fbpx

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program Inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020 – 2023” – poinformowało pod koniec października Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przedłożył pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Łodzią a Warszawą, którego celem jest stworzenie nowego systemu transportowego dla naszego kraju. Ma to nastąpić poprzez zintegrowanie transportu kolejowego, lotniczego i drogowego. Program Kolejowy CPK obejmuje budowę linii o długości ponad 1800 km. Prace przygotowawcze dla odcinków liczących łącznie ponad 500 km ruszą już w tym roku. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6. tys. km. Podmiotem odpowiedzialnym za tę inwestycję będzie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie natomiast nadzorować realizację działań w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza. Zajmie się też budową nowych odcinków „w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, które staną się uzupełnieniem istniejącej sieci”. Instytut Kolejnictwa będzie odpowiedzialny za działania w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej. Realizacja programu kolejowego programu CPK ma zostać ukończona do 2034 roku.

Pełnomocnik Rządu ds. CKP Marcin Horała wskazał, że przyjęty przez rząd plan ma zagwarantować m.in. „ciągłość prac nad projektami, wykupy gruntów oraz rozpoczęcie inwestycji”. W uchwale przewidziano, że do 2023 roku, w ramach I etapu, na te cele zostanie przeznaczona kwota ok. 13 mld zł. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy, że środki na realizację planu będą pochodziły głównie z emisji obligacji. Strona rządowa wskazuje, że program na lata 2020-2023 nie wymaga finansowania ze środków budżetu państwa.

Na Program Kolejowy CPK składa się łącznie 12 tras kolejowych, które obejmują 30 zadań inwestycyjnych:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje też budowę Portu Solidarność o powierzchni ok. 3 tys. hektarów, który ma stać się największym hubem przesiadkowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszym etapie lotnisko będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Port będzie położony w województwie mazowieckim, około 40 km od Warszawy. Część Lotniskowa CPK ma zostać oddana do użytku w 2027 roku. W ramach drogowego programu CPK, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje ok. 400 km dróg szybkiego ruchu.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram