fbpx

Wyremontowany przez PKP miejski dworzec kolejowy w Kluczborku stoi praktycznie pusty – działają tam jedynie posterunek SOK, kasy biletowe i poczekalnia. Brakuje prywatnych przedsiębiorców chętnych na wynajem pomieszczeń w obiekcie – podaje portal Kluczbork Nasze Miasto.

Remont wybudowanego pod koniec XIX wieku dworca zakończył się w grudniu 2013 roku. Koszt inwestycji zrealizowanej przez PKP to około 4 miliony złotych. 8 lat temu spółka informowała, że w budynku będzie otwarty hostel, jednak do tej pory to nie nastąpiło, a pomieszczenia przeznaczone na wynajem stoją puste. W obiekcie mogłoby działać m.in. biura czy lokale gastronomiczne. Przy dworcowej poczekalni przez pewien czas funkcjonował mały salon prasowy, jednak, jak podaje lokalny portal, został zamknięty już trzy lata temu.

Członkowie lokalnej społeczności wskazują, że jedna z przyczyn obecnej sytuacji, to systematyczne likwidowanie liczby połączeń kolejowych, co skutkuje coraz mniejszą liczbą pasażerów – użytkowników obiektu. Tym samym dworcowe pomieszczenia stawały się coraz mniej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. Tak uważa m.in. Mariusz Ziółkiewicz, były właściciel wspomnianego wcześniej sklepu na dworcu w Kluczborku.

„Prowadziłem na dworcu salonik prasowy w latach 2015-2018. Ale z każdym nowym rozkładem jazdy likwidowano połączenia. Podróżnych było coraz mniej, więc także coraz mniej klientów. Na koniec zatrudniałem stażystkę i wtedy wręcz dopłacałem do interesu” – wskazuje Ziółkiewicz, cytowany przez portal.

Polskie Koleje Państwowe podkreślają, że cały czas aktywnie poszukują najemców. Wolne pomieszczenia są odpowiednio oznakowane, informacje o możliwości ich zagospodarowania znajdują się też na portalach ogłoszeniowych i stronie kolejowej spółki. Prowadzone były także rozmowy z przedstawicielami lokalnych władz. Do tej pory PKP udało się otworzyć przydworcowy płatny parking. Za parkowanie trzeba płacić od 30 maja bieżącego roku.

Wprowadzenie opłat może jeszcze bardziej obniżyć atrakcyjność dworcowych pomieszczeń w oczach ewentualnych najemców. Z poniższego wpisu na portalu Facebook wynika, że władze Kluczborka nie zostały nawet poinformowane o planach kolejowej spółki odnośnie przyszłości parkingu.

Jak wynika z komentarzy w mediach społecznościowych, wielu mieszkańców Kluczborka uważa, że każdy tego typu obiekt – m.in. przy dworcach kolejowych, autobusowych czy lotniskach – powinien oferować przynajmniej kilkuminutowy okres bezpłatnego parkowania. Pozwoliłoby to na zwiększenie atrakcyjności obiektu i zachęciło do „wykupienia” kolejnych minut parkingu. Pomysł z opłatami nie podoba się też radnym. Krzysztof Adamski wskazuje, że kierowcy parkują nawet poza obiektem, aby uniknąć płatności.

„PKP wynajęła plac przed dworcem i wprowadzony został płatny parking. Godzina postoju kosztuje 2 PLN, zaś doba 8 PLN. Płatny parking przy dworcu spowodował, że coraz więcej samochodów jest zaparkowanych na terenach zielonych przy poboczu drogi dojazdowej do dworca bądź wprost na drodze. Taki ruch PKP zapewne zniechęci do podróżowania pociągiem. Może decydenci PKP jeszcze raz przemyślą swoją decyzję” – komentuje sytuację radny Kluczborka Krzysztof Adamski, we wpisie na portalu Facebooku.

Parking jest płatny całodobowo, przez wszystkie dni w tygodniu, opłaty pobierane są za każdą minutę. Za dobę trzeba zapłacić 8 zł, a cały miesiąc 70 zł. Dla porównania abonament miesięczny za parkowanie w innych płatnych strefach na terenie Kluczborka kosztuje 150 zł.

Patryk Galarski

Do 30 czerwca 2021 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi są zobowiązani przekazać Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe powinny złożyć w tym terminie sprawozdania z utrzymania za 2020 rok. UTK wyjaśnia, co powinny zawierać oba dokumenty.

Na [stronie internetowej Urzędu] zamieszczono wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdania z utrzymania.

Raport w sprawie bezpieczeństwa, stanowiący podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego, powinien również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2020 rok został zamieszczony pod tym samym adresem, co wytyczne. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla [przewoźników] i [zarządców infrastruktury].

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe (ECM) powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2020 rok. Sprawozdania mają dostarczać wiedzy o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się w [karcie usług dla certyfikowanego ECM].

Podmioty pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, opracowują i przesyłają oddzielnie raport w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdanie z utrzymania.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru kolejowego (także pasażerskiego i lokomotyw) muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779.

Można to zrobić poprzez uzyskanie odrębnego certyfikatu ECM lub w ramach procesu uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, czy też autoryzacji bezpieczeństwa, co wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Niezależnie od wybranej ścieżki konieczne jest złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem. W stosunku do nowych podmiotów proces certyfikacji wymaga przeprowadzenia audytu, co w zależności od jego wyników może wydłużyć postępowanie o dodatkowe miesiące przeznaczone na usunięcie stwierdzonych niezgodności.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.  

Prezes UTK ma 4 miesiące na podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. W przypadku wniosków dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa termin ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 5 miesięcy. Wnioskodawcy powinni jednak brać pod uwagę, że terminy te są minimalne i mogą zostać wydłużone na czas niezbędny do uzupełnienia braków w dokumentacji lub usunięcia niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu. Dodatkowy czynnik ryzyka jest związany z trwającą pandemią, która może utrudnić lub wręcz czasowo uniemożliwić realizację audytu na miejscu.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Prezes UTK zaleca złożenie stosownych wniosków jak najszybciej będzie to możliwe, a najpóźniej do końca 2021 r.

Szczegóły dotyczące nowych wymagań rozporządzenia 2019/779 można znaleźć w jednym z poprzednich komunikatów na stronie UTK.

Źródło tekstu: UTK/Seriws Kolejowy

Koncern Alstom podpisał umowę ws. przejęcia holenderskiej firmy Shunter działającej w segmencie modernizacji i konserwacji taboru kolejowego – czytamy w komunikacie Alstomu. Kontrakt zawarto 8 marca, a transakcja ma zostać przeprowadzona do końca drugiego kwartału 2021 roku.

Umowa obejmuje przejęcie trzech warsztatów konserwacyjnych, trzech lokalizacji serwisowych oraz ponad stu wykwalifikowanych pracowników. W ubiegłym roku Shunter odnotował obroty w wysokości 20 mln euro. Firma przeprowadza modernizację i naprawy ponad 1000 pojazdów kolejowych rocznie. Swoim klientom oferuje szeroki pakiet usług, m.in. z zakresu zarządzania i utrzymania taboru do przewozów pasażerskich i towarowych.

Przejęcie Shuntera wzmocni pozycję Alstomu na rynku serwisowym w krajach Beneluksu i zapewni firmie fizyczną obecność w regionie. Koncern podaje, że korzystanie z rozwiązań stosowanych przez oba podmioty przyniesie wiele korzyści operatorom kolejowym. Doprowadzenie procesu przejęcia do końca jest uzależnione od spełnienia warunków ustalonych przez strony w zawartej umowie.

„Doświadczenie firmy Shunter wzbogaci naszą wiedzę z zakresu konserwacji taboru kolejowego. Dzięki temu będziemy mogli stać się dla naszych klientów jeszcze silniejszym partnerem. Zwiększymy dostępność do naszych zakładów i obniżymy koszty utrzymania flot” – podkreślił Bernard Belvaux, dyrektor zarządzający Alstom Benelux, w wypowiedzi zamieszczonej na stronie Alstomu.

W regionie Beneluksu Alstom posiada już m.in. zakład produkcyjny taboru kolejowego i komponentów do pojazdów szynowych oraz kilka biur projektowych dla systemów sygnalizacyjnych. Działalność usługowa koncernu prowadzona jest poprzez sieć lokalizacji wspierającą lokalnych klientów.

„Współpraca pomiędzy naszymi firmami trwa już od 14 lat. Integracja z międzynarodowym przedsiębiorstwem zapewni nam dostęp do nowych rynków. Cieszę się, że będziemy mogli stać się częścią Alstomu i wykorzystując wspólne doświadczenie jeszcze bardziej zadowolić naszych klientów” – wskazał Jos Toes, dyrektor zarządzający Shunter, cytowany na stronie Alstomu.

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia 2021 roku Alstom sfinalizował przejęcie francuskiego Bombardier Transportation. Dzięki temu koncern umocnił swoją pozycję jako jednego z największych producentów taboru kolejowego na świecie i zyskał szerszy dostęp do rynków w USA, Niemczech czy Chinach. [czytaj więcej]

pg

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem, infrastruktura kolejowa, przejazdy kolejowo-drogowe oraz pojazdy kolejowe to przykłady priorytetów nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2021 r. Na ich podstawie wyznaczono również cele strategii nadzoru, które wspólnie pozwalają na realizację misji Prezesa UTK. Obszary te wyznaczono korzystając z metod analitycznych, które w sposób efektywny pozwalają na określenie poziomów ryzyka w ramach systemu kolejowego.

Podejmowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu przede wszystkim kreowanie bezpiecznych  i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Aby czynności te przynosiły wymierne korzyści dla systemu kolejowego należy określić obszary priorytetowe, które dla bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią elementy krytyczne.

„Nadzór powinien być ukierunkowany przede wszystkim na te działania, które stwarzają najpoważniejsze ryzyka. W tym celu co roku opracowujemy i wdrażamy strategię oraz plan nadzoru, w którym określone są obszary newralgiczne i wyznaczone priorytety. W tym roku do opracowania tych założeń wykorzystane zostały innowacyjne metody uwzględniające m.in. analizy ryzyka oraz macierze ryzyka, które pozwalają na wskazanie, obszarów wymagających podjęcia działań nadzorczych” – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W wyniku analizy zgromadzonych danych, w tym m.in. dotyczących wypadków i incydentów, wyników dotychczasowych kontroli oraz liczby i wagi wykrywanych nieprawidłowości na rok 2021,  wyznaczone zostały obszary priorytetowe, które obejmują zagadnienia:

Przejazdy kolejowo – drogowe są przykładem zagadnienia szczególnie istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego, ale również drogowego. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddaje się m.in. stan techniczny nawierzchni na przejazdach, stan techniczny infrastruktury kolejowej w obrębie przejazdu, oznakowanie oraz jego właściwą kwalifikację. 

Wychodząc od wskazanych obszarów priorytetowych, Prezes UTK określił również cele strategii nadzoru na 2021 rok.  Wyznaczane są one za pomocą planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, których realizacja ma prowadzić do ograniczenia oraz właściwej kontroli ryzyka tam występującego. Główną zasadą jest tu jasne i przejrzyste określanie celów, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do zgodności z misją organizacji. Są one ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasada SMART).

Na 2021 rok wyznaczonych zostało 9 celów strategicznych w obszarze nadzoru, w tym zwiększanie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach w kontekście czynników zależnych od systemu kolejowego, ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa jakości utrzymania pojazdów kolejowych czy podnoszenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych.

Sformułowane zostały również cele dodatkowe związane między innymi z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Wypadki w tych miejscach w zdecydowanej większości występują wskutek niewłaściwego zachowania użytkowników dróg i pieszych. W dużo mniejszym zakresie przyczyniają się do nich awarie urządzeń oraz błędy w postępowaniu personelu kolejowego. Podmioty sektora kolejowego mają więc tu ograniczoną możliwość oddziaływania, jednak nie oznacza to, że nie należy podejmować działań pozwalających na ograniczanie występującego tam ryzyka.

„Równie istotne jak nadzór jest podejmowanie działań dodatkowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym przeznaczonych do znacznej grupy odbiorców. W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych jest to szczególnie szeroki katalog projektów: inicjatywa UTK wdrożenia automatycznego monitoringu na przejazdach, »Kampania Kolejowe ABC« dla najmłodszych, a także edukacja kierowców i kandydatów na kierowców w formie filmu »Bezpieczne przejazdy«. Film ten został nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT” – wskazuje Ignacy Góra.

Dodatkowe cele strategiczne oraz inicjatywy realizowane przez Prezesa UTK stanowią więc wsparcie działalności nadzorczej i pozwalają na eliminowanie ryzyka na wielu płaszczyznach systemu kolejowego.

Prezes UTK przedstawiając ogólne cele strategii nadzoru oraz wyjaśnienia dotyczące planu nadzoru realizuje obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16),

W [załączniku] opisane zostały w sposób szczegółowy priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK na 2021 rok.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego opracował przewodnik dotyczący utrzymania i zmian w taborze. Dokument skierowany jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Opracowanie objaśnia czym jest utrzymanie pojazdu w rozumieniu przepisów i jakie obowiązki się z nim wiążą. Wskazuje także jak postępować w sytuacji, gdy wykracza się poza czynności utrzymaniowe i dokonuje zmian na pojeździe.

Właściwe utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka przede wszystkim zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane są tzw. ECMy, czyli podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych regulowane są przede wszystkim przepisami prawa Unii Europejskiej. Przepisy te uległy znaczącym przeobrażeniom w związku z wejściem w życie IV pakietu kolejowego 30 października 2020 r.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej UTK.

Źródło tekstu: UTK

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram