fbpx

W środę 31 marca warszawski Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) ogłosił przetarg na studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące docelowej organizacji i funkcjonowania komunikacji zbiorowej i infrastruktury w sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia.

Studium pokaże położenie pętli i przystanków autobusów miejskich, infrastruktury i przystanków tramwajowych, stacji metra, parkingów (analizie zostanie poddany także system „Parkuj i jedź”), infrastruktury kolejowej, dworca autobusów dalekobieżnych oraz układ chodników, dróg rowerowych i jezdni.

Studium techniczne zostanie przygotowane w trzech etapach: rozpoznania, programowym i uszczegóławiającym. W ramach pierwszego zostanie przeprowadzona analiza stanu istniejącego. Następny – programowy będzie miał na celu stworzeniu pięciu scenariuszy węzła przesiadkowego. Ostatni etap będzie polegał na opracowaniu siedmiu koncepcji transportowo-drogowych węzła przesiadkowego.

W studium duży nacisk zostanie położony na zrównoważony transport, priorytety dla Warszawskiego Transportu Publicznego oraz utworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Planowane są konsultacje społeczne oraz badania opinii publicznej, pozwalające na zapoznanie się z oczekiwaniami pieszych, pasażerów transportu zbiorowego, rowerzystów, kierowców oraz osób mieszkających w sąsiedztwie dworca.

Obecnie przy Dworcu Wschodnim znajduje się pętla i przystanki autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, tramwajowe oraz autobusów dalekobieżnych. W przyszłości miejsce to zmieni się przez wzgląd na plany miasta i Polskich Kolei Państwowych, obejmujących modernizację kolejowej linii średnicowej, przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej i rozpoczęcie przygotowań do budowy trzeciej linii metra oraz Trasy Tysiąclecia.

Zwycięzca przetargu zostanie zobowiązany do przygotowania studium w czasie 600 dni od dnia podpisania umowy.

Studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód jest realizowane w ramach projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło tekstu: ZTM Warszawa/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram