fbpx

18 wypadków i kolizji, 3 osoby zabite i 1 ciężko ranna to bilans zdarzeń, do jakich doszło we wrześniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ponadto w dziewiątym miesiącu 2021 roku miały miejsce 22 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 14 osób, a 6 zostało ciężko rannych.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 151 wypadków i kolizji (o 26 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 38 osób (o 4 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 13 zostało ciężko rannych (o 5 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły we wrześniu ponad 62 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

BEZPIECZNY PRZEJAZD 2021 W LICZBACH:

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Bezpieczny przejazd opublikował ku przestrodze nagranie z niebezpiecznych zachowań kierowców na przejeździe kolejowo-drogowym w Woli Filipowskiej (województwo małopolskie).

Pośpiech, brawura, ignorancja przepisów to najczęstsze przyczyny wypadków na skrzyżowaniach torów i dróg. 99 % wypadków na przejazdach powodują nieodpowiedzialni kierowcy.

Najczęściej popełnianymi błędami są:

To zagrożenie dla życia kierowcy, jego pasażerów oraz pasażerów i obsługi pociągów.

Inne błędy to wjeżdżanie na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu, a także jazda „na pamięć” – przeświadczenie, że „o tej porze nic nie jeździ”. Trzeba pamiętać, że czerwone światło absolutnie zakazuje wjazdu na skrzyżowanie! Zbliżając się do przejazdu, należy ograniczyć prędkość i zachować szczególną ostrożność – upewnić się, że nie zbliża się pociąg.

Kampania Bezpieczny przejazd przypomina o możliwości skorzystania z żółtej naklejki, która ratuje życie w niebezpiecznych sytuacjach. Naklejka umieszczona na krzyżu św. Andrzeja lub na słupku rogatki, ma trzy ważne numery: indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa jego położenie; numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać sytuacje niezagrażające bezpośrednio życiu.

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Stan bezpieczeństwa kolei, ważne zmiany w prawodawstwie krajowym, stan certyfikacji i autoryzacji, doświadczenia związane z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz odstępstwa od obowiązku certyfikacji ECM – to zawartość „Raportu w sprawie bezpieczeństwa” przygotowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Adresatem raportu jest Agencja Kolejowa Unii Europejskie, ale jest również dostępny w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK dla wszystkich zainteresowanych: organów administracji publicznej, przedsiębiorców kolejowych, stowarzyszeń i izb gospodarczych.

Rok 2020 przyniósł spadek liczby znaczących wypadków na polskiej sieci kolejowej do 179, czyli o 35 mniej niż w 2019 r. (spadek o 16,3%). Spadła również ogólna liczba wypadków na polskiej sieci kolejowej, których odnotowano 406, tj. o 119 mniej niż w 2019 r. (spadek o 22,7%). Zmniejszyła się także liczba ofiar śmiertelnych – ze 160 do 148 (spadek o 7,5%) oraz osób ciężko rannych – z 48 do 44 (mniej o 8,3%).

Ogólny poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w 2020 r. należy ocenić pozytywnie. Najlepiej obrazujący to wskaźnik poziomu ryzyka obliczony dla całości społeczeństwa, który spadł w 2020 r. o 0,7 p.p. do 40,1%, co  oznacza poprawę poziomu bezpieczeństwa. Analizując wskaźniki, dla poszczególnych grup osób można zauważyć, że poprawie uległy także wskaźniki poziomu ryzyka dla pasażerów (dla CST 1.1 o 1 p.p. i CST 2 o 0,7 p.p.) oraz użytkowników przejazdów – o 15 p.p. Szczególnie pozytywnie należy ocenić zmianę ostatniego wskaźnika, gdyż wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią aż 41,6% wszystkich wypadków w systemie kolejowym w Polsce.

Jednym z celów publikacji corocznego raportu w sprawie bezpieczeństwa jest zapewnienie spójnego i porównywalnego zestawu danych o bezpieczeństwie kolei w Unii Europejskiej. Regulacje unijne określają szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu gromadzenia tych danych. W raporcie uwzględnia się zdarzenia klasyfikowane jako znaczące wypadki, do których należą wypadki z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego będącego w ruchu:

a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną lub

b) powodujące znaczne szkody w taborze, torach kolejowych, instalacjach lub środowisku, tj. szkodę o wartości co najmniej 150 tysięcy euro, lub

c) powodujące znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzymanie ruchu kolejowego na głównej linii kolejowej przez co najmniej 6 godzin.

Statystyka dotycząca znaczących wypadków jest wykorzystywana do oceny poziomu bezpieczeństwa realizowanej za pomocą tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Znaczących wypadków jest średniorocznie o około połowę mniej niż wypadków, co powoduje, że dane prezentowane w Raporcie mogą odbiegać od informacji w corocznym „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.

Od 28 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego wdrożone zostały przepisy dyrektywy 2016/798. W związku ze zmianami opublikowany raport jest ostatnim sporządzanym na podstawie przepisów sprzed wdrożenia dyrektywy.

Niezależnie od stosowanych przepisów ustawy, raport uwzględnia najnowsze wytyczne opublikowane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK poz. 4/2021. [tutaj]

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

17 wypadków i kolizji, 7 osób zabitych i 1 ciężko ranna to bilans zdarzeń, do jakich doszło w sierpniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ponadto w ósmym miesiącu 2021 roku miały miejsce 22 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 17 osób, a 2 zostały ciężko ranne.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 133 wypadków i kolizji (o 29 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 35 osób (o 8 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 12 zostało ciężko rannych (o 4 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w sierpniu ponad 52 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

BEZPIECZNY PRZEJAZD 2021 W LICZBACH:

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kampania „Bezpieczny Przejazd…” opublikowała dane dotyczące wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, jakie wydarzyły się m.in. w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych w czerwcu br. Statystyki wykazują, że od początku roku zanotowano ich blisko 16 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Bilans zdarzeń, do jakich doszło w czerwcu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E, to 21 wypadków i kolizji, 10 osób zabitych i 3 ciężko ranne. Ponadto miały miejsce 23 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 17 osób, a 4 zostały ciężko ranne.

Od początku 2021 r. na przejazdach wydarzyło się 95 wypadków i kolizji (o 15 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 25 osób (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 8 zostało ciężko rannych (o 4 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku). W wyniku potrącenia podczas przekraczania linii kolejowych w miejscach niedozwolonych, od stycznia br. śmierć poniosło 72 pieszych, a 14 zostało rannych. Łącznie wydarzyły się 92 takie wypadki.

W maju bieżącego roku odnotowano przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów związane z wypadkami i kolizjami wynoszące łącznie ponad 68 godzin.

Z Żółtej Naklejki skorzystano w czerwcu 783 razy. Dzięki temu udało się uniknąć większej liczby potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 13 805.

Kampania „Bezpieczny przejazd…” zaznacza, że przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związane z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

13 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite i jedna ciężko ranna - to bilans zdarzeń, do jakich doszło w maju br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E – poinformowano na stronie kampanii „Bezpieczny przejazd…”.

W piątym miesiącu 2021 roku miało też miejsce 27 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 21 osób, a 6 zostało ciężko rannych.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyły się 73 wypadki i kolizje (o 8 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 13 osób (o 6 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 4 zostały ciężko ranne (o 6  mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy i ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w maju ponad 63 godziny.

W maju skorzystano 609 razy z Żółtej Naklejki PLK, dzięki czemu udało się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 13 022.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kolejarze apelują o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Z uwagi na znoszenie obostrzeń, podróży samochodowych będzie coraz więcej – także przez skrzyżowania dróg i torów. Jednym z najczęstszych błędów kierowców jest omijanie slalomem zamkniętych zapór. Takie postępowanie prowadzi do tragedii, opóźnień pociągów i problemów w komunikacji.

99% wypadków na przejazdach wynika z nieodpowiedzialności kierowców. Najczęściej popełnianymi błędami są: omijanie slalomem zamkniętych zapór, ignorowanie znaku stop, wjeżdżanie pod opadające rogatki, zbyt szybka jazda. To zagrożenie życia kierowcy, jego pasażerów oraz pasażerów i obsługi pociągów.

Do innych błędów należą lekceważenie zasady niewjeżdżania na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu, a także jazda „na pamięć” – przeświadczenie, że „o tej porze nic nie jeździ”. Trzeba pamiętać, że czerwone światło absolutnie zakazuje wjazdu na skrzyżowanie. Zbliżając się do przejazdu należy ograniczyć prędkość i zachować szczególną ostrożność – upewnić się, że nie zbliża się pociąg.

Slalomem pod pociąg w Radziwiłłowie

Nierozsądnie zachował się kierowca na przejeździe w Radziwiłłowie w woj. mazowieckim.11 maja 2021 roku mężczyzna zignorował czerwone światła i zamknięte rogatki. Slalomem omijał zapory. Wjechał pod pociąg i został ranny. Pasażerowie składu nie zostali poszkodowani, ale stracili czas na przesiadki. Zdarzenie spowodowało utrudnienia dla wielu podróżnych na linii Warszawa – Łódź.

Kolejarze apelują do kierowców i pieszych o rozwagę - szczególnie w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych, kiedy będzie więcej wyjazdów i wzmożony ruch. Apele są organizowane w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko! To różne w formie działania adresowane do wszystkich grup społecznych.

Żółta naklejka

PKP PLK przypomina o możliwości korzystania z żółtej naklejki, która ratuje życie w niebezpiecznych sytuacjach. Znajdują się na niej trzy ważne numery: indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie; numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać sytuacje nie zagrażające bezpośrednio życiu.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

12 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite i 2 ciężko ranne - to bilans zdarzeń, do jakich doszło w kwietniu bieżącego roku z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kategorii A-E.

W ubiegłym miesiącu miało miejsce także 15 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 12 osób, a 2 zostały ciężko ranne.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 61 wypadków i kolizji (o 9 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 11 osób (o 6 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku), 3 zostały ciężko ranne (o 7 mniej niż w pierwszych czterech miesiącach 2020 r.).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w kwietniu ponad 36 godzin.

W minionym miesiącu z Żółtej Naklejki PLK skorzystano 471 razy, dzięki czemu udało się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 12 413.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Źródło tekstu: Bezpieczny Przejazd/Serwis Kolejowy

O 60% zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych w pierwszym kwartale br. w porównaniu z 2020 r. Stała edukacja, profilaktyka, spotkania informacyjne w reżimie sanitarnym, aplikacje i gry na smartfony – to działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla ograniczania negatywnych zachowań na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych wskazuje spółka.

Mniej było tragicznych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020. W pierwszym kwartale 2020 r. zginęło 17 osób, w obecnym roku 7 – to o 10 osób, czyli 60% mniej. Również mniej było ciężko rannych – nie 5, lecz 1 osoba. Liczba zdarzeń spowodowanych nieostrożnym zachowaniem kierowców była podobna – w 2020 r. było 47 wypadków i kolizji, a w bieżącym roku 49.

Liczba zdarzeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych to ułamek procenta wszystkich zdarzeń komunikacyjnych. Zarządca infrastruktury przez cały czas prowadzi działania, by maksymalnie ograniczać negatywne zjawisko, m.in. kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”.

Podstawowe błędy kierowców na przejazdach to ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł zabraniających wjazdu na tory, wjeżdżanie pod opadające rogatki, a nawet omijanie slalomem zamkniętych zapór. Kierowcy lekceważą także zasadę nie wjeżdżania na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu poza przejazd. Do niebezpiecznej sytuacji doszło ostatnio w Lesznie:

Ambasadorzy bezpieczeństwa z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Mimo wymogów związanych z pandemią, od początku roku kolejarze rozdali 12 tysięcy materiałów edukacyjnych użytkownikom przejazdów. Odbyły się także prelekcje dla blisko 5 tysięcy dzieci.

Edukacja prowadzona jest w przestrzeni wirtualnej. Do pobrania są darmowe gry edukacyjne na smartfony oraz te dostępne online: Gra w znaki, Memory, Znajdź różnicę i Puzzle. Dzięki nim rodzice z dziećmi mogą spędzić czas, uczyć się i sprawdzać wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i znajomości przepisów ruchu drogowego. 

Żółte naklejki pozwoliły zwiększyć poziom bezpieczeństwa

Kierowcy korzystają z nowych zabezpieczeń i dodatkowej możliwości kontaktu. Od początku roku odnotowano 1466 reakcji za pośrednictwem systemu żółtych naklejek. W 100 przypadkach ruch pociągów został ograniczony, a w 31 – całkowicie wstrzymany, dzięki czemu uniknięto zdarzenia.

Żółta naklejka PLK to informacja na każdym przejeździe. Na naklejce są trzy numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa jego położenie. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie. Trzeci to numer do służb technicznych PLK, w celu zgłaszania nieprawidłowości i awarii na przejazdach, niezagrażających bezpośrednio życiu.

Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie bezpieczny-przejazd.pl.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

14 wypadków i kolizji, 2 ofiary śmiertelne – to bilans zdarzeń, do jakich doszło w marcu 2021 roku z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Dodatkowo w ubiegłym miesiącu miało miejsce 14 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 11 osób, a 2 zostały ciężko ranne.

W pierwszym kwartale 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 49 wypadków i kolizji (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 7 osób (o 10 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 1 osoba została ciężko ranna (o 4 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w marcu ponad 34 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram