fbpx

RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, zorganizowało 21 edycję akcji 24-BLUE RAD w dniach 24-25 marca 2021 roku.

Skoordynowane działania prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL, miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Policje państw członkowskich RAILPOL oraz zaproszona przez RAILPOL do współpracy Polska Straż Ochrony Kolei z Policją oraz Strażą Graniczną, przeprowadziły skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.

Celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym, zwracając uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak np. zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże z wagonów towarowych, dewastacje czy wandalizm.  

Podczas akcji przeprowadzonej na obszarach kolejowych będących pod nadzorem poszczególnych członków RAILPOL oraz polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w ww. działania zaangażowanych było ponad 10 093 funkcjonariuszy oraz 1 361 osób z personelu kolejowego. Służby bezpieczeństwa przeprowadziły patrole na 4 591 stacjach kolejowych i w 6 158 pociągach. Ogółem wylegitymowano 40 914 osób.

Funkcjonariusze Policji z krajów zrzeszonych w ramach organizacji RAILPOL oraz Polska Straż Ochrony Kolei wspólnie z Policją i Strażą Graniczną zapobiegli licznym wykroczeniom i przestępstwom zatrzymując ponad 1 100 osób.

W wyniku działania polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 21 edycji akcji 24BLUE RAD  wylegitymowano ponad 300 osób, ujawniono 5 osób z kartoteką kryminalną oraz 43 osoby poszukiwane. Przeprowadzono 394 patrole na stacjach kolejowych i 303
w pociągach. Skontrolowano 905 skupów złomu, w wyniku czego m.in. odzyskano
1 650 kg elementów metalowych pochodzących z infrastruktury kolejowej. Skonfiskowano ponad 1400 gramów  narkotyków.   

Powyższe osiągnięte rezultaty podkreślają dobrą współpracę międzynarodową
i wymierne korzyści, jakie są uzyskiwane przy  kooperacji służb z różnych krajów  pod patronatem organizacji RAILPOL oraz pomiędzy służbami krajowymi odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo kolejowe.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego, który będzie koordynował krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021, zaprasza do zgłaszania pomysłów wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

Do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra.

„Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział. Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce” podkreśla szef UTK.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl

Inicjatywy związane z Europejskim Roku Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając [interaktywny formularz].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Przyjęcie wieloletniego programu na lata 2020-2023, rozpoczęcie nabywania gruntów pod budowę czy nawiązanie współpracy z kluczowymi partnerami – to część z dziesięciu najważniejszych wydarzeń dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w roku 2020, które przedstawiono na stronie internetowej CPK.

Ranking uwzględnił m.in. działania z zakresu organizacji pracy, konsultacji, tworzenia projektów i nawiązywania relacji z kontrahentami. Jak zapewnił prezes spółki CPK Mikołaj Wild, „zaawansowane przygotowania do budowy CPK trwają zarówno w części lotniskowej, jak też kolejowej projektu”.

„Dysproporcja między tym co widać, a tym, czego nie widać, między ogromem pracy, która leży u podstaw każdego megaprojektu, a tą, która jest widoczna dla opinii publicznej i dzieje się w blaskach fleszy, jest olbrzymia” – wskazał Mikołaj Wild.

Kolej odgrywa duże znaczenie w realizacji planu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W zestawieniu uwzględniono przygotowanie harmonogramu realizacji „największego programu kolejowego współczesnej Polski”, w którego ramach sporządzono plan inwestycji kolejowych na dwie perspektywy unijne (lata 2020-2034).

„W tym czasie spółka CPK zaplanuje, zaprojektuje i wybuduje 1789 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych (w tym10 tzw. szprych) o łącznej szacowanej wartości prawie 94 mld zł. Do końca 2027 r. planujemy uruchomić ponad pół tysiąca linii dużych prędkości. Będzie to np. trasa Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław do granicy z Czechami, linia Ostrołęka – Łomża w ramach szprychy nr 3, Trawniki – Zamość (szprycha nr 5) i Łętownia – Rzeszów (szprycha nr 6)” – poinformowano w sprawozdaniu.

Spółka przypomniała też o realizacji prac przygotowawczych na pierwsze 530 km nowych linii kolejowych. Wpisują się w to podpisane już umowy na inwentaryzacje przyrodnicze, konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej.

Ze szczegółami planowanych inwestycji kolejowych można zapoznać się [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram