fbpx

Spółka PKP Cargo oraz reprezentująca Skarb Państwa 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie (2 RBLog) zawarły umowę dot. usług transportowych dla wojska. Kontrakt będzie obowiązywał przez okres 7 lat. Jego wartość wynosi około 1,4 mld zł brutto.

O podpisaniu umowy spółka kolejowa poinformowała 2 marca w Raporcie bieżącym nr 6/2021. PKP Cargo świadczyć będzie dla wojska usługi z zakresu przewozu osób oraz sprzętu, w ramach zadań realizowanych na terenie kraju oraz w transporcie międzynarodowym.

Zgodnie z wcześniej opublikowanymi przez 2RBLog informacjami, podmiot mający świadczyć usługi przewozowe dla wojska wyłoniono w ramach zamówienia z wolnej ręki. Oznacza to, że zamawiający podjął negocjacje tylko ze spółką PKP Cargo. W uzasadnieniu decyzji 2 Baza Logistyczna podkreśliła m.in., że przewoźnik ten jako jedyny dysponuje taborem przystosowanym do przewozu ciężkiego sprzętu.

W raporcie opublikowanym na swojej stronie internetowej PKP Cargo zaznacza, że zarówno wielkość, jak i terminy realizacji zamówień zależne będą od potrzeb jednostek zlecających usługę.

„Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego ani jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej obowiązku udzielania zamówień w ramach tej umowy” – informuje PKP Cargo.

Przypomnijmy, że podpisanie umowy nastąpiło w wyniku powtórnie podjętych negocjacji. Wcześniejsze rozmowy dotyczyły czteroletniego kontraktu, który wojsko wyceniło na kwotę 842 502 387,94 zł netto.

hp

PKP Cargo oraz 2 Regionalna Baza Logistyczna (2RBLog) nie zrezygnowały z zawarcia umowy dotyczącej realizacji transportów dla polskiego wojska. Po nieudanych negocjacjach, które miały miejsce pod koniec zeszłego roku, strony wznawiają rozmowy na temat możliwej współpracy.

16 lutego spółka PKP Cargo poinformowała w Raporcie bieżącym 4/2021 o podjęciu przez jej zarząd uchwały w sprawie złożenia oferty cenowej na realizowanie transportów kolejowych dla wojska. Postępowanie w imieniu wojska prowadzi 2 Regionalna Baza Logistyczna.

Wojsko postanowiło, że w przypadku transportu kolejowego procedura postępowania będzie miała charakter zamówienia z wolnej ręki. Oznacza to, że 2RBLog podjął negocjacje tylko z jednym podmiotem, czyli PKP Cargo. Jednym z kluczowych argumentów dla wojska jest fakt, że przewoźnik ma doświadczenie w realizowaniu tego typu transportów. Posiada także tabor przystosowany do przewozu najcięższego sprzętu wojskowego (SpW).

Podjęcie uchwały przez zarząd spółki to kolejna próba zawarcia umowy między PKP Cargo a wojskiem. Poprzednio, w grudniu 2020 roku, wojsko zamierzało złożyć zamówienie na realizację przez przewoźnika transportów kolejowych w ramach czteroletniej umowy ramowej. Warszawska 2RBLog wyceniła wtedy koszt zamówienia na 842 502 387,94 zł netto. Do podpisania kontraktu jednak nie doszło, a 4 stycznia br. wojsko zamknęło postępowanie.

„W trakcie negocjacji strony nie doszły do porozumienia. W związku z powyższym w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego” – czytamy w uzasadnieniu dot. zamknięcia postępowania opublikowanym przez 2BLog.

Z informacji podanych 16 lutego przez PKP Cargo wynika, że zarówno spółka, jak i wojsko nie zrezygnowały z prowadzenia dalszych negocjacji.

„W związku z koniecznością modyfikacji niektórych założeń i brakiem rozstrzygnięcia wcześniejszego postępowania, w ramach którego Spółka składała ofertę o czym informowała raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku, Zamawiający zaprosił Spółkę do złożenia oferty w aktualnym postępowaniu, w którym wydłużył przewidywany czas obowiązywania umowy ramowej do 7 lat” – informuje PKP Cargo w swoim raporcie.

Na ten moment nie podano, na ile strony wyceniają koszt świadczenia usług.

Podobnie jak w poprzednim postępowaniu, usługa transportowa na rzecz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej składa się z dwóch zadań – przewóz międzynarodowy oraz na terenie kraju.

W przypadku postępowania prowadzonego przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną duże znaczenie ma umieszczenie PKP Cargo w rządowym wykazie przedsiębiorstw realizujących zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ponadto przewoźnik otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej środki na zakup platform kolejowych przystosowanych do przewozu ciężkiego SpW i jako jedyny w kraju posiada tabor umożliwiający realizację tego typu usług.

hp

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zmówienia opublikowanym w Tenders Electronic Daily (TED), numer U/159/2019 („Postępowanie”).

Postępowanie na udzielenie zmówienia prowadzone jest w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia. W ww. Postępowaniu, Zamawiającym jest „2 Regionalna Baza Logistyczna” w Warszawie („Zamawiający”), będąca logistyczną jednostką wojskową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a jego przedmiotem jest świadczenie usługi transportu kolejowego z podziałem na 2 części zadania w celu zawarcia umowy ramowej na okres 4 lat:

Zadanie nr 1 – transport krajowy,

Zadanie nr 2 – transport międzynarodowy.

Przewozy kolejowe miałyby być realizowane z ramienia Zamawiającego przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze oraz jednostki wojskowe jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia.

Maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez Zamawiającego na kwotę 842 502 387,94 zł netto (1 036 277 937,17 zł brutto).

Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, że terminy i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a końcowa wartość umowy będzie łączną wartością faktycznie zrealizowanych usług w trakcie trwania umowy ramowej.

PKP CARGO S.A. posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada odpowiedni tabor kolejowy do transportu najcięższego sprzętu wojskowego. O wyniku negocjacji i zawarciu umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Więcej o ofercie złożonej spółce PKP Cargo przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

2. Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie ogłosiła zamiar zawarcia umowy z PKP Cargo na świadczenie usług z zakresu transportu kolejowego. Całkowita wartość zamówienia wynosi ok. 843 mln zł (bez VAT) – podaje portal Defence24.pl.

Decyzję o złożeniu zamówienia opublikowano 4 grudnia br. W upublicznionym ogłoszeniu 2. RBLog informuje, że umowa z największym przewoźnikiem towarowym w Polsce ma być zawarta na okres 4 lat. Obejmować będzie świadczenie usług z zakresu transportu kolejowego na obszarze kraju oraz w komunikacji międzynarodowej.

Zleceniodawca podkreśla, że realizacją przewozów zajmować się będą zarówno Wojskowe Oddziały Gospodarcze, jak i Jednostki Wojskowe. Usługa obejmować ma transporty operacyjne oraz dostawy zaopatrzenia.

W wyjaśnieniu 2. RBLog podkreśla, że spółka PKP Cargo posiada duże doświadczenie z zakresu realizacji tego typu przewozów. Ponadto dysponuje taborem kolejowym, który pozwala na zapewnienie sprawnego przemieszczania komponentów Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju. 

Jednostka zwraca uwagę, że umowa zawarta będzie z przewoźnikiem narodowym. PKP Cargo S.A. w ramach zadań określonych w „Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP” otrzymało w latach 2018-2019 fundusze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup taboru przystosowanego do przewozu najcięższego sprzętu wojskowego.

„Zamawiający 2. RBLog od roku 2012 próbował uruchomić postępowania na usługę transportu kolejowego, z uwagi na brak ofert, do podpisania umowy ramowej nigdy nie doszło. W 2016 roku prowadzony był dialog techniczny, który nie przyniósł żadnych rezultatów. Żaden z potencjalnych wykonawców nie był w stanie wykonać zamówienia” – czytamy w wyjaśnieniu zawartym w publikacji.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram