fbpx

Mija dziś termin zgłaszania ewentualnych uwag do projektu przewodnika dotyczącego aspektów krajowych w procesie udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Opracowanie przybliża nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu.

Opracowany przez UTK dokument ma stanowić przewodnik postępowania dla podmiotów zainteresowanych wprowadzaniem do obrotu na polski rynek pojazdu kolejowego przeznaczonego do eksploatacji na głównej sieci kolejowej. Jest skierowany w szczególności do producentów taboru kolejowego. Przewodnik może być też przydatny dla przewoźników kolejowych, czy wykonawców modyfikacji.

W opracowaniu znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak:

Prezes UTK zachęca w szczególności podmioty zainteresowane procesem udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych do zapoznania się z przygotowanym opracowaniem oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

Termin zgłaszania uwag upływa z dniem dzisiejszym. Opinie można przesyłać drogą elektroniczną na adres [skrzynki podawczej] UTK albo adres email: utk@utk.gov.pl

Przewodnik oraz formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://utk.gov.pl/konsultacje

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego przygotował projekt przewodnika dotyczącego aspektów krajowych w procesie udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych. Opracowanie przybliża nowe zasady prowadzenia przez Prezesa UTK spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu. Zachęcamy do zgłaszania ewentualnych uwag do projektu. Można je przesyłać do 15 stycznia 2021 r.

W opracowaniu znajdują się informacje opisujące m.in. takie kwestie jak:

Prezes UTK zachęca w szczególności podmioty zainteresowane procesem udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych do zapoznania się z przygotowanym opracowaniem oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2020 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl

Przewodnik oraz formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce [konsultacje].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram