunkiem że przewożone są one w odpowiednich transporterach, które mogą mieć formę klatki, kontenera lub kosza z zamknięciem.

Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi np. psa lub kota. Ponadto zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju w wagonie lub przedziale, w którym podróżują.

PRZEWÓZ BAGAŻU ORAZ ROWERU

Każdy pasażer ma prawo zabrać ze sobą bagaż podręczny. W przypadku większego bagażu niektórzy przewoźnicy pobierają opłaty za jego przewóz lub naliczają je, gdy pasażer ma więcej niż 3 sztuki walizek, toreb itp. Wysokość opłat bagażowych jest zwykle niezależna od długości trasy.

Przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, co można przewieźć w pociągu bezpłatnie, a za co trzeba zapłacić, zwłaszcza podróżując z bagażem ponadnormatywnym, wózkiem dziecięcym lub rowerem. Szczegółowe zasady dotyczące przewozu roweru u poszczególnych przewoźników znajdują się w artykule UTK [TUTAJ].

W pociągu nie można przewozić rzeczy niebezpiecznych lub mogących zrobić krzywdę osobom, lub mieniu, a także rzeczy zabronionych przez daną spółkę w regulaminie przewozu i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Za rzeczy, które podróżny przewozi pod własnym nadzorem, przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy szkoda powstała z jego winy. Jeżeli pasażer nie dopilnował bagażu będącego w zasięgu jego wzroku, a doszło np. do jego kradzieży, nie otrzyma od przewoźnika odszkodowania.

W przypadku zagubienia bagażu w pociągu należy skontaktować się z przewoźnikiem, z którego usług korzystaliśmy podczas podróży. Numery telefonów kontaktowych do biur rzeczy znalezionych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych spółek lub na stronie UTK.

„Poradnik wakacyjny”, który z pewnością przyda się każdemu pasażerowi podczas podróży koleją dostępny jest na stronie internetowej UTK [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

24 czerwca 2022 r. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki powołał Ignacego Górę na pięcioletnią kadencję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. To druga kadencja na tym stanowisku. Pełnił tę funkcję od 30 marca 2017 r.

Ignacy Góra od początku swojej kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową.  Pracował na wielu stanowiskach związanych z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu kolejowego. W październiku 2013 r. objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W lutym 2016 r. został pełniącym obowiązki Prezesa UTK, natomiast 24 listopada został powołany na stanowisko Prezesa UTK. W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, 30 marca 2017 r. został powołany wg nowych zasad na Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję.

Ignacy Góra przeprowadził z powodzeniem wiele projektów poprawiających bezpieczeństwo kolei. Do najważniejszych z nich należą: Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, czy Kampania Kolejowe ABC. W trakcie pierwszej kadencji zaszło wiele ważnych zmian dla rynku kolejowego, m.in. wszedł w życie IV pakiet kolejowy, przyjęto rozwiązania zmieniające sposób egzaminowania kandydatów na maszynistów, a sami maszyniści wymienili prawa kierowania na licencję maszynisty. Co sprawnie zostało przeprowadzone dzięki wprowadzonej przez UTK aplikacji SOLM. Urząd w tym czasie stawał się coraz bardziej nowoczesny oraz był otwarty na potrzeby rynku.

W 2021 r. Ignacy Góra był krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 2021. Jest autorem licznych artykułów i opracowań na temat bezpieczeństwa, techniki i regulacji transportu kolejowego, uczestnikiem wielu konferencji i seminariów branżowych oraz laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń.

W 2018 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”.  W styczniu 2020 r.  został członkiem Rady Dostępności, utworzonej 20 grudnia 2018 r. jako organ pomocniczy Ministra Inwestycji i Rozwoju. Od 2021 r. wchodzi w skład Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, a od kwietnia 2021 r. w skład Sekcji Elektromobilności i Transportu Autonomicznego działającej przy tym Komitecie.  Jest członkiem Rady Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.

Ignacy Góra jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność Pojazdy Szynowe oraz Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej (Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem), Politechnice Krakowskiej (Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie), Politechnice Radomskiej (Integracja z UE w Transporcie Kolejowym) oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (Europejski Model Zarządzania). Posiada tytuł naukowy doktora nauk technicznych, który uzyskał na Politechnice Warszawskiej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram