fbpx

Obowiązki zarządców dworców to kolejne szkolenie organizowane przez Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00, a zapisy rozpoczęły się w piątek 8.04. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do jednostek samorządowych, które przejęły lub wydzierżawiły albo planują przejąć dworce kolejowe od PKP S.A. Szkolenie obejmie swoim zakresem omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem stosowania TSI PRM, certyfikacji oraz standardów dostępności. Podczas szkolenia będzie możliwość przedyskutowania obowiązków operatorów infrastruktury pasażerskiej. Omówione zostaną również najważniejsze obowiązki zarządców w związku z przepisami regulującymi prawa pasażerów w transporcie kolejowym (w tym m.in. publikacja rozkładu jazdy, informacja pasażerska, dostępność transportu kolejowego).

Zapisy na szkolenia są dostępne na portalu Akademii [TUTAJ].

Szkolenie dla komisji kolejowych odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

Do końca czerwca 2021 r. przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury powinni złożyć Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raport w sprawie bezpieczeństwa. Od przyszłego roku termin ten upływać będzie 31 maja. Zmiana związana jest z wdrażaniem przepisów tzw. IV pakietu kolejowego do polskiego systemu prawnego.

Obowiązujący przepis ustawy o transporcie kolejowym nakłada na przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury obowiązek corocznego składania raportu w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy do końca drugiego kwartału każdego roku. Regulacje w tym zakresie ulegną zmianie wraz z wejściem w życie „ustawy zmieniającej” wdrażającej przepisy IV pakietu kolejowego.

Ustawa zmieniająca jest obecnie na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych. 30 marca 2021 r. Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez Senat. Po jej wejściu w życie termin składania raportów w sprawie bezpieczeństwa będzie upływał 31 maja każdego roku. Ustawodawca postanowił jednak, aby termin składania raportów za rok 2020 pozostał bez zmian. W ustawie zmieniającej zamieszczony został przepis przejściowy (art. 10), wskazujący, że do raportów w sprawie bezpieczeństwa za rok 2020 stosuje się przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu.

Raporty w sprawie bezpieczeństwa za rok 2020 należy składać do 30 czerwca 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W najbliższych tygodniach na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego opublikowane zostaną zaktualizowane wytyczne dotyczące treści tych raportów.

Podstawa prawna:

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram