fbpx

Prezes Polskich Kolei Państwowych, kontynuując cykl spotkań z przedstawicielami kluczowych europejskich przedsiębiorstw kolejowych, spotkał się z szefem Kolei Węgierskich (Magyar Államvasutak). Krzysztof Mamiński i Róbert Homolya omówili dwustronną współpracę oraz działania zespołu roboczego ds. kolei Grupy Wyszehradzkiej.

10 czerwca br. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP, i Róbert Homolya, prezes zarządu Kolei Węgierskich (MÁV), rozmawiali o bilateralnej współpracy pomiędzy kolejami polskimi i węgierskimi oraz na temat wyzwań stojących przed transportem kolejowym w Europie Środkowej i Unii Europejskiej. Szefowie obu kolei podkreślili znaczenie rozwijania bliskiej współpracy w obszarze kolejowych połączeń międzynarodowych, projektów infrastrukturalnych oraz wyzwań związanych z europejską agendą transportową, wprowadzeniem i rozwijaniem cyfryzacji usług oraz innowacji w biznesie, a także wzmocnieniem pozycji kolei na unijnym rynku transportowym. Reprezentujący Grupę PKP Krzysztof Mamiński zwrócił uwagę, że właściwy wydźwięk głosu kolei Europy Środkowo-Wschodniej można osiągnąć m.in. dzięki bliskiej współpracy w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) na poziomie europejskich i globalnych rozwiązań technicznych i standaryzacyjnych oraz na poziomie politycznym, we Wspólnocie Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), w której zarządzie zasiadają prezesi PKP i MÁV.

„Po długich latach nieosiągania unijnych celów dotyczących przesunięcia modalnego w kierunku zrównoważonych środków transportu, jakim bez wątpienia jest kolej, nadszedł czas, aby poważnie zająć się tymi wyzwaniami i rozpocząć dyskusję na temat bardziej zrównoważonego i długoterminowego mechanizmu finansowania kolei w Europie. Należy przedyskutować, czy można to osiągnąć poprzez lepsze i bardziej sprawiedliwe realizowanie zasady „zanieczyszczający płaci” w sektorze transportu czy też poprzez jakąkolwiek inną formę długoterminowego finansowania i wsparcia. Rozwój i inwestowanie w kolej w Europie powinno być jednym z podstawowych instrumentów na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – zauważył Krzysztof Mamiński.

Obecnie duże znaczenie dla rozwoju połączeń między Polską i Węgrami mają prace w ramach grupy roboczej V4 ds. kolei dużych prędkości oraz dotyczące operacyjności Bursztynowego Korytarza Kolejowego. Prezes Homolya poinformował, że MAV posiadają studium wykonalności pokazujące duży potencjał dla rozwoju konkurencyjności połączeń w regionie, poprzez skrócenie czasu przejazdu koleją między Warszawą i Budapesztem do 5,5 godziny. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że utworzenie połączenia wysokich prędkości między obiema stolicami z rozszerzeniem o stolice Czech, Słowacji i Austrii pozwoli diametralnie zmienić sytuację komunikacyjną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zainicjowane dziś rozmowy w najbliższych dniach będą kontynuowane podczas konferencji z udziałem prezesów kolei czeskich, austriackich, słowackich, węgierskich i polskich. W spotkaniu organizowanym przez węgierskiego narodowego przewoźnika kolejowego, spółkę MÁV-START, wezmą udział także przedstawiciele PKP Intercity. W agendzie wydarzenia znalazło się m.in. omówienie sytuacji spółek kolejowych podczas pandemii oraz wymiana doświadczeń.

Koleje Węgierskie są przedsiębiorstwem państwowym działającym w obszarze m.in. prowadzenia przewozów pasażerskich i utrzymania infrastruktury (blisko 7500 km linii kolejowych) oraz taboru. W ostatnim czasie MÁV rozszerzyły z sukcesem swoją działalność o nowy obszar związany z prowadzeniem przewozów autobusowych. Prace nad tego rodzaju rozwiązaniami prowadzone są obecnie również w Grupie PKP.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Ważne dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) projekty infrastrukturalne były głównymi tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier, Peterem Szijjartó. Spotkanie z inicjatywy strony węgierskiej odbyło się 28 stycznia 2021 r. w Warszawie.

Wśród omawianych inwestycji znalazły się międzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia, rozwój linii kolejowych dużych prędkości (KDP) w państwach V4 i Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”.

Potwierdzono potrzebę kontynuacji działań na rzecz wpisania tych projektów do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) podczas najbliższej rewizji wytycznych UE. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych państw członkowskich UE. Jego celem jest usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów.

„Cieszę się, że intensywna współpraca zarówno dwustronna, jak i w ramach Grupy Wyszehradzkiej między oboma krajami przynosi skuteczne postępy w procesach inwestycyjnych oraz na arenie międzynarodowej. Wspólne działanie podkreśla znaczenie, jakie odgrywamy w całej UE” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: Gov.pl

Ministrowie rozmawiali również o unijnym Pakiecie Mobilności I - nowych przepisach, które będą regulować międzynarodowy transport drogowy w Europie. Działając konsekwentnie w obronie interesów podmiotów świadczących usługi w transporcie drogowym na jednolitym rynku UE na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Rząd RP zdecydował o zaskarżeniu części przepisów Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Skargi grupy 7 państw, w tym Węgier zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co oznacza, że inne państwa członkowskie mają także możliwość przyłączenia się do
złożonych zażaleń.

Uzgodniono potrzebę dalszych działań w tej materii na poziomie UE, także w kontekście prac Komisji Europejskiej nad oceną skutków przyjętych przepisów oraz kontynuację wspólnych działań w celu ukształtowania możliwie najkorzystniejszych warunków do wykonywania przewozów międzynarodowych w UE dla firm z regionu.

Źródło: Twitter.com/KPRM

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Węgrzy chcą wpisać się w Nowy Jedwabny Szlak budując największy i najnowocześniejszy kolejowy terminal intermodalny w Europie ­– informuje węgierski portal magyarepitok.hu. Inwestycja w obiekt o nazwie „East-West Gate” (Brama Wschód-Zachód) będzie kosztowała 22 mld forintów.

Za realizację projektu odpowiada prywatne przedsiębiorstwo East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. Terminal powstanie w miejscowości Fényeslitke, w regionie administracyjnym Szabolcs-Szatmár-Bereg, przy granicy Węgier z Ukrainą (na wschodzie kraju). W ubiegłym roku węgierskie portale informacyjne podawały, że w regionie planowane jest rozpoczęcie dużej inwestycji. Po zakupie działki o wielkości 125 hektarów przez inwestora, ruszyła budowa największego i najbardziej nowoczesnego terminalu przeładunkowego w całej Europie.

Koszt inwestycji to 22 miliardy forintów węgierskich, czyli ok. 277,5 miliona złotych. Obiekt jest budowany wzdłuż węgierskiej linii kolejowej nr. 100. Po ukończeniu będzie nie tylko największym lądowym terminalem przeładunkwym pod względem powierzchni i pojemności, ale także pierwszym tego typu obiektem wykorzystującym technologię 5G i w pełni opartym na ekologicznych rozwiązaniach. W związku z inwestycją spółka realizuje również warte kilka miliardów forintów prace na publicznej sieci kolejowej.

Źródło: Eastwestil.com

Terminal zacznie działać już w przyszłym roku

Ukończenie budowy terminalu i rozpoczęcie próbnej eksploatacji ma nastąpić w styczniu 2022 roku.  Ostateczne oddanie go do użytku ma mieć miejsce w I kwartale przyszłego roku. Powierzchnia magazynowa obiektu, wynosząca 15 tys. metrów kwadratowych, będzie w stanie obsłużyć cztery 740 metrowe pociągi jednocześnie i milion 20-stopowych kontenerów TEU rocznie. Terminal będzie przystosowany do przeładunku kontenerów, cystern kontenerowych i naczep z drogi na tory, z torów na drogi i z torów na tory. W razie potrzeby będzie można rozbudować go o 500 tys. metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej, montażowej lub magazynowej.

Brama na Wschód

Wraz z ukończeniem budowy nowego terminalu Węgry mają szanse na zostanie jednym z czołowych graczy na polu transportu towarowego na Nowym Jedwabnym Szlaku między Chinami a Europą. Terminal stanie się alternatywą dla ruchu towarowego ze Wschodu, który odbywa się obecnie przez Szwajcarię, Włochy czy Austrię. Węgrzy zyskają też nowe możliwości eksportowe w kierunku Chin i innych krajów azjatyckich. W ramach prowadzonej inwestycji zatrudnienie zyska łącznie ponad 500 osób. Projekt otrzymał finansowe wsparcie rządu węgierskiego w wysokości blisko 3 mld forintów.

pg

Dziennik „Magyar Hirlap”, powołując się na węgierskie Ministerstwo Innowacji i Technologii, podaje, że ruszyły przygotowania do budowy linii pasażerskiej szybkiej kolei na trasie Budapeszt-Warszawa.

Informacja o przedsięwzięciu dotyczy węgierskiego odcinaka trasy i mówi o rozpoczęciu studium wykonalności, uwzględniającego pod kontem przepływu pasażerów i kwestii gospodarczych również pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej. Jak donosi serwis Forsal.pl, na przygotowanie analizy przeznaczono 4,2 mln euro. Ma być gotowa w lecie przyszłego roku.

Przewiduje się, że linia będzie biegła z Budapesztu na zachód przez Mór i Győr, następnie na Słowacji przez Dunajską Stredę lub Rajkę, a dalej przez Bratysławę, czeskie Brno i Ostrawę do Katowic. Przejazd z Budapesztu do Warszawy ma potrwać 5,5 godziny. Na odcinku węgierskim pociąg będzie się rozpędzał nawet do 350 km/h.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram