fbpx

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich organizuje kolejne spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. Wydarzenie pod hasłem „Dostępna informacja pasażerska” odbędzie się 18 marca w formie webinarium.

Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń i uświadomieniu, że osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko osoby na wózkach albo niewidome. Ważnym elementem dyskusji będzie podkreślanie, że dobre praktyki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami służą również pozostałym uczestnikom transportu. Dlatego też dostępna informacja pasażerska powinna być uniwersalna. Podczas spotkania zwrócona będzie również uwaga, że pasażerowie nie zawsze wiedzą o rozwiązaniach, zatem dostarczenie im wiedzy w zakresie dostępnej informacji również jest istotne.

Ramowy program wydarzenia można znaleźć [tutaj]. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl, termin zapisów upływa 11 marca. CUPT podkreśla, że konieczne jest przesłanie adresu e-mail.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

W piątek 12 lutego we Wrocławiu na torze odstawczym przy Mostach Mieszczańskich został ustawiony specjalny tramwaj. Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą znaleźć w nim schronienie przed mrozem. Na każdego czeka też ciepły posiłek i gorąca herbata.

„Tramwaj zwany ogrzewaniem”, czyli inaczej StreetTram, stać będzie codziennie w godzinach od 20:30 do 6:00 przez tydzień, aż do godziny 6 rano w piątek (19.02). Akcja może zostać jednak przedłużona, jeśli mrozy nie ustąpią, a działanie będzie cały czas potrzebne.

Od ponad roku po wrocławskich ulicach w zimowych miesiącach krąży Streetbus, wspierający osoby potrzebujące takiej pomocy” – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

„Wiemy jak potrzebna była to inicjatywa, bo każdego tygodnia korzysta z niego 600-700 podopiecznych. Ponieważ właśnie mierzymy się z najmroźniejsza od lat zimą, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu działań pomocowych” - tłumaczy prezydent miasta.

Wnętrze tramwaju, dwuwagonowego Konstala 105NaWr, zostało przygotowane w taki sposób, aby wydawanie posiłków było zgodne z obostrzeniami sanitarnymi. Wydzielona została strefa wydawania posiłków, która ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom w kryzysie bezdomności jak i streetworkerom oraz motorniczemu.

Dzięki naszemu tramwajowi, osoby które w innej sytuacji musiałyby szukać schronienia na ulicy, mogą teraz osłonić się przed mrozem w ogrzewanym wagonie” – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

„MPK zawsze będzie tam, gdzie można pomóc komuś w trudnej sytuacji życiowej. Nie zamykamy się na społeczne inicjatywy, jesteśmy przecież częścią Wrocławia” – dodaje.

Niedaleko miejsca, gdzie stać będzie tramwaj została zamontowana również przenośna toaleta, z której mogą korzystać osoby, do których kierowany jest StreetTram.

Zima to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności” – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

„Nasi pracownicy wraz ze strażnikami miejskimi codziennie patrolują miasto, udzielają wsparcia i kierują osoby potrzebujące do miejsc, w których mogą otrzymać pomoc. Na terenie miasta działa 10 schronisk oraz kilkanaście innych miejsc, w których potrzebujący wrocławianie mogą zyskać pomoc” - zwraca uwagę wiceszef wrocławskiego MOPS.

Nowatorska inicjatywa organizowana jest dzięki współpracy MPK Wrocław, Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji Homo Sacer.

W okresie niskich temperatur dostęp do placówek pomocowych bywa utrudniony” – mówi Andrzej Ptak z Fundacji Homo Sacer.

„Tramwaj jest alternatywną formą pomocy w duchu redukcji szkód, która ma sprawić, że osoby w kryzysie bezdomności nie będą spały w piwnicach czy w pustostanach” - wskazuje Andrzej Ptak.

Źrodło tekstu: MPK Wrocław/Serwis Kolejowy

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Rządu Federalnego Niemiec zapowiada większe dotacje na budowę prywatnej infrastruktury kolejowej – podaje portal Railway News. Chodzi o podłączenie jej do sieci krajowej i zachęcenie przedsiębiorców do transportu towarów koleją.

Niemcy chcą, aby do 2030 roku udział kolei w rynku przewozu towarów wynosił minimum 25%. Zwiększenie dostępu do państwowej sieci kolejowej zapewni przedsiębiorcom m.in. większe możliwości transportowe i pozytywnie wpłynie na środowisko naturalnie, przyczyniając się do zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych.

Od 1 marca 2021 roku państwo będzie pokrywać do 50% kosztów budowy nowych połączeń kolejowych oraz rozbudowy, remontów i utrzymania istniejącej infrastruktury. W tym roku na ten cel trafią 34 mln euro, a w 2024 roku 49 mln euro. Koszt programu na najbliższe 5 lat to łącznie 200 mln euro.

Portal informuje, że dzięki przyjętym przepisom procedury planistyczne zostaną znacznie uproszczone. W przypadku połączeń kolejowych o długości do 2 km oraz połączeń między obiektami przemysłowymi i handlowymi do 3 km, przedsiębiorcy nie będą już podlegać tym procesom.

Niemiecki Minister Transportu Andreas Scheuer wskazał, że zmiany zwiększą prawdopodobieństwo, iż prywatne firmy będą transportować towary na pokładzie pociągów.

„Dysponując dostępem do bezpośredniego połączenia kolejowego lub pobliskiej stacji towarowej, decyzja o wyborze pociągu jako środka transportu będzie na pewno łatwiejsza. Dlatego wspieramy prywatne inwestycje w infrastrukturę. W ten sposób poprawiamy dostęp firm do sieci kolejowej i przenosimy towary z dróg na tory” – wyjaśnił minister.

Resort Transportu stawia na budowę większej ilości wielofunkcyjnych stacji przeładunkowych w miastach i gminach. Od 1 marca budowa takich obiektów będzie mogła być dofinansowywana przez państwo nawet w 80 procentach. Ma przynieść to korzyści zarówno firmom, jak i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Railway News przypomina, że połączenie prywatnych torów do krajowej sieci kolejowej wiąże się z kosztami eksploatacji i utrzymaniem zwrotnic. Obecnie pokrywają je prywatni inwestorzy. Dzięki wprowadzeniu odpowiednich przepisów, resort transportu zapewni podział kosztów na zarządcę infrastruktury i przedsiębiorców.

Plan zakłada też, że projekty budowy ośrodków przemysłowych i handlowych od samego początku będą uwzględniały podłączenie ich do państwowej sieci. Pozwoli to różnym firmom na transport towarów na pokładzie tego samego pociągu. Dofinansowanie na takie połączenia wyniesie do 50% kosztów.

pg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółki zależne PPMT i ZRK–DOM przekazały ponad 2 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wsparcie walki z koronawirusem. Łącznie Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. skierowała ponad 7,3 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali.

PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. przekazały szpitalowi w Sierpcu 1 229 000 zł. Szpital otrzymał także środki finansowe od spółek zależnych PLK – 400 tys. zł od spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku oraz 500 tys. zł od spółki Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. Łączna kwota darowizny to ponad 2 miliony zł.

Środki mają zostać przeznaczone m.in. na zakup urządzeń medycznych, w tym kardiomonitora pediatrycznego, reduktorów tlenu, respiratorów przenośnych, nawilżaczy do respiratorów, aparatów do mierzenia ciśnienia, ozonatorów oraz cyfrowego aparatu RTG. Dzięki przekazanym środkom, personel działający w bezpośrednim kontakcie z chorymi, będzie w stanie skuteczniej walczyć z pandemią koronawirusa na Mazowszu.

Troska o poprawę warunków leczenia jest przejawem solidarności i społecznego podejścia do biznesu. Dzięki wsparciu darczyńców możemy w bezpieczny sposób funkcjonować i leczyć. Zostanie kupiony sprzęt diagnostyczny oraz sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjenta. Wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy COVID-19”– mówi Robert Makówka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Już osiem instytucji służby zdrowia zaangażowanych w walkę z pandemią koronawirusa otrzymało finansową pomoc od Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„Grupa Kapitałowa PKP PLK po raz kolejny udowadnia, że w trudnym czasie pandemii można na nią liczyć. To ważne, że poza biznesową działalnością Spółki, kolejarze dostrzegają to co się dzieje wokół nich i wspierają tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dotyczy to zwłaszcza szpitali oraz służb medycznych. Przekazane przez spółki z Grupy PKP PLK środki, które przekroczyły już 7 mln zł, na pewno dopomogą w codziennym pokonywaniu COVID-19” mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Kolejarze konsekwentnie wspierają służbę zdrowia w walce z pandemią

Wszystkie dotychczasowe środki finansowe przekazane przez Grupę Kapitałową PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wynoszą już ponad 7,3 mln zł.

„Personel medyczny każdego dnia walczy z pandemią, z poświęceniem angażując się w walkę o zdrowie i życie pacjentów. Polskie Linie Kolejowe i spółki zależne doceniają ten wysiłek i wspierają. Na potrzeby służb medycznych walczących z COVID-19 przeznaczyliśmy już ponad 7 mln zł” – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W styczniu spółki zależna PLK – PNUIK Kraków przekazała blisko 500 tys. zł dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W grudniu Grupa Kapitałowa PLK wsparła kwotą 250 tys. zł Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, kwotą 150 tys. zł - Strzelińskie Centrum Medyczne oraz kwotą 300 tys. zł - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Środki przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, środków zabezpieczenia sanitarnego oraz pilne potrzeby szpitali.

Wcześniej, za 1 mln zł przekazany dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Kwotę 750 tys. zł otrzymał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Środki zostały przeznaczone na doposażenie linii diagnostycznej do laboratoryjnych badań w kierunku COVID-19. 2,25 mln zł otrzymał Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, na adaptację laboratorium dla potrzeb wykonywania badań w kierunku koronawirusa oraz doposażenie laboratorium w urządzenia i niezbędny sprzęt.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Każdego roku przy okazji rozliczeń PIT-ów podatnicy mają możliwość przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. O wsparcie apeluje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Fundacja powstała w 2007 roku i od tej pory prowadzi aktywne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przemysłowego na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Zajmuje się zarówno konserwacją sprawnych jednostek taboru kolejowego, jak i zabytkowych pojazdów i urządzeń przemysłowych. To jedyna tego typu organizacja w Polsce.

Obecnie w ramach Fundacji działają: Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Walcownia – Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach i Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. Trwają też przygotowania do otwarcia kolejnych placówek: Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicac, Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach Śląskich i Muzeum Kolejnictwa w Dzierżoniowie jako oddziału Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

Na skutek ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zamknięcia muzeów i ograniczenia ruchu turystycznego sytuacja finansowa Fundacji bardzo się pogorszyła. Pilnie potrzebne są środki na utrzymanie i renowację taboru. Pieniądze trafią m.in. na prace konserwacyjne przy parowozie TKt48-18 wraz z zabytkowym składem wagonów osobowych.

Maurycy Kiszkiel-Makiewicz, maszynista w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej i pasjonat kolei, podkreśla, że bez pomocy podatników lokomotywa nie wyjedzie w tym roku na tory.

„Rok 2020 był niezwykle trudny, ponieważ na skutek pandemii koronawirusa wszystkie muzea zostały odgórnie zamknięte. Wsparcie publiczne trafiło m.in. do artystów estradowych i przedsiębiorców, jednak nie słyszeliśmy o wsparciu dla muzeów. Większość tego typu placówek w Polsce jest państwowa, dlatego w przyszłym roku mogą one np. otrzymać większe dofinansowanie lub subwencje. Natomiast w Polsce jest coraz więcej muzeów prywatnych, takich jak nasze, które nie są dotowane z budżetu państwa i potrzebują natychmiastowej doraźnej pomocy. Prawdopodobnie ten 1% dla nas tak naprawdę nie znaczy nic, ale dla Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska i Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest to być albo nie być. Sytuacja zbiega się z okresem ważności rewizji kotła parowozu TKt48-18. Jeśli nie uda nam się zgromadzić odpowiednich środków, to prawdopodobnie nie zobaczymy tej lokomotywy »pod parą« ­–mówi Serwisowi Kolejowemu Maurycy Kiszkiel-Makiewicz.

Na stronie fundacji czytamy, że każdy darczyńca bez względu na wysokość przekazanych środków otrzymuje tzw. złoty bilet. Uprawnia on do nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach przez cały rok, a także umożliwia udział we wszystkich wydarzeniach organizacji.

1 procent podatku można przekazać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem internetowej usługi [Twój e-PIT]. Zeznania podatkowe za 2020 rok będzie można składać od 15 lutego. Osoby, które chcą wesprzeć działalność Fundacji, muszą podać w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS: 0000289386.

pg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz kolejny omówiły z samorządami zaawansowanie Programu Kolej Plus w zakresie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. PLK przedstawiły zagadnienia ważne dla samorządów, a wnioskodawcy przekazali informacje o podjętych działaniach i dotychczasowym zaangażowaniu. Spółka oferuje merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

Z 76 wniosków, 65 przedsięwzięć jest na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia przez samorządy). Na 11 projektach trwa postępowanie przetargowe. Ponadto dla 38 przedsięwzięć samorządy zabezpieczyły już w budżecie na 2021 r. finasowanie na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Z każdym tygodniem widać wyraźny wzrost zaangażowania samorządów w działaniach na rzecz realizacji zgłoszonych projektów do Programu Kolej Plus.

Cykliczne wideokonferencje Polskich Linii Kolejowych z wnioskodawcami Programu Kolej Plus dostarczają informacji na temat realizacji wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń np. w przygotowaniu niezbędnych na tym etapie dokumentów. Planujemy także indywidulane spotkania z wnioskodawcami, by sprawnie przebiegał obecny etap Programu Kolej Plus” – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do II etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów. Trzy zgłoszenia zostały wycofane przez wnioskodawcę. To projekty: „Budowa przystanku Mysłowice Północ na istniejącej linii 138 jako usprawnienie kolejowego połączenia Katowice – Nowy Bieruń (Oświęcim)”, „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna – Nowa Iwiczna” oraz „Odbudowa linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Małkinia”.

II etap Kolej Plus

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. [cytaj więcej]

Aktualną listę projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu programu Kolej Plus można znaleźć [tutaj].

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Nowo powołana premier Estonii Kaja Kallas zapowiedziała, że jej rząd udzieli wsparcia inwestycjom związanym z koleją. Wśród głównych projektów znajdują się plany elektryfikacji linii kolejowych, budowanie połączeń w ramach Rail Baltica oraz tunel łączący kraj z Finlandią – informuje Railjournal.com.

Kaja Kallas z Estońskiej Partii Reform objęła urząd prezesa Rady Ministrów Estonii 26 stycznia 2021 r., po tym jak poprzedni premier podał się do dymisji w związku z aferą korupcyjną, w którą zamieszani mogą być m.in. jego ministrowie. Teraz, w wyniku porozumienia zawartego przez dwa największe ugrupowania polityczne, określono nowe cele, jakie stawia sobie współtworzony przez nie rząd – w tym te dotyczące sektora kolejowego.

Wśród inwestycji, które zyskały aprobatę obecnych władz, znalazł się plan budowy tunelu łączącego Estonię z Finlandią. 103-kilometrowe połączenie kolejowe biegnące pod Zatoką Fińską ma poprawić przepływ ludzi i towarów między krajami. Projekt nie cieszył się poparciem poprzedniego premiera. Rząd Kallas wpisał koncepcję do porozumienia międzypartyjnego jako jeden z punktów mających polepszyć stosunki polityczne z Finlandią.

Ponadto nowo powołana premier zapowiedziała, że w trakcie sprawowania przez nią funkcji podjęte zostaną działania zmierzające do stopniowej elektryfikacji sieci kolejowej. Rząd Estonii chce także przeprowadzić badania dotyczące wykorzystania alternatywnych paliw na tamtejszych liniach, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw wodorowych.

W celu podniesienia atrakcyjność pasażerskiego transportu kolejowego, poczynione mają być inwestycje w nowoczesny tabor. Ma to zwiększyć komfort podróżnych, podnieść prędkość świadczonych usług, a także wpłynąć na opracowywanie nowych połączeń krajowych i międzynarodowych – w tym kursów, które zapewni Rail Baltica. Nowa koncepcja dot. transportu pasażerskiego obejmuje także rozwój lekkich kolei miejskich.

Kaja Kallas to pierwsza w historii Estonii kobieta pełniąca funkcję premiera. Jest byłą europosłanką, a od 2018 roku przewodniczącą Estońskiej Partii Reform. Prezydent Kerti Kaljulaid powierzyła jej misję tworzenia nowego rządu po dymisji wcześniejszego premiera Jüriego Ratasa. Rezygnacja Ratasa wynikała z afery korupcyjnej i śledztwa prokuratury, w którym podejrzanymi są m.in. członkowie jego rządu i kierowanej przez niego Estońskiej Partii Centrum. Sprawa dotyczy pożyczki na realizację projektu budowlanego w stolicy kraju Tallinie.

hp

Rząd Wielkiej Brytanii udzielił wsparcia w wysokości 1,7 mld funtów brytyjskiej fabryce Bombardier Inc. w Derby. Gwarancja kredytowa wspomoże zakład w realizacji zamówienia na produkcję pociągów pasażerskich dla linii w stolicy Egiptu – informuje Bloomberg.com.

Wsparcie dla brytyjskich zakładów, udzielone przez rządowy Departament Gwarancji Kredytów Eksportowych (UK Export Finance), ma duże znaczenie dla fabryki w przeddzień fuzji Bombardier Transportation z Alstomem. Władze Królestwa, zwiększając swoją pomoc dla firm działających na arenie międzynarodowej, chcą w ten sposób podnieść ich atrakcyjność i zniwelować straty związane z Brexitem.

Gwarancje finansowe udzielone spółce przeznaczone zostaną na rozwój fabryki Litchurch Lane w Derby, która wygrała kontrakt w wysokości 2,4 mld euro, na dostawę pociągów jednoszynowych dla stolicy Egiptu - Kairu. Jest to pierwsze od ponad 12 lat zagraniczne zlecenie, jakie realizować będzie brytyjska Bombardier Inc.

Pomoc pozwoli zakładom w hrabstwie Derbyshire zwiększyć zatrudnienie w liczącej 2000 pracowników fabryce o kolejne sto miejsc pracy. Jest to istotne działanie zważywszy na coraz trudniejszą sytuację w regionie. Redukcji etatów w mieszczących się tam zakładach dokonała już produkująca silniki lotnicze Rolls-Royce Holdings Plc. Niepewny wydaje się także los osób pracujących w Toyota Motor Corp.

Jak informuje portal Bloomberg.com, brytyjska filia Bombardiera również obawia się o swoją przyszłość, gdyż fuzja z Alstomem może przyczynić się do jej likwidacji. Na sytuację wpływa przede wszystkim pandemia, która zmniejsza popyt na transport publiczny oraz osłabia gospodarki wielu krajów. Czynniki te zagrażać mogą niektórym lokalizacjom międzynarodowego giganta – w tym zakładom Litchurch Lane w Derby.

Zaangażowanie brytyjskich władz we wsparcie kontraktu ma na celu przede wszystkim podniesienie konkurencyjności zakładów z Derby. Dzięki realizowanemu zamówieniu stają się one jedynym w Europie producentem pociągów jednoszynowych.

Umowa między UK Export Finance i Bombardier Inc. gwarantuje fabryce dofinansowanie pokrywające 80% kosztów związanych z zamówieniem. Rzecznik rządowej agencji podkreśla, że producent taboru nie byłby w stanie zgromadzić wystarczających środków bez pozyskania kredytu eksportowego.

Poza wsparciem jakiego władze Wielkiej Brytanii udzielają producentowi taboru, rząd zaangażował się także w pomoc dla innych podmiotów. W wyniku tych działań, UK Export Finance zabezpieczył pożyczki mające wspomóc linie lotnicze British Airways oraz EasyJet Plc.

hp

Pan Wiesław, emerytowany pracownik PKP CARGO S.A., który w zawodzie maszynisty przepracował aż 40 lat, w wyniku infekcji pooperacyjnej doznał czterokończynowego paraliżu. W celu zebrania środków na rehabilitację podopiecznego Fundacja Grupy PKP rusza ze zbiórką charytatywną.

Ponad trzy lata temu Pan Wiesław udał się na operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. To zabieg bardzo dobrze znany chirurgom, więc nikt nie zakładał, że coś może się nie udać. Niestety, choć pęcherzyk został pomyślnie usunięty, w wyniku zabiegu doszło do infekcji wirusowej, a ta doprowadziła do porażenia obwodowego układu nerwowego i w konsekwencji do porażenia czterokończynowego. Zespół Guillaina-Barrégo, bo tak nazywa się jednostka chorobowa, na którą zapadł Pan Wiesław, w jednej chwili zamienił bardzo aktywnego człowieka w osobę, która bezwładnie leży na łóżku i nie może wykonać najprostszych czynności.

Pan Wiesław marzy o tym, aby wrócić do sprawności fizycznej i zacząć egzystować bez codziennego bólu. Chciałby, jak sam mówi, móc odzyskać dawne życie, choćby dlatego, aby realizować się jako mąż, ojciec i dziadek, aktywnie uczestnicząc w życiu rodziny. Regularnie ćwiczy i korzysta z przysługującej mu rehabilitacji, to jednak ciągle za mało. Szansą jest intensywna rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Koszt turnusu to 8,5 tys. zł. Przy czym dla osiągnięcia najlepszych efektów koniecznych jest co najmniej 5 turnusów tego typu. Niestety, to wydatek, który przekracza możliwości finansowe rodziny.

Pokażmy Panu Wiesławowi moc kolejarskiej rodziny, do której przecież należy od ponad 40 lat, i wesprzyjmy go finansowo, aby mógł rozpocząć rehabilitację i wrócić do pełni zdrowia!

Fundacja Grupy PKP apeluje o pomoc i dokonywanie wpłat  na numer konta: 92 1320 0019 1649 3010 2000 0005, w tytule przelewu wpisując: „Darowizna na cele statutowe – dla Wiesława Tytka”. Zbiórka trwa do 22 stycznia br. 

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram