fbpx

Nevomo rozszerza zasięg swojej działalności i rozpoczyna europejską ekspansję. Startup nawiązał współpracę z EUREF-Campus Düsseldorf oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych Emden/Leer w Niemczech. Założyciele spółki zapowiadają także otwarcie nowej, szwajcarskiej filii, która odpowiedzialna będzie za współpracę z podmiotami ze Szwajcarii, Francji oraz Włoch.

20 kwietnia spółka ogłosiła nawiązanie współpracy z EUREF-Campus Düsseldorf. To drugi tego typu kampus innowacji w Niemczech, po prestiżowym ośrodku w Berlinie. Zrzeszy on firmy, naukowców oraz startupy działające w obszarach nowoczesnych technologii dla energii, mobilności oraz zrównoważonego rozwoju. Kampus będzie miejscem pracy dla 2,5 tysiąca osób, których głównym celem będzie rozwój innowacyjnych rozwiązań dla transportu przyszłości.

Kampus EUREF w Düsseldorfie udowadnia, że zmiany w dziedzinie energii i mobilności mogą się urzeczywistnić. Jest nam niezmiernie miło powitać Nevomo jako aktywnego partnera naszej innowacyjnej społeczności. Nevomo - jako jeden z najbardziej innowacyjnych graczy w dziedzinie mobilności - pokaże, jak będzie wyglądać mobilność przyszłości i jak ta przyszłość stanie się rzeczywistością”– komentuje Uwe Kerkmann, Head of EUREF-Campus Düsseldorf.

European Hyperloop Technology Center

Kolejnym krokiem milowym Nevomo jest nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych Emden/Leer, który wraz z Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu tworzą sieć poświęconą technologii hyperloop i przyszłym wdrożeniom w systemach transportowych na skalę europejską.

W ramach współpracy oba uniwersytety uczestniczą w projekcie EU HyTeC (European Hyperloop Technology Center) finansowanym przez Dolną Saksonię. Planujemy przekształcenie istniejącego 32-kilometrowego toru testowego Transrapid w Emsland, w Niemczech, w kierunku europejskiego ośrodka badawczego Hyperloop”– tłumaczy Prof. dr inż. Thomas Schüning, członek zarządu Institute of Hyperloop Technology.

Niezmiernie cieszymy się, że Nevomo jest partnerem w wielkoskalowej infrastrukturze badawczej technologii hyperloop w Emslan”dodaje.

Nemovo jako jedyna polska firma została zaproszona do udziału w przedsięwzięciu.

Nawiązane współprace dają nam okazję do odgrywania ważnej roli w rozwoju technologii transportowych jutra. Aby przekształcić przestarzały system transportu zależny od paliw kopalnych w wydajny i bezemisyjny, konieczna jest ścisła współpraca z partnerami z zakresu inżynierii mechanicznej, elektroniki czy informatyki. Zarówno EUREF-Campus Düsseldorf, jak i Uniwersytet Nauk Stosowanych Emden/Leer zapewniają nam dostęp do takich podmiotów i szerokie możliwości, dzięki czemu możliwy będzie nasz dalszy rozwój oraz wspólna praca nad wdrożeniem transportu przyszłości”– komentuje Przemek Pączek, CEO Nevomo.

Na podbój Alp

Ważnym etapem międzynarodowej ekspansji Nevomo jest także otwarcie filii w Szwajcarii. Nowe biuro ma zapewnić obsługę potencjalnych klientów na kluczowych rynkach: w Szwajcarii, Francji i we Włoszech, a także zwiększyć liczbę międzynarodowych partnerstw korporacyjnych, projektów B+R, rekrutować międzynarodowe talenty inżynierskie oraz ułatwiać dostęp do zachodnioeuropejskich źródeł finansowania. Jego otwarcie zaplanowane jest na przełom III i IV kwartału tego roku.

Kolejnym celem spółki jest Austria. Aby zwiększyć kompetencje biznesowe i poznać specyfikę tego rynku, Nevomo bierze udział w Vienna Startup Package. Czterotygodniowe intensywne warsztaty pozwolą zapoznać się z dynamiką austriackiego rynku, zidentyfikować nowe możliwości biznesowe oraz nawiązać kontakty z lokalnymi kontrahentami.

Otwarcie filii w Szwajcarii oraz rozwój w krajach ościennych mają dla nas olbrzymie znaczenie pod kątem strategii komercjalizacji, jednak ekspansja zagraniczna nie zastępuje organicznego rozwoju. Z pełną intensywnością kontynuujemy, a nawet rozszerzamy prace badawcze i rozwojowe w Polsce”– dodaje Michał Litwin, Dyrektor ds. Strategii Nevomo.

Źródło tekstu: Nevomo/Serwis Kolejowy

Od piątku, 15 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania się na obowiązkową kwarantannę dla pasażerów przyjeżdżających do Polski transportem zbiorowym z zagranicy. Jeśli podróżujesz pociągiem do Polski, jesteś zobowiązany do zgłoszenia tego faktu telefonicznie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny. Przewoźnicy powinni przypominać pasażerom o tym obowiązku.

W dalszym ciągu pasażerowie, którzy przyjeżdżają transportem zbiorowym do Polski z zagranicy, są objęci obowiązkiem odbycia 10-dniowej kwarantanny. Zmieniła się jednak forma i zasady przekazywania zgłoszeń do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z nowymi wytycznymi od 15 stycznia 2021 r. podróżni, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej transportem kolejowym, mają obowiązek samodzielnego zgłoszenia tego faktu, dzwoniąc pod czynny całodobowo oficjalny numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

+48 22 25 00 115

w celu administracyjnego nałożenia na nich obowiązkowej kwarantanny.

Przewoźnicy, którzy uruchamiają pociągi transgraniczne, zobowiązani są do informowania pasażerów o nowych zasadach przekazywania zgłoszeń.

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowanego do przewoźników informacje te powinny być przekazywane za pomocą stron internetowych oraz komunikatów głosowych i wizualnych na pokładzie pociągów międzynarodowych, które w miarę możliwości powinny zostać przygotowane w co najmniej 2 językach (języku polskim oraz dodatkowo angielskim, niemieckim lub czeskim).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 91)

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Od poniedziałku 28 grudnia 2020 r. pasażerowie przyjeżdżający do Polski transportem zbiorowym z zagranicy, w tym również koleją, zobowiązani są do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Ponadto muszą liczyć się z obowiązkiem przekazania przewoźnikowi informacji o miejscu zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywali kwarantannę.

Nowe zasady sanitarno-epidemiczne obejmują podróżnych przyjeżdżających do Polski z każdego kraju - zarówno należącego do Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Zasady te będą obowiązywały co najmniej do 17 stycznia 2021 r.

Ponadto przed przekroczeniem granicy pasażerowie mają obowiązek przekazania przewoźnikowi, w ustalonej przez niego formie, danych osobowych i kontaktowych oraz wskazania adresu, pod którym będą odbywali obowiązkową kwarantannę po wjeździe do Polski (adres miejsca zamieszkania lub pobytu). Przedsiębiorca transportowy zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania tych danych jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Przewoźnicy, którzy uruchamiają pociągi przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do poinformowania pasażerów o nowych zasadach sanitarno-epidemicznych.

Z nakazu odbywania kwarantanny i przekazywania danych lokalizacyjnych, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu poświadczającego, zostali zwolnieni m.in.:

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków o unikanie podróżowania za granicę, jeśli nie jest to konieczne. Komunikat wynika z pogarszającej się na świecie sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2.

Resort po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym zalecił zrezygnowanie z podróży międzynarodowych, wskazując że osoby wyjeżdżające poza granice Polski będą musiały liczyć się m.in. z ewentualnymi utrudnieniami w powrocie do kraju, dodatkowymi badaniami czy odbyciem obowiązkowej kwarantanny bądź samoizolacji.

Zainteresowanych sytuacją epidemiologiczną i warunkami wjazdu do poszczególnych państw MSZ zachęca do sprawdzania [zakładki] „Informacje dla podróżujących” znajdującej się w serwisie gov.pl. Aktualne informacje i zalecenia wynikające z pandemii, które obowiązują w Polsce, można znaleźć [tutaj].

W celu śledzenia sytuacji epidemiologicznej za granicą, można [skorzystać] z cotygodniowego przeglądu krajów COVID-19, przygotowywanego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram