fbpx

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące wyników przewozowych uzyskanych we wrześniu 2020 r. W transporcie osobowym liczba pasażerów była mniejsza o około 25% względem roku poprzedniego. Niewielki spadek odnotowano także w przypadku przewozu towarów.

Według danych urzędu, z usług polskich przewoźników pasażerskich we wrześniu br. skorzystało 21,6 mln osób. Jest to najlepszy wynik, jaki odnotowano od początku pandemii. Względem miesiąca poprzedniego wzrost wyniósł 7%, czyli o około 1,5 mln podróżnych więcej niż w sierpniu. Przeprowadzone analizy wykazały także, że wrzesień przyniósł ogólny spadek liczby pasażerów połączeń dalekobieżnych. Wzrost odnotowali natomiast przewoźnicy regionalni. Wynika to z zakończenia sezonu wakacyjnego.

„Po trzech kwartałach 2020 r., w których transport kolejowy w Polsce odczuwał skutki globalnej pandemii, łączna liczba pasażerów wyniosła 164,9 mln i jest niższa o 33% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 10,2 mld pasażerokilometrów, zaś eksploatacyjna blisko 117 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek tych parametrów odpowiednio o 38,9% oraz 8,2%” - podaje UTK.

W przypadku przewozów towarowych spadek masy przewiezionych towarów wyniósł 0,16% względem września 2019 roku. Według danych opublikowanych na stronie UTK, w analizowanym okresie wyniosła ona 19,63 mln ton (19,67 mln ton w roku ubiegłym). Odnotowano natomiast wzrost w przypadku pracy przewozowej (2,3%) oraz eksploatacyjnej (2,1%).

„Kolejny miesiąc z rzędu wzrosły przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu miesiąc do miesiąca – pod względem masy towarowej był to wzrost o 4,4 proc., a pracy przewozowej – o 7,4 proc. Warto zauważyć zwłaszcza wzrost w segmencie przewozów intermodalnych, który jest kluczowym rynkiem w strategii działania Grupy PKP CARGO. Tu odnotowano wyższe przewozy zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,7 proc.), jak i w porównaniu do września ub. r. (+15,2 proc.)” - informuje na swojej [stronie] internetowej największy przewoźnik towarowy w Polsce.

Od stycznia do końca września 2020 r. przetransportowano koleją 162,5 mln ton towarów. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba ta wyniosła 177,63 mln ton. Najwyższy spadek dotyczy ładunków związanych z branżą energetyczną i budownictwem. Grupa PKP Cargo odnotowała natomiast wzrost w przypadku przewozu m.in. węgla kopalnego, rudy i pirytów, a także ropy i wyrobów ropopochodnych.

Szczegółowe dane dotyczące analizy przewozów kolejowych we wrześniu 2020 roku dostępne są na [stronie] Urzędu Transportu Kolejowego.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram