fbpx

Mija dziś termin na zgłaszanie dworców kolejowych do ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku”. Na podstawie nadesłanych propozycji niezależni eksperci wybiorą obiekty, które będą rywalizować podczas internetowego głosowania.

Zgłoszenia dworca do  IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku” może dokonać każda osoba. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Grupy PKP oraz Fundację ProKolej.

„Nadrzędnym celem konkursu jest nie tylko wyłonienie polskiego dworca kolejowego roku, ale przede wszystkim promocja rozwiązań, które sprawiają, że pociągi stają się coraz chętniej wybieraną formą transportu. Ogromnie cieszy nas rosnące zainteresowanie udziałem wśród pasażerów i miłośników transportu szynowego, obserwujemy również zaciętą rywalizację także wśród samorządowców i prezydentów miast. Mamy nadzieję, że zdrowe zmagania wpłyną przede wszystkim na poprawę jakości obsługi podróżnego” – powiedział prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski, pomysłodawca konkursu.

Po zakończeniu etapu zbierania propozycji polskich dworców do konkursu, zostaną przeprowadzone audyty w celu wybrania finałowej grupy. O tym, który obiekt wygra, zdecydują m.in. internauci, których głosy będą decydujące. W minionych edycjach w ten sposób oddano ponad 20 000 głosów.

Przy wyborze finałowych dworców eksperci wezmą pod uwagę:

Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek podkreśliła, że poprzez tego typu inicjatywy polska kolej pokazuje swoją otwartość na opinie pasażerów. Wskazała, że to cenne informacje, które mogą pomóc w zmienianiu transportu kolejowego na coraz bardziej przyjazny, funkcjonalny i bezpieczny.

„To właśnie ten kierunek jest dla nas priorytetem, a konkurs »Dworzec Roku« to jeden z licznych projektów Fundacji Grupy PKP, które przyczyniają się do tego, że polska kolej z każdym rokiem staje się coraz nowocześniejsza. Głos podróżnych, a także pasjonatów kolejnictwa, stanowi fundament w budowaniu wizji pozytywnych przemian m.in. na dworcach, a także w ich najbliższym otoczeniu” – wskazała Katarzyna Kucharek.

IV edycję konkursu „Dworzec Roku” honorowym patronatem objęli: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Partnerem wydarzenia jest firma DASAG.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć [tutaj].

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ogłasza V edycję konkursu Kultury Bezpieczeństwa, który ze względu na Europejski Rok Kolei rozszerzono o dodatkową kategorię. Przyjmowane są także artykuły do III wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa. Prace konkursowe oraz teksty do publikacji można przesyłać do 16 sierpnia 2021 r.

Konkurs o nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ma na celu uhonorowania najbardziej aktywnych osób lub przedsiębiorców, działających na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Pozwala także na wymianę niezwykle cennych doświadczeń i pomysłów, jakie przekazują sygnatariusze „Deklaracji kultury bezpieczeństwa”. Dotychczas, w czterech edycjach konkursu, zgłoszonych zostało blisko 140 prac. Najciekawsze rozwiązania i osiągnięcia pracowników branży kolejowej zostały wyróżnione i nagrodzone.

„W poprzednich edycjach nagradzaliśmy bardzo ciekawe projekty, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dzięki konkursowi o nowych rozwiązaniach mogli dowiedzieć się wszyscy uczestnicy rynku. Dlatego jestem przekonany, że warto zgłosić swoje działania do Konkursu Kultury Bezpieczeństwa” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczególny charakter V Konkursu, prowadzonego w 2021 roku, podkreśla dodatkowa kategoria związana z projektami i działaniami promującymi kolejowy transport pasażerski i towarowy. Jego formuła rozbudowana została o nagrodę „Europejski Rok Kolei”. Wyróżnienie to będzie przyznawane w ramach plebiscytu, w którym udział wezmą zgłoszenia wyłonione przez kapitułę konkursu. W tej kategorii można zgłaszać prace wpisujące się w główne cele Europejskiego Roku Kolei, czyli między innymi:

Więcej informacji dotyczących konkursu oraz przyjmowania zgłoszeń do III wydania Magazynu Kultury Bezpieczeństwa dostępnych jest [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”. Najbliższe z nich rozpocznie się 28 maja 2021 roku o godzinie 10. UTK czeka na zgłoszenia uczestników do 27 maja.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna poświęcona prawom pasażerów kolei prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na temat przysługujących im praw. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

„W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację »Dni Pasażera« w formie zdalnej. Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu »Dni Pasażera« pomogą bezproblemowo podróżować koleją” mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkania online będą odpowiadali na pytania uczestników. Będzie to świetna okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez [formularz internetowy] ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego, który będzie koordynował krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021, zaprasza do zgłaszania pomysłów wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

Do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra.

„Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział. Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce” podkreśla szef UTK.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl

Inicjatywy związane z Europejskim Roku Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając [interaktywny formularz].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram