fbpx

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła kolejne postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa zarządu firmy – dyrektora ds. eksploatacji. Jak poinformowano w komunikacie, zgłoszenia będą przyjmowanie do 16 sierpnia.

8 lipca Rada Nadzorcza PKP PLK podjęła uchwały w sprawie powołania nowego składu zarządu. Prezesem spółki na kolejną kadencję został Ireneusz Merchel. We władzach znaleźli się także: Radosław Celiński, Piotr Majerczak, Arnold Bresch oraz Grzegorz Kurdziela. Nie udało się jednak wyłonić wiceszefa firmy, dlatego postępowanie kwalifikacyjne na tę funkcję zostało ponowione [czytaj więcej].

Na stronie PKP PLK poinformowano, że kandydatem na stanowisko wiceprezesa spółki może być osoba, która m.in. posiada wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i minimum 3-letnie doświadczenie związane z eksploatacją linii kolejowych na stanowiskach kierowniczych. Pełną listę wymagań i potrzebnych dokumentów można znaleźć [tutaj].

Zgłoszenia kandydatów należy dostarczać do siedziby PKP PLK przy ul. Targowej 74 w Warszawie. Można je także przesłać kurierem lub listem poleconym. Termin mija 16 sierpnia 2021 roku o godzinie 9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 26 sierpnia 2021 roku. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone do końca września bieżącego roku.

pg

30 marca 2021 Premier Mateusz Morawiecki powołał mecenasa Marcina Trelę na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Funkcję tę będzie pełnił od 1 kwietnia. Akt powołania wręczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Marcin Trela jest związany zawodowo z Urzędem Transportu Kolejowego od kwietnia 2013 r. Zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej. Uczestniczył w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy największym zarządcą infrastruktury a przewoźnikami kolejowym w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej, w sprawach ustalania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, postępowaniach dotyczących otwartego dostępu, licencjonowania przewoźników kolejowych, kar pieniężnych oraz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Reprezentował Prezesa UTK przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w kilkuset sporach sądowych, zdobywając unikalne doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Aktywnie uczestniczył także w procesie tworzenia nowych ram prawnych dotyczących aspektów regulacyjnych rynku transportu kolejowego, włączając się w przygotowywanie nowych projektów przepisów, biorąc udział w posiedzeniach komisji prawniczych, a także posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Marcin Trela jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe: z prawa gospodarczego i handlowego na tym samym Wydziale, podyplomowe studia menadżerskie – Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studium prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji publicznej oraz w obszarze związanym z regulacją rynków infrastrukturalnych.

Jest długoletnim Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi, posiada uprawnienia ratownika KPP.

Źródło tekstu: UTK

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram