fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzmacniają współpracę z Správa železnic, státní organizace – czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz rozwoju kolei w obu państwach. Działania dotyczą zwiększenia współpracy w zakresie strategii i współpracy międzynarodowej, m.in. zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Správa železnic, státní organizace na wspólnym spotkaniu określili obszary i formy współpracy. W rozmowach uczestniczyli Jiři Svoboda, Dyrektor Generalny Správa železnic, státní organizace oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz dyrektorzy wybranych biur centrali Spółki.

Omówiono zagadnienia ważne dla obu zarządców infrastruktury, m.in. wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na czeskiej i polskiej sieci kolejowej oraz zmianę napięcia w sieci trakcyjnej w Republice Czeskiej z prądu stałego 3kV na prąd zmienny 25kV. Rozmawiano również o inwestycjach na liniach kolejowych wybiegających na zachód i wschód od Pragi, a także planach rozwoju kolei dużych prędkości w Czechach.

Podczas spotkania przedstawiciele PLK i Správa železnic, státní organizace uzgodnili konieczność określenia szczegółowych obszarów i form kooperacji oraz zadeklarowali chęć zaktywizowania współpracy.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została kolejnym partnerem naukowo-badawczym Centralnego Portu Komunikacyjnego. To już kolejne, siódme tego rodzaju porozumienie, które w ostatnim czasie zostało podpisane przez spółkę CPK. Wcześniej umowy o współpracy zostały zawarte z: Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego, Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską.

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować, spółka CPK rozwija jej profesjonalne zaplecze, nawiązując współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Taką placówką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wiodący uniwersytet przyrodniczy prowadzący badania i kształcący studentów w kierunkach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.

"Centralny Port Komunikacyjny budujemy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Współdziałanie z SGGW pomoże nam ją odpowiednio implementować. Obszarami, w których dostrzegamy szczególnie duży potencjał do współpracy są m.in.: hydrologia, ochrona przyrody i oddziaływanie na środowisko, budownictwo pasywne, architektura krajobrazu i wnętrz. Chcemy, aby nowoczesna architektura funkcjonalnie połączona z zielenią stworzyła obiekt nie tylko przyjazny dla pasażerów, ale i była wizytówką Polski na świecie" - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK. 

Źródło: cpk.pl

W zakres współpracy między CPK i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wchodzą m.in. wspólne projekty: badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez SGGW prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelnią, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców elementów składowych projektu. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

"Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę, by programy studiów były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki współpracy ze spółką CPK zyskamy dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK otrzyma dostęp do ważnego ośrodka naukowego i przygotowania kadr. Nowoczesne centra badawcze, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na wysoką innowacyjność". - powiedział prof. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Zawarte dotychczas porozumienia z ośrodkami naukowo-badawczymi to element szerszej strategii CPK w dziedzinie innowacji. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z SNCF-Reseau - francuskim zarządcą infrastruktury kolejowej na rzecz rozwoju kolei w Europie. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zarządzania ruchem kolejowym, prowadzenia inwestycji oraz wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i francuskiego zarządcy infrastruktury kolejowej SNCF-Reseau na wspólnym spotkaniu określili obszary współpracy i wymiany doświadczeń. W rozmowach uczestniczyli Alain Quinet, wiceprezes SNCF-Reseau oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Piotr Majerczak, członek zarządu ds. utrzymania infrastruktury.

Omówiono m.in. wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzani Ruchem Kolejowym oraz funkcjonowanie zarządzania ruchem kolejowym i rozmieszczenia lokalnych centrów sterowania.

Rozmawiano również na tematy poświęcone kwestiom Europejskiego Zielonego Ładu oraz szansom dla rozwoju kolei. Ważne były też kwestie propozycji Komisji Europejskiej dotyczące nowych wytycznych w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Podczas spotkania przedstawiciele PLK i SNCF-Reseau podzielili się także doświadczeniami w zakresie realizacji inwestycji kolejowych. Obaj zarządcy zadeklarowali wzajemne wsparcie na forum europejskim, a także dalsze pogłębienie i rozszerzenie dwustronnej współpracy eksperckiej dotyczącej wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym jak również Asset managment - zarządzania kapitałem spółki.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Zwiększaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych służą warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów WORD w Tarnobrzegu. To już 48 działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Z podobnych akcji skorzystało już w Polsce ponad tysiąc instruktorów. Warsztaty są częścią kampanii „Bezpieczny Przejazd”, która promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Warsztaty eksperckie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, których celem jest eliminowanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na spotkaniu z udziałem kolejowego eksperta przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Był czas na pytania i wyjaśnienia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców.

"Wiedza i zaangażowanie instruktorów szkół nauki jazdy istotnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego konsekwentnie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy o bezpieczeństwie. Instruktorzy są Ambasadorami Bezpieczeństwa. Uczą przyszłych kierowców odpowiedzialnych zachowań. Chcemy, aby każdy - kto uzyskuje prawo jazdy - miał wszechstronną wiedzę o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach kolejowo-drogowych" – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na terenie województwa podkarpackiego jest 376 przejazdów kolejowo-drogowych i bezpiecznych przejść dla pieszych na poziomie szyn. To ok. 4% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczne przekraczanie torów.

99% zdarzeń na przejazdach powstaje w wyniku nieostrożnego zachowania kierowców. Ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki i omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, to najczęstsze przyczyny tragedii.

W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. na przejazdach i przejściach w poziomie szyn doszło do 53 wypadków i kolizji, w których zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Głos rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa

Pośpiech, nieuwaga i brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. „Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj, przekraczając tory kolejowe!” – to przesłanie może ocalić zdrowie i życie dziesiątek osób. Głos rozsądku Ambasadorek i Ambasadorów Bezpieczeństwa, przypominający o właściwym zachowaniu, wpływa na nasze decyzje.

Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa uczą rodziny, znajomych, uczniów zasad bezpieczeństwa na torach i zachęcają do rozważnego zachowania na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy. Wystarczy znać i promować zasady bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych oraz dbać o ich stosowanie.

#ŻółtaNaklejkaPLK, czyli liczymy sekundy ratujące życie

Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na napędach rogatek znajdują się żółte naklejki posiadające trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego składający się z dziewięciu cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

Kiedy skorzystać z Żółtych Naklejek PLK? Jeśli samochód zostanie unieruchomiony między rogatkami w wyniku usterki pojazdu, kiedy już doszło do wypadku i musimy ratować czyjeś życie lub kiedy widzimy na torach przeszkodę, powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Numer awaryjny wybieramy, jeśli zauważymy usterkę techniczną, np. wyłamaną rogatkę, uszkodzone oznakowanie lub sygnalizator świetlny. Zgłaszając zagrożenie, podajemy indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, umieszczony na żółtej naklejce, co pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji i znacznie ułatwi służbom kolejne działania.

W sytuacji zagrożenia skorzystanie z Żółtej Naklejki PLK pozwala uniknąć najgorszego scenariusza i uratować życie. Tylko w 2021 roku w 150 przypadkach, dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu, wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc, a w 417 sytuacjach ograniczono prędkość jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2022 r. podpisała z Zespołem Szkół w Sędziszowie list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie szkolenia zawodowego uczniów dla potrzeb kolei.

Źródło: lhs.com.pl

Planowane nawiązanie bliższej współpracy ma na celu pozyskanie absolwentów, kształconych w Zespole Szkół w Sędziszowie do pracy w branży kolejowej. Szkoła w Sędziszowie w swojej ofercie edukacyjnej utworzyła między innymi klasy o profilu kolejowym tj. technik transportu kolejowego i mechanik pojazdów kolejowych, które występują jako jedyne kierunki kształcenia kolejowego w województwie świętokrzyskim.

"Celem współpracy Spółki ze szkołami branżowymi jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w zawodach związanych z koleją oraz zbudowanie świadomości czym jest szkoła branżowa – kształcąca specjalistów i umożliwiająca zdobycie stabilnego zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego" – podkreślił Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

"W naszym technikum kształcimy uczniów w czterech zawodach. Z sukcesem realizujemy kształcenie na kierunkach: technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk oraz najbardziej obleganym kierunku - technik transportu kolejowego. Mamy nadzieję, że absolwenci naszej szkoły już za trzy lata zasilą szeregi pracowników kolei. Cieszymy się bardzo, że nawiązujemy współpracę z PKP LHS, aby odpowiednio wykształcić przyszłych kolejarzy" – zapewnił Grzegorz Pyzowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Sędziszowie. 

Spółka PKP LHS zachęca młodych ludzi do wyboru szkół branżowych zapewniających specjalistyczne wykształcenie.  Wspiera uczniów w zdobywaniu praktycznych umiejętności przygotowujących do wejścia na rynek pracy poprzez promowanie branżowych kierunków kształcenia, a także umożliwienie bezpłatnych praktyk czy staży zawodowych dla uczniów szkół branżowych.

Źródło tekstu: lhs.com.pl/Serwis Kolejowy

Współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym to założenia porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Collegium Witelona Uczelnią Państwową z Legnicy.

Źródło: utk.gov.pl

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym czy do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczelnia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów, oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa to publiczna uczelnia, która powstała 1 lipca 1998 r. jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Od 15 marca 2000 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Na Uczelni funkcjonują 3 wydziały: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Przy Uczelni funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów. Wspólnie z Uczelnią Urząd Transportu Kolejowego zaangażowany jest w projekt badawczy „Innowacyjny system szkoleń maszynistów i dyżurnych ruchu w aspekcie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – program pilotażowy”.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 12 uczelniami.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W czwartek 21 kwietnia br. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. To doskonały przykład współpracy świata nauki z przedsiębiorcami i próba odpowiedzi naukowców na rzeczywiste potrzeby rynku.

Współpraca Spółki z uczelnią świetnie wpisuje się w aktualne działania PKP S.A., które prowadzą prace w celu budowania ekosystemu badawczo-rozwojowego, skupiającego podmioty o różnorodnych kompetencjach w wielu obszarach. Ważnym elementem tego ekosystemu są podmioty naukowe, wśród których znajdują się zarówno uczelnie wyższe, jak i duża liczba instytutów naukowych skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz i POLTRIN. Podpisane porozumienie wskazuje, że współpraca badawczo-rozwojowa jest możliwa nie tylko z udziałem największych ośrodków naukowych w naszym kraju, ale pozwala wejść w kooperację również mniejszym placówkom o dużym znaczeniu regionalnym. Planowana współpraca między sygnatariuszami porozumienia zakłada wsparcie w obszarze realizacji prac badawczo-rozwojowych ze strony PUZ w Ciechanowie, ale daje również szansę na odbywanie staży przez studentów tej uczelni w PKP S.A. Staż w takiej spółce jak Polskie Koleje Państwowe to dla młodych ludzi szansa na uzyskanie pierwszych doświadczeń w bardzo interesującym i atrakcyjnym obszarze, jakim jest szeroko pojęta branża kolejowa.

"Od zawsze tam, gdzie docierała kolej, pojawiał się rozwój i choć czasy się zmieniają, żyjemy w erze cyfrowej, kolej wciąż daje impuls do rozwoju. Dziś wielkie, wielomiliardowe inwestycje, realizowane przez spółki należące do rodziny PKP, stymulują rozwój polskiego przemysłu, dają miejsca pracy. Dynamiczny rozwój kolei, bezemisyjnego środka transportu, pomaga w zielonej transformacji, jaką musimy przeprowadzić w najbliższych latach. Umowa z ciechanowską uczelnią pokazuje, że Polskie Koleje Państwowe mogą mieć też wpływ na rozwój naszej nauki. Bardzo się cieszę z umowy z uczelnią w bliskim mi Ciechanowie, w moim okręgu poselskim, bo ona pokazuje, że można współpracować na wielu płaszczyznach, z wieloma podmiotami, w całej Polsce. Że takie uczelnie jak ciechanowska Państwowa Uczelnia Zawodowa mogą być partnerem dla tak ogromnej firmy jak PKP S.A. Że Polska może rozwijać się w sposób zrównoważony zarówno w wielkich ośrodkach, jak i tych mniejszych z Polski lokalnej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Współpraca ta może przybrać realny wymiar już w najbliższych latach, dzięki możliwości dołączenia tej uczelni do grona podmiotów współpracujących z PKP S.A. w celu przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w ramach kolejowego partnerstwa o nazwie Europe’s Rail JU, utworzonego w perspektywie finansowej Horyzont Europa. PKP S.A., działające w tym partnerstwie w roli członka fundatora, stwarzają możliwość włączania polskich podmiotów, w tym podmiotów ze świata nauki, do prac w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych mających na celu unowocześnienie i ciągły rozwój sektora kolejowego.

"PKP S.A. planują kontynuację działań w obszarze badań i rozwoju, które zostały przez Spółkę zapoczątkowane już kilka lat temu. Jest to jeden z kluczowych elementów naszej Strategii na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 r. W celu zwiększenia siły naszego oddziaływania na kierunki rozwoju sektora kolejowego w Europie po swojej stronie staramy się wytworzyć narzędzia służące wsparciu tego obszaru poprzez wzmocnienie kompetencji i wiedzy merytorycznej służb wewnętrznych realizujących zakładane cele. Utworzony ekosystem badawczo-rozwojowy jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala komórce organizacyjnej w PKP S.A. odpowiedzialnej za badania, rozwój i cyfryzację koordynować duże i przekrojowe projekty badawczo-rozwojowe. Dzięki podpisanemu porozumieniu PUZ w Ciechanowie może stać się elementem tego mechanizmu i uzyskać możliwość wsparcia rozwoju sektora kolejowego zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym" – stwierdził dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki, odpowiedzialny m.in. za obszar badawczo-rozwojowy w Spółce.

"Od pewnego czasu Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie stara się pozyskiwać partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego do współpracy w zakresie badawczo-rozwojowym. Podpisanie porozumienia o współpracy z PKP S.A. pozwoli na rozwój potencjału naukowego Uczelni i tym samym wnoszenie nowatorskich rozwiązań do gospodarki. Należy podkreślić, iż ważnym argumentem przemawiającym za podjęciem współpracy jest planowana przez Uczelnię budowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Jest to inicjatywa, której wdrażanie rozpoczęło się już od 2020 roku. Misją CIiTT będzie wspieranie rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstw oraz inicjowanie współpracy między światem nauki i biznesu. Jako uczelnia chcemy być jeszcze bliżej przedsiębiorców. Chcemy wsłuchiwać się w potrzeby rynku, wzmacniać potencjał akademicki oraz gospodarczy Ciechanowa, oraz północnego Mazowsza. Stąd też liczymy w ramach nawiązania współpracy z PKP S. A. na wsparcie w zakresie sfinalizowania naszego przedsięwzięcia. Wpłynie to również na rozwój naszych studentów i nabycie przez nich umiejętności cenionych na rynku pracy"– powiedział dr inż. Grzegorz Koc, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

W obszarze badawczo-rozwojowym PKP S.A. wskazują na możliwość współpracy z PUZ głównie w zakresie badań dotyczących materiałów wykorzystywanych w budownictwie, które umożliwiają redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno w procesie wytwórczym, jak i w trakcie eksploatacji budynków. Ponadto niezwykle cenna może okazać się możliwość wykorzystania w procesie badawczo-rozwojowym laboratoriów specjalistycznych PUZ, w szczególności do badań w zakresie wytrzymałości materiałów i inżynierii powierzchni, efektywności systemów zasilania energetycznego lub laboratorium dedykowanego badaniu efektywności odnawialnych źródeł energii.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 49 szkoła w Polsce kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych, z którą współpracują PLK.

Podpisana 13 kwietnia z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie (woj. lubelskie) umowa o współpracy, obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku technik transportu kolejowego. Uczniowie będą mieć zapewnione lekcje i praktyki zawodowe u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Za najlepsze wyniki w nauce uczniom będzie przysługiwać comiesięczne stypendium, a po ukończeniu nauki również praca w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

"Dobrze wykształcona kadra specjalistów na kierunkach kolejowych to gwarancja kompetentnych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stypendia i wsparcie dla szkół są inwestycją w wykwalifikowanych pracowników, a tym samym w nowoczesną i bezpieczną kolej. Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Źródło: PKP PLK S.A.

"Dzięki współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. możemy przygotować i wykształcić wykwalifikowanych pracowników transportu kolejowego. Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk zawodowych, wiedzy i doświadczenia kolejarzy, którzy będą wspierać naszych absolwentów. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu" – powiedziała Dorota Bekasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie.

Oprócz szkoły w Chełmie, w województwie lubelskim z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. współpracują dwie placówki. Są to Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Dęblinie. 14 najlepszych uczniów z tych szkół otrzymuje stypendia kolejowe. W lubelskich placówkach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Szkoły otrzymują od PLK także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

PLK podpisują umowy o współpracy ze szkołami, które kształcą przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów. Zarządca infrastruktury wspiera edukację przyszłych kolejarzy, chcąc zyskać profesjonalnie przygotowaną kadrę i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce wypłacane są comiesięczne stypendia. W semestrze letnim 2020/2021 ze stypendiów kolejowych w Polsce skorzystało 243 najlepszych uczniów, a w semestrze zimowym 2021/2022 - 275. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Grupa Alstom podpisała wartą miliard euro umowę partnerską z polską agencją kredytów eksportowych KUKE. Ta nowa umowa o partnerstwie strategicznym wesprze Alstom, ułatwiając realizację kontraktów i zapewniając finansowanie nabywcom w przetargach na rynkach międzynarodowych.

Umowa, z dostępnym limitem miliarda euro, określa warunki współpracy, które wzmocnią strategiczny wkład polskich interesariuszy przemysłowych w ramach kontraktów eksportowych Alstom ubezpieczonych przez KUKE.

"Polska jest kluczowym rynkiem dla Alstomu, odgrywa ważną rolę w naszej globalnej strategii rozwoju i jest dla nas idealnym miejscem do ekspansji. Nowoczesne pociągi metra i komponenty produkowane przez Alstom w Polsce są używane na całym świecie, a wartość eksportu z polskich oddziałów z roku na rok rośnie. Dzięki partnerstwu z KUKE rozwój i inwestycje Alstomu w tym kraju prawdopodobnie szybko wzrosną" – powiedział Sławomir Cyza, CEO i Dyrektor Zarządzający Alstom na Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie.

Jako lider inteligentnej i zrównoważonej mobilności, Grupa Alstom z powodzeniem realizuje różnorodne projekty na całym świecie. Należą do nich najnowsze technologie, takie jak budowa szybkich kolei lub praca nad bezemisyjnymi systemami transportu, a także produkcja nowoczesnych pociągów metra, takich jak metro dla Dubaju, Rijadu, Amsterdamu i Budapesztu, a także wysokiej klasy pociągi, takie jak ICNG dla Holandii. W Polsce projekty eksportowe, możliwe dzięki umowom takim jak ta z KUKE, pozwalają polskim firmom rozwijać swoją działalność i budować międzynarodowe uznanie, jednocześnie zdobywając cenne umiejętności i doświadczenie. Grupa Alstom rozważa obecnie wykorzystanie wsparcia KUKE w kilku przyszłych projektach na całym świecie.

"Obserwując sukcesy firm kolejowych działających w naszym kraju, można powiedzieć, że stajemy się regionalną potęgą w tej branży. KUKE jest gotowa wspierać ekspansję zagraniczną firm działających w Polsce, a jednocześnie ich rozwój w kraju, zachęcając je do inwestowania. Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami i potencjałem finansowym, który odpowiednio wykorzystany z pewnością przełoży się na sukces wszystkich zainteresowanych, a w efekcie polskiej gospodarki" – powiedział Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE.

Po raz pierwszy globalna korporacja skorzysta z nowego narzędzia zaprojektowanego przez KUKE. Tylko kilka agencji kredytów eksportowych wprowadziło podobne innowacyjne rozwiązania, zachęcając największych graczy w swoich branżach do inwestowania i rozwijania technologii. Pomimo pandemicznych i protekcjonistycznych tendencji w handlu światowym, funkcjonowanie światowej gospodarki nadal opiera się na umiędzynarodowionych łańcuchach dostaw, w których uczestniczą producenci z wielu krajów. Aby wykonać ten skok, polskie firmy muszą wpasować się w ten system, zyskując jako partnerów światowych liderów.

Alstom współpracuje z KUKE od wielu lat, m.in. w 2018 roku, kiedy należący do Alstomu zakład Konstal w Chorzowie produkował samochody dla kultowego Projektu Metro w Dubaju.

Źródło tekstu: alstom.com/Serwis Kolejowy

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie z Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Daphne Bergsmą. Strony wymieniły podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Infrastruktury i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów, które określa perspektywy współpracy między Polską i Niderlandami w zakresie transportu kolejowego na najbliższe 5 lat.

Źródło: twitter.com/DaphneBergsma

"Memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy naszymi krajami w obszarze kolei. Wpisuje się w strategię używania transportu do budowania spójności Europy" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Sygnatariusze uzgodnili, że utrzymają i rozwiną współpracę dwustronną w celu rozwoju i wymiany rozwiązań, by jak najlepiej wykorzystać doświadczenia i wypracowane mechanizmy w zakresie infrastruktury kolejowej i jej utrzymania.

Obszary wspólnych zainteresowań obejmują m.in. poprawę transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, rozwój przewozu ładunków koleją pomiędzy Polską i Niderlandami oraz w korytarzach pomiędzy UE i Dalekim Wschodem. 

Memorandum dotyczy również współpracy na forum UE, innowacji w branży kolejowej, dobrych praktyk przy budowie, utrzymaniu i organizacji Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym integrację kolei i lotnisk, a także współpracy we wdrażaniu innowacyjnych i ekologicznych technologii w obszarze kolejnictwa.

Forma współpracy zakłada m.in. wymianę informacji, organizowanie warsztatów i seminariów dla interesariuszy, wspólne badania i projekty, a także spotkania na wysokim szczeblu oraz na szczeblu eksperckim.

Niniejsze Memorandum zastępuje Memorandum o współpracy pomiędzy Ministrem Infrastruktury RP i Ministerstwem Transportu, Prac Publicznych i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów z 2010 r. Będzie obowiązywać do 2026 r.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram