fbpx

Do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły projekty cenników opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej czterech zarządców. Pozostali zarządcy poinformowali o rezygnacji z opracowania cennika i pozostawieniu opłat na tym samym poziomie co w aktualnym rozkładzie.

Prezes UTK rozpatruje wnioski zarządców:

Przedsiębiorstwa uznane za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.) podjęły decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Prezes UTK w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika, w drodze decyzji, zatwierdza go w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Niemiecki program wsparcia dla przewoźników lokalnych oraz regionalnych, świadczących usługi z zakresu transportu publicznego, został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Rząd federalny przeznaczy 6 mld euro na wsparcie firm odczuwających problemy finansowe będące następstwem pandemii koronawirusa.

Działania niemieckich władz mają na celu wsparcie firm transportowych, które w okresie od 1 marca do 31 sierpnia utracą dużą część dochodów. Pieniądze będą wypłacane w formie dotacji bezpośrednich, których kwota ma zrekompensować straty poniesione przez przewoźników podczas pandemii. Komisja Europejska uznała, iż program jest zgodny z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W wyniku kroków podjętych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, liczba pasażerów transportu publicznego spadła w przypadku niektórych linii nawet o 90%. Straty poniesione przez przewoźników spotęgowały także naniesione na nich obowiązki dotyczące zastosowania środków zapobiegawczych ograniczających zagrożenie zakażeniem w środkach komunikacji.

Zaakceptowany 7 sierpnia program to jedno z licznych posunięć władz niemieckich, mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi wywołanemu przez pandemię. Wcześniej Komisja Europejska uznała za zgodny z obowiązującymi we Wspólnocie zasadami plan dofinansowania Deutsche Lufthansa AG, na który również przeznaczono kwotę w wysokości 6 mld euro.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną w kwestii rozstrzygania przez KE zgodności działań podjętych przez państwa członkowskie z zasadami obowiązującymi w UE. W powyższym przypadku organ unijny stwierdził, że starania rządu Niemiec są zgodne z art. 107 ust. 2 lit. b), gdyż dotyczą rekompensaty za straty poniesione przez przedsiębiorstwa w sytuacji nadzwyczajnej.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram