fbpx

Od dnia 12 czerwca do 3 września 2022 r. zarządca infrastruktury kolejowej Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdraża kolejne zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2021/2022 w ramach III cyklu zmienionej organizacji ruchu pociągów. Zmiany te wynikają z kontynuacji prac modernizacyjnych i naprawczych realizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Najistotniejsze zmiany w czerwcowej korekcie rozkładu jazdy to:

W związku z zaplanowaną dzienną przerwą w ruchu pociągów w godzinach 9:00-14:00 oraz z uwagi na ograniczoną przepustowość linii 93 dla poc. 30706/7, 30712/3, 30770/1, 30726/7, 30784/5 oraz 30764/5 uruchomiono na odcinku Trzebinia – Oświęcim zastępczą komunikację autobusową (ZKA). 

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów relacji Kraków Gł. - Krzeszowice - Trzebinia/Oświęcim znajdują się na tabeli 140/150 [TUTAJ].

Z uwagi na rozpoczęcie budowy nowej łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej pomiędzy liniami nr 97 i 117 zaplanowana została przerwa w ruchu na odcinku Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice. W związku z tym w terminie 15 VIII - 3 IX na wskazanym odcinku pociągi zostaną zastąpione autobusami.

POLREGIO informuje, że wszystkie pociągi do/z Bielsko-Biała/Wadowice będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Kraków Główny. Wyjątkiem jest pociąg nr 34609, który rozpocznie kurs w stacji Kraków Podgórze.

W tym przypadku przejazd podróżnych na odcinku Kraków Gł. - Kraków Podgórze będzie możliwy komunikacją miejską (KMK) na podstawie ważnych biletów kolejowych po trasie linii tramwajowej nr 73 (Dworzec Główny Zachód - Podgórze SKA).

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów relacji Kraków Gł.-Bielsko-Biała Gł.- Kraków Gł. znajdują się na tabeli 135 [TUTAJ] oraz 139 [TUTAJ].

W terminie 12 - 24 VI oraz 1 - 3 IX z uwagi na kontynuację modernizacji linii kolejowej 98 oraz 99 w dalszym ciągu na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane przejazd odbywał się będzie zastępczą komunikacją autobusową.

W pozostałym terminie tj. 25 VI – 31 VIII z uwagi na okres wakacyjny na całym odcinku Kraków Gł. – Zakopane przywrócony zostaje ruch pociągów. Wyjątek stanowią pociągi 30565 oraz 30590, które ze względu na mniejszą pojemność tymczasowej stacji Zakopane na odcinku Poronin – Zakopane pojadą jako zastępcza komunikacja autobusowa.

UWAGA !!!

W związku z modernizacją stacji Zakopane w terminie 25 VI – 31 VIII wszystkie pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na tymczasowej stacji oddalonej od dworca w Zakopanem o około 2 km. W przypadku ZKA za poc. 30565 oraz 30590 miejsce postoju autobusu pozostaje bez zmian tj. Dworzec Autobusowy, plac przed dworcem PKP.

Na linii kolejowej 97 na odcinku Jeleśnia – Żywiec w terminie 12 VI – 26 VI z uwagi na przerwę w ruchu wprowadzono za wszystkie pociągi komunikację autobusową.

Ponadto przewoźnik informuje, że w całym III cyklu ZRJ wszystkie pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacji Kraków Główny.

Szczegółowe informacje dotyczące odjazdów/przyjazdów pociągu oraz honorowania KMK w tabeli 135 [TUTAJ].

Informacje na temat pociągów do/od stacji Żywiec znajdziecie Państwo na tabeli 137 [TUTAJ].

Linia 91 Kraków - Tarnów: 

Z uwagi na kontynuowanie prac modernizacyjnych oraz przerwę w ruchu pociągów w całym III cyklu ZRJ na odcinku Podłęże - Kraków Główny – Podłęże następujące pociągi pojadą drogą okrężną: 

Dla zabezpieczenia potrzeb od wozowych i dowozowych z i do pociągu 43800/1 oraz od pociągu 30610 uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa z obsługą wszystkich pomijanych przez pociąg stacji i przystanków osobowych. W tym miejscu zwróć uwagę, że autobusy dowozowe do stacji Podłęże z przesiadką na pociągi wyjeżdżają ze stacji Kraków Główny wcześniej od pociągu o ok. 15 minut.

W związku z powyższym przewoźnik prosi o zwracanie uwagi na trasę przejazdu pociągu.

Dodatkowo POLREGIO informuje, że na wniosek podróżnych zwiększono liczbę pociągów obsługujących przystanek w Staniątkach. Dlatego też od 12 czerwca pociągi: 33151, 33153, 33155, 33156, 33158 będą zatrzymywać się na przystanku osobowym Staniątki, jednocześnie usunięto postój dla tych pociągów na stacji Bogumiłowice.

Linia 8 Kraków – Kozłów

Z uwagi na zamknięcie stacji Zastów, w terminie 15 - 29 VII dla pociągu 23314/5 oraz 23316/7 nie przewidziano możliwości wsiadania i wysiadania z/do pociągu na tej stacji.

Szczegółowe informacje odnośnie pociągów rel. Kraków Gł.-Sędziszów-Kraków Gł. w tabeli nr. 107 [TUTAJ].

Upewnij się odnośnie odjazdu lub przyjazdu pociągu, z którego zamierzasz skorzystać w wybranym przez siebie dniu. Szczegółowe informacje o rozkładach jazdy pociągów, są dostępne:

Źródło tekstu: polregio.pl/Serwis Kolejowy

Jeszcze w tym roku pojedziemy szybciej i sprawniej pociągiem na trasie Kalwaria Zebrzydowską Lanckoroną – Bielsko-Biała. Lepsze podróże, to planowane efekty m.in. budowy mijanki w Barwałdzie Średnim. Ruszył kolejny etap prac. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 129 mln zł, finansowanego z RPO Województwa Małopolskiego.

W marcu rozpoczęły się kolejne prace przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim. Budowany jest tor i drugi peron przystanku. W zakresie robót jest również montaż rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Między Wadowicami a Andrychowem kontynuowane są ostatnie prace. W Inwałdzie montowane są m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym na czterech przejazdach kolejowo-drogowych. Prowadzona jest także budowa odwodnienia. Na peronie stacji Andrychów wykonawca uzupełnia również elementy małej architektury.

Efektem zrealizowanego pierwszego etapu robót przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim jest lepszy dostęp do kolei. Mieszkańcy zyskali przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Podróżni od ubiegłego roku korzystają już z pierwszego peronu. W budowie jest drugi peron. Montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych oraz oznakowania zapewni komfort obsługi pasażerów. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, dostęp do pociągów ułatwią pochylnie oraz system ścieżek dotykowych.

Mijanka – korzystne rozwiązanie na jednotorowej trasie

Mijanka w Barwałdzie Średnim, czyli dodatkowy tor o długości blisko 1 km stworzy warunki do mijania się pociągów na jednotorowej trasie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii - przewoźnicy zyskają możliwość do uruchamiania dodatkowych połączeń z Krakowa na Podbeskidzie.

Kolej dostępniejsza i atrakcyjniejsza

Zwiększenie dostępności i zapewnienie lepszych podróży z Małopolski na Podbeskidzie, to cel inwestycji PLK na linii Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała (nr 117).

W II połowie bieżącego roku, po zakończeniu wszystkich prac planowane są krótsze o kilkanaście minut podróże z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona do Wadowic i Andrychowa. Na odcinku Wadowice – Andrychów zwiększy się prędkość pociągów z 40 do 80 km/h.

Zapewni to przebudowany w ubiegłym roku odcinek 12 km torów wraz z siecią trakcyjną, blisko 30 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych oraz kontynuowane obecnie prace. Podróże regionalne oraz dalekobieżne z Małopolski na Śląsk będą sprawniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Efektem wcześniejszych prac między Wadowicami a Andrychowem są również zmodernizowane perony na stacji Andrychów i przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Barwałdzie Średnim oraz nowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin. Nowe obiekty zapewniają lepszy dostęp do kolei i komfort obsługi podróżnych.

Prace prowadzone są w ramach projektu za 129 mln zł: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (Etap I). Zakończenie projektu zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A/Serwis Kolejowy

Projekt pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” to strategiczna inwestycja Województwa Małopolskiego, mająca na celu całościowe wsparcie regionalnych przewozów kolejowych w Małopolsce. Inwestycja ta finansowana jest z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, budżetu województwa małopolskiego oraz środków własnych spółki Koleje Małopolskie. Zakończenie budowy zaplanowane jest na drugą połowę 2022 r.

Celem projektu pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla taboru kolejowego” jest realizacja działań w ramach poprawy funkcjonowania systemu transportowego i infrastruktury technicznej, zwiększenia dostępności kolejowej regionu poprzez dokonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw doraźnych oraz czyszczenia i mycia pojazdów kolejowych wykorzystywanych do wykonywania przewozów kolejowych na terenie województwa małopolskiego.

Priorytetem jest Zrównoważony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Projekt uwzględnia rozwiązania przyczyniające się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie właściwej izolacji termicznej, budowę myjni z obiegiem zamkniętym.

Zaplecze techniczne umożliwi regionalnym przewoźnikom m.in. wykonywanie usług utrzymaniowo-serwisowych na pojazdach kolejowych (naprawy bieżące oraz awaryjne, przeglądy okresowe w zakresie poziomów utrzymania P1, P2, P3), zapewni całoroczne mycie i czyszczenie taboru w myjni z obiegiem zamkniętym, a także przyczyni się do wzmocnienia regionalnych przewozów pasażerskich poprzez zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w Małopolsce.

Korzyści z działalności zaplecza technicznego, które wypłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów, to mniejsza awaryjność taboru, zaoszczędzenie czasu potrzebnego na podstawienie składów do miejsca wykonywania przeglądów, wyeliminowanie ryzyka oczekiwania na wjazd na tory serwisowe zewnętrznych operatorów, możliwość inwestowania w nowe składy, a także nowe miejsca pracy.

 Koszty:

Całkowita wartość inwestycji: 92 384 199,76 zł;

Koszty kwalifikowalne: 75 165 102,56 zł;

Wartość dofinansowania: 63 890 337,18 zł.

Lokalizacja: Kraków Główny KGA (dawniej Kraków Towarowy).

Powierzchnia terenu: 3,38 ha (dzierżawa na 30 lat od PKP S.A.).

Zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego, szczegóły:

Budynek składa się z:

Część warsztatowa – część jednokondygnacyjna składająca się z hali napraw, myjni i magazynu;

Część biurowo-socjalna – część dwukondygnacyjna.

W poziomie parteru części socjalno-biurowej zaprojektowano zaplecze socjalne oraz sanitarne ekip naprawczo-montażowych oraz nastawnię i dyspozytornię. W tej części budynku zlokalizowano także pomieszczenia dla serwisantów oraz warsztaty.

W poziomie pierwszego piętra zaprojektowano pomieszczenia dla drużyn konduktorskich oraz część administracyjną oddziału.

Kubatura: 56 142,72 m3.

Powierzchnia zabudowy: 4956 m2.

Projektowane wymiary zewnętrzne hali: ok. 36 m x 141 m.

Układ torowy:

Wyposażenie:

Kalendarium:

30 września 2019 r. - Złożenie wniosku o dofinansowanie.

19 grudnia 2019 r. - Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę pn. „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego”.

23 kwietnia 2020 r. - Uchwała nr 597/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu.

20 maja 2020 r. - Ogłoszenie przetargu na Usługę Inżyniera Kontraktu.

7 lipca  2020 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie.

8 lipca 2020 r. -  Podpisanie umowy wykonawczej na zaprojektowanie i budowę z Konsorcjum firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o.

2 września 2020 r. - Podpisanie umowy na Usługę Inżyniera Kontraktu z firmą Ekocentrum Sp. z o.o.

20 października 2020 r. - Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej budynku hali wraz z wizualizacją hali.

20 listopada 2020 r. – Opracowanie przez Generalnego Wykonawcę koncepcji projektowej wszystkich branż.

4 grudnia 2020 r. - Sporządzenie przez Wykonawcę projektu budowlanego wszystkich branż.

30 grudnia 2020 r. – Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

30 grudnia 2020 r. – Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie.

3 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

21 września 2021 r. - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 49/BZ/2021 o pozwolenie na budowę stała się ostateczna.

1 października 2021 r. – Symboliczne wbicie łopaty przez Marszałka Łukasza Smółkę, Wojewodę Łukasza Kmitę, prezesa Kolei Małopolskich sp. z o.o. Tomasza Warchoła oraz przedstawicieli firm Budimex S.A i KZN Rail Sp. z o.o

27 grudnia 2021 r. – podpisanie Aneksu nr 1 z Generalnym Wykonawcą.

28 stycznia 2022 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy na dofinansowanie.

31 stycznia 2022 r. – podpisanie Aneksu nr 2 z Generalnym Wykonawcą.

Postępy w budowie:

- Wykonane zostały ławy fundamentowe pod budynek socjalny,

- Wykonano ściany fundamentowe pod budynek socjalny,

- Wykonano izolację ścian i fundamentów,

- Zakończono murowanie ścian parteru budynku,

- Wykonanie stropu żelbetowego nad parterem,

- Zrealizowano stopy fundamentowe pod halę,

- Wykonywane są fundamenty tokarki podtorowej , zapadni, kanał odpadów

organicznych – wraz z odpływami oraz instalacją elektryczną,

- Dostarczono i zamontowano zbiornik retencyjny,

- Zdemontowany został tor 14 i 16 – zakończono rozbiórki całości zakresu,

- W zakresie SRK wybudowano podstawy pod semafory, dokonano przepięcia kolizji SN/nn,

- Wykonany został montaż torów przy zachodniej głowicy rozjazdowej,

- Wykonywana jest stabilizacja przy wschodniej głowicy rozjazdowej,

- W ramach sieci trakcyjnej wykonany został montaż konstrukcji wsporczych w zachodniej części zaplecza oraz demontaż istniejącej sieci trakcyjnej wraz z fundamentami, oraz słupami oświetleniowymi,

- W zakresie robót związanych z SRK i teletechniki wykonano montaż 6 tarcz manewrowych przy zachodniej głowicy rozjazdowej oraz montaż okablowania SRK, oraz telekomunikacyjnej po wschodniej części zaplecza.

Źródło tekstu: malopolskiekoleje.pl/Serwis Kolejowy 

Od 1 marca 2022 r. zacznie obowiązywać nowy cennik biletów w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Małopolskiego. Zmiana cen biletów dotyczyć będzie połączeń wojewódzkich realizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, obsługiwanych przez POLREGIO, Koleje Małopolskie oraz Koleje Śląskie.

Cennik biletów, obowiązujący od 1 marca 2022 r. dostępny jest na stronie internetowej [TUTAJ].

Źródło tekstu: kolejeslaskie.com/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram