fbpx

Będą szybsze i bezpieczniejsze podróże Centralną Magistralą Kolejową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły przebudowę mostów i wiaduktów między Opocznem Południowym a Pilichowicami w woj. łódzkim. Wykonawca nie wstrzymuje ruchu pociągów. To kolejny etap przygotowania CMK do prędkości 250 km/h.

Na Centralnej Magistrali Kolejowej, łączącej Warszawę m.in. z Krakowem i Katowicami, postępuje modernizacja wiaduktów kolejowych w Budkowie, Stawowicach i Solcu. Przebudowa obejmuje dwa mosty nad Opocznianką. Wykonawca demontuje dotychczasowe konstrukcje i przygotowuje teren do kolejnych prac. Roboty prowadzone są w granicach jednego toru. Obok, drugim torem kursują pociągi. Efektem inwestycji będzie przystosowanie obiektów do przejazdu pociągów pasażerskich z prędkością do 250 km/h.

Prace obejmują modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Południe – Pilichowice w województwie łódzkim. Poza wiaduktami i mostami, wymienione zostaną konstrukcje 15 przepustów. Poza dobrym, ważnym dla stanu linii odwodnieniem, przepusty zapewniają przejścia dla małych zwierząt.

Dla bezpieczeństwa kierowców

Niektóre prace przy wiaduktach, ze względu na zakres i dla bezpieczeństwa podróżujących samochodami, wymagają zmian w organizacji ruchu drogowego. W poniedziałek 22.03 planowane jest rozpoczęcie ok. tygodniowego zamknięcia ruchu pod wiaduktem w Solcu na drodze krajowej nr 74. Kierowcy są informowani o objazdach wyznaczonych trasą Żarnów – Opoczno – Sulejów z wyprzedzeniem.

Inwestycja „Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice” jest realizowana w ramach większego projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Intop Warszawa Sp. z o.o. oraz Sarinż Sp. z o.o. Wartość umowy to 44,7 mln zł netto. Prace budowlane zaplanowano na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

Atrakcyjne i bezpieczniejsze podróże przez regiony

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają warunki techniczne Centralnej Magistrali Kolejowej, dla skrócenia czasu podróży pociągiem w relacjach dalekobieżnych między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem i atrakcyjnych połączeń z regionu świętokrzyskiego i łódzkiego.

W ubiegłym roku zakończono modernizację 16 obiektów na szlaku Pilichowice – Olszamowice i budowę bezkolizyjnych skrzyżowań nad torami CMK w Koziej Wsi i Motycznie (świętokrzyskie). Budowane są kolejne wiadukty w Radwanie i Zachorzowie Kolonii (łódzkie), które zastąpią przejazdy w poziomie szyn. Na koniec 2023 r., po wykonaniu niezbędnych prac oraz uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, na linii CMK planowany jest przejazd z prędkością do 250 km/h.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Łochowie (woj. mazowieckie) zwiększą bezpieczeństwo i sprawność w ruchu kolejowym i drogowym na trasie Warszawa – Białystok (Rail Baltica) – wskazuje spółka. Prace istotnie poprawią komunikację w mieście i regionie. Projekt za 236 mln zł netto obejmuje 11 obiektów w woj. mazowieckim. Współfinansowanie zapewniają środki z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W centrum Łochowa rośnie wiadukt drogowy nad torami linii Warszawa – Białystok przy ul. Wyszkowskiej. Bezkolizyjne skrzyżowanie budowane jest w Łochowie-Jasiorówce i Toporze. Mieszkańcy korzystają z nowego przejścia pieszo-rowerowego pod torami miedzy ul. Dolną i Al. Łochowską.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” zapewnia budowę 11 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Poza Łochowem to: wiadukt w Toporze i Małkini, przejście podziemne w Jasienicy Mazowieckiej, Zielonka – tunel drogowy; Kobyłka Ossów – wiadukt drogowy; Kobyłka – tunel drogowy; Tłuszcz – wiadukt drogowy; Mokra Wieś – wiadukt drogowy.

Rail Baltica lepsze podróże koleją i komunikacja w Łochowie

Mieszkańcy Łochowa dzięki inwestycjom PLK zyskują wygodną i bezpieczną drogę nad lub pod torami i sprawniejszą komunikację w mieście. Nowy wiadukt w centrum zastąpi zamykany często przed pociągami przejazd kolejowo-drogowy. Przebudowywany jest też układ ulic, w tym ważnych dróg krajowych (DK50 i DK62). Wiadukt drogowy będzie miał blisko 200 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów (po jednym pasie w każdą stronę). Piesi i rowerzyści skorzystają z traktu pieszo-rowerowego. Wybudowane zostały wszystkie podpory wiaduktu drogowego. Postępują prace przy montażu przęseł. W korzystnych warunkach atmosferycznych wykonawca przystąpi do układania nawierzchni. Zaawansowane są prace przy budowie ulic i dwóch rond. Latem kierowcy powinni pojechać drogą nad torami. Wówczas kończone będą lokalne drogi i wyłączony z użytku tymczasowy przejazd.

Na budowie wiaduktu w Łochowie-Jasiorówce także widać efekty prac. Uformowane są nasypy i budowane podpory. Po zakończeniu prac ul. Przemysłowa zostanie poprowadzona nad DK50 (Al. Łochowska) oraz linią kolejową. Będzie dojście do przystanku autobusowego. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania przewidziano pochylnie. Wiadukt wraz z drogami dojazdowymi będzie miał 490 m długości.

Dzięki inwestycjom PLK od jesieni 2019 r. mieszkańcy Łochowa korzystają z przejścia pieszo-rowerowego pod torami miedzy ul. Dolną i Al. Łochowską, które zapewnia między innymi bezpieczne dojście do szkoły. Efektem modernizacji trasy Rail Baltica jest dostępniejsza stacja kolejowa: wyższe perony, windy, przejście podziemne do pociągów i na drugą stronę miasta.

Budowy w Łochowie to jedne z inwestycji na międzynarodowej trasie Rail Baltica, która jest ważnym elementem europejskiej i krajowej sieci kolejowej. Korzystamy już efektów prac na trasie Warszawa – Czyżew. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace na odcinku Czyżew – Białystok. Przygotowywane są realizacje na kolejnych odcinkach od stolicy Podlasia do granicy.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Przebudowa Węzła Karwiny ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom południowej części Gdyni. 15 lutego rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę prac ogłoszony w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją PKP PLK, które zarzucają miastu odstąpienie od istotnej dla spółki części umowy.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców. Powstaną także buspasy, parking przesiadkowy przy stacji PKM Karwiny oraz nowa infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Prace wykonać ma gdyńska firma MTM S.A., która za realizację projektu otrzyma około 102 mln zł. Według informacji opublikowanych przez Urząd Miasta Gdyni, węzeł powstanie 50 dni przed zakładanym w przetargu terminem, wyznaczonym na 30 czerwca 2023 r.

Nowy projekt starego planu

Przetarg nieograniczony w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczący przebudowy Węzła Karwiny ogłoszony został w lipcu 2020 r. Było to drugie podejście władz miasta do przeprowadzenia inwestycji. Trójmiasto.pl podaje, że sześć lat temu Gdynia zamówiła projekt dotyczący modernizacji obiektu. Wtedy dokumentacja również nie zakładała prowadzenia prac przy wiaduktach. Te zostały ujęte w aneksie, za który Gdynia musiała dopłacić około 1,5 mln zł.

Projekt, jaki miasto otrzymało trzy lata temu ostatecznie nie doczekał się realizacji. Według założeń inwestycja miała mieć znacznie szerszy charakter. Planowano wtedy m.in. budowę trójpoziomowego parkingu samochodowego, ścieżek rowerowych czy pętli autobusowo-trolejbusowej.

Rozstrzygnięty 15 lutego przetarg, w którym nie zamieszczono wyżej wspomnianego aneksu, zakłada mniejszy zakres prac związanych z modernizacją węzła. Lokalne media podają, że miasto tłumaczy to koniecznością rozłożenia inwestycji na etapy, przez wzgląd na prowadzoną w okolicy budowę Trasy Kaszubskiej.

PLK Reaguje na decyzję miasta

Ogłoszenie wyników przetargu spotkało się z reakcją PKP PLK, które zarzuciły Gdyni niewywiązanie się z uzgodnień zawartych w ramach umowy z 2017 r. Strony ustaliły wtedy, że inwestycja obejmie swoim zakresem przebudowę dwóch wiaduktów nad linią kolejową Kościerzyna – Gdynia. Zdaniem spółki odstąpienie od prac na obiektach uniemożliwi modernizację linii 201, w ramach której powstać miał m.in. trzeci tor.

Jak podaje portal Dziennikbaltycki.pl, spółka kolejowa twierdzi, że rezygnacja z planu przebudowy wiaduktów blokuje działania związane z rozwojem przewozów aglomeracyjnych i jest tym samym decyzją niekorzystną dla całego Trójmiasta.

Brak trzeciego toru może spowodować problemy w funkcjonowaniu alternatywnego korytarza transportowego Bydgoszcz - Trójmiastodedykowanego przewozom ładunków do i z portu morskiego w Gdyni. Konsekwencją niespodziewanych zmian wprowadzonych w projekcie przez Miasto Gdynia może być ograniczenie efektywności ekonomicznej projektu przygotowywanego przez PLK” – czytamy w przytoczonym przez Dziennik Bałtycki fragmencie oświadczenia PKP PLK.

Lokalne media podnoszą, że powstanie trzeciego toru jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniej przepustowości pociągów przewożących ładunki z trójmiejskich portów przy jednoczesnym nieograniczaniu kursów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Trojmiasto.pl zaznacza, że w miejscu przebudowy Węzła Karwiny linia kolejowa jest pochylona, co znacznie spowalnia składy towarowe.

Miasto postanowiło jednak nie uwzględniać planów zarządcy linii kolejowych w swoim projekcie dotyczącym inwestycji. Ponadto w oświadczeniu PKP PLK podkreślają, że odstąpienie od aneksu w żaden sposób nie zostało z nimi uzgodnione.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zostały poinformowane przez Miasto o zmianach projektu. Dopiero na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy PLK, Miasto przekazało, że odstępuje od realizacji inwestycji wg uzgodnień z 2017 r. Bez odpowiedzi pozostała dwukrotna prośba PLK o pisemne potwierdzenie ograniczeń, jakie nowy projekt miejski wprowadza dla rozwoju kolei” – zaznacza PKP PLK.

Miasto odpiera zarzuty

W związku z pojawieniem się oświadczenia PKP PLK, Miasto opublikowało odpowiedź, w której stwierdza, że warta ponad 100 mln zł inwestycja nie ogranicza planów spółki kolejowej dotyczących modernizacji linii, nad którą przebiegają wiadukty.

Miasto realizuje to, co miejskie, w niczym nie przeszkadza kolei. Przyjęliśmy ten komunikat z dużym zdziwieniem i - nie da się ukryć - oburzeniem. Rozmowy z PKP PLK S.A. trwają od lat. W ich efekcie zobowiązaliśmy się do stworzenia dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustaleniami sfinansowaliśmy i przygotowaliśmy projekt rozszerzony o przebudowę wiaduktów. Nie doczekaliśmy się jednak ruchu ze strony spółki, po której stronie powinno leżeć finansowanie przebudowy tej części węzła” – stwierdził wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

Portal Trójmiasto.pl podaje, że wiceprezydent Łucyk zaprzecza informacjom zawartym w oświadczeniu PKP PLK, jakoby spółka o odstąpieniu od aneksu została poinformowana dopiero w wyniku zorganizowanych przez siebie rozmów. Gdynia odrzuca jednocześnie możliwość wstrzymania realizacji projektu. Wynika to z faktu dofinansowywania inwestycji, która powstanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto otrzyma dzięki temu wsparcie w wysokości 54 mln złotych.

W rozwiązanie konfliktu zaangażował się Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który postanowił zorganizować w trybie pilnym spotkanie przedstawicieli władz Gdyni i PKP PLK.

Piotr Hrabski

Kierowcy, rowerzyści i piesi sprawnie i bezpiecznie pokonają tory nowymi, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami we Wrześni. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z samorządem o współpracy przy budowie dwóch wiaduktów kolejowych na ul. Działkowców. Mieszkańcy skorzystają z efektów prac do połowy 2023 r. Inwestycja za ponad 35 mln zł jest współfinansowana z unijnego programu POIiŚ.

Dwa dwupoziomowe skrzyżowania zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe na linii Oleśnica – Chojnice oraz na łącznicy Września – Podstolice, znajdujące się na ul. Działkowców we Wrześni. Pociągi pojadą wiaduktami, dla kierowców będą drogi z osobnym pasem ruchu w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne ścieżki. Nowe obiekty podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz znacznie poprawią system komunikacji w mieście. Pod liniami kolejowymi będzie można bezpiecznie przejechać i przejść w każdym momencie, co mieszkańcom znacznie ułatwi życie.

– Efektem realizacji Krajowego Programu Kolejowego, największego w historii programu inwestycyjnego za 76 mld zł, jest coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i przewidywalna polska kolej. W projektach obejmujących budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych w całej Polsce wykorzystujemy m.in. środki z programów UE. Inwestycja we Wrześni przyniesie istotne korzyści dla mieszkańców i kolei– powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Ogólnopolski projekt dedykowany poprawie bezpieczeństwa to ponad dwadzieścia bezkolizyjnych skrzyżowań na liniach kolejowych. We Wrześni będą dwa nowe obiekty, które zastąpią przejazdy. Przy realizacji inwestycji współpracujemy z samorządami, zwiększamy sprawność i bezpieczeństwo kolei, a mieszkańcy zyskują lepszą komunikację w miastach i obszarach sąsiadujących z liniami kolejowymi – wskazał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Dzisiejsze podpisanie umowy o współpracy to wynik ogromnej determinacji obu stron. To efekt wielu miesięcy wytężonej pracy, analiz, projektów, wielu spotkań, uzgodnień i negocjacji oraz starań o zapewnienie potrzebnych środków finansowych. Zawarcie umowy kończy pewien etap przygotowań, ale jest jednocześnie początkiem realizacji tej inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy, który jeszcze w tym roku rozpocznie prace budowlane. Będzie to kolejna, obok budowy wschodniej obwodnicy miasta, strategiczna inwestycja w infrastrukturę komunikacyjną Wrześni – zaznaczył Burmistrz Wrześni, Tomasz Kałużny.

Rozpoczęcie budowy obu wiaduktów, po wyborze wykonawcy przez samorząd, planowane jest do końca roku. Nowe obiekty będą gotowe do połowy 2023 r. Na podstawie zawartej umowy inwestycja warta ponad 35 mln zł zostanie zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z samorządem Wrześni. Zarządca infrastruktury przeznaczy na prace w zakresie kolejowym do 20 mln zł przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą część pokryje Urząd Miasta i Gminy Września.

Bezkolizyjne skrzyżowania powstaną w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, którego celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowym bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. Do końca 2023 r. w całej Polsce umożliwi budowę 26 dwupoziomowych skrzyżowań. Przedsięwzięcie warte ponad 312 mln zł współfinansuje Unia Europejska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bezpieczniej na torach i sprawniej na drogach w Wielkopolsce

W Wielkopolsce w ramach realizowanego projektu powstanie 7 bezkolizyjnych skrzyżowań w 5 miejscowościach. Poza Wrześnią większe bezpieczeństwo i lepszy system komunikacji będzie także:

Większe bezpieczeństwo zapewniają także dwupoziomowe skrzyżowania, budowane w ramach modernizacji linii kolejowych z Krajowego Programu Kolejowego. Kierowcy jeżdżą już m.in. bezkolizyjnymi obiektami nad i pod linią kolejową Poznań – Wrocław w Klonówcu, Lesznie i Kościanie oraz nowym wiaduktem drogowym w Koninie, nad trasą kolejową z Poznania do Warszawy.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram